Memory Banda: A Warrior’s Cry Against Child Marriage | TED

138,983 views ・ 2015-07-07

TED


Toista video kaksoisnapsauttamalla alla olevaa englanninkielistä tekstitystä.

Kääntäjä: Emmi Tuurinkoski Oikolukija: Sami Niskanen
00:13
I'll begin today
0
13014
1811
Aloitan tänään
00:14
by sharing a poem
1
14825
2066
jakamalla teille runon,
00:16
written by my friend from Malawi,
2
16891
3135
jonka on kirjoittanut malawilainen ystäväni
00:20
Eileen Piri.
3
20026
2136
Eileen Piri.
00:22
Eileen is only 13 years old,
4
22162
3344
Eileen on vain 13-vuotias,
00:25
but when we were going through the collection of poetry that we wrote,
5
25506
5874
mutta kun kävimme läpi kirjoittamiamme runoja,
00:31
I found her poem so interesting,
6
31380
2868
koin tämän hänen runonsa niin mielenkiintoiseksi
00:34
so motivating.
7
34248
1997
ja niin motivoivaksi,
00:36
So I'll read it to you.
8
36245
2113
joten luen sen teille.
00:38
She entitled her poem "I'll Marry When I Want."
9
38905
3598
Hän nimesi runon: "Menen naimisiin kun tahdon."
00:42
(Laughter)
10
42503
2856
(Naurua)
00:45
"I'll marry when I want.
11
45359
2531
"Menen naimisiin kun tahdon.
00:47
My mother can't force me to marry.
12
47890
4900
Äitini ei voi pakottaa minua naimisiin.
00:52
My father cannot force me to marry.
13
52790
3204
Isäni ei voi pakottaa minua naimisiin.
00:57
My uncle, my aunt,
14
57526
2810
Setäni, tätini,
01:00
my brother or sister,
15
60336
2345
veljeni tai siskoni
01:02
cannot force me to marry.
16
62681
2182
eivät voi pakottaa minua naimisiin.
01:05
No one in the world
17
65885
2369
Kukaan maailmassa
01:08
can force me to marry.
18
68254
3296
ei voi pakottaa minua naimisiin.
01:11
I'll marry when I want.
19
71550
2949
Menen naimisiin kun tahdon.
01:14
Even if you beat me,
20
74499
2578
Vaikka löisit minua,
01:17
even if you chase me away,
21
77077
2670
vaikka ajaisit minut pois,
01:19
even if you do anything bad to me,
22
79747
3181
vaikka tekisit mitä tahansa pahaa minulle,
01:22
I'll marry when I want.
23
82928
3436
menen naimisiin kun tahdon.
01:26
I'll marry when I want,
24
86364
2903
Menen naimisiin kun tahdon,
01:29
but not before I am well educated,
25
89267
3738
mutta en ennen kuin olen hyvin koulutettu,
01:33
and not before I am all grown up.
26
93005
4318
ja tullut täysi-ikäiseksi.
01:37
I'll marry when I want."
27
97323
2487
Menen naimisiin kun tahdon."
01:40
This poem might seem odd,
28
100831
2996
Runo voi vaikuttaa oudolta
01:43
written by a 13-year-old girl,
29
103827
3529
13-vuotiaan tytön kirjoittamaksi,
01:47
but where I and Eileen come from,
30
107356
4783
mutta siellä, mistä minä ja Eileen olemme kotoisin,
01:52
this poem, which I have just read to you,
31
112139
3761
tämä juuri lukemani runo
01:55
is a warrior's cry.
32
115900
3716
on taistelijan huuto.
01:59
I am from Malawi.
33
119616
2925
Tulen Malawista.
02:03
Malawi is one of the poorest countries,
34
123191
3924
Malawi on yksi köyhimmistä maista,
02:07
very poor,
35
127115
2879
hyvin köyhä maa,
02:09
where gender equality is questionable.
36
129994
4528
jossa sukupuolten tasa-arvo on kyseenalaista.
02:14
Growing up in that country,
37
134522
2322
Kasvaessani tuossa maassa
02:16
I couldn't make my own choices in life.
38
136844
3251
en voinut tehdä päätöksiä omassa elämässäni.
02:20
I couldn't even explore
39
140095
2298
En voinut edes tarkastella
02:22
personal opportunities in life.
40
142393
2996
henkilökohtaisia mahdollisuuksia elämässä.
02:25
I will tell you a story
41
145389
2530
Kerron teille tarinan
02:27
of two different girls,
42
147919
2462
kahdesta erilaisesta tytöstä,
02:30
two beautiful girls.
43
150381
3645
kahdesta kauniista tytöstä.
02:34
These girls grew up
44
154026
2554
Nämä tytöt kasvoivat
02:36
under the same roof.
45
156580
2113
samassa talossa.
02:38
They were eating the same food.
46
158693
2717
He söivät samaa ruokaa.
02:41
Sometimes, they would share clothes,
47
161410
2763
He jakoivat joskus vaatteensa
02:44
and even shoes.
48
164173
2809
ja jopa kenkänsä.
02:46
But their lives ended up differently,
49
166982
4667
Mutta heidän elämänsä päätyivät toisin,
02:51
in two different paths.
50
171649
1997
kahteen eri suuntaan.
02:55
The other girl is my little sister.
51
175039
3715
Toinen näistä tytöistä on pikkusiskoni.
02:58
My little sister was only 11 years old
52
178754
4923
Pikkusiskoni oli vain 11-vuotias,
03:03
when she got pregnant.
53
183677
2652
kun hän tuli raskaaksi.
03:08
It's a hurtful thing.
54
188029
3713
Se on surullista.
03:13
Not only did it hurt her, even me.
55
193352
3281
Se ei koskettanut pelkästään häntä vaan myös minua.
03:16
I was going through a hard time as well.
56
196633
3599
Kävin läpi myös raskaita aikoja.
03:20
As it is in my culture,
57
200232
3715
Kuten kulttuurissani on tapana,
03:23
once you reach puberty stage,
58
203947
2995
murrosiän saavutettua
03:26
you are supposed to go to initiation camps.
59
206942
3878
on tapana mennä johdatusleireille.
03:30
In these initiation camps,
60
210820
2298
Näillä leireillä
03:33
you are taught how to sexually please a man.
61
213118
3855
opetetaan, miten miestä miellytetään seksuaalisesti.
03:36
There is this special day,
62
216973
1788
Siellä on erityinen päivä,
03:38
which they call "Very Special Day"
63
218761
3204
jota he kutsuvat "Hyvin erityiseksi päiväksi",
03:41
where a man who is hired by the community
64
221965
2554
jolloin yhteisön palkkaama mies
03:44
comes to the camp
65
224519
2624
tulee leirille
03:47
and sleeps with the little girls.
66
227143
2429
ja makaa pienten tyttöjen kanssa.
03:51
Imagine the trauma that these young girls
67
231252
2514
Kuvittele niitä traumoja, joita nämä pienet työt
03:53
go through every day.
68
233766
2750
läpikäyvät päivittäin.
03:58
Most girls end up pregnant.
69
238766
3159
Suurin osa tytöistä tulee raskaaksi.
04:01
They even contract HIV and AIDS
70
241925
2617
He altistuvat HIV:lle ja AIDS:ille
04:04
and other sexually transmitted diseases.
71
244542
2340
ja muille sukupuolitaudeille.
04:07
For my little sister, she ended up being pregnant.
72
247692
4911
Pikkusiskoni päätyi raskaaksi.
04:12
Today, she's only 16 years old
73
252603
4063
Nykyään hän on vasta 16-vuotias
04:16
and she has three children.
74
256666
2996
ja hänellä on kolme lasta.
04:19
Her first marriage did not survive,
75
259662
3645
Hänen ensimmäinen avioliittonsa ei kestänyt,
04:23
nor did her second marriage.
76
263307
3297
eikä toinenkaan avioliitto.
04:26
On the other side, there is this girl.
77
266604
4177
Toisaalta on myös tämä toinen tyttö.
04:31
She's amazing.
78
271341
1973
Hän on hämmästyttävä.
04:33
(Laughter)
79
273314
1904
(Naurua)
04:35
(Applause)
80
275218
2945
(Aplodeja)
04:39
I call her amazing because she is.
81
279723
2415
Sanon häntä hämmästyttäväksi, koska sitä hän on.
04:42
She's very fabulous.
82
282138
3065
Hän on uskomaton.
04:45
That girl is me. (Laughter)
83
285203
3761
Se tyttö olen minä. (Naurua)
04:48
When I was 13 years old,
84
288964
3018
Kun olin 13-vuotias,
04:51
I was told, you are grown up,
85
291982
3414
minun sanottiin olevan täysi-ikäinen,
04:55
you have now reached of age,
86
295396
2832
olin saavuttanut iän,
04:58
you're supposed to go to the initiation camp.
87
298228
3367
jolloin minun olisi täytynyt mennä johdatusleirille.
05:01
I was like, "What?
88
301595
2972
"Mitä ihmettä?" Ajattelin.
05:04
I'm not going to go to the initiation camps."
89
304567
3982
"En mene johdatusleireille."
05:10
You know what the women said to me?
90
310349
2763
Tiedättekö, mitä kaikki naiset sanoivat minulle?
05:13
"You are a stupid girl. Stubborn.
91
313112
3622
"Olet typerä. Itsepäinen.
05:16
You do not respect the traditions of our society, of our community."
92
316734
7267
Et kunnioita yhteisömme ja yhdyskuntamme perinteitä."
05:24
I said no because I knew where I was going.
93
324001
3808
Kieltäydyin, koska tiesin minne suuntaisin;
05:27
I knew what I wanted in life.
94
327809
2624
tiesin mitä tahdoin elämältä.
05:31
I had a lot of dreams as a young girl.
95
331773
2965
Minulla oli nuorena tyttönä paljon unelmia.
05:36
I wanted to get well educated,
96
336238
3645
Halusin saada hyvän koulutuksen,
05:39
to find a decent job in the future.
97
339883
2480
löytääkseni hyvän työpaikan tulevaisuudessa.
05:42
I was imagining myself as a lawyer,
98
342363
1759
Kuvittelin itseni asianajajaksi,
05:44
seated on that big chair.
99
344122
2710
istumassa isolla tuolilla.
05:46
Those were the imaginations that
100
346832
2306
Nämä olivat kuvitelmia, joita
05:49
were going through my mind every day.
101
349138
3330
kävin läpi päivittäin.
05:52
And I knew that one day,
102
352468
1834
Ja tiesin, että jonain päivänä,
05:54
I would contribute something, a little something to my community.
103
354302
4574
edesauttaisin jossain, edes pienessä asiassa, omaa yhteisöäni.
05:58
But every day after refusing,
104
358876
2531
Mutta jokapäiväisen kieltäytymisen jälkeen
06:01
women would tell me,
105
361407
2020
naiset sanoivat minulle
06:03
"Look at you, you're all grown up. Your little sister has a baby.
106
363427
3390
"Katso nyt, olet täysi-ikäinen. Pikkusiskollasi on vauva.
06:06
What about you?"
107
366817
1486
Etkö sinä halua?"
06:08
That was the music that I was hearing every day,
108
368303
4714
Kuulin noita asioita päivittäin
06:13
and that is the music that girls hear every day
109
373017
3877
ja samoin kuulevat muutkin tytöt,
06:16
when they don't do something that the community needs them to do.
110
376894
4149
kun he kieltäytyvät tekemästä jotain, mitä yhteisö heiltä vaatii.
06:23
When I compared the two stories between me and my sister,
111
383524
3924
Kun vertailin omaa ja siskoni tarinaa keskenään,
06:27
I said, "Why can't I do something?
112
387448
4737
sanoin, "Miksi en voisi tehdä jotain?
06:32
Why can't I change something that has happened for a long time
113
392185
5061
Miksi en muuttaisi jotain mitä on tapahtunut
06:37
in our community?"
114
397246
2415
niin kauan omassa yhteisössämme?"
06:39
That was when I called other girls
115
399661
2508
Silloin kutsuin muita
06:42
just like my sister, who have children,
116
402169
2554
siskoni kaltaisia tyttöjä, joilla oli lapsia,
06:44
who have been in class but they have forgotten how to read and write.
117
404723
3464
jotka olivat olleet koulussa, mutta unohtaneet miten lukea ja kirjoittaa.
06:48
I said, "Come on, we can remind each other
118
408187
2110
Sanoin heille,"Voimme auttaa toisiamme muistamaan
06:50
how to read and write again,
119
410297
2135
miten jälleen lukea ja kirjoittaa,
06:52
how to hold the pen, how to read, to hold the book."
120
412432
3808
kuinka pidellä kynää, kuinka lukea ja pidellä kirjaa."
06:56
It was a great time I had with them.
121
416240
3645
Minulla oli hauskaa heidän kanssaan.
06:59
Nor did I just learn a little about them,
122
419885
4272
En pelkästään tutustunut heihin,
07:04
but they were able to tell me their personal stories,
123
424157
3437
vaan he pystyivät myös jakamaan henkilökohtaiset tarinansa
07:07
what they were facing every day
124
427594
1811
ja kertomaan minkälaisia asioita he kohtasivat päivittäin
07:09
as young mothers.
125
429405
2670
nuorina äiteinä.
07:12
That was when I was like,
126
432075
1997
Silloin päätin,
07:14
'Why can't we take all these things that are happening to us
127
434072
3924
"Miksi emme esittäisi kaikkia näitä meille tapahtuneita asiota
07:17
and present them and tell our mothers, our traditional leaders,
128
437996
3877
äideillemme, perinnejohtajillemme,
07:21
that these are the wrong things?"
129
441873
1997
että nämä asiat ovat väärin?"
07:23
It was a scary thing to do,
130
443870
2067
Se oli pelottava asia tehdä,
07:25
because these traditional leaders,
131
445937
1973
sillä perinnejohtajat
07:27
they are already accustomed to the things
132
447910
2204
olivat jo tottuneet näihin
07:30
that have been there for ages.
133
450114
2440
iäisyyksiä olemassa oleviin asioihin.
07:32
A hard thing to change,
134
452554
1927
Se olisi vaikeasti muutettava asia,
07:34
but a good thing to try.
135
454481
2624
mutta yrittämisen arvoista.
07:37
So we tried.
136
457105
2252
Joten me yritimme.
07:39
It was very hard, but we pushed.
137
459357
2508
Se oli todella vaikeaa, mutta me painoimme läpi.
07:42
And I'm here to say that in my community,
138
462245
2864
Ilokseni voin kertoa, että yhteisöni
07:45
it was the first community after girls
139
465109
2560
oli ensimmäinen yhteisö, jossa tytöt
07:47
pushed so hard to our traditional leader,
140
467669
3367
pitivät puolensa perinnejohtajia vastaan,
07:51
and our leader stood up for us and said no girl has to be married
141
471036
4389
minkä jälkeen johtajat hyväksyivät kantamme ja ilmoittivat, että kenenkän
07:55
before the age of 18.
142
475425
2229
tytön ei tarvitse avioitua ennen 18 vuoden ikää.
07:57
(Applause)
143
477654
3853
(Aplodeja)
08:05
In my community,
144
485502
1741
Yhteisöni
08:07
that was the first time a community,
145
487243
2647
oli ensimmäinen yhteisö,
08:09
they had to call the bylaws,
146
489890
2461
jonka täytyi asettaa sääntö,
08:12
the first bylaw that protected girls
147
492351
3507
joka suojeli tyttöjä
08:15
in our community.
148
495858
2194
omassa yhteisössämme.
08:18
We did not stop there.
149
498052
1788
Emme lopettaneet siihen.
08:19
We forged ahead.
150
499840
2949
Painoimme eteenpäin.
08:22
We were determined to fight for girls not just in my community,
151
502789
3854
Taistelimme päättäväisesti yhteisömme,
08:26
but even in other communities.
152
506643
2786
mutta myös muiden yhteisöjen tyttöjen puolesta.
08:29
When the child marriage bill was being presented in February,
153
509429
4133
Kun lakiesitys lapsiavioliitoista esitettiin helmikuussa,
08:33
we were there at the Parliament house.
154
513562
3646
olimme parlamenttitalolla.
08:37
Every day, when the members of Parliament were entering,
155
517208
4086
Joka päivä parlamentin jäsenten astuessa sisään
08:41
we were telling them, "Would you please support the bill?"
156
521294
3089
sanoimme heille, "Voisitteko kannattaa lakiesitystä?"
08:44
And we don't have much technology like here,
157
524383
4759
Käytössämme ei ole paljoa teknologiaa kuten teillä täällä,
08:49
but we have our small phones.
158
529142
1997
mutta meillä oli pienet kännykkämme.
08:51
So we said, "Why can't we get their numbers and text them?"
159
531139
5030
Joten hankimme parlamentin jäsenten numerot ja tekstasimme heille.
08:56
So we did that. It was a good thing.
160
536178
3250
Ja niin me tekstasimme. Ja se oli hyvä asia.
08:59
(Applause)
161
539428
2020
(Aplodeja)
09:01
So when the bill passed, we texted them back,
162
541448
2973
Ja kun lakiesitys meni läpi, me tekstasimme heille,
09:04
"Thank you for supporting the bill."
163
544421
2428
"Kiitos lakiesityksen kannattamisesta."
09:06
(Laughter)
164
546849
1070
(Naurua)
09:07
And when the bill was signed by the president,
165
547919
3345
Presidentin allekirjoittaessa lakiesityksen,
09:11
making it into law, it was a plus.
166
551264
3366
tehden siitä lain, oli myönteistä.
09:14
Now, in Malawi, 18 is the legal marriage age, from 15 to 18.
167
554630
5852
Nyt Malawissa 18 vuotta on laillinen avioitumisikä, raja nousi 15 vuodesta 18 vuoteen.
09:20
(Applause)
168
560482
3645
(Aplodeja)
09:26
It's a good thing to know that the bill passed,
169
566495
3576
On hyvä, että lakiesitys hyväksyttiin,
09:30
but let me tell you this:
170
570071
3042
mutta sanon tämän teille:
09:33
There are countries where 18 is the legal marriage age,
171
573113
4388
On maita, joissa 18 vuotta on laillinen avioitumisikä,
09:37
but don't we hear cries of women and girls every day?
172
577501
4272
mutta emmekö kuulekin naisten ja ja tyttöjen huutoja päivittäin?
09:41
Every day, girls' lives are being wasted away.
173
581773
5643
Joka päivä tyttöjen elämiä valuu hukkaan.
09:47
This is high time for leaders to honor their commitment.
174
587416
6454
Johtajien on korkea aika kunnioittaa sitoumuksiaan.
09:53
In honoring this commitment,
175
593870
2369
Kunnioittamalla tätä sitoutumusta
09:56
it means keeping girls' issues at heart every time.
176
596239
5712
he pitävät tyttöjen puolia.
10:01
We don't have to be subjected as second,
177
601951
3761
Meitä ei tarvitse kohdella toissijaisina,
10:05
but they have to know that women, as we are in this room,
178
605712
4238
johtajien on ymmärrettävä, että naiset, kuten me tässä huoneessa,
10:09
we are not just women, we are not just girls,
179
609950
3050
emme ole vain naisia, emme ole vain tyttöjä,
10:13
we are extraordinary.
180
613000
1980
olemme erikoislaatuisia.
10:14
We can do more.
181
614980
1913
Voimme tehdä enemmän.
10:16
And another thing for Malawi,
182
616893
2995
Ja vielä yksi asia Malawista,
10:19
and not just Malawi but other countries:
183
619888
2902
ja ei pelkästään Malawista vaan myös muista valtioista:
10:22
The laws which are there,
184
622790
3785
Ne lait, jotka siellä ovat,
10:26
you know how a law is not a law until it is enforced?
185
626575
5851
tiedättekö, kuinka laki ei ole voimassa, ennen kuin sitä valvotaan?
10:32
The law which has just recently passed
186
632426
3413
Laki, joka on juuri ehkäpä hyväksytty
10:35
and the laws that in other countries have been there,
187
635839
2624
ja lait, jotka ovat olleet toisissa maissa,
10:38
they need to be publicized at the local level,
188
638463
3924
ne täytyy julkaista ja viedä paikallistasolle
10:42
at the community level,
189
642387
2183
yhteisötasolle,
10:44
where girls' issues are very striking.
190
644570
5386
jossa tyttöjen ongelmat ovat hyvin silmiinpistäviä.
10:49
Girls face issues, difficult issues, at the community level every day.
191
649956
4760
Tytöt kohtaavat yhteisötasolla päivittäin vaikeita asioita.
10:55
So if these young girls know that there are laws that protect them,
192
655274
5085
Jos nämä tytöt tietäisivät, että on olemassa heitä suojelevia lakeja,
11:00
they will be able to stand up and defend themselves
193
660359
2786
he voivat vastustaa ja puolustautua,
11:03
because they will know that there is a law that protects them.
194
663145
3671
koska he tietävät olemassa olevasta laista, joka suojelee heitä.
11:09
And another thing I would say is that
195
669254
4109
Vielä yksi asia minkä tahdon sanoa.
11:13
girls' voices and women's voices
196
673363
4598
Tyttöjen ja naisten äänet
11:17
are beautiful, they are there,
197
677961
2763
ovat kauniita,
11:20
but we cannot do this alone.
198
680724
3181
mutta emme voi tehdä tätä yksin.
11:23
Male advocates, they have to jump in,
199
683905
2670
Miespuolisten puolestapuhujien on tultava mukaan,
11:26
to step in and work together.
200
686575
1950
astuttava esiin ja tehtävä töitä yhdessä.
11:28
It's a collective work.
201
688525
2578
Se on yhteistyötä.
11:31
What we need is what girls elsewhere need:
202
691103
2740
Tarvitsemme sitä, mitä kaikki tytöt tarvitsevat:
11:33
good education, and above all, not to marry whilst 11.
203
693843
5758
hyvän koulutuksen, ja ennen kaikkea, ei avioitumista 11-vuotiaana.
11:42
And furthermore,
204
702085
2868
Ja lisäksi
11:44
I know that together,
205
704953
3065
tiedän, että kaikki me yhdessä
11:48
we can transform the legal,
206
708018
3948
voimme muuttaa laillisen,
11:51
the cultural and political framework
207
711966
3169
kulttuurisen ja poliittisen kehyksen,
11:55
that denies girls of their rights.
208
715135
4771
jotka kieltävät tyttöiltä heidän oikeutensa.
11:59
I am standing here today
209
719906
5058
Olen täällä tänään
12:04
and declaring that we can end child marriage in a generation.
210
724964
7040
ja julistan, että me voimme päättää lapsiavioiitot sukupolven aikana.
12:12
This is the moment
211
732677
2183
Nyt on hetki,
12:14
where a girl and a girl, and millions of girls worldwide,
212
734860
4434
jolloin tyttö ja miljoonat muut tytöt maailmanlaajuisesti
12:19
will be able to say,
213
739294
2601
voivat sanoa:
12:21
"I will marry when I want."
214
741895
3204
"Menen naimisiin kun tahdon."
12:25
(Applause)
215
745099
3045
(Aplodeja)
12:35
Thank you. (Applause)
216
755284
1935
Kiitos. (Aplodeja)
Tietoja tästä verkkosivustosta

Tällä sivustolla esitellään YouTube-videoita, jotka ovat hyödyllisiä englannin oppimisessa. Näet englannin oppitunteja, joita opettavat huippuluokan opettajat ympäri maailmaa. Kaksoisnapsauta kullakin videosivulla näkyvää englanninkielistä tekstitystä, niin voit toistaa videon sieltä. Tekstitykset vierivät synkronoidusti videon toiston kanssa. Jos sinulla on kommentteja tai toiveita, ota meihin yhteyttä käyttämällä tätä yhteydenottolomaketta.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7