An ultra-low-cost college degree | Shai Reshef

4,879,798 views ・ 2014-08-04

TED


Vă rugăm să faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză de mai jos pentru a reda videoclipul.

Traducător: Denise RQ Corector: Ariana Bleau Lugo
Aș dori să împărtășesc cu voi
00:13
I would like to share with you a new model of higher education,
0
13071
4407
un nou model de învățământ superior,
00:17
a model that, once expanded,
1
17502
2782
un model care, odată extins,
00:20
can enhance the collective intelligence
2
20308
2318
ar putea spori inteligența colectivă
00:22
of millions of creative and motivated individuals
3
22650
4469
a milioane de indivizi creativi și motivați,
00:27
that otherwise would be left behind.
4
27143
2432
care altfel ar fi lăsați în urmă.
00:30
Look at the world.
5
30250
1219
Uitați-vă în jur. Alegeți un loc și căutați.
00:32
Pick a place and focus on it.
6
32001
2280
00:34
You will find humans chasing higher education.
7
34664
3690
Veți găsi oameni alergând după educație superioară.
00:39
Let's meet some of them.
8
39187
1449
Să-i cunoaștem pe unii dintre ei.
00:41
Patrick.
9
41354
1443
Patrick.
00:42
Patrick was born in Liberia to a family of 20 children.
10
42821
4794
Patrick s-a născut in Liberia
într-o familie cu 20 de copii.
00:48
During the civil war,
11
48380
1600
În timpul războiului civil, el și familia sa
00:50
he and his family were forced to flee to Nigeria.
12
50004
3919
au fost forțați să fugă în Nigeria.
00:54
There, in spite of his situation,
13
54468
2738
Acolo, în ciuda situației sale
00:57
he graduated high school with nearly perfect grades.
14
57230
3508
a absolvit liceul cu note aproape perfecte.
01:01
He wanted to continue to higher education,
15
61389
3064
A vrut să continue în învățământul superior,
01:04
but due to his family living on the poverty line,
16
64477
3260
dar din cauza familiei sale care trăiește în sărăcie,
01:07
he was soon sent to South Africa
17
67761
2507
a fost trimis în Africa de Sud ca să lucreze
01:10
to work and send back money to feed his family.
18
70292
3713
și să trimită bani acasă pentru a-și hrăni familia.
01:15
Patrick never gave up his dream of higher education.
19
75036
3832
Patrick nu a renunțat la visul de a merge la universitate.
01:18
Late at night, after work,
20
78892
2399
Noaptea târziu, după ce venea de la serviciu,
01:21
he surfed the net, looking for ways to study.
21
81315
3712
intra pe net în căutarea unor noi modalități de a studia.
01:25
Meet Debbie.
22
85827
1266
Faceți cunoștință cu Debbie. Debbie este din Florida.
01:27
Debbie is from Florida.
23
87117
1866
01:29
Her parents didn't go to college, and neither did any of her siblings.
24
89897
4149
Părinții ei n-au mers la facultate,
și niciunul dintre frații ei.
01:34
Debbie has worked all her life,
25
94706
1981
Debbie a lucrat toată viața, plătește impozitele,
01:38
pays taxes, supports herself month to month,
26
98013
3810
își câștigă pâinea lună de lună
01:41
proud of the American dream,
27
101847
2328
mândră de visul american,
01:44
a dream that just won't be complete without higher education.
28
104199
3981
un vis care nu va fi complet fără studii superioare.
01:48
But Debbie doesn't have the savings for higher education.
29
108870
3719
Dar Debbie nu dispune de economiile necesare
pentru universitate.
01:52
She can't pay the tuition.
30
112613
1910
Nu poate plăti școlarizarea
01:54
Neither could she leave work.
31
114881
1948
și nici nu poate renunța la job.
Iată-l pe Wael. Wael e din Siria.
01:58
Meet Wael.
32
118094
1183
01:59
Wael is from Syria.
33
119750
1395
02:01
He's experiencing firsthand
34
121910
2277
Cunoaște din proprie experiență
02:05
the misery, fear and failure imposed on his country.
35
125528
4026
mizeria, frica și eșecul impuse țării sale.
02:10
He's a big believer in education.
36
130755
2551
Crede cu tărie în educație.
02:13
He knew that if he could find an opportunity for higher education,
37
133330
4033
Știa că dacă ar avea șansa la educație superioară,
02:17
an opportunity to get ahead of the rest,
38
137387
2795
de a avansa,
ar avea șanse mai mari să supraviețuiască
02:20
he has a better chance to survive in a world turned upside down.
39
140206
4461
într-o lume cu susul în jos.
02:26
The higher education system
40
146057
2002
Sistemul de învățământ superior
02:29
failed Patrick, Debbie and Wael,
41
149495
2722
îi exclude pe Patrick, Debbie și Wael,
02:32
exactly as it is failing millions of potential students --
42
152241
4945
exact cum pierde milioane de potențiali studenți,
02:37
millions that graduate high school,
43
157210
2953
milioane de absolvenți de liceu,
02:40
millions that are qualified for higher education,
44
160187
3388
calificați pentru învățământul superior,
02:43
millions that want to study yet cannot access it for various reasons.
45
163599
5504
milioane care doresc să studieze,
dar nu au acces din diverse motive.
02:49
First: financial.
46
169618
1905
În primul rând, financiar.
02:52
Universities are expensive; we all know it.
47
172412
2895
Universitățile sunt scumpe. O știm cu toții.
02:55
In large parts of the world,
48
175331
2104
În multe părți ale lumii
02:57
higher education is unattainable for an average citizen.
49
177459
3887
facultatea e de neatins pentru cetățeanul obișnuit.
03:02
This is probably the biggest problem facing our society.
50
182258
3844
Asta-i probabil cea mai mare problemă
cu care se confruntă societatea noastră.
03:06
Higher education stopped being a right for all
51
186672
3586
Învățământul superior a încetat să fie un drept pentru toți,
03:10
and became a privilege for the few.
52
190282
2670
a devenit un privilegiu pentru câțiva.
03:13
Second: cultural.
53
193971
2082
În al doilea rând, cultural.
Studente calificate pentru învățământul superior,
03:18
Students who are qualified for higher education
54
198061
2829
03:20
can afford -- want to study -- cannot,
55
200914
3239
care își pot permite și doresc să studieze, dar nu pot.
03:24
because it is not decent, it is not a place for a woman.
56
204970
5458
Pentru că nu e decent și nu e considerat un loc potrivit pentru o femeie.
03:31
This is the story of countless women in Africa, for example,
57
211047
3939
Asta-i povestea nenumăratelor femei din Africa,
ce sunt eliminate din universități din cauza barierelor culturale.
03:35
prevented from higher education because of cultural barriers.
58
215010
3930
03:39
And here comes the third reason:
59
219686
2400
Și al treilea motiv:
03:42
UNESCO stated that in 2025,
60
222110
3812
UNESCO a declarat că în 2025,
03:45
100 million students will be deprived of higher education,
61
225946
5644
100 de milioane de elevi
vor fi privați de educație universitară
03:51
simply because there will not be enough seats to accommodate them,
62
231614
4970
pentru că nu vor fi suficiente locuri
pentru a satisface cererea.
03:56
to meet the demand.
63
236608
1731
03:58
They will take a placement test, they will pass it,
64
238363
3169
Se vor prezenta la testul de admitere, îl vor trece,
04:01
but they still won't have access, because there are no places available.
65
241556
4307
dar tot nu vor intra
pentru că nu există locuri disponibile.
04:07
These are the reasons I founded University of the People,
66
247416
4700
Astea sunt motivele pentru care am fondat Universitatea Poporului,
un sistem de școlarizare gratuit, non-profit, ce oferă o diplomă
04:12
a nonprofit, tuition-free, degree-granting university
67
252140
4883
04:17
to give an alternative,
68
257047
1787
pentru a oferi o alternativă celor ce nu au alta,
04:18
to create an alternative, to those who have no other;
69
258858
3494
04:22
an alternative that will be affordable and scalable,
70
262376
5441
o alternativă accesibilă cu potențial de extindere,
04:27
an alternative that will disrupt the current education system,
71
267841
5860
o alternativă care va perturba sistemul actual
04:33
and open the gates to higher education for every qualified student
72
273725
4168
și care va deschide porțile învățământului superior
oricărui elev calificat, indiferent de cât câștigă,
04:37
regardless of what they earn, where they live,
73
277917
4612
unde trăiește sau ce părere are societatea.
04:42
or what society says about them.
74
282553
2293
04:45
Patrick, Debbie and Wael
75
285449
1972
Patrick, Debbie și Wael sunt doar trei exemple
04:47
are only three examples out of the 1,700 accepted students
76
287445
3626
din cei 1.700 de elevi acceptați din 143 de țări.
04:51
from 143 countries.
77
291095
2351
04:55
(Applause)
78
295492
1380
(Aplauze)
04:56
Thank you.
79
296896
1276
Vă mulțumesc!
04:58
(Applause)
80
298196
1808
05:00
We didn't need to reinvent the wheel.
81
300028
2221
N-a fost nevoie să reinventăm roata.
05:02
We just looked at what wasn't working
82
302273
2512
Doar ne-au uitat la ce n-a funcționat
05:04
and used the amazing power of the Internet
83
304809
2739
și am folosit puterea uimitoare a internetului pentru soluționare.
05:07
to get around it.
84
307572
1296
05:09
We set out to build a model
85
309386
2537
Ne-am propus să construim un model
05:12
that will cut down almost entirely the cost of higher education.
86
312928
3996
care va reduce aproape în întregime
costul învățământului superior,
05:17
And that's how we did it.
87
317927
1485
și iată cum am făcut-o.
05:19
First, bricks and mortar cost money.
88
319869
2536
În primul rând, clădirile costă.
05:23
Universities have expenses that virtual universities don't.
89
323324
5122
Universitățile au cheltuieli pe care cele virtuale nu le au.
05:28
We don't need to pass these expenses on to our students.
90
328470
3146
Nu-i nevoie ca studenții să acopere aceste cheltuieli
pentru că ele nu există.
05:32
They don't exist.
91
332124
1380
05:33
We also don't need to worry about capacity.
92
333528
3119
De asemenea, se elimină aspectul capacității.
05:36
There are no limits of seats in virtual university.
93
336671
3624
Nu există o limită de locuri într-o universitate virtuală.
05:40
Actually, nobody needs to stand at the back of the lecture hall.
94
340867
3790
De fapt, nimeni nu mai stă în spatele sălii de curs.
05:45
Textbooks are also something our students don't need to buy.
95
345228
3891
De asemenea, nu mai trebuie cumpărate manuale.
05:49
By using open educational resources
96
349803
2904
Prin utilizarea resurselor educaționale cu acces liber
05:52
and the generosity of professors
97
352731
2456
și prin generozitatea profesorilor
05:55
who are putting their material up free and accessible,
98
355211
4512
care pun la dispoziție materialele gratuit și accesibil,
05:59
we don't need to send our students to buy textbooks.
99
359747
2752
nu mai e nevoie ca studenții să cumpere manuale.
06:02
All of our materials come free.
100
362523
2296
Toate materialele noastre sunt gratuite.
06:05
Even professors,
101
365635
1606
Chiar și profesorii,
06:07
the most expensive line in any university balance sheet,
102
367265
3871
cea mai mare cheltuială din orice universitate,
06:11
come free to our students.
103
371160
1656
predau gratis pentru studenții noștri.
06:12
Over 3,000 of them,
104
372840
2747
Peste trei mii,
06:15
including presidents, vice chancellors, professors and academic advisers
105
375611
6013
incluzând președinți vice-cancelari, profesori și consultanți
06:21
from top universities such as NYU, Yale, Berkeley and Oxford,
106
381648
5552
de la universități de vârf
ca NYU, Yale, Berkeley și Oxford,
06:27
came on board to help our students.
107
387224
2278
s-au alăturat să ne ajute studenții.
06:30
Finally, is our belief in peer-to-peer learning.
108
390200
3784
În final, credem în învățarea reciprocă.
06:34
We use this sound pedagogical model
109
394394
3206
Folosim acest model pedagogic
06:37
to encourage our students from all over the world
110
397624
2713
pentru a încuraja studenții din întreaga lumea
06:40
to interact and study together,
111
400361
2330
să interacționeze și să studieze împreună,
06:42
and also to reduce the time our professors need
112
402715
5039
reducând astfel timpul investit
de profesori în corectarea temelor.
06:47
to labor over class assignments.
113
407778
2252
Dacă internetul ne-a transformat într-un sat global,
06:53
If the Internet has made us a global village,
114
413006
5202
06:58
this model can develop its future leadership.
115
418232
3765
acest model își poate crea proprii săi lideri în viitor.
07:02
Look how we do it.
116
422378
1267
Uite cum facem. Oferim doar două programe:
07:04
We only offer two programs:
117
424251
2804
gestiunea și administrarea afacerilor, respectiv informatică,
07:07
business administration and computer science,
118
427079
2673
07:09
the two programs most in demand worldwide,
119
429776
4158
două programe cu mare cerere la nivel mondial,
07:13
the two programs that are likeliest to help our students find a job.
120
433958
4217
cu potențial mare de-a ajuta studenții
să-și găsească o slujbă.
07:19
When our students are accepted,
121
439512
2738
Când sunt acceptați, sunt plasați în clase cu număr redus
07:22
they are placed in a small classroom of 20 to 30 students,
122
442274
5863
de 20, 30 de studenți pentru a ne asigura
07:28
to ensure that those who need personalized attention get it.
123
448161
4152
că cei care au nevoie de atenție personalizată
o primesc.
07:32
Moreover, for every nine-week course, they meet a new peer,
124
452827
5763
În plus, la fiecare curs de nouă săptămâni,
întâlnesc colegi noi din întreaga lume.
07:38
a whole new set of students from all over the world.
125
458614
3491
07:42
Every week, when they go into the classroom,
126
462129
3256
În fiecare săptămână, intrând în clasă,
07:45
they find the lecture notes of the week,
127
465409
2733
găsesc afișate notele de curs,
07:48
the reading assignment, the homework assignment,
128
468166
2264
lecturile cerute, temele și întrebările pentru discuție
07:50
and the discussion question, which is the core of our studies.
129
470454
3927
care sunt cheia studiilor noastre.
07:54
Every week, every student must contribute to the class discussion,
130
474405
4458
În fiecare săptămână, studenții trebuie să contribuie la discuții
07:58
and also must comment on the contribution of others.
131
478887
4198
și, de asemenea, să evalueze contribuția altora.
08:03
This way, we open our students' minds,
132
483109
3498
Astfel „deschidem mintea" studenților noștri,
08:06
we develop a positive shift in attitude toward different cultures.
133
486631
4625
insuflăm o atitudinea pozitivă față de alte culturi.
08:12
By the end of each week, the students take a quiz,
134
492089
3741
La sfârșitul fiecărei săptămâni, studenții dau un test,
08:15
hand in their homework,
135
495854
1323
predau temele ce vor fi evaluate
08:17
which are assessed by their peers under the supervision of the instructors,
136
497201
4202
de colegi sub supravegherea instructorilor,
08:22
get a grade, move to the next week.
137
502292
2250
primesc o notă și trec la săptămâna următoare.
08:24
By the end of the course, they take the final exam,
138
504566
2646
La sfârșitul cursului dau examenul final, primesc o notă
08:27
get a grade, and follow to the next course.
139
507236
4168
și trec la cursul următor.
08:32
We open the gates for higher education for every qualified student.
140
512703
5172
Am deschis porțile educației superioare
tuturor celor calificați.
08:38
Every student with a high school diploma,
141
518855
2914
Orice student cu o diplomă de liceu, fluent în limba engleză
08:41
sufficient English and Internet connection
142
521793
3140
și cu conexiune la internet poate studia cu noi.
08:44
can study with us.
143
524957
1592
08:46
We don't use audio, we don't use video.
144
526573
2908
Nu necesită microfon, nici cameră video.
08:49
Broadband is not necessary.
145
529505
2360
Nu e necesară o conexiune de înaltă capacitate.
08:51
Any student from any part of the world with any Internet connection
146
531889
4579
Orice student, de oriunde,
cu orice fel de conexiune internet
08:56
can study with us.
147
536492
1399
poate studia la noi.
08:58
We are tuition free.
148
538798
1372
Nu avem taxe de școlarizare.
09:01
All we ask our students to cover is the cost of their exams,
149
541202
3617
Tot ce cerem studenților e să acopere costul examenelor,
09:04
100 dollars per exam.
150
544843
2079
100 de dolari pe examen.
09:07
A full-time bachelor's degree student taking 40 courses
151
547396
4600
Un student într-un program de licență,
finalizând 40 de cursuri,
09:12
will pay 1,000 dollars a year,
152
552020
1997
va plăti 1.000 de dolari pe an
09:14
4,000 dollars for the entire degree.
153
554867
2630
4.000 pentru întreaga diplomă,
09:17
And for those who cannot afford even this,
154
557521
3576
iar pentru cei ce nu-și permit nici atât
le oferim o varietate de burse.
09:21
we offer them a variety of scholarships.
155
561121
2750
09:23
It is our mission that nobody will be left behind
156
563895
3054
Avem misiunea să nu refuzăm pe nimeni
09:26
for financial reasons.
157
566973
1450
din motive economice.
09:29
With 5,000 students in 2016, this model is financially sustainable.
158
569058
6056
Cu 5.000 de studenți în 2016,
modelul nostru e viabil financiar.
09:37
Five years ago, it was a vision.
159
577352
3606
Acum cinci ani era o viziune.
09:41
Today, it is a reality.
160
581813
2326
Astăzi e realitate.
09:44
Last month, we got the ultimate academic endorsement to our model.
161
584862
4783
Luna trecută am primit ultima aprobare pentru modelul nostru.
09:50
University of the People is now fully accredited.
162
590325
3573
Universitatea Poporului este acum pe deplin acreditată.
09:54
(Applause)
163
594743
1262
(Aplauze)
Vă mulțumesc!
09:56
Thank you.
164
596029
1224
(Aplauze)
09:57
(Applause)
165
597277
3948
10:01
With this accreditation, it's our time now to scale up.
166
601386
4150
Obținând acreditarea, e timpul să ne extindem.
10:06
We have demonstrated that our model works.
167
606179
3145
Am demonstrat că modelul nostru funcționează.
10:10
I invite universities and, even more important,
168
610404
2988
Invit universitățile și, chiar și mai important,
10:13
developing countries' governments,
169
613416
1669
guvernele țărilor în curs de dezvoltare să reproducă acest model,
10:15
to replicate this model
170
615109
1906
să asigure că porțile învățământului superior
10:17
to ensure that the gates of higher education will open widely.
171
617039
4531
se vor deschide larg.
10:22
A new era is coming --
172
622490
1325
O nouă eră vine,
10:24
an era that will witness the disruption of the higher education model
173
624450
5293
o eră care fi martora distrugerii
modelului de învățământ superior
10:29
as we know it today,
174
629767
1444
cunoscut în prezent,
10:31
from being a privilege for the few
175
631931
2796
de la un privilegiu pentru câțiva,
10:35
to becoming a basic right, affordable and accessible for all.
176
635658
5393
la un drept fundamental, accesibil tuturor.
10:41
Thank you.
177
641779
1319
Vă mulțumesc!
(Aplauze)
10:43
(Applause)
178
643122
4222
Despre acest site

Acest site vă va prezenta videoclipuri de pe YouTube care sunt utile pentru a învăța limba engleză. Veți vedea lecții de engleză predate de profesori de top din întreaga lume. Faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză afișate pe fiecare pagină video pentru a reda videoclipul de acolo. Subtitrările se derulează în sincron cu redarea videoclipului. Dacă aveți comentarii sau solicitări, vă rugăm să ne contactați folosind acest formular de contact.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7