Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

186,574 views ・ 2011-04-19

TED


A videó lejátszásához kattintson duplán az alábbi angol feliratokra.

Fordító: Krisztian Stancz Lektor: Laszlo Kereszturi
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Helló, a nevem Marcin --
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
mezőgazdász, fejlesztő.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Lengyelországban születtem, most az USA-ban élek.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Létrehoztam egy csoportot, aminek a neve Nyílt Forráskódú Ökológia.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Azonosítottuk az 50 legfontosabb gépet
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
amik szerintünk szükségesek a modern élet fenntartásához --
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
a traktoroktól kezdve
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
a kenyérsütőn át, a marógépig.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Aztán nekiálltunk, hogy létrehozzuk ezek
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
szabad, csináld magad verzióját
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
amit bárki megépíthet, fenntarthat
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
a kereskedelmi ár töredékéért.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Ezt úgy hívjuk, a 'Világfalu Építőkészlet'.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Hadd mondjak el egy történetet.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
A 20-as éveim végén
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
ledoktoráltam fúziós energiából,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
és rájöttem, haszontalan vagyok.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Semmilyen gyakorlati készségem nem volt.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
A világ megajándékozott néhány lehetőséggel,
00:59
and I took them.
19
59260
2000
és én megragadtam őket.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Azt hiszem, ezt hívják fogyasztói életmódnak.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Szóval elkezdtem egy gazdaságot Missouriban
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
és megtanultam a gazdálkodás gazdasági oldalát.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Vettem egy traktort, de tönkrement.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Fizettem azért, hogy megjavítsák,
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
aztán megint tönkrement.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Aztán hamarosan
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
én is tönkrementem.
01:20
I realized
28
80260
2000
Rájöttem,
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
hogy a valóban megfelelő, olcsó eszközök
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
amik a fenntartható mezőgazdasághoz kellenek
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
még nem léteznek.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Robusztus, moduláris gépekre volt szükségem,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
amik rendkívül hatékonyak,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
olcsók,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
helyi és újrahasznosított anyagokból készültek, és tartósak.
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
Nem pedig az elavulásra lettek tervezve.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Rájöttem, hogy nekem kell őket megépítenem magamnak.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Szóval pont ezt tettem.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
És leteszteltem őket.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
És rájöttem, hogy az ipari termelékenység
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
elérhető kis méretben is.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Így aztán publikáltam a 3D terveket,
02:00
schematics,
43
120260
2000
a rajzokat,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
oktató videókat és költségvetéseket
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
egy wikin.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Aztán mindenhonnan közreműködők
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
kezdtek előkerülni, új prototípusokat építve
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
külön projekttalálkozók keretében.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Eddig az 50 gépből nyolc prototípus létezik.
02:17
And now the project
50
137260
2000
És most a projekt
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
elkezdett magától nőni.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Tudjuk, hogy a nyílt forráskód sikerre vitte azokat
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
az eszközöket, amelyek a tudást és kreativitást kezelik.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
És ugyanez kezd történni a hardverrel is.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
A hardverre összpontosítunk,
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
mert hardver az, ami megváltoztathatja az emberek életét
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
konkrét, kézzelfogható módon.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Ha csökkenthetjük az akadályokat, a gazdálkodás, építés, gyártás előtt,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
akkor felszabadíthatunk rengeteg emberi potenciált.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
És nem csupán a fejlődő világban.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Az eszközeink
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
az amerikai termelő, építő, vállalkozó részére készülnek.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Ezek az emberek nagy várakozással tekintenek ránk,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
most már belefoghatnak építési vállalkozásba,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
alkatrészgyártásba,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
öko-mezőgazdaságba,
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
vagy áramtermelésbe -- amit eladhatnak.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
A célunk, egy tervtár létrehozása amely
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
olyan világos, olyan teljes,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
hogy egy DVD-re kiírva
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
gyakorlatilag egy civilizációs kezdőcsomag.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Én már ültetettem száz fát egy nap alatt.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Már préseltem 5000 téglát egy nap alatt
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
a talpam alatti földből,
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
és építettem traktor hat nap alatt.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Abból, amit láttam, ez csak a kezdet.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Ha ez a gondolat valóban helytálló,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
akkor a következmények jelentősek.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
A termelési eszközök jobb eloszlása,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
a környezetbarát ellátási láncok,
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
és egy újra felfedezett csináld magad kultúra
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
remélhetően legyőzi
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
a mesterséges egyenlőtlenséget.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Annak a határait feszegetjük,
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
hogy mit tehetünk mindannyian egy jobb világért
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
szabad hardver technológiával.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Köszönöm.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Taps)
Erről a weboldalról

Ez az oldal olyan YouTube-videókat mutat be, amelyek hasznosak az angol nyelvtanuláshoz. A világ minden tájáról származó, kiváló tanárok által tartott angol leckéket láthatsz. Az egyes videók oldalán megjelenő angol feliratokra duplán kattintva onnan játszhatja le a videót. A feliratok a videó lejátszásával szinkronban gördülnek. Ha bármilyen észrevétele vagy kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7