Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

مارچین یاکوبفسکی: طرح‌های متن‌باز برای داشتن جامعه مدنی بهتر.

187,829 views

2011-04-19 ・ TED


New videos

Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

مارچین یاکوبفسکی: طرح‌های متن‌باز برای داشتن جامعه مدنی بهتر.

187,829 views ・ 2011-04-19

TED


لطفا برای پخش فیلم روی زیرنویس انگلیسی زیر دوبار کلیک کنید.

Translator: zahra soleimanian Reviewer: Sepideh Sekehchi
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
سلام من مارچین هستم -- کشاورز و تکنولوژیست.
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
سلام من مارچین هستم -- کشاورز و تکنولوژیست.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
در لهستان متولد شدم, حالا در آمریکا هستم.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
یه گروه رو راه اندازی کردم بعنوان «اکولوژی متن‌باز».
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
ما 50 ماشین مهم رو شناسایی کردیم که در زندگی مدرن امروزی به اونها نیاز هست --
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
ما 50 ماشین مهم رو شناسایی کردیم که در زندگی مدرن امروزی به اونها نیاز هست --
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
چیزهایی مثل تراکتورها، کوره‌های نان‌پزی, مدار سازها.
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
چیزهایی مثل تراکتورها، کوره‌های نان‌پزی, مدار سازها.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
بعد شروع به ابداعِ یه مدل "خودتان بسازید" (DIY) و متن‌باز از آنها کردیم
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
بعد شروع به ابداعِ یه مدل "خودتان بسازید" (DIY) و متن‌باز از آنها کردیم
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
که هر کسی با صرف هزینۀ ناچیز بتواند آنها را بسازد و نگه‌داری کند.
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
که هر کسی با صرف هزینۀ ناچیز بتواند آنها را بسازد و نگه‌داری کند.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
ما اسمشو میذاریم «ست ساختاری دهکده جهانی‌» . حالا می‌خوام براتون یه داستان بگم.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
ما اسمشو میذاریم «ست ساختاری دهکده جهانی‌» . حالا می‌خوام براتون یه داستان بگم.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
من با یه مدرک Ph.D.( دکترا) در زمینۀ انرژی همجوشی هسته‌ای وارد سن ۳۰ سالگیم شدم، و دیدم که تا الان به هیچ دردی نمیخورم.
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
من با یه مدرک Ph.D.( دکترا) در زمینۀ انرژی همجوشی هسته‌ای وارد سن ۳۰ سالگیم شدم، و دیدم که تا الان به هیچ دردی نمیخورم.
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
من با یه مدرک Ph.D.( دکترا) در زمینۀ انرژی همجوشی هسته‌ای وارد سن ۳۰ سالگیم شدم، و دیدم که تا الان به هیچ دردی نمیخورم.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
هیچ مهارت فنی‌ یا عملی‌ بلد نبودم. دنیای اطراف به من یه راهکارهایی ارائه داد، منم پذیرفتم.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
هیچ مهارت فنی‌ یا عملی‌ بلد نبودم. دنیای اطراف به من یه راهکارهایی ارائه داد، منم پذیرفتم.
00:59
and I took them.
19
59260
2000
هیچ مهارت فنی‌ یا عملی‌ بلد نبودم. دنیای اطراف به من یه راهکارهایی ارائه داد، منم پذیرفتم.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
فکر می‌کنم می‌تونی اسمش رو بذاری "سبک زندگی‌ مصرف کنندگان".
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
خب، من یه مزرعه در "میسوری" خریدم و دربارۀ اقتصاد کشاورزی کلی‌ چیز یاد گرفتم.
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
خب، من یه مزرعه در "میسوری" خریدم و دربارۀ اقتصاد کشاورزی کلی‌ چیز یاد گرفتم.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
یه تراکتور گرفتم، که بعد خراب شد، بردم تعمیرش کردم، بازم دوباره خراب شد. و خیلی زود من هم داغان و بی‌پول شدم.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
یه تراکتور گرفتم، که بعد خراب شد، بردم تعمیرش کردم، بازم دوباره خراب شد. و خیلی زود من هم داغان و بی‌پول شدم.
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
یه تراکتور گرفتم، که بعد خراب شد، بردم تعمیرش کردم، بازم دوباره خراب شد. و خیلی زود من هم داغان و بی‌پول شدم.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
یه تراکتور گرفتم، که بعد خراب شد، بردم تعمیرش کردم، بازم دوباره خراب شد. و خیلی زود من هم داغان و بی‌پول شدم.
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
یه تراکتور گرفتم، که بعد خراب شد، بردم تعمیرش کردم، بازم دوباره خراب شد. و خیلی زود من هم داغان و بی‌پول شدم.
01:20
I realized
28
80260
2000
فهمیدم که ابزار‌های مناسب و کم هزینه که برای ادارۀ مزرعه‌ای خودکفا نیاز است، هنوز وجود ندارن.
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
فهمیدم که ابزار‌های مناسب و کم هزینه که برای ادارۀ مزرعه‌ای خودکفا نیاز است، هنوز وجود ندارن.
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
فهمیدم که ابزار‌های مناسب و کم هزینه که برای ادارۀ مزرعه‌ای خودکفا نیاز است، هنوز وجود ندارن.
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
فهمیدم که ابزار‌های مناسب و کم هزینه که برای ادارۀ مزرعه‌ای خودکفا نیاز است، هنوز وجود ندارن.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
من به ابزارهایی نیاز داشتم که محکم، با بازده بالا، بهینه‌سازی شده، کم هزینه و
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
من به ابزارهایی نیاز داشتم که محکم، با بازده بالا، بهینه‌سازی شده، کم هزینه و
01:35
low-cost,
34
95260
2000
من به ابزارهایی نیاز داشتم که محکم، با بازده بالا، بهینه‌سازی شده، کم هزینه و
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
ساخته شده از مواد محلی و بازیافتی باشن که طول عمر طولانی‌ دارن، نه اینکه خیلی‌ زود فرسوده بشن.
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
ساخته شده از مواد محلی و بازیافتی باشن که طول عمر طولانی‌ دارن، نه اینکه خیلی‌ زود فرسوده بشن.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
نتیجه گرفتم که باید خودم بسازمشون. و این کار رو کردم. و امتحانشون کردم.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
نتیجه گرفتم که باید خودم بسازمشون. و این کار رو کردم. و امتحانشون کردم.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
نتیجه گرفتم که باید خودم بسازمشون. و این کار رو کردم. و امتحانشون کردم.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
و دریافتم که بهره‌وری صنعتی میتونه در مقیاس اندک هم صورت بگیره.
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
و دریافتم که بهره‌وری صنعتی میتونه در مقیاس اندک هم صورت بگیره.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
سپس طراحی ۳بعدی، شماتیک و ویدئوهای آموزشی و بودجۀ لازم رو روی سایت ویکی پدیا انتشار دادم
02:00
schematics,
43
120260
2000
سپس طراحی ۳بعدی، شماتیک و ویدئوهای آموزشی و بودجۀ لازم رو روی سایت ویکی پدیا انتشار دادم
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
سپس طراحی ۳بعدی، شماتیک و ویدئوهای آموزشی و بودجۀ لازم رو روی سایت ویکی پدیا انتشار دادم
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
سپس طراحی ۳بعدی، شماتیک و ویدئوهای آموزشی و بودجۀ لازم رو روی سایت ویکی پدیا انتشار دادم
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
بعد افراد در سراسر دنیا در طی بازدید از پروژه، الگوهای اولیه برای ماشین‌های جدیدی ساختند
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
بعد افراد در سراسر دنیا در طی بازدید از پروژه، الگوهای اولیه برای ماشین‌های جدیدی ساختند
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
بعد افراد در سراسر دنیا در طی بازدید از پروژه، الگوهای اولیه برای ماشین‌های جدیدی ساختند
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
تا به حال برای ۸ تا از ۵۰ تا ماشین الگوهای اولیه ساخته‌ایم. و حالا پروژه داره خود به خود جلو میره.
02:17
And now the project
50
137260
2000
تا به حال برای ۸ تا از ۵۰ تا ماشین الگوهای اولیه ساخته‌ایم. و حالا پروژه داره خود به خود جلو میره.
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
تا به حال برای ۸ تا از ۵۰ تا ماشین الگوهای اولیه ساخته‌ایم. و حالا پروژه داره خود به خود جلو میره.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
"متن‌باز" در مورد ابزار‌های مدیریت دانش و خلاقیت موفق بوده. در زمینۀ سخت‌افزار نیز به همین ترتیب داره پیش میره.
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
"متن‌باز" در مورد ابزار‌های مدیریت دانش و خلاقیت موفق بوده. در زمینۀ سخت‌افزار نیز به همین ترتیب داره پیش میره.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
"متن‌باز" در مورد ابزار‌های مدیریت دانش و خلاقیت موفق بوده. در زمینۀ سخت‌افزار نیز به همین ترتیب داره پیش میره.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
ما به این دلیل تمرکزمون رو بر سخت‌افزار گذشتیم چون تنها ابزار‌هایی هستند که زندگی‌ افراد رو عوض کنن.
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
ما به این دلیل تمرکزمون رو بر سخت‌افزار گذشتیم چون تنها ابزار‌هایی هستند که زندگی‌ افراد رو عوض کنن.
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
به روش کاملا محسوس و مادی.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
اگر ما بتونیم سد‌های راه کشاورزی یا ساختمان سازی رو کوتاه کنیم یا برداریم، قادر خواهیم بود نیروی عظیمی‌ از توانمندیهای بشری رو آزاد کنیم.
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
اگر ما بتونیم سد‌های راه کشاورزی یا ساختمان سازی رو کوتاه کنیم یا برداریم، قادر خواهیم بود نیروی عظیمی‌ از توانمندیهای بشری رو آزاد کنیم.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
این فقط محدود به کشور‌های در حال توسعه نمیشه. ابزار‌های ما برای کشاورزان، کارآفرینان و سازندگان آمریکایی‌ ساخته می‌شوند.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
این فقط محدود به کشور‌های در حال توسعه نمیشه. ابزار‌های ما برای کشاورزان، کارآفرینان و سازندگان آمریکایی‌ ساخته می‌شوند.
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
این فقط محدود به کشور‌های در حال توسعه نمیشه. ابزار‌های ما برای کشاورزان، کارآفرینان و سازندگان آمریکایی‌ ساخته می‌شوند.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
افراد زیادی با این ابزار‌ها کار کرده‌اند که اکنون قادرند تجارت ساختمانی، تولید قطعات،
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
افراد زیادی با این ابزار‌ها کار کرده‌اند که اکنون قادرند تجارت ساختمانی، تولید قطعات،
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
افراد زیادی با این ابزار‌ها کار کرده‌اند که اکنون قادرند تجارت ساختمانی، تولید قطعات،
02:58
organic CSA
66
178260
2000
"کشاورزی انجمن حامی (CSA)" یا دست کم تولید "انرژی مازاد و فروش آن به شبکه" را انجام دهند.
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
"کشاورزی انجمن حامی (CSA)" یا دست کم تولید "انرژی مازاد و فروش آن به شبکه" را انجام دهند.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
هدف ما ارائهٔ مخزنی از طرح‌های منتشر شده، بصورت شسته رفته است، که بشه به راحتی‌ روی یک سی‌دی منتشر کرد.
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
هدف ما ارائهٔ مخزنی از طرح‌های منتشر شده، بصورت شسته رفته است، که بشه به راحتی‌ روی یک سی‌دی منتشر کرد
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
هدف ما ارائهٔ مخزنی از طرح‌های منتشر شده، بصورت شسته رفته است، که بشه به راحتی‌ روی یک سی‌دی منتشر کرد
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
هدف ما ارائهٔ مخزنی از طرح‌های منتشر شده، بصورت شسته رفته است، که بشه به راحتی‌ روی یک سی‌دی منتشر کرد
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
من ۱۰۰ درخت در روز کاشتم، ۵۰۰۰ آجر در روز با گِل زیر پام درست کردم و در عرض ۶ روز یه ترکتور ساختم.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
من ۱۰۰ درخت در روز کاشتم، ۵۰۰۰ آجر در روز با گِل زیر پام درست کردم و در عرض ۶ روز یه ترکتور ساختم.
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
من ۱۰۰ درخت در روز کاشتم، ۵۰۰۰ آجر در روز با گِل زیر پام درست کردم و در عرض ۶ روز یه ترکتور ساختم.
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
من ۱۰۰ درخت در روز کاشتم، ۵۰۰۰ آجر در روز با گِل زیر پام درست کردم و در عرض ۶ روز یه ترکتور ساختم.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
تا آنجا که من متوجه شده‌ام، این فقط شروع کار است. اگر این ایده کامل و بی‌نقص باشد، اثرات آن چشمگیر خواهدبود.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
تا آنجا که من متوجه شده‌ام، این فقط شروع کار است. اگر این ایده کامل و بی‌نقص باشد، اثرات آن چشمگیر خواهدبود.
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
تا آنجا که من متوجه شده‌ام، این فقط شروع کار است. اگر این ایده کامل و بی‌نقص باشد، اثرات آن چشمگیر خواهدبود.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
توزیع بهتر ابزار‌های تولیدی، زنجیرۀ تامین سازگار با محیط زیست و فرهنگ تولید شخصی (خودتان بسازید DIY)،
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
توزیع بهتر ابزار‌های تولیدی، زنجیرۀ تامین سازگار با محیط زیست و فرهنگ تولید شخصی (خودتان بسازید DIY)،
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
توزیع بهتر ابزار‌های تولیدی، زنجیرۀ تامین سازگار با محیط زیست و فرهنگ تولید شخصی (خودتان بسازید DIY)،
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
میتونه از مرزهای کمبودهای مصنوعی (نتیجۀ قیمت‌گذاری انحصاری) عبور کند.
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
میتونه از مرزهای کمبودهای مصنوعی (نتیجۀ قیمت‌گذاری انحصاری) عبور کند.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
ما در حال کاوش مرزهایی هستیم که در آنها با استفاده از فنون همگانی ساخت سخت‌افزار، جهان بهتری بسازیم.
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
ما در حال کاوش مرزهایی هستیم که در آنها با استفاده از فنون همگانی ساخت سخت‌افزار، جهان بهتری بسازیم.
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
ما در حال کاوش مرزهایی هستیم که در آنها با استفاده از فنون همگانی ساخت سخت‌افزار، جهان بهتری بسازیم.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
ممنونم. (تشویق)
04:02
(Applause)
88
242260
2000
ممنونم. (تشویق)
درباره این وب سایت

این سایت ویدیوهای یوتیوب را به شما معرفی می کند که برای یادگیری زبان انگلیسی مفید هستند. دروس انگلیسی را خواهید دید که توسط معلمان درجه یک از سراسر جهان تدریس می شود. روی زیرنویس انگلیسی نمایش داده شده در هر صفحه ویدیو دوبار کلیک کنید تا ویدیو از آنجا پخش شود. زیرنویس‌ها با پخش ویدیو همگام می‌شوند. اگر نظر یا درخواستی دارید، لطفا با استفاده از این فرم تماس با ما تماس بگیرید.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7