Memory Banda: A Warrior’s Cry Against Child Marriage | TED

139,342 views ・ 2015-07-07

TED


Κάντε διπλό κλικ στους αγγλικούς υπότιτλους παρακάτω για να αναπαραγάγετε το βίντεο.

Μετάφραση: THOMAS TAOUSANIS Επιμέλεια: Miriela Patrikiadou
00:13
I'll begin today
0
13014
1811
Θα ξεκινήσω σήμερα
00:14
by sharing a poem
1
14825
2066
με το να μοιραστώ μαζί σας ένα ποίημα
00:16
written by my friend from Malawi,
2
16891
3135
γραμμένο από την φίλη μου από το Μαλάουι,
00:20
Eileen Piri.
3
20026
2136
την Αϊλίν Πίρι.
00:22
Eileen is only 13 years old,
4
22162
3344
Η Αϊλίν είναι μόλις δεκατριών χρονών,
00:25
but when we were going through the collection of poetry that we wrote,
5
25506
5874
αλλά καθώς ξαναδιαβάζαμε τη συλλογή ποιημάτων που γράψαμε,
00:31
I found her poem so interesting,
6
31380
2868
βρήκα το ποίημα της τόσο ενδιαφέρον,
00:34
so motivating.
7
34248
1997
με τόση κινητήριο δύναμη.
00:36
So I'll read it to you.
8
36245
2113
Για αυτό θα σας το διαβάσω.
00:38
She entitled her poem "I'll Marry When I Want."
9
38905
3598
Ονόμασε το ποίημα της «Θα Παντρευτώ Όταν Το Θελήσω».
00:42
(Laughter)
10
42503
2856
(Γέλια)
00:45
"I'll marry when I want.
11
45359
2531
«Θα παντρευτώ όταν το θελήσω.
00:47
My mother can't force me to marry.
12
47890
4900
Η μητέρα μου δεν μπορεί να με αναγκάσει να παντρευτώ.
00:52
My father cannot force me to marry.
13
52790
3204
Ο πατέρας μου δεν μπορεί να με αναγκάσει να παντρευτώ.
00:57
My uncle, my aunt,
14
57526
2810
Ο θείος μου, η θεία μου,
01:00
my brother or sister,
15
60336
2345
ο αδελφός ή η αδελφή μου,
01:02
cannot force me to marry.
16
62681
2182
δεν μπορούν να με αναγκάσουν να παντρευτώ.
01:05
No one in the world
17
65885
2369
Κανένας στον κόσμο
01:08
can force me to marry.
18
68254
3296
δεν μπορεί να μ' αναγκάσει να παντρευτώ.
01:11
I'll marry when I want.
19
71550
2949
Θα παντρευτώ όταν το θελήσω.
01:14
Even if you beat me,
20
74499
2578
Ακόμα κι αν με χτυπήσεις,
01:17
even if you chase me away,
21
77077
2670
ακόμα κι αν με διώξεις μακριά,
01:19
even if you do anything bad to me,
22
79747
3181
ακόμα κι αν μου κάνεις οτιδήποτε κακό,
01:22
I'll marry when I want.
23
82928
3436
θα παντρευτώ όταν το θελήσω.
01:26
I'll marry when I want,
24
86364
2903
Θα παντρευτώ όταν το θελήσω,
01:29
but not before I am well educated,
25
89267
3738
αλλά όχι πριν λάβω την σωστή μόρφωση,
01:33
and not before I am all grown up.
26
93005
4318
και όχι πριν ενηλικιωθώ.
01:37
I'll marry when I want."
27
97323
2487
Θα παντρευτώ όταν το θελήσω».
01:40
This poem might seem odd,
28
100831
2996
Το ποίημα αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο,
01:43
written by a 13-year-old girl,
29
103827
3529
γραμμένο από ένα δεκατριάχρονο κορίτσι,
01:47
but where I and Eileen come from,
30
107356
4783
αλλά από τον τόπο που προερχόμαστε εγώ και η Αϊλίν,
01:52
this poem, which I have just read to you,
31
112139
3761
αυτό το ποίημα που μόλις σας διάβασα,
01:55
is a warrior's cry.
32
115900
3716
είναι η κραυγή ενός πολεμιστή.
01:59
I am from Malawi.
33
119616
2925
Κατάγομαι από το Μαλάουι.
02:03
Malawi is one of the poorest countries,
34
123191
3924
Το Μαλάουι είναι μια από τις φτωχότερες χώρες,
02:07
very poor,
35
127115
2879
πολύ φτωχή,
02:09
where gender equality is questionable.
36
129994
4528
όπου η ισότητα των δύο φύλων είναι αμφισβητίσιμη.
02:14
Growing up in that country,
37
134522
2322
Μεγαλώνοντας σε αυτή τη χώρα,
02:16
I couldn't make my own choices in life.
38
136844
3251
δεν μπορούσα να κάνω τις δικές μου επιλογές στη ζωή.
02:20
I couldn't even explore
39
140095
2298
Δεν μπορούσα καν να εξερευνήσω
02:22
personal opportunities in life.
40
142393
2996
τις προσωπικές μου δυνατότητες.
02:25
I will tell you a story
41
145389
2530
Θα σας πω μια ιστορία
02:27
of two different girls,
42
147919
2462
δυο διαφορετικών κοριτσιών,
02:30
two beautiful girls.
43
150381
3645
δυο όμορφων κοριτσιών.
02:34
These girls grew up
44
154026
2554
Αυτά τα κορίτσια μεγάλωσαν
02:36
under the same roof.
45
156580
2113
κάτω απο την ίδια στέγη.
02:38
They were eating the same food.
46
158693
2717
Έτρωγαν το ίδιο φαγητό.
02:41
Sometimes, they would share clothes,
47
161410
2763
Μερικές φορές, μοιράζονταν ρούχα,
02:44
and even shoes.
48
164173
2809
ακόμα και παπούτσια.
02:46
But their lives ended up differently,
49
166982
4667
Αλλά οι ζωές τους κατέληξαν διαφορετικά,
02:51
in two different paths.
50
171649
1997
σε δυο ξεχωριστούς δρόμους.
Το άλλο κορίτσι είναι η μικρή μου αδελφή.
02:55
The other girl is my little sister.
51
175039
3715
02:58
My little sister was only 11 years old
52
178754
4923
Η μικρή μου αδελφή ήταν μόνο 11 χρονών
03:03
when she got pregnant.
53
183677
2652
όταν έμεινε έγκυος.
03:08
It's a hurtful thing.
54
188029
3713
Είναι μια οδυνηρή εμπειρία.
03:13
Not only did it hurt her, even me.
55
193352
3281
Δεν πλήγωσε μόνο εκείνη, αλλά και εμένα.
03:16
I was going through a hard time as well.
56
196633
3599
Πέρασα και εγώ μια δύσκολη περίοδο.
03:20
As it is in my culture,
57
200232
3715
Όπως προβλέπεται στην κουλτούρα μου,
03:23
once you reach puberty stage,
58
203947
2995
μόλις φτάσεις στην εφηβεία,
03:26
you are supposed to go to initiation camps.
59
206942
3878
πρέπει να πας στις κατασκηνώσεις μύησης.
03:30
In these initiation camps,
60
210820
2298
Σε αυτές τις κατασκηνώσεις μύησης,
03:33
you are taught how to sexually please a man.
61
213118
3855
διδάσκεσαι πώς να ικανοποιήσεις σεξουαλικά έναν άνδρα.
03:36
There is this special day,
62
216973
1788
Υπάρχει μια ξεχωριστή ημέρα,
03:38
which they call "Very Special Day"
63
218761
3204
την οποία και αποκαλούν «Πολύ Ξεχωριστή Ημέρα»,
03:41
where a man who is hired by the community
64
221965
2554
όπου ένας άνδρας που προσλαμβάνεται από την κοινότητα
03:44
comes to the camp
65
224519
2624
έρχεται στην κατασκήνωση
03:47
and sleeps with the little girls.
66
227143
2429
και κοιμάται με τα μικρά κορίτσια.
03:51
Imagine the trauma that these young girls
67
231252
2514
Φανταστείτε το τραύμα που αυτά τα μικρά κορίτσια
03:53
go through every day.
68
233766
2750
περνούν κάθε μέρα.
03:58
Most girls end up pregnant.
69
238766
3159
Τα περισσότερα κορίτσια καταλήγουν έγκυες.
04:01
They even contract HIV and AIDS
70
241925
2617
Προσβάλλονται ακόμα από HIV και AIDS
04:04
and other sexually transmitted diseases.
71
244542
2340
και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
04:07
For my little sister, she ended up being pregnant.
72
247692
4911
'Οσον αφορά τη μικρή μου αδελφή, κατέληξε έγκυος.
04:12
Today, she's only 16 years old
73
252603
4063
Σήμερα, είναι μόνο 16 ετών
04:16
and she has three children.
74
256666
2996
και έχει τρία παιδιά.
04:19
Her first marriage did not survive,
75
259662
3645
Ο πρώτος της γάμος δεν επιβίωσε,
04:23
nor did her second marriage.
76
263307
3297
ούτε και ο δεύτερος.
04:26
On the other side, there is this girl.
77
266604
4177
Από την άλλη μεριά, έχουμε το άλλο κορίτσι.
04:31
She's amazing.
78
271341
1973
Είναι καταπληκτική.
04:33
(Laughter)
79
273314
1904
(Γέλια)
04:35
(Applause)
80
275218
2945
(Χειροκρότημα)
04:39
I call her amazing because she is.
81
279723
2415
Την αποκαλώ καταπληκτική γιατί είναι.
04:42
She's very fabulous.
82
282138
3065
Είναι φανταστική.
04:45
That girl is me. (Laughter)
83
285203
3761
Αυτό το κορίτσι είμαι εγώ.
(Γέλια)
04:48
When I was 13 years old,
84
288964
3018
Όταν ήμουν 13 χρονών,
04:51
I was told, you are grown up,
85
291982
3414
μου είπαν, έχεις πια μεγαλώσει,
04:55
you have now reached of age,
86
295396
2832
έχεις φτάσει στην κατάλληλη ηλικία,
04:58
you're supposed to go to the initiation camp.
87
298228
3367
πρέπει να πας στην κατασκήνωση μύησης.
05:01
I was like, "What?
88
301595
2972
Τότε είπα, «Τι;
05:04
I'm not going to go to the initiation camps."
89
304567
3982
Δεν πρόκειται να πάω στις κατασκηνώσεις μύησης».
05:10
You know what the women said to me?
90
310349
2763
Ξέρετε τι μου είπαν τότε οι γυναίκες;
05:13
"You are a stupid girl. Stubborn.
91
313112
3622
«Είσαι χαζό κορίτσι. Ξεροκέφαλο.
05:16
You do not respect the traditions of our society, of our community."
92
316734
7267
Δεν σέβεσαι τις παραδόσεις της κοινωνίας μας, της κοινότητάς μας».
Απάντησα όχι επειδή ήξερα ακριβώς πού ήθελα να πάω.
05:24
I said no because I knew where I was going.
93
324001
3808
05:27
I knew what I wanted in life.
94
327809
2624
Ήξερα τι ήθελα στη ζωή.
05:31
I had a lot of dreams as a young girl.
95
331773
2965
Είχα πολλά όνειρα σαν μικρό κορίτσι.
05:36
I wanted to get well educated,
96
336238
3645
Ήθελα να λάβω μια καλή μόρφωση,
05:39
to find a decent job in the future.
97
339883
2480
να βρω μια αξιοπρεπή δουλειά στο μέλλον.
05:42
I was imagining myself as a lawyer,
98
342363
1759
Φανταζόμουν τον εαυτό μου δικηγόρο,
05:44
seated on that big chair.
99
344122
2710
καθισμένη στην μεγάλη καρέκλα.
05:46
Those were the imaginations that
100
346832
2306
Αυτές ήταν οι φαντασιώσεις που περνούσαν από το μυαλό μου καθημερινά.
05:49
were going through my mind every day.
101
349138
3330
05:52
And I knew that one day,
102
352468
1834
Ήξερα ότι κάποια μέρα,
05:54
I would contribute something, a little something to my community.
103
354302
4574
θα συνείσφερα κάτι, έστω και ελάχιστο, στην κοινότητά μου.
05:58
But every day after refusing,
104
358876
2531
Αλλά κάθε μέρα μετά την άρνηση μου,
06:01
women would tell me,
105
361407
2020
οι γυναίκες μου έλεγαν,
06:03
"Look at you, you're all grown up. Your little sister has a baby.
106
363427
3390
«Κοίτα τον εαυτό σου, έχεις πια μεγαλώσει. Η μικρή σου αδελφή έχει μωρό.
06:06
What about you?"
107
366817
1486
Τι θα γίνει με εσένα;»
06:08
That was the music that I was hearing every day,
108
368303
4714
Αυτή ήταν η μουσική που άκουγα κάθε μέρα,
06:13
and that is the music that girls hear every day
109
373017
3877
και αυτή είναι η μουσική που ακούνε τα κορίτσια κάθε μέρα
06:16
when they don't do something that the community needs them to do.
110
376894
4149
όταν δεν κάνουν κάτι που θέλει η κοινότητα.
06:23
When I compared the two stories between me and my sister,
111
383524
3924
Όταν συνέκρινα τις δυο ιστορίες, την δικιά μου και της αδελφής μου,
06:27
I said, "Why can't I do something?
112
387448
4737
είπα, «Γιατί δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι;
06:32
Why can't I change something that has happened for a long time
113
392185
5061
Γιατί δεν μπορώ να αλλάξω κάτι που συμβαίνει για πολύ καιρό
06:37
in our community?"
114
397246
2415
στην κοινότητα μας;»
06:39
That was when I called other girls
115
399661
2508
Τότε ήταν που κάλεσα και άλλα κορίτσια
06:42
just like my sister, who have children,
116
402169
2554
σαν την αδελφή μου, που είχαν παιδιά,
06:44
who have been in class but they have forgotten how to read and write.
117
404723
3464
που είχαν πάει σχολείο, αλλά είχαν ξεχάσει να γράφουν και να διαβάζουν.
06:48
I said, "Come on, we can remind each other
118
408187
2110
Είπα, «Μπορούμε να ξαναθυμήσουμε η μία στην άλλη
06:50
how to read and write again,
119
410297
2135
πώς να διαβάζουμε και να γράφουμε,
06:52
how to hold the pen, how to read, to hold the book."
120
412432
3808
πώς να κρατάμε το στυλό, πώς να διαβάζουμε,
πώς να κρατάμε το βιβλίο».
06:56
It was a great time I had with them.
121
416240
3645
Πέρασα πολύ όμορφα μαζί τους.
06:59
Nor did I just learn a little about them,
122
419885
4272
Δεν τις γνώρισα απλά επιφανειακά,
07:04
but they were able to tell me their personal stories,
123
424157
3437
αλλά μου διηγήθηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες,
07:07
what they were facing every day
124
427594
1811
τι αντιμετώπιζαν καθημερινά ως νέες μητέρες.
07:09
as young mothers.
125
429405
2670
07:12
That was when I was like,
126
432075
1997
Τότε σκέφτηκα,
07:14
'Why can't we take all these things that are happening to us
127
434072
3924
«Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν
07:17
and present them and tell our mothers, our traditional leaders,
128
437996
3877
και να τα παρουσιάσουμε και να πούμε στις μητέρες μας, στους αρχηγούς μας,
07:21
that these are the wrong things?"
129
441873
1997
ότι όλα αυτά είναι λάθος;»
07:23
It was a scary thing to do,
130
443870
2067
Ήταν κάτι πολύ τρομακτικό,
07:25
because these traditional leaders,
131
445937
1973
επειδή οι παραδοσιακοί αρχηγοί μας
07:27
they are already accustomed to the things
132
447910
2204
είναι ήδη συνηθισμένοι σε πράγματα
07:30
that have been there for ages.
133
450114
2440
που παραμένουν παγιωμένα εδώ και αιώνες.
07:32
A hard thing to change,
134
452554
1927
Η αλλαγή είναι δύσκολη,
07:34
but a good thing to try.
135
454481
2624
αλλά είναι καλό να προσπαθεί κανείς.
07:37
So we tried.
136
457105
2252
Οπότε προσπαθήσαμε.
07:39
It was very hard, but we pushed.
137
459357
2508
Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά πιέσαμε.
07:42
And I'm here to say that in my community,
138
462245
2864
Και βρίσκομαι εδώ για να πω ότι η κοινότητά μου,
07:45
it was the first community after girls
139
465109
2560
ήταν η πρώτη κοινότητα που τα κορίτσια
07:47
pushed so hard to our traditional leader,
140
467669
3367
πίεσαν τόσο σκληρά τον παραδοσιακό αρχηγό,
07:51
and our leader stood up for us and said no girl has to be married
141
471036
4389
ώστε να μας υποστηρίξει και να πει ότι κανένα κορίτσι δεν πρέπει να παντρεύεται
07:55
before the age of 18.
142
475425
2229
πριν την ηλικία των 18.
07:57
(Applause)
143
477654
3853
(Χειροκρότημα)
08:05
In my community,
144
485502
1741
Στην κοινότητά μου,
08:07
that was the first time a community,
145
487243
2647
ήταν η πρώτη φορά που σε μια κοινότητα,
08:09
they had to call the bylaws,
146
489890
2461
αναγκάστηκαν να ανακηρύξουν τοπικούς νόμους,
08:12
the first bylaw that protected girls
147
492351
3507
και δημιουργήθηκε ο πρώτος τοπικός νόμος που προστάτευε τα κορίτσια
08:15
in our community.
148
495858
2194
στην κοινότητά μας.
Δεν σταματήσαμε εκεί.
08:18
We did not stop there.
149
498052
1788
08:19
We forged ahead.
150
499840
2949
Προχωρήσαμε μπροστά.
08:22
We were determined to fight for girls not just in my community,
151
502789
3854
Ήμασταν αποφασισμένες να παλέψουμε,
όχι μόνο για τα κορίτσια στην κοινότητα μου,
08:26
but even in other communities.
152
506643
2786
αλλά και σε άλλες κοινότητες.
08:29
When the child marriage bill was being presented in February,
153
509429
4133
Όταν παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για τον γάμο ανήλικων τον Φεβρουάριο,
08:33
we were there at the Parliament house.
154
513562
3646
ήμασταν εκεί στο Κοινοβούλιο.
08:37
Every day, when the members of Parliament were entering,
155
517208
4086
Κάθε μέρα, όταν τα μέλη του Κοινοβουλίου έμπαιναν μέσα
08:41
we were telling them, "Would you please support the bill?"
156
521294
3089
τους λέγαμε, «Θα μπορούσατε να στηρίξετε το νομοσχέδιο;»
08:44
And we don't have much technology like here,
157
524383
4759
Δεν έχουμε την τεχνολογία που υπάρχει εδώ,
αλλά έχουμε τα μικρά μας κινητά τηλέφωνα.
08:49
but we have our small phones.
158
529142
1997
08:51
So we said, "Why can't we get their numbers and text them?"
159
531139
5030
Οπότε είπαμε, «Γιατί να μην τους στείλουμε μήνυμα;»
Το κάναμε. Και ήταν κάτι πολύ καλό.
08:56
So we did that. It was a good thing.
160
536178
3250
08:59
(Applause)
161
539428
2020
(Χειροκρότημα)
09:01
So when the bill passed, we texted them back,
162
541448
2973
Όταν το νομοσχέδιο πέρασε, τους στείλαμε και πάλι μήνυμα,
09:04
"Thank you for supporting the bill."
163
544421
2428
«Σας ευχαριστούμε για την στήριξη».
09:06
(Laughter)
164
546849
1070
(Γέλια)
09:07
And when the bill was signed by the president,
165
547919
3345
Όταν το νομοσχέδιο υπεγράφει από τον Πρόεδρο,
09:11
making it into law, it was a plus.
166
551264
3366
κάνοντας το νόμο, ήταν κάτι θετικό.
09:14
Now, in Malawi, 18 is the legal marriage age, from 15 to 18.
167
554630
5852
Σήμερα στο Μαλάουι τα 18 είναι η νόμιμη ηλικία γάμου.
Από τα 15 στα 18.
09:20
(Applause)
168
560482
3645
(Χειροκρότημα)
09:26
It's a good thing to know that the bill passed,
169
566495
3576
Είναι πολύ καλό πράγμα που πέρασε το νομοσχέδιο,
09:30
but let me tell you this:
170
570071
3042
αλλά αφήστε με να σας πω κι αυτό:
09:33
There are countries where 18 is the legal marriage age,
171
573113
4388
Υπάρχουν χώρες που τα 18 είναι το νόμιμο όριο γάμου,
09:37
but don't we hear cries of women and girls every day?
172
577501
4272
αλλά μήπως δεν ακούμε τις κραυγές γυναικών και κοριτσιών κάθε μέρα;
09:41
Every day, girls' lives are being wasted away.
173
581773
5643
Κάθε μέρα ζωές κοριτσιών χαραμίζονται.
09:47
This is high time for leaders to honor their commitment.
174
587416
6454
Έχει έρθει πια η ώρα οι ηγέτες να τηρήσουν την υπόσχεσή τους.
09:53
In honoring this commitment,
175
593870
2369
Για να το κάνουν αυτό,
09:56
it means keeping girls' issues at heart every time.
176
596239
5712
πρέπει να έχουν μόνιμα στην καρδιά τους
τα προβλήματα των κοριτσιών.
10:01
We don't have to be subjected as second,
177
601951
3761
Δεν θα πρέπει να μας αντιμετωπίζουν σαν δευτερεύον θέμα,
10:05
but they have to know that women, as we are in this room,
178
605712
4238
αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι οι γυναίκες, όπως είμαστε όλες εδώ μέσα,
10:09
we are not just women, we are not just girls,
179
609950
3050
δεν είμαστε μόνο γυναίκες, δεν είμαστε μόνο κορίτσια,
10:13
we are extraordinary.
180
613000
1980
είμαστε αξιοσημείωτες.
10:14
We can do more.
181
614980
1913
Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα.
10:16
And another thing for Malawi,
182
616893
2995
Και κάτι ακόμα για το Μαλάουι,
10:19
and not just Malawi but other countries:
183
619888
2902
και όχι μόνο για το Μαλάουι, αλλά και για άλλες χώρες:
10:22
The laws which are there,
184
622790
3785
Σχετικά με τους ισχύοντες νόμους.
10:26
you know how a law is not a law until it is enforced?
185
626575
5851
Γνωρίζετε ότι ένας νόμος δεν είναι νόμος μέχρι να εφαρμοστεί.
10:32
The law which has just recently passed
186
632426
3413
Ο νόμος που μόλις ψηφίστηκε,
10:35
and the laws that in other countries have been there,
187
635839
2624
αλλά και αυτοί που υπήρχαν ήδη σε άλλες χώρες,
10:38
they need to be publicized at the local level,
188
638463
3924
πρέπει να γίνουν ευρέως γνωστοί σε τοπικό επίπεδο,
10:42
at the community level,
189
642387
2183
σε κοινοτικό επίπεδο,
10:44
where girls' issues are very striking.
190
644570
5386
εκεί που τα προβλήματα των κοριτσιών είναι πολύ σοβαρά.
10:49
Girls face issues, difficult issues, at the community level every day.
191
649956
4760
Τα κορίτσια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καθημερινά.
10:55
So if these young girls know that there are laws that protect them,
192
655274
5085
Οπότε εάν αυτά τα κορίτσια γνωρίζουν ότι υπάρχουν νόμοι που τις προστατεύουν,
11:00
they will be able to stand up and defend themselves
193
660359
2786
θα μπορέσουν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους,
11:03
because they will know that there is a law that protects them.
194
663145
3671
επειδή θα ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος νόμος που τα προστατεύει.
11:09
And another thing I would say is that
195
669254
4109
Και κάτι ακόμα που θέλω να πω είναι ότι,
11:13
girls' voices and women's voices
196
673363
4598
οι κοριτσίστικες φωνές και οι γυναικείες φωνές
11:17
are beautiful, they are there,
197
677961
2763
είναι όμορφες και υπάρχουν εκεί έξω,
11:20
but we cannot do this alone.
198
680724
3181
αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό μόνες μας.
11:23
Male advocates, they have to jump in,
199
683905
2670
Θα πρέπει να συμμετάσχουν και άνδρες υποστηρικτές,
11:26
to step in and work together.
200
686575
1950
να συνεργαστούμε όλοι μαζί.
11:28
It's a collective work.
201
688525
2578
Είναι συλλογική δουλειά.
11:31
What we need is what girls elsewhere need:
202
691103
2740
Χρειαζόμαστε αυτό που χρειάζονται όλα τα κορίτσια παντού:
11:33
good education, and above all, not to marry whilst 11.
203
693843
5758
καλή μόρφωση, και πάνω απ' όλα, να μην παντρευόμαστε από 11 χρονών.
11:42
And furthermore,
204
702085
2868
Επιπρόσθετα,
11:44
I know that together,
205
704953
3065
ξέρω ότι μαζί,
11:48
we can transform the legal,
206
708018
3948
μπορούμε να μεταμορφώσουμε το νομικό,
11:51
the cultural and political framework
207
711966
3169
το πολιτιστικό και πολιτικό πλαίσιο
11:55
that denies girls of their rights.
208
715135
4771
το οποίο στερεί από τα κορίτσια τα δικαιώματά τους.
11:59
I am standing here today
209
719906
5058
Στέκομαι εδώ σήμερα
12:04
and declaring that we can end child marriage in a generation.
210
724964
7040
και δηλώνω ότι μπορούμε να σταματήσουμε τον παιδικό γάμο εντός μιας γενιάς.
12:12
This is the moment
211
732677
2183
Αυτή είναι η στιγμή,
12:14
where a girl and a girl, and millions of girls worldwide,
212
734860
4434
όπου ένα κορίτσι, κι άλλο ένα, και εκατομμύρια κορίτσια στον κόσμο,
12:19
will be able to say,
213
739294
2601
θα μπορούν να πουν,
12:21
"I will marry when I want."
214
741895
3204
«Θα παντρευτώ όταν το θελήσω».
12:25
(Applause)
215
745099
3045
(Χειροκρότημα)
Σας ευχαριστώ.
12:35
Thank you. (Applause)
216
755284
1935
(Χειροκρότημα)
Σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο

Αυτός ο ιστότοπος θα σας παρουσιάσει βίντεο στο YouTube που είναι χρήσιμα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Θα δείτε μαθήματα αγγλικών που διδάσκουν κορυφαίοι καθηγητές από όλο τον κόσμο. Κάντε διπλό κλικ στους αγγλικούς υπότιτλους που εμφανίζονται σε κάθε σελίδα βίντεο για να αναπαράγετε το βίντεο από εκεί. Οι υπότιτλοι μετακινούνται συγχρονισμένα με την αναπαραγωγή του βίντεο. Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή αιτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα επικοινωνίας.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7