Memory Banda: A Warrior’s Cry Against Child Marriage | TED

138,983 views ・ 2015-07-07

TED


Vă rugăm să faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză de mai jos pentru a reda videoclipul.

Traducător: Corector: Emil-Lorant Cocian
00:13
I'll begin today
0
13014
1811
Voi începe
00:14
by sharing a poem
1
14825
2066
prin a vă împărtăși o poezie
00:16
written by my friend from Malawi,
2
16891
3135
scrisă de prietena mea din Malawi,
00:20
Eileen Piri.
3
20026
2136
Eileen Piri.
00:22
Eileen is only 13 years old,
4
22162
3344
Eileen are doar treisprezece ani,
00:25
but when we were going through the collection of poetry that we wrote,
5
25506
5874
dar când răsfoiam împreună colecția de poezii scrise de ea,
00:31
I found her poem so interesting,
6
31380
2868
mi s-a părut extrem de interesantă
00:34
so motivating.
7
34248
1997
și de motivantă.
00:36
So I'll read it to you.
8
36245
2113
O voi citi pentru voi.
00:38
She entitled her poem "I'll Marry When I Want."
9
38905
3598
Și-a intitulat-o „Mă mărit când vreau”.
00:42
(Laughter)
10
42503
2856
(Râsete)
00:45
"I'll marry when I want.
11
45359
2531
„Mă mărit când vreau.
00:47
My mother can't force me to marry.
12
47890
4900
Mama nu mă poate forța să mă mărit.
00:52
My father cannot force me to marry.
13
52790
3204
Tata nu mă poate forța să mă mărit.
00:57
My uncle, my aunt,
14
57526
2810
Unchiul, mătușa,
01:00
my brother or sister,
15
60336
2345
fratele sau sora mea
01:02
cannot force me to marry.
16
62681
2182
nu mă pot forța să mă mărit.
01:05
No one in the world
17
65885
2369
Nimeni din lumea asta
01:08
can force me to marry.
18
68254
3296
mă poate forța să mă mărit.
01:11
I'll marry when I want.
19
71550
2949
Mă mărit când vreau.
01:14
Even if you beat me,
20
74499
2578
Chiar dacă mă bateți,
dacă mă alungați,
01:17
even if you chase me away,
21
77077
2670
01:19
even if you do anything bad to me,
22
79747
3181
dacă îmi faceți orice rău,
01:22
I'll marry when I want.
23
82928
3436
mă mărit când vreau.
01:26
I'll marry when I want,
24
86364
2903
Mă mărit când vreau.
01:29
but not before I am well educated,
25
89267
3738
dar nu înainte de a fi educată
01:33
and not before I am all grown up.
26
93005
4318
și nu înainte de a mă maturiza.
01:37
I'll marry when I want."
27
97323
2487
Mă mărit când vreau."
01:40
This poem might seem odd,
28
100831
2996
Poezia poate părea ciudată,
01:43
written by a 13-year-old girl,
29
103827
3529
fiind scrisă de o fată de treisprezece ani,
01:47
but where I and Eileen come from,
30
107356
4783
dar acolo de unde venim noi,
01:52
this poem, which I have just read to you,
31
112139
3761
poezia pe care tocmai v-am citit-o
01:55
is a warrior's cry.
32
115900
3716
e strigătul unui luptător.
01:59
I am from Malawi.
33
119616
2925
Eu sunt din Malawi.
02:03
Malawi is one of the poorest countries,
34
123191
3924
Malawi e una dintre cele mai sărace țări,
02:07
very poor,
35
127115
2879
foarte săracă,
02:09
where gender equality is questionable.
36
129994
4528
unde egalitatea sexelor e discutabilă.
02:14
Growing up in that country,
37
134522
2322
Crescând acolo,
02:16
I couldn't make my own choices in life.
38
136844
3251
nu am putut face propriile alegeri în viață.
Nu am putut nici măcar să explorez
02:20
I couldn't even explore
39
140095
2298
02:22
personal opportunities in life.
40
142393
2996
oportunități personale în viață.
02:25
I will tell you a story
41
145389
2530
Vă voi spune o poveste
02:27
of two different girls,
42
147919
2462
a două fete diferite,
02:30
two beautiful girls.
43
150381
3645
două fete frumoase.
02:34
These girls grew up
44
154026
2554
Acestea au crescut sub același acoperiș.
02:36
under the same roof.
45
156580
2113
02:38
They were eating the same food.
46
158693
2717
Mâncau aceeași mâncare.
02:41
Sometimes, they would share clothes,
47
161410
2763
Uneori, își împărțeau hainele
02:44
and even shoes.
48
164173
2809
și chiar și pantofii.
02:46
But their lives ended up differently,
49
166982
4667
Dar viețile lor au ajuns să fie diferite,
02:51
in two different paths.
50
171649
1997
s-au derulat pe căi diferite.
02:55
The other girl is my little sister.
51
175039
3715
Cealaltă fată e sora mea mai mică.
02:58
My little sister was only 11 years old
52
178754
4923
Sora mea mai mică avea numai 11 ani
03:03
when she got pregnant.
53
183677
2652
când a rămas însărcinată.
03:08
It's a hurtful thing.
54
188029
3713
E un lucru dureros.
03:13
Not only did it hurt her, even me.
55
193352
3281
Nu numai ei i-a făcut rău, ci și mie.
03:16
I was going through a hard time as well.
56
196633
3599
Și eu am avut o perioadă grea.
03:20
As it is in my culture,
57
200232
3715
Așa cum se obișnuiește pe la noi,
03:23
once you reach puberty stage,
58
203947
2995
odată ce ajungi la vârsta pubertății,
03:26
you are supposed to go to initiation camps.
59
206942
3878
trebuie să mergi în tabere de inițiere.
03:30
In these initiation camps,
60
210820
2298
În aceste tabere de inițiere,
03:33
you are taught how to sexually please a man.
61
213118
3855
ești învățată cum să satisfaci sexual un bărbat
03:36
There is this special day,
62
216973
1788
Există o zi specială,
03:38
which they call "Very Special Day"
63
218761
3204
numită „Ziua Foarte Specială”,
03:41
where a man who is hired by the community
64
221965
2554
în care un bărbat desemnat de comunitate
03:44
comes to the camp
65
224519
2624
vine în tabără
03:47
and sleeps with the little girls.
66
227143
2429
și se culcă cu aceste fetițe.
03:51
Imagine the trauma that these young girls
67
231252
2514
Imaginați-vă trauma prin care trec
03:53
go through every day.
68
233766
2750
aceste fetițe în fiecare zi.
03:58
Most girls end up pregnant.
69
238766
3159
Cele mai multe din ele vin de acolo gravide.
04:01
They even contract HIV and AIDS
70
241925
2617
Pot chiar contacta HIV, SIDA
04:04
and other sexually transmitted diseases.
71
244542
2340
și alte boli cu transmitere sexuală.
04:07
For my little sister, she ended up being pregnant.
72
247692
4911
Sora mea mai mică a venit gravidă.
04:12
Today, she's only 16 years old
73
252603
4063
Astăzi, la doar 16 ani,
04:16
and she has three children.
74
256666
2996
are trei copii.
04:19
Her first marriage did not survive,
75
259662
3645
Primul ei mariaj nu a rezistat,
04:23
nor did her second marriage.
76
263307
3297
nici cel de-al doilea.
04:26
On the other side, there is this girl.
77
266604
4177
Pe de altă parte, există fata aceasta.
04:31
She's amazing.
78
271341
1973
E uimitoare.
04:33
(Laughter)
79
273314
1904
(Râsete)
04:35
(Applause)
80
275218
2945
(Aplauze)
04:39
I call her amazing because she is.
81
279723
2415
Cred că e uimitoare pentru că așa e ea.
04:42
She's very fabulous.
82
282138
3065
E foarte fabuloasă. (Râsete)
04:45
That girl is me. (Laughter)
83
285203
3761
Acea fată sunt eu. (Râsete)
04:48
When I was 13 years old,
84
288964
3018
Când aveam 13 ani,
04:51
I was told, you are grown up,
85
291982
3414
mi s-a spus: „Ești mare,
04:55
you have now reached of age,
86
295396
2832
ai ajuns la vârsta potrivită,
04:58
you're supposed to go to the initiation camp.
87
298228
3367
trebuie să mergi în tabăra de inițiere.”
05:01
I was like, "What?
88
301595
2972
Am zis: „Ce?
05:04
I'm not going to go to the initiation camps."
89
304567
3982
Nu voi merge în tabăra de inițiere.”
05:10
You know what the women said to me?
90
310349
2763
Stiți ce mi-au zis femeile?
05:13
"You are a stupid girl. Stubborn.
91
313112
3622
„Ești o proastă. Încăpățânată.
05:16
You do not respect the traditions of our society, of our community."
92
316734
7267
Nu respecți tradițiile societății, comunității noastre.”
05:24
I said no because I knew where I was going.
93
324001
3808
Am spus nu pentru că știam unde mă duc.
05:27
I knew what I wanted in life.
94
327809
2624
Stiam ce vreau de la viață.
05:31
I had a lot of dreams as a young girl.
95
331773
2965
Aveam multe vise ca tânără fată.
05:36
I wanted to get well educated,
96
336238
3645
Voiam o educație aleasă,
05:39
to find a decent job in the future.
97
339883
2480
să-mi găsesc un loc de muncă decent în viitor.
05:42
I was imagining myself as a lawyer,
98
342363
1759
Mă imaginam avocat,
05:44
seated on that big chair.
99
344122
2710
stând pe un scaun mare.
05:46
Those were the imaginations that
100
346832
2306
Astea erau fanteziile
care îmi treceau prin minte în fiecare zi.
05:49
were going through my mind every day.
101
349138
3330
05:52
And I knew that one day,
102
352468
1834
Și știam că, într-o zi,
05:54
I would contribute something, a little something to my community.
103
354302
4574
voi contribui cu ceva pentru comunitatea mea.
05:58
But every day after refusing,
104
358876
2531
Însă în fiecare zi după ce refuzam,
06:01
women would tell me,
105
361407
2020
femeile îmi spuneau:
06:03
"Look at you, you're all grown up. Your little sister has a baby.
106
363427
3390
„Uită-te la tine, ești mare. Sora ta are un copil.
06:06
What about you?"
107
366817
1486
Cum rămâne cu tine?”
06:08
That was the music that I was hearing every day,
108
368303
4714
Asta era muzica pe care o auzeam în fiecare zi
06:13
and that is the music that girls hear every day
109
373017
3877
și asta e muzica pe care fetele o aud în fiecare zi
06:16
when they don't do something that the community needs them to do.
110
376894
4149
când refuză să facă ce le spune comunitatea.
06:23
When I compared the two stories between me and my sister,
111
383524
3924
Comparând cele două povești, a mea și a surorii mele,
06:27
I said, "Why can't I do something?
112
387448
4737
mi-am spus: „De ce să nu pot face ceva?
06:32
Why can't I change something that has happened for a long time
113
392185
5061
De ce să nu pot schimba ceva ce se întâmplă de foarte multă vreme
06:37
in our community?"
114
397246
2415
în comunitatea noastră?"
06:39
That was when I called other girls
115
399661
2508
Atunci le-am chemat pe celelate fete
06:42
just like my sister, who have children,
116
402169
2554
ca sora mea, fete care aveau copii,
06:44
who have been in class but they have forgotten how to read and write.
117
404723
3464
care au fost eleve dar au uitat să scrie și să citească, zicându-le:
06:48
I said, "Come on, we can remind each other
118
408187
2110
„Haideți, putem să ne reamintim împreună
06:50
how to read and write again,
119
410297
2135
cum să scriem și să citim,
06:52
how to hold the pen, how to read, to hold the book."
120
412432
3808
cum să ținem stiloul și cartea.”
06:56
It was a great time I had with them.
121
416240
3645
M-am simțit extraordinar cu ele.
06:59
Nor did I just learn a little about them,
122
419885
4272
Nu numai că am învățat câte ceva despre ele,
07:04
but they were able to tell me their personal stories,
123
424157
3437
dar au putut să-mi spună poveștile lor,
07:07
what they were facing every day
124
427594
1811
cu ce se confruntau zilnic
07:09
as young mothers.
125
429405
2670
ca tinere mame.
07:12
That was when I was like,
126
432075
1997
A fost momentul în care am zis:
07:14
'Why can't we take all these things that are happening to us
127
434072
3924
„De ce să nu putem lua toate lucrurile care ni se întâmplă
07:17
and present them and tell our mothers, our traditional leaders,
128
437996
3877
să le prezentăm și să le spunem mamelor noastre, liderilor tradiționali,
07:21
that these are the wrong things?"
129
441873
1997
că acestea sunt lucruri greșite?”
07:23
It was a scary thing to do,
130
443870
2067
A fost un lucru înspăimântător
07:25
because these traditional leaders,
131
445937
1973
pentru că acești lideri tradiționali
07:27
they are already accustomed to the things
132
447910
2204
sunt deja obișnuiți cu lucrurile acestea
07:30
that have been there for ages.
133
450114
2440
care se întâmplă din vremuri îndepărtate.
07:32
A hard thing to change,
134
452554
1927
Greu de schimbat,
07:34
but a good thing to try.
135
454481
2624
dar bine de încercat.
07:37
So we tried.
136
457105
2252
Așa că am încercat.
07:39
It was very hard, but we pushed.
137
459357
2508
A fost foarte greu, dar nu ne-am lăsat.
07:42
And I'm here to say that in my community,
138
462245
2864
Și sunt aici să vă spun: comunitatea mea,
07:45
it was the first community after girls
139
465109
2560
a fost prima comunitate în care fetele
07:47
pushed so hard to our traditional leader,
140
467669
3367
au presat atât de tare liderului tradițional,
07:51
and our leader stood up for us and said no girl has to be married
141
471036
4389
încât acesta a ajuns să ne susțină spunând că nicio fată
nu trebuie să se mărite înainte de vârsta de 18 ani.
07:55
before the age of 18.
142
475425
2229
07:57
(Applause)
143
477654
3853
(Aplauze)
08:05
In my community,
144
485502
1741
Pe la noi
08:07
that was the first time a community,
145
487243
2647
a fost prima dată când într-o comunitate
08:09
they had to call the bylaws,
146
489890
2461
legea a trebuit amendată,
08:12
the first bylaw that protected girls
147
492351
3507
primul amendament ce protejează fetele
08:15
in our community.
148
495858
2194
din comunitatea noastră.
08:18
We did not stop there.
149
498052
1788
Nu ne-am oprit aici.
08:19
We forged ahead.
150
499840
2949
Am mers înainte.
08:22
We were determined to fight for girls not just in my community,
151
502789
3854
Eram hotărâte să luptăm nu doar pentru fetele de pe la noi,
08:26
but even in other communities.
152
506643
2786
ci și pentru cele din alte comunități.
08:29
When the child marriage bill was being presented in February,
153
509429
4133
Când proiectul de lege a ieșit, în februarie,
08:33
we were there at the Parliament house.
154
513562
3646
eram la clădirea parlamentului.
08:37
Every day, when the members of Parliament were entering,
155
517208
4086
În fiecare zi opream parlamentarii la intrare zicându-le:
08:41
we were telling them, "Would you please support the bill?"
156
521294
3089
„Ați dori să ne sprijiniți proiectul de lege?”
08:44
And we don't have much technology like here,
157
524383
4759
Nu dispuneam de prea multă tehnologie, ca aici,
08:49
but we have our small phones.
158
529142
1997
dar aveam micile nostre celulare.
08:51
So we said, "Why can't we get their numbers and text them?"
159
531139
5030
Ne-am zis: „De ce să nu le aflăm numerele și să le trimitem mesaje?”
08:56
So we did that. It was a good thing.
160
536178
3250
Am făcut asta. A fost un lucru bun.
08:59
(Applause)
161
539428
2020
(Aplauze)
09:01
So when the bill passed, we texted them back,
162
541448
2973
După ce a trecut legea, le-am trimis mesaj:
09:04
"Thank you for supporting the bill."
163
544421
2428
„Vă mulțumim pentru sprijin.”
09:06
(Laughter)
164
546849
1070
(Râsete)
09:07
And when the bill was signed by the president,
165
547919
3345
Proiectul a fost promulgat de președinte,
09:11
making it into law, it was a plus.
166
551264
3366
devenind lege. A fost un pas înainte.
09:14
Now, in Malawi, 18 is the legal marriage age, from 15 to 18.
167
554630
5852
Acum, în Malawi, vârsta legală de măritiș e 18 ani, nu 15.
(Aplauze)
09:20
(Applause)
168
560482
3645
09:26
It's a good thing to know that the bill passed,
169
566495
3576
E bine de știut că a trecut legea,
09:30
but let me tell you this:
170
570071
3042
dar permiteți-mi să vă spun:
09:33
There are countries where 18 is the legal marriage age,
171
573113
4388
Nu există oare țări în care vârsta legală de măritiș e 18 ani,
09:37
but don't we hear cries of women and girls every day?
172
577501
4272
dar se aude plânset de femei și fete zilnic?
09:41
Every day, girls' lives are being wasted away.
173
581773
5643
În fiecare zi se spulberă viața multor fete.
09:47
This is high time for leaders to honor their commitment.
174
587416
6454
A venit timpul ca leaderii să-și onoreze promisiunea.
09:53
In honoring this commitment,
175
593870
2369
Aceasta înseamnă
09:56
it means keeping girls' issues at heart every time.
176
596239
5712
să țină cont de problemele acestor fete tot timpul.
10:01
We don't have to be subjected as second,
177
601951
3761
Nu trebuie să fim tratate ca cetățeni de rangul doi,
10:05
but they have to know that women, as we are in this room,
178
605712
4238
trebuie să se știe că femeile, cum suntem și noi în această sală,
10:09
we are not just women, we are not just girls,
179
609950
3050
nu suntem simple femei, simple fete,
10:13
we are extraordinary.
180
613000
1980
suntem extraordinare.
10:14
We can do more.
181
614980
1913
Putem face mai mult.
10:16
And another thing for Malawi,
182
616893
2995
Un alt lucru valabil în Malawi
10:19
and not just Malawi but other countries:
183
619888
2902
și nu doar în Malawi, ci și în alte țări:
10:22
The laws which are there,
184
622790
3785
Legile existente,
10:26
you know how a law is not a law until it is enforced?
185
626575
5851
știți că legea nu e lege până nu se aplică.
10:32
The law which has just recently passed
186
632426
3413
Legea recent adoptată
10:35
and the laws that in other countries have been there,
187
635839
2624
și legile care există în alte țări
10:38
they need to be publicized at the local level,
188
638463
3924
trebuie publicate la nivel local,
10:42
at the community level,
189
642387
2183
de comunitate,
10:44
where girls' issues are very striking.
190
644570
5386
unde problemele fetelor sunt foarte acute.
10:49
Girls face issues, difficult issues, at the community level every day.
191
649956
4760
Fetele se confruntă cu dificultăți la nivel de comunitate, zilnic.
10:55
So if these young girls know that there are laws that protect them,
192
655274
5085
Dacă aceste fete vor ști că există legi care să le protejeze,
11:00
they will be able to stand up and defend themselves
193
660359
2786
vor putea să se ridice și să se apere
11:03
because they will know that there is a law that protects them.
194
663145
3671
pentru că vor ști că legea e de partea lor.
11:09
And another thing I would say is that
195
669254
4109
Un alt lucru pe care aș dori să vi-l spun
11:13
girls' voices and women's voices
196
673363
4598
e că vocile fetelor și ale femeilor
11:17
are beautiful, they are there,
197
677961
2763
sunt frumoase, ele există,
11:20
but we cannot do this alone.
198
680724
3181
dar nu putem face asta singure.
11:23
Male advocates, they have to jump in,
199
683905
2670
Bărbații care ne susțin trebuie să ni se alăture,
11:26
to step in and work together.
200
686575
1950
să intervină și să lucrăm împreună.
11:28
It's a collective work.
201
688525
2578
E o operă colectivă.
11:31
What we need is what girls elsewhere need:
202
691103
2740
Nevoile noastre sunt cele ale altor fete:
11:33
good education, and above all, not to marry whilst 11.
203
693843
5758
educație adecvată și, mai ales, fără măritiș la 11 ani.
11:42
And furthermore,
204
702085
2868
Mai departe,
11:44
I know that together,
205
704953
3065
știu că, împreună,
11:48
we can transform the legal,
206
708018
3948
putem transforma cadrul legal,
11:51
the cultural and political framework
207
711966
3169
cultural și politic
11:55
that denies girls of their rights.
208
715135
4771
ce le privează pe fete de drepturile lor.
11:59
I am standing here today
209
719906
5058
Aici, în fața voastră,
12:04
and declaring that we can end child marriage in a generation.
210
724964
7040
declar că putem învinge mariajul infantil în decursul unei generații.
12:12
This is the moment
211
732677
2183
E momentul
12:14
where a girl and a girl, and millions of girls worldwide,
212
734860
4434
în care o fată, și alta, și alte milioane
12:19
will be able to say,
213
739294
2601
vor putea spune:
12:21
"I will marry when I want."
214
741895
3204
„Mă mărit când vreau”.
12:25
(Applause)
215
745099
3045
(Aplauze)
Mulțumesc. (Aplauze)
12:35
Thank you. (Applause)
216
755284
1935
Despre acest site

Acest site vă va prezenta videoclipuri de pe YouTube care sunt utile pentru a învăța limba engleză. Veți vedea lecții de engleză predate de profesori de top din întreaga lume. Faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză afișate pe fiecare pagină video pentru a reda videoclipul de acolo. Subtitrările se derulează în sincron cu redarea videoclipului. Dacă aveți comentarii sau solicitări, vă rugăm să ne contactați folosind acest formular de contact.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7