Memory Banda: A Warrior’s Cry Against Child Marriage | TED

138,983 views ・ 2015-07-07

TED


Dubbelklicka på de engelska undertexterna nedan för att spela upp videon.

Översättare: Rebecka (Johansson) Swe Granskare: Helena Jonsson
00:13
I'll begin today
0
13014
1811
Jag vill börja med
00:14
by sharing a poem
1
14825
2066
att läsa upp en dikt
00:16
written by my friend from Malawi,
2
16891
3135
som min vän från Malawi skrivit,
00:20
Eileen Piri.
3
20026
2136
Eileen Piri.
00:22
Eileen is only 13 years old,
4
22162
3344
Eileen är bara 13 år gammal,
00:25
but when we were going through the collection of poetry that we wrote,
5
25506
5874
men när vi gick igenom alla de dikter vi skrivit
00:31
I found her poem so interesting,
6
31380
2868
fann jag hennes dikt så intressant,
00:34
so motivating.
7
34248
1997
så inspirerande.
00:36
So I'll read it to you.
8
36245
2113
Så jag tänker läsa den för er.
00:38
She entitled her poem "I'll Marry When I Want."
9
38905
3598
Hon har kallat dikten "Jag gifter mig när jag vill".
00:42
(Laughter)
10
42503
2856
(Skratt)
00:45
"I'll marry when I want.
11
45359
2531
"Jag gifter mig när jag vill.
00:47
My mother can't force me to marry.
12
47890
4900
Min mamma kan inte tvinga mig att gifta mig.
00:52
My father cannot force me to marry.
13
52790
3204
Min pappa kan inte tvinga mig att gifta mig.
00:57
My uncle, my aunt,
14
57526
2810
Mina mor- och farbröder, mina mostrar och fastrar,
01:00
my brother or sister,
15
60336
2345
mina bröder och systrar,
01:02
cannot force me to marry.
16
62681
2182
kan inte tvinga mig att gifta mig.
01:05
No one in the world
17
65885
2369
Ingen i världen
01:08
can force me to marry.
18
68254
3296
kan tvinga mig att gifta mig.
01:11
I'll marry when I want.
19
71550
2949
Jag gifter mig när jag vill.
01:14
Even if you beat me,
20
74499
2578
Även om du slår mig,
även om du jagar iväg mig,
01:17
even if you chase me away,
21
77077
2670
01:19
even if you do anything bad to me,
22
79747
3181
även om du skadar mig,
01:22
I'll marry when I want.
23
82928
3436
så gifter jag mig när jag vill.
01:26
I'll marry when I want,
24
86364
2903
Jag gifter mig när jag vill,
01:29
but not before I am well educated,
25
89267
3738
men inte förrän jag har en bra utbildning
01:33
and not before I am all grown up.
26
93005
4318
och inte förrän jag är vuxen.
01:37
I'll marry when I want."
27
97323
2487
Jag gifter mig när jag vill".
01:40
This poem might seem odd,
28
100831
2996
Den här dikten kanske verkar konstig,
01:43
written by a 13-year-old girl,
29
103827
3529
skriven av en 13-årig flicka,
01:47
but where I and Eileen come from,
30
107356
4783
men där jag och Eileen kommer ifrån
01:52
this poem, which I have just read to you,
31
112139
3761
är den här dikten som jag precis läste för er
01:55
is a warrior's cry.
32
115900
3716
en krigares rop.
01:59
I am from Malawi.
33
119616
2925
Jag kommer från Malawi.
Malawi är ett av världens fattigaste länder.
02:03
Malawi is one of the poorest countries,
34
123191
3924
02:07
very poor,
35
127115
2879
Det är mycket fattigt,
02:09
where gender equality is questionable.
36
129994
4528
och jämställdheten är bristfällig.
02:14
Growing up in that country,
37
134522
2322
Under min uppväxt i Malawi
02:16
I couldn't make my own choices in life.
38
136844
3251
kunde jag inte bestämma över min egen framtid.
02:20
I couldn't even explore
39
140095
2298
Jag kunde inte ens utforska
02:22
personal opportunities in life.
40
142393
2996
mina egna personliga möjligheter.
02:25
I will tell you a story
41
145389
2530
Jag ska berätta en historia
02:27
of two different girls,
42
147919
2462
om två flickor,
02:30
two beautiful girls.
43
150381
3645
två vackra flickor.
02:34
These girls grew up
44
154026
2554
De båda flickorna växte upp
02:36
under the same roof.
45
156580
2113
under samma tak.
02:38
They were eating the same food.
46
158693
2717
De åt samma mat.
02:41
Sometimes, they would share clothes,
47
161410
2763
Ibland delade de kläder
02:44
and even shoes.
48
164173
2809
och till och med skor.
02:46
But their lives ended up differently,
49
166982
4667
Men deras liv skiljde sig sedan åt,
02:51
in two different paths.
50
171649
1997
deras liv tog olika vägar.
02:55
The other girl is my little sister.
51
175039
3715
Den andra flickan är min lillasyster.
02:58
My little sister was only 11 years old
52
178754
4923
Min lillasyster var endast 11 år gammal
03:03
when she got pregnant.
53
183677
2652
när hon blev gravid.
03:08
It's a hurtful thing.
54
188029
3713
Det är en smärtsam upplevelse,
03:13
Not only did it hurt her, even me.
55
193352
3281
inte bara för henne, utan även för mig.
03:16
I was going through a hard time as well.
56
196633
3599
Jag gick också igenom en svår period.
03:20
As it is in my culture,
57
200232
3715
I min kultur är det tänkt att du,
03:23
once you reach puberty stage,
58
203947
2995
när du kommer i puberteten,
03:26
you are supposed to go to initiation camps.
59
206942
3878
ska åka på "initiationsläger".
03:30
In these initiation camps,
60
210820
2298
På dessa initiationsläger
03:33
you are taught how to sexually please a man.
61
213118
3855
undervisas du i hur man sexuellt behagar en man.
03:36
There is this special day,
62
216973
1788
Det finns en speciell dag,
03:38
which they call "Very Special Day"
63
218761
3204
som de kallar "Mycket speciell dag",
03:41
where a man who is hired by the community
64
221965
2554
då en man som anlitats av gemenskapen
03:44
comes to the camp
65
224519
2624
kommer till lägret
och har samlag med de små flickorna.
03:47
and sleeps with the little girls.
66
227143
2429
03:51
Imagine the trauma that these young girls
67
231252
2514
Föreställ er vilket trauma dessa unga flickor
03:53
go through every day.
68
233766
2750
tvingas genomlida varje dag.
03:58
Most girls end up pregnant.
69
238766
3159
De flesta flickor blir gravida.
04:01
They even contract HIV and AIDS
70
241925
2617
De smittas till och med av hiv och aids
04:04
and other sexually transmitted diseases.
71
244542
2340
och andra sexuellt överförbara sjukdomar.
04:07
For my little sister, she ended up being pregnant.
72
247692
4911
Min lillasyster, hon blev gravid.
04:12
Today, she's only 16 years old
73
252603
4063
Idag är hon bara 16 år gammal,
04:16
and she has three children.
74
256666
2996
och hon har tre barn.
04:19
Her first marriage did not survive,
75
259662
3645
Hennes första äktenskap höll inte,
och inte heller hennes andra.
04:23
nor did her second marriage.
76
263307
3297
04:26
On the other side, there is this girl.
77
266604
4177
Å andra sidan finns en annan flicka.
04:31
She's amazing.
78
271341
1973
Hon är fantastisk.
04:33
(Laughter)
79
273314
1904
(Skratt)
04:35
(Applause)
80
275218
2945
(Applåder)
04:39
I call her amazing because she is.
81
279723
2415
Jag kallar henne fantastisk, eftersom hon är det.
Hon är helt otrolig.
04:42
She's very fabulous.
82
282138
3065
04:45
That girl is me. (Laughter)
83
285203
3761
Den flickan är jag.
(Skratt)
04:48
When I was 13 years old,
84
288964
3018
När jag var 13 år gammal,
04:51
I was told, you are grown up,
85
291982
3414
sa man till mig att jag blivit vuxen
04:55
you have now reached of age,
86
295396
2832
och att jag nått åldern
04:58
you're supposed to go to the initiation camp.
87
298228
3367
då det var dags att åka på initiationsläger.
05:01
I was like, "What?
88
301595
2972
Jag svarade" "Va?
(Skratt)
05:04
I'm not going to go to the initiation camps."
89
304567
3982
Jag tänker inte åka på initiationsläger."
05:10
You know what the women said to me?
90
310349
2763
Vet ni vad kvinnorna sade till mig?
"Du är en dum flicka. Envis.
05:13
"You are a stupid girl. Stubborn.
91
313112
3622
05:16
You do not respect the traditions of our society, of our community."
92
316734
7267
Du respekterar inte vårt samhälles, vår grupps traditioner."
Jag sa nej för jag hade en tydlig plan.
05:24
I said no because I knew where I was going.
93
324001
3808
05:27
I knew what I wanted in life.
94
327809
2624
Jag visste vad jag ville få ut av livet.
05:31
I had a lot of dreams as a young girl.
95
331773
2965
Jag hade massor av drömmar när jag var liten.
05:36
I wanted to get well educated,
96
336238
3645
Jag ville skaffa mig en bra utbildning
05:39
to find a decent job in the future.
97
339883
2480
för att hitta ett anständigt jobb i framtiden.
05:42
I was imagining myself as a lawyer,
98
342363
1759
Jag såg mig själv som advokat,
05:44
seated on that big chair.
99
344122
2710
sittandes i en stor stol.
05:46
Those were the imaginations that
100
346832
2306
Det var den typen av drömmar
som jag tänkte på varje dag.
05:49
were going through my mind every day.
101
349138
3330
05:52
And I knew that one day,
102
352468
1834
Och jag visste att en dag,
05:54
I would contribute something, a little something to my community.
103
354302
4574
så skulle jag bidra med något, något litet, till mitt samhälle.
05:58
But every day after refusing,
104
358876
2531
Men varje dag som jag vägrade,
06:01
women would tell me,
105
361407
2020
sa kvinnor till mig:
06:03
"Look at you, you're all grown up. Your little sister has a baby.
106
363427
3390
"Du är ju alldeles fullvuxen. Din lillasyster har ett barn.
06:06
What about you?"
107
366817
1486
Varför inte du?"
06:08
That was the music that I was hearing every day,
108
368303
4714
Det var vad jag fick höra varje dag,
och det är vad flickor får höra varje dag
06:13
and that is the music that girls hear every day
109
373017
3877
06:16
when they don't do something that the community needs them to do.
110
376894
4149
när de inte gör vad samhället vill att de ska göra.
06:23
When I compared the two stories between me and my sister,
111
383524
3924
När jag jämförde min systers och min historia,
06:27
I said, "Why can't I do something?
112
387448
4737
så tänkte jag: "Varför kan inte jag göra något?
06:32
Why can't I change something that has happened for a long time
113
392185
5061
Varför kan inte jag förändra något som har pågått under en lång tid
06:37
in our community?"
114
397246
2415
i vårt samhälle?
06:39
That was when I called other girls
115
399661
2508
Det var därefter jag samlade andra flickor
06:42
just like my sister, who have children,
116
402169
2554
som min syster, flickor som har barn,
06:44
who have been in class but they have forgotten how to read and write.
117
404723
3464
som har gått i skolan, men som har glömt hur man läser och skriver.
06:48
I said, "Come on, we can remind each other
118
408187
2110
Jag sa: "Vi kan hjälpa varandra
06:50
how to read and write again,
119
410297
2135
att lära oss läsa och skriva igen,
06:52
how to hold the pen, how to read, to hold the book."
120
412432
3808
hur man håller en penna, hur man läser, hur man håller en bok."
06:56
It was a great time I had with them.
121
416240
3645
Vi hade en fantastisk tid tillsammans.
06:59
Nor did I just learn a little about them,
122
419885
4272
Jag lärde inte bara känna dem,
07:04
but they were able to tell me their personal stories,
123
424157
3437
utan de berättade även sina personliga historier för mig,
07:07
what they were facing every day
124
427594
1811
vad de tvingas utstå varje dag
07:09
as young mothers.
125
429405
2670
som unga mödrar.
07:12
That was when I was like,
126
432075
1997
Då slog det mig:
07:14
'Why can't we take all these things that are happening to us
127
434072
3924
"Varför kan vi inte ta allt det som vi utsatts för
07:17
and present them and tell our mothers, our traditional leaders,
128
437996
3877
och berätta om det för våra mammor och ledare
07:21
that these are the wrong things?"
129
441873
1997
och tala om att det som sker är fel?
07:23
It was a scary thing to do,
130
443870
2067
Det var en skrämmande sak att göra,
07:25
because these traditional leaders,
131
445937
1973
eftersom våra ledare
07:27
they are already accustomed to the things
132
447910
2204
redan är vana vid dessa traditioner
07:30
that have been there for ages.
133
450114
2440
som har pågått i åratal.
07:32
A hard thing to change,
134
452554
1927
Det är en svår sak att förändra,
07:34
but a good thing to try.
135
454481
2624
men en bra sak att försöka.
07:37
So we tried.
136
457105
2252
Så vi försökte.
07:39
It was very hard, but we pushed.
137
459357
2508
Det var väldigt svårt, men vi insisterade.
07:42
And I'm here to say that in my community,
138
462245
2864
Och jag är här för att berätta att mitt samhälle
07:45
it was the first community after girls
139
465109
2560
var det första, efter det att vi flickor
07:47
pushed so hard to our traditional leader,
140
467669
3367
utövat påtryckning på våra ledare,
där våra ledare stod upp för oss och sa nej till att flickor tvingas gifta sig
07:51
and our leader stood up for us and said no girl has to be married
141
471036
4389
07:55
before the age of 18.
142
475425
2229
före 18 års ålder.
07:57
(Applause)
143
477654
3853
(Applåder)
08:05
In my community,
144
485502
1741
Mitt samhälle
08:07
that was the first time a community,
145
487243
2647
var det första samhälle
08:09
they had to call the bylaws,
146
489890
2461
att anta en lokal bestämmelse,
08:12
the first bylaw that protected girls
147
492351
3507
den första lokala bestämmelsen som skyddar flickor
08:15
in our community.
148
495858
2194
i vårt samhälle.
08:18
We did not stop there.
149
498052
1788
Men vi slutade inte där.
08:19
We forged ahead.
150
499840
2949
Vi fortsatte.
08:22
We were determined to fight for girls not just in my community,
151
502789
3854
Vi var fast beslutna att kämpa för flickor inte bara i vårt samhälle,
08:26
but even in other communities.
152
506643
2786
utan även på andra platser.
08:29
When the child marriage bill was being presented in February,
153
509429
4133
När lagen om barnäktenskap lades fram i februari
08:33
we were there at the Parliament house.
154
513562
3646
befann vi oss vid parlamentsbyggnaden.
08:37
Every day, when the members of Parliament were entering,
155
517208
4086
Varje dag när parlamentarikerna gick in,
08:41
we were telling them, "Would you please support the bill?"
156
521294
3089
bad vi dem: "Snälla, rösta för lagförslaget."
08:44
And we don't have much technology like here,
157
524383
4759
Och vi har inte en massa teknik som här,
men vi har våra små telefoner.
08:49
but we have our small phones.
158
529142
1997
Så vi tänkte: "Varför inte skaffa deras nummer och sms:a dem?
08:51
So we said, "Why can't we get their numbers and text them?"
159
531139
5030
Så vi gjorde det, och det var en bra sak.
08:56
So we did that. It was a good thing.
160
536178
3250
08:59
(Applause)
161
539428
2020
(Applåder)
09:01
So when the bill passed, we texted them back,
162
541448
2973
Och när lagen antogs, sms:ade vi dem igen och sa
09:04
"Thank you for supporting the bill."
163
544421
2428
"Tack för att du röstade ja."
09:06
(Laughter)
164
546849
1070
(Skratt)
09:07
And when the bill was signed by the president,
165
547919
3345
Och när lagförslaget undertecknades av presidenten
09:11
making it into law, it was a plus.
166
551264
3366
och blev lag var det en bonus.
09:14
Now, in Malawi, 18 is the legal marriage age, from 15 to 18.
167
554630
5852
I Malawi i dag är 18 år den lagstadgade äktenskapsåldern, från 15 till 18.
09:20
(Applause)
168
560482
3645
(Applåder)
09:26
It's a good thing to know that the bill passed,
169
566495
3576
Det är skönt att veta att lagen antogs,
09:30
but let me tell you this:
170
570071
3042
men låt mig berätta något:
Det finns länder där 18 är den lagstadgade äktenskapsåldern
09:33
There are countries where 18 is the legal marriage age,
171
573113
4388
09:37
but don't we hear cries of women and girls every day?
172
577501
4272
men hör vi inte rop från kvinnor och flickor varje dag?
09:41
Every day, girls' lives are being wasted away.
173
581773
5643
Varje dag slösas flickors liv bort.
09:47
This is high time for leaders to honor their commitment.
174
587416
6454
Det är hög tid att våra ledare lever upp till sina löften.
09:53
In honoring this commitment,
175
593870
2369
Och att leva upp till detta löfte
09:56
it means keeping girls' issues at heart every time.
176
596239
5712
innebär att sätta flickors intressen främst varje gång.
10:01
We don't have to be subjected as second,
177
601951
3761
Vi behöver inte vara nummer två,
10:05
but they have to know that women, as we are in this room,
178
605712
4238
utan de måste inse att kvinnor, som vi i detta rum,
10:09
we are not just women, we are not just girls,
179
609950
3050
inte bara är kvinnor eller flickor,
10:13
we are extraordinary.
180
613000
1980
utan extraordinära.
10:14
We can do more.
181
614980
1913
Vi kan göra mer.
10:16
And another thing for Malawi,
182
616893
2995
Och en annan sak att nämna om Malawi,
10:19
and not just Malawi but other countries:
183
619888
2902
och inte bara Malawi utan även andra länder:
10:22
The laws which are there,
184
622790
3785
De lagar som finns på plats
10:26
you know how a law is not a law until it is enforced?
185
626575
5851
- ni vet hur en lag inte är en lag innan den tillämpats?
10:32
The law which has just recently passed
186
632426
3413
Den lag som nyligen antogs
10:35
and the laws that in other countries have been there,
187
635839
2624
och de lagar som funnits i andra länder,
10:38
they need to be publicized at the local level,
188
638463
3924
de måste publiceras på lokal nivå,
10:42
at the community level,
189
642387
2183
i de lokala samhällena,
10:44
where girls' issues are very striking.
190
644570
5386
där problemen för flickor är påtagliga.
10:49
Girls face issues, difficult issues, at the community level every day.
191
649956
4760
Flickor står inför problem, svåra problem, i samhället varje dag.
10:55
So if these young girls know that there are laws that protect them,
192
655274
5085
Så om dessa flickor vet om att det finns lagar som skyddar dem,
11:00
they will be able to stand up and defend themselves
193
660359
2786
så kan de stå upp för och försvara sig själva,
eftersom de vet att det finns en lag som skyddar dem.
11:03
because they will know that there is a law that protects them.
194
663145
3671
11:09
And another thing I would say is that
195
669254
4109
En annan sak som jag skulle vilja lyfta fram
11:13
girls' voices and women's voices
196
673363
4598
är att flickors och kvinnors röster
11:17
are beautiful, they are there,
197
677961
2763
är vackra, de finns där,
11:20
but we cannot do this alone.
198
680724
3181
men vi kan inte göra detta ensamma.
11:23
Male advocates, they have to jump in,
199
683905
2670
Manliga kämpar måste rycka in,
11:26
to step in and work together.
200
686575
1950
hjälpa till och samarbeta.
11:28
It's a collective work.
201
688525
2578
Det är en gemensam uppgift.
11:31
What we need is what girls elsewhere need:
202
691103
2740
Vad vi behöver är vad flickor överallt behöver:
11:33
good education, and above all, not to marry whilst 11.
203
693843
5758
bra utbildning och framför allt att inte gifta sig vid 11 års ålder.
11:42
And furthermore,
204
702085
2868
Dessutom
11:44
I know that together,
205
704953
3065
så vet jag att vi tillsammans
11:48
we can transform the legal,
206
708018
3948
kan förändra det rättsliga,
11:51
the cultural and political framework
207
711966
3169
kulturella och politiska ramverk
11:55
that denies girls of their rights.
208
715135
4771
som nekar flickor deras rättigheter.
11:59
I am standing here today
209
719906
5058
Jag står här idag
12:04
and declaring that we can end child marriage in a generation.
210
724964
7040
för att förkunna att vi kan sätta stopp för barngiftermål inom en generation.
12:12
This is the moment
211
732677
2183
Det här är tillfället
12:14
where a girl and a girl, and millions of girls worldwide,
212
734860
4434
då miljontals flickor i världen
12:19
will be able to say,
213
739294
2601
kommer att kunna säga
12:21
"I will marry when I want."
214
741895
3204
"Jag gifter mig när jag vill."
12:25
(Applause)
215
745099
3045
(Applåder)
Tack.
12:35
Thank you. (Applause)
216
755284
1935
Om denna webbplats

På den här webbplatsen hittar du YouTube-videor som är användbara för att lära sig engelska. Du kommer att få se engelska lektioner som ges av förstklassiga lärare från hela världen. Dubbelklicka på de engelska undertexterna som visas på varje videosida för att spela upp videon därifrån. Undertexterna rullar i takt med videouppspelningen. Om du har några kommentarer eller önskemål kan du kontakta oss via detta kontaktformulär.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7