An ultra-low-cost college degree | Shai Reshef

4,879,798 views ・ 2014-08-04

TED


Dvaput kliknite na engleske titlove ispod za reprodukciju videozapisa.

Prevoditelj: Ivan Gjukic Recezent: Ivan Stamenković
Želio bih podijeliti s vama
00:13
I would like to share with you a new model of higher education,
0
13071
4407
novi model visokog obrazovanja,
00:17
a model that, once expanded,
1
17502
2782
model koji, nakon što je proširen,
00:20
can enhance the collective intelligence
2
20308
2318
može poboljšati kolektivno znanje
00:22
of millions of creative and motivated individuals
3
22650
4469
milijuna kreativnih i motiviranih pojedinaca
koji bi u suprotnom bili zanemareni.
00:27
that otherwise would be left behind.
4
27143
2432
Pogledajte svijet.
00:30
Look at the world.
5
30250
1219
Odaberite mjesto
00:32
Pick a place and focus on it.
6
32001
2280
i usredotočite se na njega.
00:34
You will find humans chasing higher education.
7
34664
3690
Pronaći ćete osobe u potjeri
za visokim obrazovanjem
Upoznajmo neke od njih.
00:39
Let's meet some of them.
8
39187
1449
00:41
Patrick.
9
41354
1443
Patrick
00:42
Patrick was born in Liberia to a family of 20 children.
10
42821
4794
Patrick je rođen u Liberiji,
u obitelji sa dvadesetoro djece
00:48
During the civil war,
11
48380
1600
Tijekom građanskog rata,
on i njegova obitelj bili su prisiljeni
00:50
he and his family were forced to flee to Nigeria.
12
50004
3919
pobjeći u Nigeriju.
Usprkos svojoj situaciji,
00:54
There, in spite of his situation,
13
54468
2738
završio je srednju školu, s gotovo savršenim ocjenama.
00:57
he graduated high school with nearly perfect grades.
14
57230
3508
01:01
He wanted to continue to higher education,
15
61389
3064
Želio je nastaviti školovanje prema visokom obrazovanju
01:04
but due to his family living on the poverty line,
16
64477
3260
ali zbog njegove obitelji
koja živi na granici siromaštva,
01:07
he was soon sent to South Africa
17
67761
2507
ubrzo je poslan u Južnu Afriku
kako bi radio i mogao poslati novac
01:10
to work and send back money to feed his family.
18
70292
3713
koji će prehraniti njegovu obitelj.
Patrick se nikada nije odrekao svoga snova o visokom obrazovanju.
01:15
Patrick never gave up his dream of higher education.
19
75036
3832
01:18
Late at night, after work,
20
78892
2399
Kasno navečer, nakon posla,
01:21
he surfed the net, looking for ways to study.
21
81315
3712
pretraživao je Internet u potrazi za načinima kako bi studirao.
01:25
Meet Debbie.
22
85827
1266
Upoznajte Debbie.
Debbie je sa Floride.
01:27
Debbie is from Florida.
23
87117
1866
01:29
Her parents didn't go to college, and neither did any of her siblings.
24
89897
4149
Njeni roditelji nisu pohađali fakultet,
kao i nitko od njezinih braće i sestara.
01:34
Debbie has worked all her life,
25
94706
1981
Debbie je radila cijeli život,
plaćala porez, uzdržavala sama iz mjeseca u mjesec,
01:38
pays taxes, supports herself month to month,
26
98013
3810
01:41
proud of the American dream,
27
101847
2328
ponosna na američki san,
san koji jednostavno nije bio potpun
01:44
a dream that just won't be complete without higher education.
28
104199
3981
bez visokog obrazovanja.
01:48
But Debbie doesn't have the savings for higher education.
29
108870
3719
Ali, Debbie nema ušteđevine
potrebne za visoko obrazovanje.
01:52
She can't pay the tuition.
30
112613
1910
Ona ne može platiti školarinu.
01:54
Neither could she leave work.
31
114881
1948
Niti napustiti posao.
Upoznajte Waela.
01:58
Meet Wael.
32
118094
1183
01:59
Wael is from Syria.
33
119750
1395
Wael je iz Sirije.
02:01
He's experiencing firsthand
34
121910
2277
On je iz prve ruke mogao iskusiti
02:05
the misery, fear and failure imposed on his country.
35
125528
4026
bijedu, strah i neuspjeh
koji su nametnuti na njegovu zemlju.
02:10
He's a big believer in education.
36
130755
2551
On duboko vjeruje u obrazovanje.
02:13
He knew that if he could find an opportunity for higher education,
37
133330
4033
Znao je, ukoliko uspije pronaći mogućnost
za visoko obrazovanje,
02:17
an opportunity to get ahead of the rest,
38
137387
2795
priliku da bude ispred drugih,
imati će bolje šanse za opstanak.
02:20
he has a better chance to survive in a world turned upside down.
39
140206
4461
u svijetu krivih vrijednosti.
Sustav visokog obrazovanja
02:26
The higher education system
40
146057
2002
iznevjerio je Patricka, Debbie i Waela,
02:29
failed Patrick, Debbie and Wael,
41
149495
2722
baš kao što je iznevierio
02:32
exactly as it is failing millions of potential students --
42
152241
4945
milijune potencijalnih studenata,
02:37
millions that graduate high school,
43
157210
2953
milijuni koji su završili srednju školu,
02:40
millions that are qualified for higher education,
44
160187
3388
milijuni koji su kvalificirani za visoko obrazovanje
02:43
millions that want to study yet cannot access it for various reasons.
45
163599
5504
milijune koji žele studirati
ali nisu u mogućnosti iz raznih razloga.
02:49
First: financial.
46
169618
1905
Prvo, financijskih.
02:52
Universities are expensive; we all know it.
47
172412
2895
Sveučilišta su skupa. Svi mi to znamo.
02:55
In large parts of the world,
48
175331
2104
U velikome dijelu svijeta,
02:57
higher education is unattainable for an average citizen.
49
177459
3887
visoko obrazovanje je nedostižno
za prosječnoga građanina.
03:02
This is probably the biggest problem facing our society.
50
182258
3844
Ovo je vjerojatno najveći problem
s kojim je suočeno naše društvo.
03:06
Higher education stopped being a right for all
51
186672
3586
Visoko obrazovanje prestalo je biti pravo za sve
i postalo privilegija za neke.
03:10
and became a privilege for the few.
52
190282
2670
03:13
Second: cultural.
53
193971
2082
Drugo, kulturni.
03:18
Students who are qualified for higher education
54
198061
2829
Studenti koji su kvalificirani za visoko obrazovanje,
03:20
can afford -- want to study -- cannot,
55
200914
3239
mogu priuštiti, žele studirati, ne mogu
03:24
because it is not decent, it is not a place for a woman.
56
204970
5458
jer to nije primjereno,
nije mjesto za ženu.
03:31
This is the story of countless women in Africa, for example,
57
211047
3939
Ovo je priča bezbrojnih žena
u Africi, na primjer,
spriječene od visokog obrazovanja
03:35
prevented from higher education because of cultural barriers.
58
215010
3930
zbog kulturnih barijera.
03:39
And here comes the third reason:
59
219686
2400
I ovdje dolazi treći razlog:
03:42
UNESCO stated that in 2025,
60
222110
3812
UNESCO je izjavio, da će 2025.
03:45
100 million students will be deprived of higher education,
61
225946
5644
100 milijuna studenata
biti lišeno visokog obrazovanja.
03:51
simply because there will not be enough seats to accommodate them,
62
231614
4970
jednostavno zato što neće biti dovoljno mjesta
da ih se primi, kako bi se zadovoljila potražnja.
03:56
to meet the demand.
63
236608
1731
03:58
They will take a placement test, they will pass it,
64
238363
3169
Polagati će prijemni ispit,
položiti će ga,
04:01
but they still won't have access, because there are no places available.
65
241556
4307
ali i dalje neće imati pristupa
jer nema slobodnih mjesta.
04:07
These are the reasons I founded University of the People,
66
247416
4700
Ovo su razlozi
zašto sam osnovao University of the People,
04:12
a nonprofit, tuition-free, degree-granting university
67
252140
4883
neprofitno sveučilište bez školarine
sveučilište koje dodjeljuje diplome,
04:17
to give an alternative,
68
257047
1787
kako bi omogućio alternativu,
04:18
to create an alternative, to those who have no other;
69
258858
3494
onima koji nemaju drugoga izbora,
alternativu koja će biti pristupačna
04:22
an alternative that will be affordable and scalable,
70
262376
5441
i podesiva,
04:27
an alternative that will disrupt the current education system,
71
267841
5860
alternativa koja će omesti
trenutni sustav obrazovanja,
04:33
and open the gates to higher education for every qualified student
72
273725
4168
otvoriti vrata visokome obrazovanju
za svakoga kvalificiranoga studenta
04:37
regardless of what they earn, where they live,
73
277917
4612
bez obzira na njihove prihode, mjesto boravka,
04:42
or what society says about them.
74
282553
2293
ili što društvo kaže o njima.
04:45
Patrick, Debbie and Wael
75
285449
1972
Patrick, Debbie i Wael
04:47
are only three examples out of the 1,700 accepted students
76
287445
3626
su samo tri primjera
od 1700 prihvaćenih studenata
04:51
from 143 countries.
77
291095
2351
iz 143 zemlje.
04:55
(Applause)
78
295492
1380
MI -- (Pljesak) -- Hvala vam.
04:56
Thank you.
79
296896
1276
04:58
(Applause)
80
298196
1808
05:00
We didn't need to reinvent the wheel.
81
300028
2221
Nismo morali ponovno izmisliti kotač.
05:02
We just looked at what wasn't working
82
302273
2512
Samo smo pogledali ono što ne radi
05:04
and used the amazing power of the Internet
83
304809
2739
i upotrijebili nevjerojatnu snagu Interneta
05:07
to get around it.
84
307572
1296
kako bi zaobišli problem.
05:09
We set out to build a model
85
309386
2537
Odlućili smo izgraditi model
05:12
that will cut down almost entirely the cost of higher education.
86
312928
3996
koji će gotovo u cijelosti smanjiti
troškove visokog obrazovanja,
05:17
And that's how we did it.
87
317927
1485
i tako smo uspijeli.
05:19
First, bricks and mortar cost money.
88
319869
2536
Prvo, cigle i žbuka koštaju novaca.
05:23
Universities have expenses that virtual universities don't.
89
323324
5122
Sveučilišta imaju troškove
koje virtualna sveučilišta nemaju.
05:28
We don't need to pass these expenses on to our students.
90
328470
3146
Ne trebamo prenjeti ove troškove
na naše studente.
05:32
They don't exist.
91
332124
1380
Oni ne postoje.
05:33
We also don't need to worry about capacity.
92
333528
3119
Također, ne moramo brinuti o kapacitetu.
05:36
There are no limits of seats in virtual university.
93
336671
3624
Ne postoje ograničenja za sjedala
u virtualnom sveučilištu.
05:40
Actually, nobody needs to stand at the back of the lecture hall.
94
340867
3790
Ustvari, nitko ne treba stajati
u stražnjem dijelu učionice.
05:45
Textbooks are also something our students don't need to buy.
95
345228
3891
Udžbenici su također nešto
što naši studenti ne moraju kupovati.
05:49
By using open educational resources
96
349803
2904
Korištenjem otvorenih obrazovnih resursa
05:52
and the generosity of professors
97
352731
2456
i velikodušnosti profesora
05:55
who are putting their material up free and accessible,
98
355211
4512
koji pružaju svoje materijale
besplatno i čine ih dostupnima,
05:59
we don't need to send our students to buy textbooks.
99
359747
2752
ne trebamo slati studente u kupovinu udžbenika.
06:02
All of our materials come free.
100
362523
2296
Svi naši materijali su besplatni.
06:05
Even professors,
101
365635
1606
Čak i profesori,
06:07
the most expensive line in any university balance sheet,
102
367265
3871
kao najskuplja točka na bilo kojemu sveučilištu,
06:11
come free to our students.
103
371160
1656
su besplatni za naše studente,
06:12
Over 3,000 of them,
104
372840
2747
preko 3000 njih,
06:15
including presidents, vice chancellors, professors and academic advisers
105
375611
6013
uključujući predsjednika, potpredsjednika rektora,
profesore i akademske savjetnike,
06:21
from top universities such as NYU, Yale, Berkeley and Oxford,
106
381648
5552
sa najboljih sveučilišta kao što su
Yale, Berkeley i Oxford,
06:27
came on board to help our students.
107
387224
2278
pridružili su se kako bi pomogli našim studentima.
06:30
Finally, is our belief in peer-to-peer learning.
108
390200
3784
U konačnici, mi vjerujemo u umreženo učenje.
06:34
We use this sound pedagogical model
109
394394
3206
Koristimo ovaj stabilan pedagoški model
06:37
to encourage our students from all over the world
110
397624
2713
kako bi potaknuli naše studente iz cijelog svijeta
06:40
to interact and study together,
111
400361
2330
da komuniciraju i uče zajedno
06:42
and also to reduce the time our professors need
112
402715
5039
dok istovremeno smanjuju potrebno vrijeme
06:47
to labor over class assignments.
113
407778
2252
profesora u nadizranju zadataka.
06:53
If the Internet has made us a global village,
114
413006
5202
Ako nas je Internet napravio globalnim selom
06:58
this model can develop its future leadership.
115
418232
3765
ovaj model može razviti svoje buduće vodstvo.
07:02
Look how we do it.
116
422378
1267
Pogledajte kako smo to uspijeli.
07:04
We only offer two programs:
117
424251
2804
Mi nudimo samo dva programa
07:07
business administration and computer science,
118
427079
2673
poslovnu administraciju i informatičke znanosti.
07:09
the two programs most in demand worldwide,
119
429776
4158
dva programa,
koje su u najvećoj potražnji u svijetu,
07:13
the two programs that are likeliest to help our students find a job.
120
433958
4217
dva programa koja će najvjeroajtnije
pomoći našim studentima pronaći posao.
07:19
When our students are accepted,
121
439512
2738
Kada su naši studenti primljeni,
07:22
they are placed in a small classroom of 20 to 30 students,
122
442274
5863
smještamo ih u male učionice
od 20 do 30 studenta kako bi se osigurala
07:28
to ensure that those who need personalized attention get it.
123
448161
4152
posebna pozornost onima kojima je potrebna.
07:32
Moreover, for every nine-week course, they meet a new peer,
124
452827
5763
Štoviše, za svako devetotjedno predavanje,
upoznaju novog kolegu,
07:38
a whole new set of students from all over the world.
125
458614
3491
novu grupu studenata
iz cijeloga svijeta.
07:42
Every week, when they go into the classroom,
126
462129
3256
Svaki tjedan, kad idu na predavanja,
07:45
they find the lecture notes of the week,
127
465409
2733
pronadu tjedne bilješke s predavanja
zadatak za čitanje, zadatak domaće zadaće,
07:48
the reading assignment, the homework assignment,
128
468166
2264
07:50
and the discussion question, which is the core of our studies.
129
470454
3927
i pitanje za raspravu,
što je srž našeg studija.
07:54
Every week, every student must contribute to the class discussion,
130
474405
4458
Svakoga tjedna, svi studenti,
moraju doprinijeti razrednoj raspravi,
07:58
and also must comment on the contribution of others.
131
478887
4198
a također moraju komentirati
o doprinosu drugih.
08:03
This way, we open our students' minds,
132
483109
3498
Na taj način, otvoramo umove naših učenika,
08:06
we develop a positive shift in attitude toward different cultures.
133
486631
4625
razvijamo pozitivan pomak u stavu
prema različitim kulturama.
Na kraju svakoga tjedna,
08:12
By the end of each week, the students take a quiz,
134
492089
3741
studenti riješe kviz,
08:15
hand in their homework,
135
495854
1323
predaju zadaće,
08:17
which are assessed by their peers under the supervision of the instructors,
136
497201
4202
koje se ocjenjuju od strane njihovih kolega,
pod nadzorom instruktora,
08:22
get a grade, move to the next week.
137
502292
2250
dobiju ocjenu, i prelaze u sljedeći tjedan.
08:24
By the end of the course, they take the final exam,
138
504566
2646
Do kraja predavanja, polažu završni ispit,
08:27
get a grade, and follow to the next course.
139
507236
4168
dobiju ocjenu, i nastavljaju na sljedeća predavanja.
08:32
We open the gates for higher education for every qualified student.
140
512703
5172
Otvorili smo vrata prema visokom obrazovanju,
za svakoga kvalificiranog studenta.
08:38
Every student with a high school diploma,
141
518855
2914
Svaki student sa srednjoškolskom diplomom,
08:41
sufficient English and Internet connection
142
521793
3140
dovoljnim znanjem engleskog jezika i Internetskom vezom
08:44
can study with us.
143
524957
1592
u mogućnosti je studirati kod nas.
08:46
We don't use audio, we don't use video.
144
526573
2908
Mi ne koristimo zvuk. Mi ne koristimo video.
08:49
Broadband is not necessary.
145
529505
2360
Nije potreban Internet velike brzine.
08:51
Any student from any part of the world with any Internet connection
146
531889
4579
Svaki student iz bilo kojega dijela svijeta
i bilo kakvim priključkom za Internet
08:56
can study with us.
147
536492
1399
može studirati kod nas.
08:58
We are tuition free.
148
538798
1372
Mi nudimo besplatnu edukaciju.
09:01
All we ask our students to cover is the cost of their exams,
149
541202
3617
Od naših studenata samo tražimo
da pokriju troškove njihovih ispita,
09:04
100 dollars per exam.
150
544843
2079
100 dolara po ispitu.
09:07
A full-time bachelor's degree student taking 40 courses
151
547396
4600
Student punog stupnja
koji pohađa 40 predavanja,
platiti će 1000 dolara godišnje,
09:12
will pay 1,000 dollars a year,
152
552020
1997
09:14
4,000 dollars for the entire degree.
153
554867
2630
4000 dolara za cijeli studij,
09:17
And for those who cannot afford even this,
154
557521
3576
a onima koji si to nisu u mogućnosti priustiti
nudimo niz stipendija.
09:21
we offer them a variety of scholarships.
155
561121
2750
09:23
It is our mission that nobody will be left behind
156
563895
3054
Naša je misija da nitko ne bude izostavljen,
09:26
for financial reasons.
157
566973
1450
zbog financijskih razloga.
09:29
With 5,000 students in 2016, this model is financially sustainable.
158
569058
6056
Sa 5000 studenata u 2016.
ovaj model je financijski održiv.
09:37
Five years ago, it was a vision.
159
577352
3606
Pet godina unazad, ovo je bila vizija.
09:41
Today, it is a reality.
160
581813
2326
Danas je stvarnost.
09:44
Last month, we got the ultimate academic endorsement to our model.
161
584862
4783
Prošli mjesec, dobili smo konačnu
akademsku potvrdu za svoj model.
09:50
University of the People is now fully accredited.
162
590325
3573
University of the People je sada u potpunosti akreditirano sveučilište.
09:54
(Applause)
163
594743
1262
(Pljesak)
09:56
Thank you.
164
596029
1224
09:57
(Applause)
165
597277
3948
Hvala vam.
10:01
With this accreditation, it's our time now to scale up.
166
601386
4150
Sa ovom potvrdom,
stiglo je vrijeme za veće razmjere.
10:06
We have demonstrated that our model works.
167
606179
3145
Pokazali smo da je naš model funkcionalan.
10:10
I invite universities and, even more important,
168
610404
2988
Pozivam sveučilišta i, još važnije,
10:13
developing countries' governments,
169
613416
1669
vlade zemalja u razvoju,
10:15
to replicate this model
170
615109
1906
da kopiraju ovaj model
10:17
to ensure that the gates of higher education will open widely.
171
617039
4531
kako bi osigurali da se vrata visokog obrazovanja
otvore svima.
10:22
A new era is coming --
172
622490
1325
Novo razdoblje pristiže,
10:24
an era that will witness the disruption of the higher education model
173
624450
5293
razdoblje koje će svjedočiti
promijeni modela visokog obrazovanja
10:29
as we know it today,
174
629767
1444
kao što ga danas poznajemo,
10:31
from being a privilege for the few
175
631931
2796
od toga da bude privilegija za samo neke
10:35
to becoming a basic right, affordable and accessible for all.
176
635658
5393
postane osnovno pravo,
pristupačno i dostupna svima.
10:41
Thank you.
177
641779
1319
Hvala vam.
10:43
(Applause)
178
643122
4222
(Pljesak)
O ovoj web stranici

Ova stranica će vas upoznati s YouTube videozapisima koji su korisni za učenje engleskog jezika. Vidjet ćete lekcije engleskog koje vode vrhunski profesori iz cijelog svijeta. Dvaput kliknite na engleske titlove prikazane na svakoj video stranici da biste reproducirali video s tog mjesta. Titlovi se pomiču sinkronizirano s reprodukcijom videozapisa. Ako imate bilo kakvih komentara ili zahtjeva, obratite nam se putem ovog obrasca za kontakt.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7