An ultra-low-cost college degree | Shai Reshef

4,879,798 views ・ 2014-08-04

TED


Proszę kliknąć dwukrotnie na poniższe angielskie napisy, aby odtworzyć film.

Tłumaczenie: Mateusz Radziwonowicz Korekta: Rysia Wand
Chciałbym się z wami podzielić
00:13
I would like to share with you a new model of higher education,
0
13071
4407
nowym modelem wyższego wykształcenia,
00:17
a model that, once expanded,
1
17502
2782
który raz rozprzestrzeniony
00:20
can enhance the collective intelligence
2
20308
2318
może spotęgować inteligencję zbiorową
00:22
of millions of creative and motivated individuals
3
22650
4469
milionów kreatywnych i zmotywowanych jednostek,
które w przeciwnym razie byłyby zostawione samym sobie.
00:27
that otherwise would be left behind.
4
27143
2432
Spójrzcie na świat.
00:30
Look at the world.
5
30250
1219
Wybierzcie miejsce i skupcie się na nim.
00:32
Pick a place and focus on it.
6
32001
2280
00:34
You will find humans chasing higher education.
7
34664
3690
Zobaczycie ludzi w pogoni za wyższym wykształceniem.
Przyjrzyjmy się niektórym z nich.
00:39
Let's meet some of them.
8
39187
1449
Patrick.
00:41
Patrick.
9
41354
1443
00:42
Patrick was born in Liberia to a family of 20 children.
10
42821
4794
Patrick urodził się w Liberii,
w rodzinie z 20. dzieci.
Podczas wojny domowej
00:48
During the civil war,
11
48380
1600
musiał wraz z rodziną uciec do Nigerii.
00:50
he and his family were forced to flee to Nigeria.
12
50004
3919
Tam, pomimo ciężkiej sytuacji,
00:54
There, in spite of his situation,
13
54468
2738
00:57
he graduated high school with nearly perfect grades.
14
57230
3508
Patryk ukończył liceum prawie na samych szóstkach.
01:01
He wanted to continue to higher education,
15
61389
3064
Chciał pójść na studia,
jednak ze względu na skrajne ubóstwo rodziny
01:04
but due to his family living on the poverty line,
16
64477
3260
01:07
he was soon sent to South Africa
17
67761
2507
został wysłany do Afryki Południowej,
żeby pracować i wysyłać rodzinie
01:10
to work and send back money to feed his family.
18
70292
3713
pieniądze na jedzenie.
Patrick nigdy nie zrezygnował z marzeń o wyższym wykształceniu.
01:15
Patrick never gave up his dream of higher education.
19
75036
3832
01:18
Late at night, after work,
20
78892
2399
Późno w nocy, po pracy
surfował po internecie, szukając możliwości studiowania.
01:21
he surfed the net, looking for ways to study.
21
81315
3712
01:25
Meet Debbie.
22
85827
1266
Poznajmy Debbie.
Debbie pochodzi z Florydy.
01:27
Debbie is from Florida.
23
87117
1866
01:29
Her parents didn't go to college, and neither did any of her siblings.
24
89897
4149
Jej rodzice nie studiowali,
tak jak nikt z jej rodzeństwa.
Debbie pracuje przez całe życie,
01:34
Debbie has worked all her life,
25
94706
1981
płaci podatki, utrzymuje się z miesiąca na miesiąc,
01:38
pays taxes, supports herself month to month,
26
98013
3810
01:41
proud of the American dream,
27
101847
2328
dumna z "amerykańskiego snu",
snu, który nie będzie spełniony
01:44
a dream that just won't be complete without higher education.
28
104199
3981
bez wyższego wykształcenia.
Ale Debbie nie ma oszczędności,
01:48
But Debbie doesn't have the savings for higher education.
29
108870
3719
by zapłacić za studia.
01:52
She can't pay the tuition.
30
112613
1910
Nie stać ją na czesne.
01:54
Neither could she leave work.
31
114881
1948
Nie może też rzucić pracy.
Poznajmy Waela.
01:58
Meet Wael.
32
118094
1183
01:59
Wael is from Syria.
33
119750
1395
Wael jest Syryjczykiem.
02:01
He's experiencing firsthand
34
121910
2277
Doświadcza bezpośrednio
02:05
the misery, fear and failure imposed on his country.
35
125528
4026
nędzy, strachu i błędów
nałożonych na jego kraj.
Wael mocno wierzy w edukację.
02:10
He's a big believer in education.
36
130755
2551
Wie, że gdyby miał szansę
02:13
He knew that if he could find an opportunity for higher education,
37
133330
4033
na studia wyższe,
szansę na pójście do przodu,
02:17
an opportunity to get ahead of the rest,
38
137387
2795
to miałby też większą szansę na przeżycie
02:20
he has a better chance to survive in a world turned upside down.
39
140206
4461
w świecie wywróconym do góry nogami.
System szkolnictwa wyższego
02:26
The higher education system
40
146057
2002
zawiódł Patricka, Debbie oraz Waela,
02:29
failed Patrick, Debbie and Wael,
41
149495
2722
dokładnie tak, jak zaniedbuje
02:32
exactly as it is failing millions of potential students --
42
152241
4945
miliony potencjalnych studentów,
02:37
millions that graduate high school,
43
157210
2953
miliony, które kończą szkoły średnie,
02:40
millions that are qualified for higher education,
44
160187
3388
miliony, które kwalifikują się na studia wyższe,
02:43
millions that want to study yet cannot access it for various reasons.
45
163599
5504
miliony, które chcą studiować,
ale nie mogą - z różnych przyczyn.
Po pierwsze - finansowych.
02:49
First: financial.
46
169618
1905
02:52
Universities are expensive; we all know it.
47
172412
2895
Uniwersytety są kosztowne. Wszyscy o tym wiemy.
02:55
In large parts of the world,
48
175331
2104
W znacznej części świata
02:57
higher education is unattainable for an average citizen.
49
177459
3887
wyższe studia są nieosiągalne
dla przeciętnego mieszkańca.
03:02
This is probably the biggest problem facing our society.
50
182258
3844
To jest prawdopodobnie największy problem
naszego społeczeństwa.
03:06
Higher education stopped being a right for all
51
186672
3586
Wyższe wykształcenie przestało być prawem dostępnym dla wszystkich,
03:10
and became a privilege for the few.
52
190282
2670
a stało się przywilejem dla niewielu.
03:13
Second: cultural.
53
193971
2082
Po drugie, kwestie kulturowe.
Uczennice, które kwalifikują się na studia wyższe,
03:18
Students who are qualified for higher education
54
198061
2829
03:20
can afford -- want to study -- cannot,
55
200914
3239
mają pieniądze i chęci - nie mogą iść na studia,
03:24
because it is not decent, it is not a place for a woman.
56
204970
5458
ponieważ to nieprzyzwoite,
to nie miejsce dla kobiety.
To jest historia niezliczonych kobiet
03:31
This is the story of countless women in Africa, for example,
57
211047
3939
na przykład w Afryce,
03:35
prevented from higher education because of cultural barriers.
58
215010
3930
którym uniemożliwiono studia wyższe
z powodu barier kulturowych.
03:39
And here comes the third reason:
59
219686
2400
Jest też trzeci powód:
03:42
UNESCO stated that in 2025,
60
222110
3812
UNESCO stwierdziło, że w 2025 roku
100 milionów studentów
03:45
100 million students will be deprived of higher education,
61
225946
5644
zostanie pozbawionych wyższego wykształcenia
03:51
simply because there will not be enough seats to accommodate them,
62
231614
4970
po prostu z braku miejsc,
przez za duży popyt.
03:56
to meet the demand.
63
236608
1731
03:58
They will take a placement test, they will pass it,
64
238363
3169
Podejdą do egzaminów wstępnych,
zdadzą je,
04:01
but they still won't have access, because there are no places available.
65
241556
4307
ale mimo to nie zostaną przyjęci,
bo zabraknie miejsc.
04:07
These are the reasons I founded University of the People,
66
247416
4700
To są powody, dla których założyłem
Uniwersytet Ludowy (University of the People),
04:12
a nonprofit, tuition-free, degree-granting university
67
252140
4883
nie nastawioną na zyski, wolną od opłat,
przyznającą stopnie naukowe uczelnię wyższą.
Aby stworzyć alternatywę
04:17
to give an alternative,
68
257047
1787
04:18
to create an alternative, to those who have no other;
69
258858
3494
dać sposobność tym, którzy jej nie mają.
04:22
an alternative that will be affordable and scalable,
70
262376
5441
Możliwość, która będzie przystępna finansowo
oraz skalowalna.
04:27
an alternative that will disrupt the current education system,
71
267841
5860
Alternatywa, która rozbije
obecny system edukacji
04:33
and open the gates to higher education for every qualified student
72
273725
4168
otworzy bramy do wyższego wykształcenia
dla każdego zakwalifikowanego studenta
04:37
regardless of what they earn, where they live,
73
277917
4612
bez względu na to, ile zarabia, gdzie mieszka,
04:42
or what society says about them.
74
282553
2293
lub co na jego temat mówi społeczeństwo.
04:45
Patrick, Debbie and Wael
75
285449
1972
Patrick, Debbie i Wael
04:47
are only three examples out of the 1,700 accepted students
76
287445
3626
są tylko trzema przykładami
z 1700 przyjętych studentów
04:51
from 143 countries.
77
291095
2351
ze 143 krajów.
(Brawa) Dziękuję.
04:55
(Applause)
78
295492
1380
04:56
Thank you.
79
296896
1276
04:58
(Applause)
80
298196
1808
05:00
We didn't need to reinvent the wheel.
81
300028
2221
Nie trzeba było wynajdować powtórnie koła.
05:02
We just looked at what wasn't working
82
302273
2512
Spojrzeliśmy tylko na to, co nie działało
05:04
and used the amazing power of the Internet
83
304809
2739
i skorzystaliśmy z niezwykłej mocy internetu,
05:07
to get around it.
84
307572
1296
żeby obejść te problemy.
05:09
We set out to build a model
85
309386
2537
Budowaliśmy model,
05:12
that will cut down almost entirely the cost of higher education.
86
312928
3996
który obetnie niemal wszystkie
koszty wyższego wykształcenia,
05:17
And that's how we did it.
87
317927
1485
a oto jak to zrobiliśmy.
05:19
First, bricks and mortar cost money.
88
319869
2536
Po pierwsze, każdy biznes mający siedzibę kosztuje.
Uniwersytety mają wydatki,
05:23
Universities have expenses that virtual universities don't.
89
323324
5122
których nie mają wirtualne uczelnie.
05:28
We don't need to pass these expenses on to our students.
90
328470
3146
Nie musimy przenosić tych wydatków
na naszych studentów.
One nie istnieją.
05:32
They don't exist.
91
332124
1380
05:33
We also don't need to worry about capacity.
92
333528
3119
Nie musimy też martwić się o liczbę miejsc.
05:36
There are no limits of seats in virtual university.
93
336671
3624
Nie ma limitu miejsc
w wirtualnym uniwersytecie.
05:40
Actually, nobody needs to stand at the back of the lecture hall.
94
340867
3790
Nikt nie musi stać
z tyłu sali wykładowej.
05:45
Textbooks are also something our students don't need to buy.
95
345228
3891
Podręczniki to również coś,
czego nasi studenci nie muszą kupować.
05:49
By using open educational resources
96
349803
2904
Przez użycie otwartych źródeł edukacji
05:52
and the generosity of professors
97
352731
2456
i hojności profesorów,
05:55
who are putting their material up free and accessible,
98
355211
4512
którzy udostępniają swoje materiały
za darmo i dla każdego.
05:59
we don't need to send our students to buy textbooks.
99
359747
2752
Nie musimy wysyłać studentów po zakup podręczników.
06:02
All of our materials come free.
100
362523
2296
Wszystkie materiały mamy za darmo.
06:05
Even professors,
101
365635
1606
Nawet profesorzy,
06:07
the most expensive line in any university balance sheet,
102
367265
3871
największy wydatek w uczelnianym bilansie,
06:11
come free to our students.
103
371160
1656
nic nie kosztują studentów.
06:12
Over 3,000 of them,
104
372840
2747
Ponad 3000 profesorów,
06:15
including presidents, vice chancellors, professors and academic advisers
105
375611
6013
łącznie z rektorami, prorektorami,
profesorami i doradcami akademickimi
06:21
from top universities such as NYU, Yale, Berkeley and Oxford,
106
381648
5552
z czołowych uniwersytetów jak NYU,
Yale, Berkeley i Oxford,
06:27
came on board to help our students.
107
387224
2278
zgłosiło się do pomocy naszym studentom.
06:30
Finally, is our belief in peer-to-peer learning.
108
390200
3784
Wierzymy też w samopomoc koleżeńską.
06:34
We use this sound pedagogical model
109
394394
3206
Używamy tego modelu pedagogicznego,
06:37
to encourage our students from all over the world
110
397624
2713
by zachęcić studentów z całego świata
06:40
to interact and study together,
111
400361
2330
do współpracy i wspólnej nauki
06:42
and also to reduce the time our professors need
112
402715
5039
oraz żeby skrócić czas, jaki profesorowie
06:47
to labor over class assignments.
113
407778
2252
poświęcają na sprawdzanie zadań.
Skoro Internet uczynił z nas globalną wioskę,
06:53
If the Internet has made us a global village,
114
413006
5202
06:58
this model can develop its future leadership.
115
418232
3765
to ten model rozwinie przyszłe kierownictwo.
07:02
Look how we do it.
116
422378
1267
Spójrzcie, jak to robimy.
07:04
We only offer two programs:
117
424251
2804
Oferujemy tylko dwa kierunki:
07:07
business administration and computer science,
118
427079
2673
zarządzanie i informatykę,
07:09
the two programs most in demand worldwide,
119
429776
4158
oba najbardziej poszukiwanie na świecie.
07:13
the two programs that are likeliest to help our students find a job.
120
433958
4217
Kierunki, które w największym stopniu
pomogą studentom w znalezieniu pracy.
07:19
When our students are accepted,
121
439512
2738
Gdy studenci zostają przyjęci,
07:22
they are placed in a small classroom of 20 to 30 students,
122
442274
5863
umieszcza się ich w małej klasie,
20-30 osobowej, aby w razie potrzeby
07:28
to ensure that those who need personalized attention get it.
123
448161
4152
zapewnić im indywidualną uwagę.
07:32
Moreover, for every nine-week course, they meet a new peer,
124
452827
5763
Co więcej, podczas każdego 9-tygodniowego kursu
spotykają oni nowych kolegów,
07:38
a whole new set of students from all over the world.
125
458614
3491
całkowicie nową grupę studentów
z całego świata.
07:42
Every week, when they go into the classroom,
126
462129
3256
Każdego tygodnia po wejściu do klasy
07:45
they find the lecture notes of the week,
127
465409
2733
znajdują notatki z wykładów z tygodnia,
07:48
the reading assignment, the homework assignment,
128
468166
2264
listę lektur i zadań domowych
07:50
and the discussion question, which is the core of our studies.
129
470454
3927
oraz listę pytań do dyskusji, która stanowi podstawę studiów.
07:54
Every week, every student must contribute to the class discussion,
130
474405
4458
Każdego tygodnia każdy student
musi wziąć udział w dyskusji klasowej
07:58
and also must comment on the contribution of others.
131
478887
4198
i musi skomentować
udział innych osób.
08:03
This way, we open our students' minds,
132
483109
3498
W ten sposób otwieramy umysły studentów,
08:06
we develop a positive shift in attitude toward different cultures.
133
486631
4625
rozwijamy pozytywne aspekty w zachowaniu
w stosunku do innych kultur.
08:12
By the end of each week, the students take a quiz,
134
492089
3741
Pod koniec każdego tygodnia
studenci rozwiązują test,
08:15
hand in their homework,
135
495854
1323
oddają zadania domowe,
08:17
which are assessed by their peers under the supervision of the instructors,
136
497201
4202
które są oceniane przez rówieśników
pod okiem instruktorów,
08:22
get a grade, move to the next week.
137
502292
2250
uzyskują ocenę, zaczynają kolejny tydzień.
08:24
By the end of the course, they take the final exam,
138
504566
2646
Pod koniec kursu zdają egzamin końcowy,
08:27
get a grade, and follow to the next course.
139
507236
4168
uzyskują stopień i przechodzą do kolejnego kursu.
08:32
We open the gates for higher education for every qualified student.
140
512703
5172
Otworzyliśmy drzwi do wyższej edukacji
każdemu spełniającemu warunki studentowi.
08:38
Every student with a high school diploma,
141
518855
2914
Każdy student z dyplomem ukończenia szkoły średniej,
08:41
sufficient English and Internet connection
142
521793
3140
znajomością angielskiego i łączem internetowym
08:44
can study with us.
143
524957
1592
może z nami studiować.
08:46
We don't use audio, we don't use video.
144
526573
2908
Nie używamy audio ani wideo.
08:49
Broadband is not necessary.
145
529505
2360
Szybkie łącze nie jest konieczne.
08:51
Any student from any part of the world with any Internet connection
146
531889
4579
Każdy student z całego świata
z dowolnym łączem internetowym
08:56
can study with us.
147
536492
1399
może z nami studiować.
08:58
We are tuition free.
148
538798
1372
Nie trzeba płacić czesnego.
Nasi studenci muszą tylko opłacić
09:01
All we ask our students to cover is the cost of their exams,
149
541202
3617
koszty egzaminów,
09:04
100 dollars per exam.
150
544843
2079
100 dolarów za egzamin.
09:07
A full-time bachelor's degree student taking 40 courses
151
547396
4600
Aby uzyskać licencjat,
student biorący udział w 40 kursach
09:12
will pay 1,000 dollars a year,
152
552020
1997
zapłaci 1000 dolarów za rok.
09:14
4,000 dollars for the entire degree.
153
554867
2630
4000 dolarów za cały kierunek.
09:17
And for those who cannot afford even this,
154
557521
3576
Tym zaś, których nie stać nawet na to,
09:21
we offer them a variety of scholarships.
155
561121
2750
oferujemy szereg stypendiów.
09:23
It is our mission that nobody will be left behind
156
563895
3054
Naszą misją jest to, by nikt nie został w tyle
09:26
for financial reasons.
157
566973
1450
z powodów finansowych.
09:29
With 5,000 students in 2016, this model is financially sustainable.
158
569058
6056
Przy 5000 studentów w 2016 roku
model ten jest finansowo zrównoważony.
09:37
Five years ago, it was a vision.
159
577352
3606
Pięć lat temu to była wizja.
09:41
Today, it is a reality.
160
581813
2326
Dzisiaj to rzeczywistość.
09:44
Last month, we got the ultimate academic endorsement to our model.
161
584862
4783
W zeszłym miesiącu otrzymaliśmy
ostateczne akademickie poparcie naszego modelu.
09:50
University of the People is now fully accredited.
162
590325
3573
Uniwersytet Ludowy jest już w pełni akredytowany.
09:54
(Applause)
163
594743
1262
(Brawa)
Dziękuję.
09:56
Thank you.
164
596029
1224
09:57
(Applause)
165
597277
3948
10:01
With this accreditation, it's our time now to scale up.
166
601386
4150
Z tą akredytacją
pora na zwiększenie skali.
10:06
We have demonstrated that our model works.
167
606179
3145
Pokazaliśmy, że nasz model działa.
Zachęcam uniwersytety i, co ważne,
10:10
I invite universities and, even more important,
168
610404
2988
10:13
developing countries' governments,
169
613416
1669
rządy rozwijających się państw,
by powieliły ten model,
10:15
to replicate this model
170
615109
1906
by drzwi do wyższej edukacji
10:17
to ensure that the gates of higher education will open widely.
171
617039
4531
były szeroko otwarte.
10:22
A new era is coming --
172
622490
1325
Nadchodzi nowa era,
10:24
an era that will witness the disruption of the higher education model
173
624450
5293
która będzie świadkiem
przełomu w modelu edukacji wyższej,
10:29
as we know it today,
174
629767
1444
jaki znamy obecnie,
10:31
from being a privilege for the few
175
631931
2796
gdzie przywilej dla niektórych
10:35
to becoming a basic right, affordable and accessible for all.
176
635658
5393
stanie się podstawowym prawem
dostępnym dla każdego.
10:41
Thank you.
177
641779
1319
Dziękuję.
10:43
(Applause)
178
643122
4222
(Brawa)
O tej stronie

Na tej stronie poznasz filmy z YouTube, które są przydatne do nauki języka angielskiego. Zobaczysz lekcje angielskiego prowadzone przez najlepszych nauczycieli z całego świata. Kliknij dwukrotnie na angielskie napisy wyświetlane na stronie każdego filmu, aby odtworzyć film od tego miejsca. Napisy przewijają się synchronicznie z odtwarzaniem filmu. Jeśli masz jakieś uwagi lub prośby, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7