Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

185,769 views ・ 2011-04-19

TED


Lai atskaņotu videoklipu, divreiz noklikšķiniet uz zemāk redzamajiem subtitriem angļu valodā.

Translator: Anastasija Minakova Reviewer: Kristaps Kadiķis
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Sveiki, mans vārds ir Marčins —
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
lauksaimnieks, tehnologs.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Dzimis Polijā, tagad dzīvoju ASV.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Es izveidoju grupu „Pirmkoda ekoloģija”.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Mēs esam apzinājuši 50 visnozīmīgākās iekārtas,
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
pateicoties kurām, mūsuprāt, mums ir pilnvērtīga dzīve,
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
iekārtas kā traktori,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
maizes krāsnis, elektroģeneratori.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Pēc tam mēs nostādījām mērķi izveidot
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
brīvi pieejamas skices, „izveido pats” versiju,
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
ko ikviens varētu izveidot un uzturēt
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
par nelielu daļu no to izmaksām.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Mēs to nosaucām par „Pasaules lauksaimniecības celtniecības komplektu”.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Ļaujiet ko pastāstīt.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Es jau tuvojos 30 gadu vecumam,
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
man ir doktora grāds termoelektoenerģijā,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
un es sapratu, ka biju nederīgs.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Man nebija praktiskās iemaņas.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Pasaule man deva iespēju izvēlēties,
00:59
and I took them.
19
59260
2000
un es to izmantoju.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Šķiet, to var nosaukt par patērētāja dzīvesveidu.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Es Misurī uzsāku lauksaimniecību.
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
un apguvu lauksaimniecības ekonomiku.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Es nopirku traktoru, tad tas salūza.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Es samaksāju par tā salabošanu,
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
pēc tam tas atkal salūza.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Drīz vien
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
salūzu arī es.
01:20
I realized
28
80260
2000
Es sapratu,
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
ka patiesi piemēroti un lēti darbarīki, ko man vajadzēja
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
ilgtspējīgai lauksaimniecībai un saimniecībai
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
vienkārši vēl nepastāv.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Man bija vajadzīgi izturīgi,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
augstas kvalitātes un optimizēti,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
lēti darbarīki,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
ražoti no vietējiem un pārstrādātiem materiāliem, kuri var nokalpot pietiekami ilgi,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
neveidoti, lai ātri nolietotos.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Es sapratu, ka man tie ir jārada pašam.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Un tad es to arī izdarīju.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Es tos izmēģināju
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
un sapratu, ka rūpniecisko darbību
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
var veikt arī nelielā mērogā.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Pēc tam es publicēju trīsdimensionālus projektus,
02:00
schematics,
43
120260
2000
shēmas,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
pamācošus video un budžetus
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
viki vietnē.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Tad dalībnieki no visas pasaules
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
sāka demonstrēt jaunas ierīces
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
speciālu projektu tikšanās laikā.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Pagaidām mums ir izveidoti 8 no 50 ierīču prototipiem.
02:17
And now the project
50
137260
2000
Tagad projekts
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
sāk augt pats no sevis.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Mēs zinām, ka atvērtais pirmkods ir veicinājis
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
zināšanu un radošuma pārvaldības rīku attīstību.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
Tas pats sāk arī notikt ar iekārtām.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Mēs koncentrējamies uz iekārtām,
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
jo tieši iekārtas var mainīt cilvēka dzīvi
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
šādā jūtamā un materiālā veidā.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Ja mēs spēsim samazināt lauksaimniecības, celtniecības un ražošanas robežas,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
mēs varēsim izmantot milzīgo cilvēku potenciālu.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
Tas neattiecās tikai uz attīstības valstīm.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Mūsu darbarīki top
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
amerikāņu lauksaimniekam, celtniekam, uzņēmējam, speciālistam.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Mēs esam redzējuši milzīgu cilvēku aizrautību,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
kuri tagad var sākt celtniecības uzņēmumus,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
ražot detaļas,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
attīstīt bioloģisko lauksaimniecību
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
vai arī vienkārši pārdodot atpakaļ enerģiju tīklam.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Mūsu mērķis ir apkopot pēc iespējas saprotamākus,
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
pilnvērtīgākus publicētus projektus,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
lai vienā DVD būtībā ietilptu
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
civilizācijas sākumkomplekts.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Esmu sastādījis 100 koku vienā dienā.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Esmu sapresējis 5000 ķieģeļu vienā dienā
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
no zem manām kājām esošās zemes
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
un sešās dienas uzbūvējis traktoru.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
No tā, ko esmu redzējis, tas ir tikai sākums.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Ja šī ideja ir patiešām spēcīga,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
tad panākumi būs ievērojami.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Labāks ražošanas līdzekļu sadalījums,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
videi nekaitīgākas piegādes ķēdes
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
un atbilstoši laikam „izveido pats” kultūra
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
dos cerību pārkāpt robežas
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
mākslīgi radītajai resursu nepietiekamībai.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Mēs pētām robežas tam,
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
ko mēs visi varam darīt, lai pasaule būtu labāka,
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
ar atvērtām tehnoloģijām iekārtu ražošanai.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Paldies.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Aplausi)
About this site

Šajā vietnē jūs iepazīstinās ar YouTube videoklipiem, kas noder angļu valodas apguvei. Jūs redzēsiet angļu valodas nodarbības, ko pasniedz augstas klases skolotāji no visas pasaules. Divreiz uzklikšķiniet uz angļu subtitriem, kas redzami katrā video lapā, lai atskaņotu video no turienes. Subtitri ritinās sinhroni ar video atskaņošanu. Ja jums ir kādi komentāri vai pieprasījumi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo kontaktformu.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7