Memory Banda: A Warrior’s Cry Against Child Marriage | TED

139,342 views ・ 2015-07-07

TED


A videó lejátszásához kattintson duplán az alábbi angol feliratokra.

Fordító: Maria Ruzsane Cseresnyes Lektor: Péter Pallós
00:13
I'll begin today
0
13014
1811
Azzal kezdem,
00:14
by sharing a poem
1
14825
2066
hogy elmondok önöknek egy verset.
00:16
written by my friend from Malawi,
2
16891
3135
Malawiban írta egy barátnőm,
00:20
Eileen Piri.
3
20026
2136
Eileen Piri.
00:22
Eileen is only 13 years old,
4
22162
3344
Eileen mindössze 13 éves,
00:25
but when we were going through the collection of poetry that we wrote,
5
25506
5874
de amikor végignéztük a verseket, amelyeket írtunk,
00:31
I found her poem so interesting,
6
31380
2868
ezt a versét annyira érdekesnek találtam,
00:34
so motivating.
7
34248
1997
a témához illőnek.
00:36
So I'll read it to you.
8
36245
2113
Felolvasom hát akkor önöknek.
00:38
She entitled her poem "I'll Marry When I Want."
9
38905
3598
Adott címet is a versnek: "Akkor megyek férjhez, amikor akarok"
00:42
(Laughter)
10
42503
2856
(Nevetés)
00:45
"I'll marry when I want.
11
45359
2531
"Akkor megyek férjhez, amikor akarok.
00:47
My mother can't force me to marry.
12
47890
4900
Anya nem kényszeríthet.
00:52
My father cannot force me to marry.
13
52790
3204
Apa nem kényszeríthet.
00:57
My uncle, my aunt,
14
57526
2810
Bácsikám, nénikém,
01:00
my brother or sister,
15
60336
2345
bátyám vagy nővérem
01:02
cannot force me to marry.
16
62681
2182
nem adhatnak férjhez.
01:05
No one in the world
17
65885
2369
Senki a világon
01:08
can force me to marry.
18
68254
3296
nem kényszeríthet rá.
01:11
I'll marry when I want.
19
71550
2949
Akkor megyek férjhez, amikor akarok.
01:14
Even if you beat me,
20
74499
2578
Ha megvernek,
01:17
even if you chase me away,
21
77077
2670
elkergetnek,
01:19
even if you do anything bad to me,
22
79747
3181
bármit ártanak nekem,
01:22
I'll marry when I want.
23
82928
3436
akkor megyek férjhez, amikor akarok.
Akkor megyek férjhez, amikor akarok.
01:26
I'll marry when I want,
24
86364
2903
Majd férjhez megyek,
01:29
but not before I am well educated,
25
89267
3738
ha felnőttem egészen,
és kijártam mind az iskolát. De csak ha én akarom."
01:33
and not before I am all grown up.
26
93005
4318
01:37
I'll marry when I want."
27
97323
2487
01:40
This poem might seem odd,
28
100831
2996
Talán furcsának tűnhet,
01:43
written by a 13-year-old girl,
29
103827
3529
hogy ezt a verset egy 13 éves lány írta,
01:47
but where I and Eileen come from,
30
107356
4783
de ott, ahonnan Eileen és én származunk,
01:52
this poem, which I have just read to you,
31
112139
3761
ez a vers olyan,
01:55
is a warrior's cry.
32
115900
3716
mint egy csatakiáltás.
01:59
I am from Malawi.
33
119616
2925
Malawiból jöttem.
02:03
Malawi is one of the poorest countries,
34
123191
3924
Malawi az egyik legszegényebb ország,
02:07
very poor,
35
127115
2879
borzasztó szegény,
02:09
where gender equality is questionable.
36
129994
4528
ahol a nemek egyenjogúsága igencsak kérdéses.
02:14
Growing up in that country,
37
134522
2322
Mivel abban az országban nőttem fel,
02:16
I couldn't make my own choices in life.
38
136844
3251
nem én dönthettem a sorsomról.
02:20
I couldn't even explore
39
140095
2298
Még csak fel sem fedezhettem,
02:22
personal opportunities in life.
40
142393
2996
hogy milyen lehetőségeim lennének az életben.
02:25
I will tell you a story
41
145389
2530
Elmondok egy történetet
02:27
of two different girls,
42
147919
2462
két gyönyörű
02:30
two beautiful girls.
43
150381
3645
fiatal lányról.
02:34
These girls grew up
44
154026
2554
Ezek a lányok
együtt nőttek fel, egy fedél alatt.
02:36
under the same roof.
45
156580
2113
02:38
They were eating the same food.
46
158693
2717
Ugyanazokat az ételeket ették,
02:41
Sometimes, they would share clothes,
47
161410
2763
Közösek voltak a ruháik,
02:44
and even shoes.
48
164173
2809
még a cipőik is.
02:46
But their lives ended up differently,
49
166982
4667
De az életük
eltérően alakult.
02:51
in two different paths.
50
171649
1997
A másik lány a húgom.
02:55
The other girl is my little sister.
51
175039
3715
02:58
My little sister was only 11 years old
52
178754
4923
Még csak 11 éves volt,
03:03
when she got pregnant.
53
183677
2652
amikor terhes lett.
03:08
It's a hurtful thing.
54
188029
3713
Borzasztó dolog.
03:13
Not only did it hurt her, even me.
55
193352
3281
Nem csak neki okozott lelki sérülést, nekem is.
03:16
I was going through a hard time as well.
56
196633
3599
Nekem is nehéz volt az az időszak.
03:20
As it is in my culture,
57
200232
3715
A mi kultúránkban,
03:23
once you reach puberty stage,
58
203947
2995
ha egy lány eléri a serdülőkort,
03:26
you are supposed to go to initiation camps.
59
206942
3878
elvárás, hogy egy beavató táborba menjen.
03:30
In these initiation camps,
60
210820
2298
Ezekben a táborokban
03:33
you are taught how to sexually please a man.
61
213118
3855
megtanítják őket, hogy miként tegyenek a férfiak kedvére.
03:36
There is this special day,
62
216973
1788
Van itt egy különleges nap,
03:38
which they call "Very Special Day"
63
218761
3204
amit úgy is hívnak: a Nagy Nap,
03:41
where a man who is hired by the community
64
221965
2554
amikor egy férfi, akit a törzs alkalmaz,
03:44
comes to the camp
65
224519
2624
eljön a táborba,
03:47
and sleeps with the little girls.
66
227143
2429
és a kislányokkal tölti az éjszakát.
03:51
Imagine the trauma that these young girls
67
231252
2514
Képzeljék el, milyen traumán mennek át
03:53
go through every day.
68
233766
2750
ezek a kislányok minden nap.
03:58
Most girls end up pregnant.
69
238766
3159
A legtöbben végül teherbe esnek.
04:01
They even contract HIV and AIDS
70
241925
2617
Meg is fertőződhetnek AIDS-szel, HIV vírussal,
04:04
and other sexually transmitted diseases.
71
244542
2340
vagy elkaphatnak más nemi betegséget
04:07
For my little sister, she ended up being pregnant.
72
247692
4911
A húgom teherbe esett.
04:12
Today, she's only 16 years old
73
252603
4063
Jelenleg mindössze 16 éves,
04:16
and she has three children.
74
256666
2996
és már három gyereke van.
04:19
Her first marriage did not survive,
75
259662
3645
Az első házassága nem sikerült.
04:23
nor did her second marriage.
76
263307
3297
A második sem.
04:26
On the other side, there is this girl.
77
266604
4177
Másrészt, itt áll ez a lány.
04:31
She's amazing.
78
271341
1973
Bámulatos.
04:33
(Laughter)
79
273314
1904
(Nevetés)
04:35
(Applause)
80
275218
2945
(Taps)
04:39
I call her amazing because she is.
81
279723
2415
Azért mondom ezt, mert valóban az.
04:42
She's very fabulous.
82
282138
3065
Egészen kivételes.
04:45
That girl is me. (Laughter)
83
285203
3761
Ez én vagyok. (Nevetés)
04:48
When I was 13 years old,
84
288964
3018
Amikor 13 éves lettem,
04:51
I was told, you are grown up,
85
291982
3414
azt mondták, felnőttem,
04:55
you have now reached of age,
86
295396
2832
elértem azt a kort,
04:58
you're supposed to go to the initiation camp.
87
298228
3367
amikor a beavató táborba kell menjek az elvárások szerint.
05:01
I was like, "What?
88
301595
2972
Valami ilyesmit mondtam: "Micsoda?
05:04
I'm not going to go to the initiation camps."
89
304567
3982
Nem megyek én semmilyen táborba."
05:10
You know what the women said to me?
90
310349
2763
Tudják, mit mondtak erre az asszonyok?
05:13
"You are a stupid girl. Stubborn.
91
313112
3622
"Buta liba vagy. Makacskodsz.
05:16
You do not respect the traditions of our society, of our community."
92
316734
7267
Nem tiszteled a törzs hagyományait."
05:24
I said no because I knew where I was going.
93
324001
3808
Azért mondtam nemet, mert tudtam, mi a célom.
05:27
I knew what I wanted in life.
94
327809
2624
Tudtam, mit akarok kezdeni az életemmel.
05:31
I had a lot of dreams as a young girl.
95
331773
2965
Sokat álmodoztam kislánykoromban.
05:36
I wanted to get well educated,
96
336238
3645
Szerettem volna tanulni,
05:39
to find a decent job in the future.
97
339883
2480
és találni magamnak egy tisztes állást.
05:42
I was imagining myself as a lawyer,
98
342363
1759
Elképzeltem magam bíróként
05:44
seated on that big chair.
99
344122
2710
a pulpituson ülve.
05:46
Those were the imaginations that
100
346832
2306
Ezek voltak az álmok,
05:49
were going through my mind every day.
101
349138
3330
amelyek minden nap eszembe jutottak.
05:52
And I knew that one day,
102
352468
1834
Tudtam, hogy egyszer egy szép napon
05:54
I would contribute something, a little something to my community.
103
354302
4574
adok még valamit, valami apróságot a törzsemnek.
05:58
But every day after refusing,
104
358876
2531
De miután nemet mondtam,
06:01
women would tell me,
105
361407
2020
nem hagytak békén az asszonyok:
06:03
"Look at you, you're all grown up. Your little sister has a baby.
106
363427
3390
"Nézz körül, mindannyian felnőttetek már. A húgodnak is van gyereke.
06:06
What about you?"
107
366817
1486
Mi lesz veled?"
06:08
That was the music that I was hearing every day,
108
368303
4714
Ezt hallgathattam minden nap,
06:13
and that is the music that girls hear every day
109
373017
3877
és ezt hallgathatják folyton mind a lányok,
06:16
when they don't do something that the community needs them to do.
110
376894
4149
akik nem teszik meg, amit a törzs elvár tőlük.
06:23
When I compared the two stories between me and my sister,
111
383524
3924
Ha összehasonlítom a húgom történetét a sajátommal,
06:27
I said, "Why can't I do something?
112
387448
4737
azt mondom: "Miért vagyok ilyen tehetetlen?
06:32
Why can't I change something that has happened for a long time
113
392185
5061
Miért nem tudok változtatni azon, ami hosszú idő óta
06:37
in our community?"
114
397246
2415
így történik a törzsünkben?"
06:39
That was when I called other girls
115
399661
2508
Ekkor összehívtam a többi lányt,
06:42
just like my sister, who have children,
116
402169
2554
az olyanokat, mint a húgom is, akiknek gyerekük van,
06:44
who have been in class but they have forgotten how to read and write.
117
404723
3464
akik jártak valaha iskolába, de azóta elfelejtettek írni, olvasni.
06:48
I said, "Come on, we can remind each other
118
408187
2110
Azt mondtam, gyertek, elevenítsük fel együtt,
06:50
how to read and write again,
119
410297
2135
hogyan is kell írni és olvasni,
06:52
how to hold the pen, how to read, to hold the book."
120
412432
3808
hogyan fogjuk a tollat, hogyan tartsuk a könyvet, hogyan olvassunk."
06:56
It was a great time I had with them.
121
416240
3645
Nagyszerű volt együtt lenni velük.
06:59
Nor did I just learn a little about them,
122
419885
4272
Nem csak megtudtam róluk némely dolgot,
07:04
but they were able to tell me their personal stories,
123
424157
3437
de el tudták mondani személyes történetüket,
07:07
what they were facing every day
124
427594
1811
milyen problémákkal szembesülnek
07:09
as young mothers.
125
429405
2670
fiatal anyaként.
07:12
That was when I was like,
126
432075
1997
Ekkor jutottam el oda, hogy
07:14
'Why can't we take all these things that are happening to us
127
434072
3924
"Miért is ne gyűjtenénk össze tapasztalatainkat,
07:17
and present them and tell our mothers, our traditional leaders,
128
437996
3877
és adnánk elő anyáinknak és a törzsi vezetőknek,
07:21
that these are the wrong things?"
129
441873
1997
hogy ezek és ezek a bajaink?"
07:23
It was a scary thing to do,
130
443870
2067
Vakmerő dolog volt,
07:25
because these traditional leaders,
131
445937
1973
mert a törzsi vezetők
07:27
they are already accustomed to the things
132
447910
2204
ragaszkodnak
07:30
that have been there for ages.
133
450114
2440
a hagyományokhoz.
07:32
A hard thing to change,
134
452554
1927
Nem könnyű változtatni,
07:34
but a good thing to try.
135
454481
2624
de érdemes megpróbálni.
07:37
So we tried.
136
457105
2252
Tehát megpróbáltuk,
07:39
It was very hard, but we pushed.
137
459357
2508
nem volt könnyű, de csak keresztülvittük.
07:42
And I'm here to say that in my community,
138
462245
2864
Azért vagyok itt, hogy elmondjam:
07:45
it was the first community after girls
139
465109
2560
a mi törzsünk volt az első, ahol a lányok
07:47
pushed so hard to our traditional leader,
140
467669
3367
olyan erős nyomást gyakoroltak a törzsfőnökre,
07:51
and our leader stood up for us and said no girl has to be married
141
471036
4389
hogy az kiállt mellettünk. Kijelentette, hogy egyetlen lánynak
07:55
before the age of 18.
142
475425
2229
sem kell férjhez mennie 18 éves kora előtt.
07:57
(Applause)
143
477654
3853
(Taps)
08:05
In my community,
144
485502
1741
A törzsünkben
08:07
that was the first time a community,
145
487243
2647
ez volt az első alkalom, hogy egy törzs
08:09
they had to call the bylaws,
146
489890
2461
rendeletet alkotott,
08:12
the first bylaw that protected girls
147
492351
3507
amely megvédte
törzsünk lányait.
08:15
in our community.
148
495858
2194
Nem álltunk meg itt.
08:18
We did not stop there.
149
498052
1788
08:19
We forged ahead.
150
499840
2949
Haladtunk tovább.
08:22
We were determined to fight for girls not just in my community,
151
502789
3854
Eltökéltek voltunk, hogy nem csak
a mi törzsünkben harcolunk a lányok jogaiért,
08:26
but even in other communities.
152
506643
2786
hanem a többi törzsben is.
08:29
When the child marriage bill was being presented in February,
153
509429
4133
Amikor a gyermekházasságról szóló törvényt előterjesztették februárban,
08:33
we were there at the Parliament house.
154
513562
3646
akkor ott voltunk a Parlament épületénél.
08:37
Every day, when the members of Parliament were entering,
155
517208
4086
Minden nap, amikor a képviselők bementek az épületbe,
08:41
we were telling them, "Would you please support the bill?"
156
521294
3089
kértük őket: "Legyen szíves. támogassa az előterjesztést!"
08:44
And we don't have much technology like here,
157
524383
4759
Nem voltak más technikai eszközeink,
08:49
but we have our small phones.
158
529142
1997
csak a telefonunk.
08:51
So we said, "Why can't we get their numbers and text them?"
159
531139
5030
Azt gondoltuk, "miért ne szereznénk meg a számukat, és küldenénk nekik sms-t?"
08:56
So we did that. It was a good thing.
160
536178
3250
Ezt tettük. Jó ötlet volt.
08:59
(Applause)
161
539428
2020
(Taps)
09:01
So when the bill passed, we texted them back,
162
541448
2973
Amikor a törvény átment, újra írtunk nekik:
09:04
"Thank you for supporting the bill."
163
544421
2428
"Köszönjük, hogy támogatták az előterjesztést."
09:06
(Laughter)
164
546849
1070
(Nevetés)
09:07
And when the bill was signed by the president,
165
547919
3345
És amikor a törvényt aláírta az elnök,
09:11
making it into law, it was a plus.
166
551264
3366
és hatályba lépett, akkor ismét.
09:14
Now, in Malawi, 18 is the legal marriage age, from 15 to 18.
167
554630
5852
Most Malawiban a törvény szerint 18 év a házasságkötés alsó korhatára
a korábbi 15 év helyett. (Taps)
09:20
(Applause)
168
560482
3645
09:26
It's a good thing to know that the bill passed,
169
566495
3576
Jó tudni, hogy az előterjesztést megszavazták,
09:30
but let me tell you this:
170
570071
3042
de hadd mondjam még ezt el:
09:33
There are countries where 18 is the legal marriage age,
171
573113
4388
Vannak országok, ahol 18 év a házasságkötés alsó határa,
09:37
but don't we hear cries of women and girls every day?
172
577501
4272
de vajon nem hallunk-e szenvedő nőkről és lányokról nap mint nap?
09:41
Every day, girls' lives are being wasted away.
173
581773
5643
Minden nap pocsékba mennek asszonyéletek.
09:47
This is high time for leaders to honor their commitment.
174
587416
6454
Legfőbb ideje, hogy a vezetők tiszteletben tartsák az ígéretüket.
09:53
In honoring this commitment,
175
593870
2369
Ez pedig azt jelenti,
09:56
it means keeping girls' issues at heart every time.
176
596239
5712
hogy nők kérdését tartsák állandóan napirenden.
10:01
We don't have to be subjected as second,
177
601951
3761
Nem kell, hogy másodrendűek legyünk.
10:05
but they have to know that women, as we are in this room,
178
605712
4238
Tudniuk kell, hogy a nők, mint mi, itt ebben a teremben,
10:09
we are not just women, we are not just girls,
179
609950
3050
nem egyszerűen lányok vagyunk vagy asszonyok,
10:13
we are extraordinary.
180
613000
1980
hanem különlegesek.
10:14
We can do more.
181
614980
1913
Többet is tudunk tenni.
10:16
And another thing for Malawi,
182
616893
2995
Még valamit Malawiról,
10:19
and not just Malawi but other countries:
183
619888
2902
de nem csak Malawiról, más országról is:
10:22
The laws which are there,
184
622790
3785
Mit érnek ezek a törvények,
10:26
you know how a law is not a law until it is enforced?
185
626575
5851
amíg be nem tartatják be őket?
10:32
The law which has just recently passed
186
632426
3413
Az épp elfogadott törvényeket,
10:35
and the laws that in other countries have been there,
187
635839
2624
és más országok törvényeit is
10:38
they need to be publicized at the local level,
188
638463
3924
közzé kell tenni helyben is,
10:42
at the community level,
189
642387
2183
a törzsekben,
10:44
where girls' issues are very striking.
190
644570
5386
ahol a női kérdés nagyon égető.
10:49
Girls face issues, difficult issues, at the community level every day.
191
649956
4760
A törzsben lányok még mindig nehézségekkel szembesülnek.
10:55
So if these young girls know that there are laws that protect them,
192
655274
5085
Ha tudják ezek fiatal lányok, hogy vannak törvények, amelyek megvédik őket,
11:00
they will be able to stand up and defend themselves
193
660359
2786
akkor képesek lesznek a sarkukra állni,
11:03
because they will know that there is a law that protects them.
194
663145
3671
mert tudják, hogy a törvény őket védi.
11:09
And another thing I would say is that
195
669254
4109
Még valami:
Szép, ahogy az asszonyok, lányok hallatják a hangjukat.
11:13
girls' voices and women's voices
196
673363
4598
11:17
are beautiful, they are there,
197
677961
2763
Jelen vannak.
11:20
but we cannot do this alone.
198
680724
3181
De nem tudjuk ezt egyedül véghezvinni.
11:23
Male advocates, they have to jump in,
199
683905
2670
Meghívjuk a férfiakat, szálljanak be,
11:26
to step in and work together.
200
686575
1950
dolgozzunk együtt.
11:28
It's a collective work.
201
688525
2578
Ez közös munka.
11:31
What we need is what girls elsewhere need:
202
691103
2740
Hogy mire van szükségünk nekünk és más nőknek is?
11:33
good education, and above all, not to marry whilst 11.
203
693843
5758
Jó oktatásra, és főleg, hogy ne kelljen férjhez menni 11 évesen.
11:42
And furthermore,
204
702085
2868
Tovább megyek:
11:44
I know that together,
205
704953
3065
tudom, hogy együtt
11:48
we can transform the legal,
206
708018
3948
meg tudjuk változtatni a törvényi,
11:51
the cultural and political framework
207
711966
3169
kulturális és politikai környezetet,
11:55
that denies girls of their rights.
208
715135
4771
amely nem ismeri el a nők a jogait.
11:59
I am standing here today
209
719906
5058
Most itt kijelentem,
12:04
and declaring that we can end child marriage in a generation.
210
724964
7040
hogy még ez a nemzedék véget vet a gyermekházasságnak.
12:12
This is the moment
211
732677
2183
Ez az a pillanat,
12:14
where a girl and a girl, and millions of girls worldwide,
212
734860
4434
amikor egy lány, és lányok milliói világszerte
12:19
will be able to say,
213
739294
2601
azt mondhatják,
12:21
"I will marry when I want."
214
741895
3204
"Akkor megyek férjhez, amikor akarok."
12:25
(Applause)
215
745099
3045
(Taps)
Köszönöm. (Taps)
12:35
Thank you. (Applause)
216
755284
1935
Erről a weboldalról

Ez az oldal olyan YouTube-videókat mutat be, amelyek hasznosak az angol nyelvtanuláshoz. A világ minden tájáról származó, kiváló tanárok által tartott angol leckéket láthatsz. Az egyes videók oldalán megjelenő angol feliratokra duplán kattintva onnan játszhatja le a videót. A feliratok a videó lejátszásával szinkronban gördülnek. Ha bármilyen észrevétele vagy kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7