Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

186,840 views ・ 2011-04-19

TED


Vinsamlega tvísmelltu á enska textann hér að neðan til að spila myndbandið.

Translator: Ragnar Thor Reviewer: Guðmundur Birkir Guðmundsson
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Hæ, ég heiti Marcin --
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
bóndi, tæknifræðingur.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Ég fæddist í Póllandi, bý núna í Bandaríkjunum.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Ég stofnsetti hóp sem kallast Open Source Ecology.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Við höfum tekið saman lista yfir 50 mikilvægustu vélarnar
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
sem að okkar mati stuðla að nútíma lifnaðarháttum--
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
hlutir eins og dráttarvélar,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
bökunarofnar, rafrásaborð.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Síðan reyndum við að hanna
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
útfærslur með opnum aðgangi sem maður getur sjálfur smíðað
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
og eru á allra færi að byggja og viðhalda
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
fyrir brot af kostnaðinum.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Við köllum þetta Global Village Construction Set.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Leyfið mér að segja ykkur sögu.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Ég komst á fertugsaldur
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
með doktorsgráðu í kjarnasamruna,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
og uppgötvaði að ég var gagnslaus.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Ég hafði enga verklega hæfni.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Heimurinn bauð mér upp á kosti
00:59
and I took them.
19
59260
2000
sem ég nýtti mér.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Ætli megi ekki kalla það neyslulífsstíl.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Þannig að ég setti á fót bóndabýli í Missouri
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
og kynntist hagfræði búskapar,
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Ég keypti dráttarvél -- sem bilaði.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Ég borgaði fyrir viðgerð --
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
og hún bilaði aftur.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Skömmu seinna
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
var ég kominn á kúpuna.
01:20
I realized
28
80260
2000
Ég skildi þá
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
að ódýru tækin sem hentuðu mér og ég þurfti
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
til að hefja sjálfbæran búskap og landnám
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
voru bara ekki til ennþá.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Ég þurfti tæki sem væri sterkbyggð, stöðluð,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
mjög skilvirk og hagstæð,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
ódýr,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
unnin úr endurunnu og aðgengilegu hráefni sem myndi endast mannsævi,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
ekki hönnuð til að verða úrelt.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Ég áttaði mig á því að ég yrði að smíða þau sjálfur.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Svo ég gerði það.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Og prófaði þau.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
Og uppgötvaði að iðnaðarframleiðni
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
er hægt að ná á litlum skala.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Ég gaf út þrívíddarteikningarnar,
02:00
schematics,
43
120260
2000
skýringarmyndir
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
leiðbeiningarmyndbönd og kostnaðaráætlanir
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
sem wiki.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Í framhaldi af því fóru ýmsir hvaðanæva að úr heiminum
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
að mæta á svæðið og leggja til frumgerðir af nýjum vélum
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
í sérstökum verkefnaheimsóknum.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Nú þegar höfum við gert frumgerðir af átta af þessum 50 vélum.
02:17
And now the project
50
137260
2000
Og nú er verkefnið
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
farið að vaxa af sjálfu sér.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Við vitum að opinn aðgangur virkar
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
þegar um er að ræða tækni sem kemur skipulagi á þekkingu og sköpunargáfu.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
Og nú er það sama að gerast með vélbúnað.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Við leggjum áherslu á vélbúnað
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
því það er hann sem getur breytt lífi fólks
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
á svo áþreifanlega efnislegan hátt.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Ef við getum rutt hindrunum úr vegi búskapar, byggingar, framleiðslu
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
getum við sleppt lausu gríðarlegu magni möguleika.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
Ekki aðeins í þróunarríkjum.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Tækin okkar eru gerð fyrir
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
bandaríska bóndann, húsbyggjandann, frumkvöðulinn, framleiðandann.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Við höfum orðið vör við mikinn áhuga fólks
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
sem nú getur stofnað verktakafyrirtæki,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
íhlutaframleiðslu,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
lífræna samfélagslega studda akuryrkju
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
eða bara orkuframleiðslu og -sölu.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Markmið okkar er að koma upp hönnunarsafni
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
sem er svo skýrt og ítarlegt
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
að einn brenndur DVD-diskur
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
gæti í raun verið allt sem þyrfti til að leggja drög að siðmenningu.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Ég hef gróðursett hundrað tré á einum degi.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Ég hef steypt 5.000 múrsteina á einum degi
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
úr jarðvegi undan fótunum á mér
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
og smíðað dráttarvél á sex dögum.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Mér sýnist þetta aðeins vera upphafið.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Ef hugmyndin er í raun heilsteypt
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
geta áhrifin orðið veruleg.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Meiri útbreiðsla framleiðslutækja,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
umhverfisvænar birgðalínur,
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
og ný, viðeigandi sjálfsbjargarmenning
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
geta mögulega hafið okkur yfir
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
tilbúinn skort.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Við erum að kanna mörk þess
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
sem í okkar valdi er til að skapa betri heim
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
með opnum aðgangi að vélbúnaðartækni.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Takk fyrir.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Lófaklapp)
Um þessa vefsíðu

Þessi síða mun kynna þér YouTube myndbönd sem eru gagnleg til að læra ensku. Þú munt sjá enskukennslu kennt af fremstu kennurum víðsvegar að úr heiminum. Tvísmelltu á enska textann sem birtist á hverri myndbandssíðu til að spila myndbandið þaðan. Textarnir fletta í takt við spilun myndbandsins. Ef þú hefur einhverjar athugasemdir eða beiðnir, vinsamlegast hafðu samband við okkur með því að nota þetta snertingareyðublað.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7