Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

186,605 views ・ 2011-04-19

TED


Vă rugăm să faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză de mai jos pentru a reda videoclipul.

Traducător: Florin Bejgu Corector: Alina Cincan
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Bună ziua, numele meu este Marcin --
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
fermier, tehnolog.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
M-am născut în Polonia, acum stau în SUA.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Am creat un grup numit Open Source Ecology (Proiecte Ecologice Deschise).
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Am identificat cele mai importante 50 de unelte
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
de care credem că este nevoie pentru a viața modernă -
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
lucruri ca tractoare,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
cuptoare de pâine, producătoare de circuite integrate.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Apoi am pornit să creăm
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
o versiune deschisă, pentru amatori,
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
ce poate fi construită şi întreţinută de oricine
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
la doar o zecime din cost.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Îl numim Setul de construcție integrală a unui sat.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Aşa că haideți să vă spun o povestire.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Am obținut până să împlinesc 30 de ani
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
un doctorat în energie de fuziune,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
şi am descoperit că sunt inutil.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Nu aveam nicio abilitate practică.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Aveam mai multe opţiuni,
00:59
and I took them.
19
59260
2000
şi am ales.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Presupun că se poate numi modul de viaţă al consumatorului.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Aşa că am pus bazele unei ferme în Missouri
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
şi am învăţat despre economia agriculturii.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Am cumpărat un tractor -- apoi s-a stricat.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Am plătit să-l repar --
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
apoi iar s-a stricat.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Apoi foarte curând
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
Am devenit falit.
01:20
I realized
28
80260
2000
Mi-am dat seama
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
că cele mai potrivite unelte cu cost scăzut de care aveam nevoie
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
pentru a porni o fermă viabilă şi un aşezământ
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
încă nu existau.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Aveam nevoie de unelte robuste, modulare,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
foarte eficiente şi optimizate,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
cu cost scăzut,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
produse din materiale locale şi reciclate ce ar ţine o viaţă,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
create pentru a nu se uza moral.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Am descoperit că trebuie să mi le construiesc.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Aşa că am şi făcut.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Şi le-am testat.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
Am descoperit că productivitatea industrială
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
poate fi atinsă la scară redusă.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Aşa că apoi am publicat planurile 3D,
02:00
schematics,
43
120260
2000
schemele,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
filmele instructive şi budgetele
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
pe un wiki.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Apoi colaboratori din întreaga lume
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
au început să vină, să creeze prototipuri pentru unelte noi
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
în timpul vizitelor dedicate proiectelor.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Până acum, am creeat prototipuri pentru opt dintre cele 50 de unelte.
02:17
And now the project
50
137260
2000
Şi acum proiectul
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
începe să crească de la sine.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Ştim că proiectele libere au reuşit
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
cu unelte de administrate a cunoştinţelor şi a creativităţii.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
Şi același lucru începe să se întâmple şi cu structurile fizice de asemenea.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Ne concentrăm pe structurile fizice
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
pentru că ele pot schimba vieţile oamenilor
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
într-un mod tangibil.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Dacă am putea să reducem obstacolele din agricultură, construcţii, manufacturare,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
atunci putem să dezlănţuim uriaşe cantităţi ale potenţialului uman.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
Nu doar în ţările în curs de dezvoltare.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Uneltele noastre sunt făcute
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
pentru fermierul, constructorul, antreprenorul, producătorul american.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Am observat mult entuziasm de la aceşti oameni,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
care pot începe acum o afacere în domeniul construcţiilor,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
al manufacturării de componente,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
agriculturii organice
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
sau să vândă energie electrică sistemului energetic.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Ţelul nostru este un depozit de planuri publicate
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
atât de clare şi complete,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
încât un DVD scris
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
să fie efectiv un pachet de informaţii necesare pentru a crea o nouă civilizaţie.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Am plantat o sută de copaci într-o zi.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Am presat 5 000 de cărămizi într-o zi
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
din noroiul de sub picioarele mele
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
şi am construit un tractor în şase zile.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Din ceea ce am văzut, ăsta e doar începutul.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Dacă ideea este corectă
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
atunci implicaţiile sunt importante.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
O distribuţie mai mare a mijloacelor de producţie,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
un lanţ de distribuţie ecologic,
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
şi o cultură nouă a amatorilor
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
poate spera la trecerea peste
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
criza artificială.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Explorăm limitele
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
pentru a crea cu toţii o lume mai bună
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
cu tehnologii deschise.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Mulţumesc.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Aplauze)
Despre acest site

Acest site vă va prezenta videoclipuri de pe YouTube care sunt utile pentru a învăța limba engleză. Veți vedea lecții de engleză predate de profesori de top din întreaga lume. Faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză afișate pe fiecare pagină video pentru a reda videoclipul de acolo. Subtitrările se derulează în sincron cu redarea videoclipului. Dacă aveți comentarii sau solicitări, vă rugăm să ne contactați folosind acest formular de contact.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7