An ultra-low-cost college degree | Shai Reshef

4,879,798 views ・ 2014-08-04

TED


Будь ласка, двічі клацніть на англійські субтитри нижче, щоб відтворити відео.

Перекладач: Marta Oliynyk Утверджено: Khrystyna Romashko
Я б хотів поділитись з вами
00:13
I would like to share with you a new model of higher education,
0
13071
4407
ідеєю нової моделі вищої освіти.
00:17
a model that, once expanded,
1
17502
2782
Поширюючи цю модель,
00:20
can enhance the collective intelligence
2
20308
2318
ми зможемо підвищити "колективний розум"
00:22
of millions of creative and motivated individuals
3
22650
4469
мільйонів творчих та зацікавлених людей,
які б інакше були незадіяні.
00:27
that otherwise would be left behind.
4
27143
2432
Подивіться на світ.
00:30
Look at the world.
5
30250
1219
Виберіть якесь місце і зосередьтесь на ньому.
00:32
Pick a place and focus on it.
6
32001
2280
00:34
You will find humans chasing higher education.
7
34664
3690
І ви побачите людей, що хочуть здобути вищу освіту.
Ану познайомимось з деякими з них.
00:39
Let's meet some of them.
8
39187
1449
Це Патрік.
00:41
Patrick.
9
41354
1443
00:42
Patrick was born in Liberia to a family of 20 children.
10
42821
4794
Він народився в Ліберії,
в сім'ї з 20-ма дітьми.
Під час громадянської війни він із сім'єю були змушені
00:48
During the civil war,
11
48380
1600
00:50
he and his family were forced to flee to Nigeria.
12
50004
3919
втекти до Нігерії.
00:54
There, in spite of his situation,
13
54468
2738
Там, попри тяжкі обставини,
00:57
he graduated high school with nearly perfect grades.
14
57230
3508
він закінчив школу з хорошими оцінками.
01:01
He wanted to continue to higher education,
15
61389
3064
Він хотів здобути вищу освіту.
01:04
but due to his family living on the poverty line,
16
64477
3260
Але у зв'язку з тим, що його сім'я
жила за межею бідності,
01:07
he was soon sent to South Africa
17
67761
2507
Патрік подався до Південної Африки,
щоб працювати та надсилати гроші,
01:10
to work and send back money to feed his family.
18
70292
3713
аби прогодувати сім'ю.
01:15
Patrick never gave up his dream of higher education.
19
75036
3832
Та Патрік ніколи не втрачав надії колись таки здобути вищу освіту.
01:18
Late at night, after work,
20
78892
2399
Пізно вночі, після роботи,
01:21
he surfed the net, looking for ways to study.
21
81315
3712
він шукав в інтернеті способи, як здобути освіту.
01:25
Meet Debbie.
22
85827
1266
Познайомтесь із Деббі.
Деббі з Флориди, США.
01:27
Debbie is from Florida.
23
87117
1866
01:29
Her parents didn't go to college, and neither did any of her siblings.
24
89897
4149
Її батьки не навчались у коледжі,
і жоден з її братів чи сестер теж.
01:34
Debbie has worked all her life,
25
94706
1981
Все своє життя Деббі працює,
01:38
pays taxes, supports herself month to month,
26
98013
3810
сплачує податки, забезпечує себе.
01:41
proud of the American dream,
27
101847
2328
Вона пишається американською мрією,
01:44
a dream that just won't be complete without higher education.
28
104199
3981
мрією, що не буде повною
без вищої освіти.
01:48
But Debbie doesn't have the savings for higher education.
29
108870
3719
Але Деббі не має заощаджень
на оплату вищої освіти.
01:52
She can't pay the tuition.
30
112613
1910
Вона не може оплатити навчання.
01:54
Neither could she leave work.
31
114881
1948
Так само, як і не може залишити роботу.
Познайомтесь з Ваелем.
01:58
Meet Wael.
32
118094
1183
01:59
Wael is from Syria.
33
119750
1395
Ваель із Сирії.
02:01
He's experiencing firsthand
34
121910
2277
Він на собі переживає
02:05
the misery, fear and failure imposed on his country.
35
125528
4026
страждання, страх та невдачі,
що спіткали його країну.
02:10
He's a big believer in education.
36
130755
2551
Він щиро вірить в освіту.
02:13
He knew that if he could find an opportunity for higher education,
37
133330
4033
Ваель знає, якщо він зуміє знайти можливість
здобути вищу освіту,
02:17
an opportunity to get ahead of the rest,
38
137387
2795
можливість випередити інших,
він матиме більший шанс вижити
02:20
he has a better chance to survive in a world turned upside down.
39
140206
4461
в цьому світі, перевернутому з ніг на голову.
02:26
The higher education system
40
146057
2002
Система вищої освіти
02:29
failed Patrick, Debbie and Wael,
41
149495
2722
підвела Патріка, Деббі та Ваеля,
02:32
exactly as it is failing millions of potential students --
42
152241
4945
точно так само, як і підводить
мільйони потенційних студентів,
02:37
millions that graduate high school,
43
157210
2953
мільйони тих, хто закінчує школу,
02:40
millions that are qualified for higher education,
44
160187
3388
мільйони тих, хто є придатним до вищої освіти,
02:43
millions that want to study yet cannot access it for various reasons.
45
163599
5504
мільйони тих, хто хоче вчитися,
але не може отримати доступ з різних причин.
02:49
First: financial.
46
169618
1905
Перша причина - фінансова.
02:52
Universities are expensive; we all know it.
47
172412
2895
Університет - це дорого. Всі це знають.
02:55
In large parts of the world,
48
175331
2104
В багатьох країнах світу
02:57
higher education is unattainable for an average citizen.
49
177459
3887
вища освіта є недосяжною
для простих громадян.
03:02
This is probably the biggest problem facing our society.
50
182258
3844
Мабуть, це найбільша проблема,
з якою стикнулося людство.
03:06
Higher education stopped being a right for all
51
186672
3586
Вища освіта перестала бути правом кожного
03:10
and became a privilege for the few.
52
190282
2670
і стала привілеєм небагатьох.
03:13
Second: cultural.
53
193971
2082
Друга причина - культурна.
Студенти, які придатні для вищої освіти,
03:18
Students who are qualified for higher education
54
198061
2829
03:20
can afford -- want to study -- cannot,
55
200914
3239
можуть собі це дозволити і хочуть вчитися, - не можуть.
03:24
because it is not decent, it is not a place for a woman.
56
204970
5458
Бо це не є пристойно,
бо це не місце для жінки.
Це історія неймовірної кількості жінок
03:31
This is the story of countless women in Africa, for example,
57
211047
3939
в Африці, до прикладу,
03:35
prevented from higher education because of cultural barriers.
58
215010
3930
для яких вища освіта є закритою
через культурні бар'єри.
03:39
And here comes the third reason:
59
219686
2400
І тут же третя причина:
03:42
UNESCO stated that in 2025,
60
222110
3812
ЮНЕСКО заявила, що у 2025 році
03:45
100 million students will be deprived of higher education,
61
225946
5644
100 мільйонів студентів
будуть позбавлені вищої освіти
03:51
simply because there will not be enough seats to accommodate them,
62
231614
4970
лише через те, що не вистачатиме місць,
аби всіх їх розмістити та задовольнити вимоги.
03:56
to meet the demand.
63
236608
1731
03:58
They will take a placement test, they will pass it,
64
238363
3169
Вони пройдуть вступні випробування,
успішно складуть їх,
04:01
but they still won't have access, because there are no places available.
65
241556
4307
але все одно не поступлять в університет,
бо не буде вільних місць.
04:07
These are the reasons I founded University of the People,
66
247416
4700
Саме через це
я заснував Народний Університет [University of the People].
Це некомерційний, безкоштовний університет,
04:12
a nonprofit, tuition-free, degree-granting university
67
252140
4883
що видає дипломи
та надає альтернативу тим,
04:17
to give an alternative,
68
257047
1787
04:18
to create an alternative, to those who have no other;
69
258858
3494
хто не має іншого вибору.
04:22
an alternative that will be affordable and scalable,
70
262376
5441
Альтернативу, що буде доступною
та змінною,
04:27
an alternative that will disrupt the current education system,
71
267841
5860
альтернативу, що підірве
сучасну систему освіти
04:33
and open the gates to higher education for every qualified student
72
273725
4168
та відкриє доступ до вищої освіти
кожному придатному студентові,
04:37
regardless of what they earn, where they live,
73
277917
4612
незалежно від того, скільки він заробляє, де він живе,
04:42
or what society says about them.
74
282553
2293
чи що про нього каже суспільство.
04:45
Patrick, Debbie and Wael
75
285449
1972
Патрік, Деббі та Ваель
04:47
are only three examples out of the 1,700 accepted students
76
287445
3626
є лише трьома з 1700 студентів,
яких прийняли на навчання
04:51
from 143 countries.
77
291095
2351
зі 143 країн світу.
Нам - (Оплески) - Дякую.
04:55
(Applause)
78
295492
1380
04:56
Thank you.
79
296896
1276
04:58
(Applause)
80
298196
1808
05:00
We didn't need to reinvent the wheel.
81
300028
2221
Нам не треба було знову вигадувати велосипед.
05:02
We just looked at what wasn't working
82
302273
2512
Ми просто проаналізували, що не спрацьовувало
05:04
and used the amazing power of the Internet
83
304809
2739
та застосували чудесну силу Інтернету,
05:07
to get around it.
84
307572
1296
аби справитись з цим.
05:09
We set out to build a model
85
309386
2537
Ми взялись створити таку модель,
05:12
that will cut down almost entirely the cost of higher education.
86
312928
3996
що майже повністю знизить вартість
вищої освіти.
05:17
And that's how we did it.
87
317927
1485
І ось, як ми це зробили.
05:19
First, bricks and mortar cost money.
88
319869
2536
По-перше, цегла та вапно коштують грошей.
Традиційні університети мають витрати,
05:23
Universities have expenses that virtual universities don't.
89
323324
5122
які незнайомі університетам віртуальним.
05:28
We don't need to pass these expenses on to our students.
90
328470
3146
Нам не треба перекладати ці витрати
на наших студентів.
Бо в нас цих витрат і нема.
05:32
They don't exist.
91
332124
1380
05:33
We also don't need to worry about capacity.
92
333528
3119
Також нам не треба думати про місткість.
05:36
There are no limits of seats in virtual university.
93
336671
3624
У віртуальному університеті
немає обмежень щодо місць.
05:40
Actually, nobody needs to stand at the back of the lecture hall.
94
340867
3790
Також нікому не треба стояти
в кінці лекційної зали.
05:45
Textbooks are also something our students don't need to buy.
95
345228
3891
Також нашим студентам не треба
купувати підручники.
05:49
By using open educational resources
96
349803
2904
Використовуючи відкриті освітні ресурси
05:52
and the generosity of professors
97
352731
2456
та завдяки щедрості професорів,
05:55
who are putting their material up free and accessible,
98
355211
4512
що розміщують свої матеріали
для безкоштовного та вільного доступу,
05:59
we don't need to send our students to buy textbooks.
99
359747
2752
нам не треба просити студентів купувати підручники.
06:02
All of our materials come free.
100
362523
2296
Всі наші навчальні матеріали - безкоштовні.
06:05
Even professors,
101
365635
1606
Навіть викладачі,
06:07
the most expensive line in any university balance sheet,
102
367265
3871
що є найдорожчою ланкою бюджету будь-якого університету,
06:11
come free to our students.
103
371160
1656
для наших студентів працюють безкоштовно.
06:12
Over 3,000 of them,
104
372840
2747
Понад 3 000 викладачів нашого університету,
06:15
including presidents, vice chancellors, professors and academic advisers
105
375611
6013
включаючи ректорів, проректорів,
професорів та академічних радників
06:21
from top universities such as NYU, Yale, Berkeley and Oxford,
106
381648
5552
з таких топових університетів як Нью-йоркський університет,
Єльський, Каліфорнійський університет в Берклі, Оксфордський університет.
06:27
came on board to help our students.
107
387224
2278
І всі вони допомагають нашим студентам.
06:30
Finally, is our belief in peer-to-peer learning.
108
390200
3784
І найголовніше, ми віримо у взаємне навчання.
06:34
We use this sound pedagogical model
109
394394
3206
Ми застосовуємо цю надійну педагогічну модель,
06:37
to encourage our students from all over the world
110
397624
2713
щоб заохотити наших студентів з усього світу
06:40
to interact and study together,
111
400361
2330
взаємодіяти та навчатися разом,
06:42
and also to reduce the time our professors need
112
402715
5039
а також скоротити час,
який наші викладачі витрачають на перевірку завдань.
06:47
to labor over class assignments.
113
407778
2252
Якщо Інтернет зробив нас глобальним селищем,
06:53
If the Internet has made us a global village,
114
413006
5202
06:58
this model can develop its future leadership.
115
418232
3765
то ця модель виховає його майбутніх лідерів.
07:02
Look how we do it.
116
422378
1267
Ось як ми це робимо.
07:04
We only offer two programs:
117
424251
2804
Ми пропонуємо всього дві програми:
07:07
business administration and computer science,
118
427079
2673
бізнес-управління та наука про комп'ютер.
07:09
the two programs most in demand worldwide,
119
429776
4158
Дві програми,
які користуються найбільшим попитом в цілому світі.
07:13
the two programs that are likeliest to help our students find a job.
120
433958
4217
Дві програми, які найімовірніше зможуть
допомогти нашим студентам знайти роботу.
07:19
When our students are accepted,
121
439512
2738
Коли наші студенти поступили до нас,
07:22
they are placed in a small classroom of 20 to 30 students,
122
442274
5863
ми розподіляємо їх у маленькі групи
кількістю 20-30 студентів, аби впевнитись,
07:28
to ensure that those who need personalized attention get it.
123
448161
4152
що ті, хто потребує більше уваги - отримають її.
07:32
Moreover, for every nine-week course, they meet a new peer,
124
452827
5763
Більше того, кожного разу, починаючи новий 9-ти тижневий курс,
вони зустрічають нового друга,
07:38
a whole new set of students from all over the world.
125
458614
3491
цілу ватагу нових однокурсників,
з усього світу.
07:42
Every week, when they go into the classroom,
126
462129
3256
Щотижня, відвідуючи заняття,
07:45
they find the lecture notes of the week,
127
465409
2733
вони отримують конспекти лекцій на тиждень,
07:48
the reading assignment, the homework assignment,
128
468166
2264
завдання для самостійного читання, домашнє завдання,
07:50
and the discussion question, which is the core of our studies.
129
470454
3927
а також питання для обговорення,
що є основою наших навчань.
07:54
Every week, every student must contribute to the class discussion,
130
474405
4458
Щотижня кожен студент
повинен зробити свій внесок до спільного обговорення,
07:58
and also must comment on the contribution of others.
131
478887
4198
а також мусить зробити коментар
щодо висловлювань інших студентів.
08:03
This way, we open our students' minds,
132
483109
3498
Таким чином, ми розширюємо світогляд наших студентів,
08:06
we develop a positive shift in attitude toward different cultures.
133
486631
4625
ми розвиваємо позитивні зміни у ставленні кожного з них
до різноманітних культур.
08:12
By the end of each week, the students take a quiz,
134
492089
3741
Наприкінці кожного тижня
студенти проходять тест,
08:15
hand in their homework,
135
495854
1323
здають домашнє завдання,
08:17
which are assessed by their peers under the supervision of the instructors,
136
497201
4202
що його перевіряють їхні однокурсники
під наглядом інструкторів,
08:22
get a grade, move to the next week.
137
502292
2250
тоді отримують оцінки та переходять до наступного тижня.
08:24
By the end of the course, they take the final exam,
138
504566
2646
В кінці кожного курсу вони складають екзамен,
08:27
get a grade, and follow to the next course.
139
507236
4168
отримують оцінки та переходять до наступного курсу.
08:32
We open the gates for higher education for every qualified student.
140
512703
5172
Ми відкрили доступ до вищої освіти
для кожного придатного студента.
08:38
Every student with a high school diploma,
141
518855
2914
Будь-хто з дипломом про середню освіту,
08:41
sufficient English and Internet connection
142
521793
3140
достатнім рівнем англійської та доступом до Інтернету
08:44
can study with us.
143
524957
1592
може навчатися з нами.
08:46
We don't use audio, we don't use video.
144
526573
2908
Ми не використовуємо аудіо- чи відео-матеріалів.
08:49
Broadband is not necessary.
145
529505
2360
Швидкісного інтернету теж не потрібно.
08:51
Any student from any part of the world with any Internet connection
146
531889
4579
Будь-хто з будь-якої частини світу
з будь-яким Інтернетом
08:56
can study with us.
147
536492
1399
може навчатися з нами.
08:58
We are tuition free.
148
538798
1372
У нас навчання безкоштовне.
Все, що ми просимо наших студентів оплатити
09:01
All we ask our students to cover is the cost of their exams,
149
541202
3617
- це ціна за їхні екзамени,
09:04
100 dollars per exam.
150
544843
2079
100 доларів за кожен.
09:07
A full-time bachelor's degree student taking 40 courses
151
547396
4600
Студент-бакалавр денної форми навчання,
що проходить навчання за 40 курсами,
09:12
will pay 1,000 dollars a year,
152
552020
1997
оплатить 1000 доларів за рік навчання,
09:14
4,000 dollars for the entire degree.
153
554867
2630
або ж 4000 доларів за повне навчання.
09:17
And for those who cannot afford even this,
154
557521
3576
А для тих, хто не може собі дозволити навіть цього,
09:21
we offer them a variety of scholarships.
155
561121
2750
ми пропонуємо низку стипендій.
09:23
It is our mission that nobody will be left behind
156
563895
3054
Наша місія - не позбавляти можливості навчатися тих,
09:26
for financial reasons.
157
566973
1450
у кого фінансові труднощі.
09:29
With 5,000 students in 2016, this model is financially sustainable.
158
569058
6056
З 5000-ма студентів у 2016 році
ця модель буде фінансово стійкою.
09:37
Five years ago, it was a vision.
159
577352
3606
П'ять років тому це була мрія.
09:41
Today, it is a reality.
160
581813
2326
Сьогодні - це реальність.
09:44
Last month, we got the ultimate academic endorsement to our model.
161
584862
4783
Минулого місяця ми отримали остаточне
академічне схвалення нашої моделі.
09:50
University of the People is now fully accredited.
162
590325
3573
Народний Університет отримав повну акредитацію.
09:54
(Applause)
163
594743
1262
(Оплески)
Дякую.
09:56
Thank you.
164
596029
1224
09:57
(Applause)
165
597277
3948
10:01
With this accreditation, it's our time now to scale up.
166
601386
4150
З цією акредитацією
прийшов час розширюватись.
10:06
We have demonstrated that our model works.
167
606179
3145
Ми продемонстрували, що наша модель працює.
Я запрошую університети, і що важливіше,
10:10
I invite universities and, even more important,
168
610404
2988
10:13
developing countries' governments,
169
613416
1669
уряди розвинених країн
повторити наш досвід,
10:15
to replicate this model
170
615109
1906
аби впевнитись, що двері вищої освіти
10:17
to ensure that the gates of higher education will open widely.
171
617039
4531
завжди будуть широко відчинені.
10:22
A new era is coming --
172
622490
1325
Надходить нова ера.
10:24
an era that will witness the disruption of the higher education model
173
624450
5293
Ера, що буде свідком
руйнування сучасної системи освіти,
10:29
as we know it today,
174
629767
1444
такої, яка є сьогодні.
10:31
from being a privilege for the few
175
631931
2796
Будучи зараз привілеєм для окремих,
10:35
to becoming a basic right, affordable and accessible for all.
176
635658
5393
згодом вища освіта стане основним правом кожного,
правом, доступним кожному.
10:41
Thank you.
177
641779
1319
Дякую.
10:43
(Applause)
178
643122
4222
(Оплески)
Про цей сайт

Цей сайт познайомить вас з відеороликами YouTube, корисними для вивчення англійської мови. Ви побачите уроки англійської мови, які проводять першокласні викладачі з усього світу. Двічі клацніть на англійських субтитрах, що відображаються на кожній сторінці відео, щоб відтворити відео з цієї сторінки. Субтитри прокручуються синхронно з відтворенням відео. Якщо у вас є коментарі або побажання, будь ласка, зв'яжіться з нами за допомогою цієї контактної форми.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7