Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

187,829 views ・ 2011-04-19

TED


Pro přehrání videa dvakrát klikněte na anglické titulky níže.

Překladatel: Alexander Ferraresi Lieders Korektor: Lucie Sara Zavodna
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Dobrý den, jmenuji se Marcin --
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
jsem farmář, technolog.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Narodil jsem se v Polsku, teď bydlím v U.S.A.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Založil jsem skupinu, která se jmenuje Open Source Ecology.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Určili jsme 50 nejdůležitějších strojů,
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
které jsou podle nás zásadní pro moderní život --
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
věci jako traktory,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
pekárny na chleba, stroje na výrobu obvodů.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Pak jsme začali vytvářet
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
open source DIY (udělej si sám) verze,
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
které si za pakatel
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
může vyrobit a udržovat kdokoliv.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Tomu říkáme Stavební Sada Globální Vesnice.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Řeknu vám jeden příběh.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Když jsem se blížil ke třicítce,
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
dokončil jsem titul Ph.D. z fúzní energie
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
a zjistil jsem, že jsem k ničemu.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Neměl jsem žádné praktické dovednosti.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Život mi nabízel možnosti
00:59
and I took them.
19
59260
2000
a já je bral.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Asi se to dá nazvat jako konzumní způsob života.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Tak jsem založil farmu v Missouri
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
a učil se o hospodaření na farmě.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Koupil jsem traktor -- ten se rozbil.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Zaplatil jsem za opravu --
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
pak se to rozbilo znova.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Nedlouho poté
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
jsem byl zruinovaný já.
01:20
I realized
28
80260
2000
Zjistil jsem,
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
že příhodné levné nástroje, které jsem potřeboval
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
na postavení udržitelné farmy a osady
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
se prostě nevyráběly.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Potřeboval jsem nástroje, které byly pevné, sestavné,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
vysoce výkoné a optimalizované,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
levné,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
vyrobené z lokálních recyklovaných materiálů, které vydrží celý život,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
nevytvořené pro to, aby zastarávaly.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Došlo mi, že je musím sestrojit sám.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Tak jsem to udělal.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
A ozkoušel jsem je.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
A zjistil jsem, že se dá průmyslově výrábět
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
i v malém měřítku.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Poté jsem tedy na naší wiki stránce zveřejnil 3D plány,
02:00
schematics,
43
120260
2000
schémata,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
instruktážní videa
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
a rozpočty.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Pak se začali objevovat přispěvovatelé z celého světa
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
a při svých návštěvách
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
vyráběli prototypy.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Zatím jsme vyrobili prototypy osmi z padesáti strojů.
02:17
And now the project
50
137260
2000
A nyní se začal projekt
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
rozrůstat sám od sebe.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Víme, že open source se podařilo uspět
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
s nástroji pro řízení znalostí a s kreativitou.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
A to samé se začíná dít s hardwarem.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Soustředíme se na hardware,
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
protože hardware je jediné, co může změnit život lidí
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
v takovém hmatatelném rozsahu.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Jestliže dokážeme ulehčit přístup k farmářství, stavění, zpracovávání,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
můžeme uvolnit obrovské množství lidského potenciálu.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
Nejde jen o rozvojový svět.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Naše zařízení jsou vytvořeny
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
pro amerického farmáře, stavitele, podnikatele, výrobce.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Tito lidé jsou z toho velmi nadšení,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
mohou začít se stavební firmou,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
továrnou na součástky,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
komunitní biofarmou
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
nebo jen prodávat energii zpět do oběhu.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Naší cílem je vytvořit repozitář publikovaných designů
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
tak jasných a kompletních,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
že jedno jediné DVD
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
poslouží jako instrukce k vybudování civilizace.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Zasadil jsem sto stromů za den.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Slisoval jsem 5000 cihel v jednom dni
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
z hlíny na které jsem stál
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
a vyrobil traktor za šest dní.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Z mého pohledu je to pouze začátek.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Pokud je tato myšlenka opravdu platná,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
její důsledky jsou významné.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Větší distribuce výrobních prostředků,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
environmentálně příznivé zásobovací sítě
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
a významná kultura „Udělej si sám“
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
by mohly překonat
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
uměle vytvořený nedostatek.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Objevujeme hranice toho,
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
co můžeme udělat, abychom vytvořili lepší svět
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
s technologií open hardware.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Děkuji vám.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
Potlesk
O tomto webu

Tato stránka vám představí videa na YouTube, která jsou užitečná pro výuku angličtiny. Uvidíte lekce angličtiny vedené špičkovými učiteli z celého světa. Dvojklikem na anglické titulky zobrazené na každé stránce s videem si video přehrajete přímo odtud. Titulky se posouvají synchronizovaně s přehráváním videa. Pokud máte nějaké připomínky nebo požadavky, kontaktujte nás prosím pomocí tohoto kontaktního formuláře.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7