An ultra-low-cost college degree | Shai Reshef

4,880,823 views ・ 2014-08-04

TED


Dubbelklik op de Engelse ondertitels hieronder om de video af te spelen.

Vertaald door: Rik Delaet Nagekeken door: Els De Keyser
Ik wil jullie iets vertellen
00:13
I would like to share with you a new model of higher education,
0
13071
4407
over een nieuw model van hoger onderwijs,
00:17
a model that, once expanded,
1
17502
2782
een model dat, eens algemeen toegepast,
00:20
can enhance the collective intelligence
2
20308
2318
de collectieve intelligentie kan verbeteren
00:22
of millions of creative and motivated individuals
3
22650
4469
van miljoenen creatieve en gemotiveerde mensen
die anders in de steek zouden zijn gelaten.
00:27
that otherwise would be left behind.
4
27143
2432
Kijk naar de wereld.
00:30
Look at the world.
5
30250
1219
Kies een willekeurige plaats uit.
00:32
Pick a place and focus on it.
6
32001
2280
00:34
You will find humans chasing higher education.
7
34664
3690
Overal vind je mensen op zoek naar hoger onderwijs.
Ik stel er enkelen aan jullie voor.
00:39
Let's meet some of them.
8
39187
1449
Patrick.
00:41
Patrick.
9
41354
1443
00:42
Patrick was born in Liberia to a family of 20 children.
10
42821
4794
Patrick werd geboren in Liberia
in een ​​gezin van 20 kinderen.
Tijdens de burgeroorlog moesten hij en zijn familie
00:48
During the civil war,
11
48380
1600
00:50
he and his family were forced to flee to Nigeria.
12
50004
3919
vluchten naar Nigeria.
00:54
There, in spite of his situation,
13
54468
2738
Daar maakte hij, ondanks zijn situatie,
00:57
he graduated high school with nearly perfect grades.
14
57230
3508
zijn middelbare school af met bijna perfecte cijfers.
01:01
He wanted to continue to higher education,
15
61389
3064
Hij wilde ook hoger onderwijs,
01:04
but due to his family living on the poverty line,
16
64477
3260
maar zijn familie
leefde op de armoedegrens.
01:07
he was soon sent to South Africa
17
67761
2507
Hij moest al snel naar Zuid-Afrika
om er te werken en geld terug te sturen
01:10
to work and send back money to feed his family.
18
70292
3713
om zijn familie te onderhouden.
01:15
Patrick never gave up his dream of higher education.
19
75036
3832
Patrick gaf nooit zijn droom voor hoger onderwijs op.
01:18
Late at night, after work,
20
78892
2399
's Avonds laat, na het werk,
01:21
he surfed the net, looking for ways to study.
21
81315
3712
zocht hij op het net naar manieren om te studeren.
01:25
Meet Debbie.
22
85827
1266
Dit is Debbie.
Debbie is van Florida.
01:27
Debbie is from Florida.
23
87117
1866
01:29
Her parents didn't go to college, and neither did any of her siblings.
24
89897
4149
Haar ouders gingen niet naar de universiteit,
en ook geen van haar broers en zussen.
01:34
Debbie has worked all her life,
25
94706
1981
Debbie heeft haar hele leven gewerkt,
01:38
pays taxes, supports herself month to month,
26
98013
3810
belasting betaald, leeft van maand tot maand,
01:41
proud of the American dream,
27
101847
2328
en is trots op de Amerikaanse droom,
01:44
a dream that just won't be complete without higher education.
28
104199
3981
een droom die niet volledig zou zijn
zonder hoger onderwijs.
01:48
But Debbie doesn't have the savings for higher education.
29
108870
3719
Maar Debbie heeft geen geld
voor hoger onderwijs.
01:52
She can't pay the tuition.
30
112613
1910
Ze kan het collegegeld niet betalen.
01:54
Neither could she leave work.
31
114881
1948
Ze kan haar werk niet opgeven.
Hier is Wael.
01:58
Meet Wael.
32
118094
1183
01:59
Wael is from Syria.
33
119750
1395
Wael komt uit Syrië.
02:01
He's experiencing firsthand
34
121910
2277
Hij ervoer uit de eerste hand
02:05
the misery, fear and failure imposed on his country.
35
125528
4026
de ellende, de angst en de mislukking
die zijn land doormaakt.
02:10
He's a big believer in education.
36
130755
2551
Hij gelooft vast in onderwijs.
02:13
He knew that if he could find an opportunity for higher education,
37
133330
4033
Hij wist dat als hij een kans zou vinden
op hoger onderwijs,
02:17
an opportunity to get ahead of the rest,
38
137387
2795
hij een voorsprong zou hebben,
en daarmee een betere kans om te overleven
02:20
he has a better chance to survive in a world turned upside down.
39
140206
4461
in een wereld die op zijn kop stond.
02:26
The higher education system
40
146057
2002
Het gewone systeem van hoger onderwijs
02:29
failed Patrick, Debbie and Wael,
41
149495
2722
liet Patrick, Debbie en Wael in de steek,
02:32
exactly as it is failing millions of potential students --
42
152241
4945
precies zoals het miljoenen potentiële studenten
in de steek laat.
02:37
millions that graduate high school,
43
157210
2953
Miljoenen die op de middelbare school afstuderen,
02:40
millions that are qualified for higher education,
44
160187
3388
miljoenen die gekwalificeerd zijn voor het hoger onderwijs,
02:43
millions that want to study yet cannot access it for various reasons.
45
163599
5504
miljoenen die willen studeren,
maar om verschillende redenen geen toegang krijgen.
02:49
First: financial.
46
169618
1905
Eerst financiële.
02:52
Universities are expensive; we all know it.
47
172412
2895
Universiteiten zijn duur. We weten het allemaal.
02:55
In large parts of the world,
48
175331
2104
In grote delen van de wereld
02:57
higher education is unattainable for an average citizen.
49
177459
3887
is hoger onderwijs onbetaalbaar
voor de gemiddelde inwoner.
03:02
This is probably the biggest problem facing our society.
50
182258
3844
Dit is waarschijnlijk het grootste probleem
waar onze samenleving mee heeft af te rekenen.
03:06
Higher education stopped being a right for all
51
186672
3586
Hoger onderwijs is niet langer een recht voor iedereen,
03:10
and became a privilege for the few.
52
190282
2670
maar werd een voorrecht voor enkelen.
03:13
Second: cultural.
53
193971
2082
Ten tweede, cultureel.
Studenten die gekwalificeerd zijn voor hoger onderwijs,
03:18
Students who are qualified for higher education
54
198061
2829
03:20
can afford -- want to study -- cannot,
55
200914
3239
het zich kunnen veroorloven en willen studeren, kunnen niet.
03:24
because it is not decent, it is not a place for a woman.
56
204970
5458
Omdat het niet fatsoenlijk is,
omdat het niet past voor een vrouw.
Dat is het verhaal van talloze vrouwen
03:31
This is the story of countless women in Africa, for example,
57
211047
3939
in Afrika bijvoorbeeld.
03:35
prevented from higher education because of cultural barriers.
58
215010
3930
Ze kunnen niet naar het hoger onderwijs
vanwege culturele barrières.
03:39
And here comes the third reason:
59
219686
2400
Hier komt de derde reden:
03:42
UNESCO stated that in 2025,
60
222110
3812
UNESCO verklaarde dat in 2025
03:45
100 million students will be deprived of higher education,
61
225946
5644
100 miljoen studenten
geen hoger onderwijs zullen kunnen volgen
03:51
simply because there will not be enough seats to accommodate them,
62
231614
4970
simpelweg omdat er niet genoeg plaatsen zijn
om aan de vraag te voldoen.
03:56
to meet the demand.
63
236608
1731
Zij doen een ingangsexamen,
03:58
They will take a placement test, they will pass it,
64
238363
3169
ze slagen,
04:01
but they still won't have access, because there are no places available.
65
241556
4307
maar hebben nog steeds geen toegang
omdat er geen plaatsen beschikbaar zijn.
04:07
These are the reasons I founded University of the People,
66
247416
4700
Daarom richtte ik de Universiteit van het Volk op,
een non-profit, gratis
04:12
a nonprofit, tuition-free, degree-granting university
67
252140
4883
universiteit die diploma's uitreikt.
Ze biedt een alternatief
04:17
to give an alternative,
68
257047
1787
04:18
to create an alternative, to those who have no other;
69
258858
3494
voor wie er geen ander heeft.
04:22
an alternative that will be affordable and scalable,
70
262376
5441
Een alternatief dat betaalbaar
en schaalbaar zal zijn,
04:27
an alternative that will disrupt the current education system,
71
267841
5860
een alternatief dat het huidige onderwijssysteem overhoop zal halen,
04:33
and open the gates to higher education for every qualified student
72
273725
4168
maar de deur openzet voor alle gekwalificeerde studenten
04:37
regardless of what they earn, where they live,
73
277917
4612
ongeacht wat ze verdienen, waar ze wonen,
04:42
or what society says about them.
74
282553
2293
of wat de maatschappij over hen zegt.
04:45
Patrick, Debbie and Wael
75
285449
1972
Patrick, Debbie en Wael
04:47
are only three examples out of the 1,700 accepted students
76
287445
3626
zijn slechts drie voorbeelden
uit de 1700 aanvaarde studenten
04:51
from 143 countries.
77
291095
2351
uit 143 landen.
Wij - (Applaus) - Dank je wel.
04:55
(Applause)
78
295492
1380
04:56
Thank you.
79
296896
1276
04:58
(Applause)
80
298196
1808
We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.
05:00
We didn't need to reinvent the wheel.
81
300028
2221
05:02
We just looked at what wasn't working
82
302273
2512
We hebben alleen gekeken naar wat niet werkte
05:04
and used the amazing power of the Internet
83
304809
2739
en gebruikten de fantastische mogelijkheden van het internet
05:07
to get around it.
84
307572
1296
om het te laten slagen.
05:09
We set out to build a model
85
309386
2537
Wij hebben de ambitie om een ​​model te bouwen
05:12
that will cut down almost entirely the cost of higher education.
86
312928
3996
dat de kosten van het hoger onderwijs
bijna tot nul herleidt.
05:17
And that's how we did it.
87
317927
1485
Zo deden we het.
05:19
First, bricks and mortar cost money.
88
319869
2536
Bakstenen en mortel kosten geld.
Universiteiten hebben kosten
05:23
Universities have expenses that virtual universities don't.
89
323324
5122
die virtuele universiteiten niet hebben.
05:28
We don't need to pass these expenses on to our students.
90
328470
3146
We hoeven deze kosten
niet aan onze studenten door te rekenen.
05:32
They don't exist.
91
332124
1380
Er zijn geen kosten.
05:33
We also don't need to worry about capacity.
92
333528
3119
We hoeven ons ook geen zorgen te maken over de capaciteit.
05:36
There are no limits of seats in virtual university.
93
336671
3624
Er is nooit een tekort aan plaats
aan de virtuele universiteit.
05:40
Actually, nobody needs to stand at the back of the lecture hall.
94
340867
3790
Niemand hoeft achteraan in de collegezaal recht te staan.
05:45
Textbooks are also something our students don't need to buy.
95
345228
3891
Leerboeken hoeven onze studenten ook niet te kopen.
05:49
By using open educational resources
96
349803
2904
Door het gebruik van open opvoedkundige middelen
05:52
and the generosity of professors
97
352731
2456
en de vrijgevigheid van hoogleraren
05:55
who are putting their material up free and accessible,
98
355211
4512
die hun materiaal
gratis ter beschikking stellen,
05:59
we don't need to send our students to buy textbooks.
99
359747
2752
hoeven onze studenten geen schoolboeken te kopen.
06:02
All of our materials come free.
100
362523
2296
Al onze materialen zijn gratis.
06:05
Even professors,
101
365635
1606
Zelfs professoren,
06:07
the most expensive line in any university balance sheet,
102
367265
3871
het duurste onderdeel in de prijs van elke universiteit,
06:11
come free to our students.
103
371160
1656
zijn gratis voor onze studenten.
06:12
Over 3,000 of them,
104
372840
2747
Meer dan 3.000 professoren,
06:15
including presidents, vice chancellors, professors and academic advisers
105
375611
6013
onder wie presidenten, vice-rectoren,
professoren en academische adviseurs
06:21
from top universities such as NYU, Yale, Berkeley and Oxford,
106
381648
5552
van topuniversiteiten zoals NYU,
Yale, Berkeley en Oxford,
06:27
came on board to help our students.
107
387224
2278
deden mee om onze studenten te helpen.
06:30
Finally, is our belief in peer-to-peer learning.
108
390200
3784
Tenslotte is er ons geloof in elkaar onderwijzen.
06:34
We use this sound pedagogical model
109
394394
3206
Wij gebruiken dit degelijke pedagogische model
06:37
to encourage our students from all over the world
110
397624
2713
om onze studenten van over de hele wereld aan te moedigen
06:40
to interact and study together,
111
400361
2330
samen te werken en samen te studeren.
06:42
and also to reduce the time our professors need
112
402715
5039
Dat beperkt ook de tijd
die onze professoren moeten besteden aan klassikale opdrachten.
06:47
to labor over class assignments.
113
407778
2252
Als het internet van ons een ‘werelddorp’ heeft gemaakt,
06:53
If the Internet has made us a global village,
114
413006
5202
06:58
this model can develop its future leadership.
115
418232
3765
dan kan dit model de leiders van morgen ontwikkelen.
07:02
Look how we do it.
116
422378
1267
Kijk hoe we het doen.
07:04
We only offer two programs:
117
424251
2804
We bieden slechts twee programma's aan:
07:07
business administration and computer science,
118
427079
2673
bedrijfskunde en informatica,
07:09
the two programs most in demand worldwide,
119
429776
4158
de twee programma's
waar over de hele wereld het meest vraag naar is,
07:13
the two programs that are likeliest to help our students find a job.
120
433958
4217
de twee programma’s die onze studenten
de meeste kansen bieden op een baan.
07:19
When our students are accepted,
121
439512
2738
Wanneer onze studenten geaccepteerd worden,
07:22
they are placed in a small classroom of 20 to 30 students,
122
442274
5863
worden ze in een kleine klas
van 20 tot 30 studenten geplaatst om ervoor te zorgen
07:28
to ensure that those who need personalized attention get it.
123
448161
4152
dat wie persoonlijke aandacht nodig heeft, ze ook krijgt.
07:32
Moreover, for every nine-week course, they meet a new peer,
124
452827
5763
Bovendien krijgen ze na elke cursus van negen weken
te maken met een nieuwe 'peergroup',
07:38
a whole new set of students from all over the world.
125
458614
3491
een geheel nieuwe groep studenten
van over de hele wereld.
07:42
Every week, when they go into the classroom,
126
462129
3256
Elke week vinden ze, als ze in de klas komen,
07:45
they find the lecture notes of the week,
127
465409
2733
het dictaat van de week,
07:48
the reading assignment, the homework assignment,
128
468166
2264
de leesopdracht, de huiswerkopdracht,
07:50
and the discussion question, which is the core of our studies.
129
470454
3927
en de discussievraag,
die de kern van onze studies uitmaakt.
07:54
Every week, every student must contribute to the class discussion,
130
474405
4458
Elke week moet elke student
deelnemen aan de klassikale bespreking
07:58
and also must comment on the contribution of others.
131
478887
4198
en ook commentaar geven
over de bijdrage van anderen.
08:03
This way, we open our students' minds,
132
483109
3498
Zo openen we de geest van onze studenten
08:06
we develop a positive shift in attitude toward different cultures.
133
486631
4625
en ontwikkelen we een positieve verschuiving in de houding
tegenover andere culturen.
08:12
By the end of each week, the students take a quiz,
134
492089
3741
Tegen het einde van elke week
krijgen de studenten een ondervraging
08:15
hand in their homework,
135
495854
1323
en leveren ze hun huiswerk in.
08:17
which are assessed by their peers under the supervision of the instructors,
136
497201
4202
Dat wordt beoordeeld door hun peers
onder toezicht van de instructeurs.
Ze krijgen een cijfer en gaan door naar de volgende week.
08:22
get a grade, move to the next week.
137
502292
2250
08:24
By the end of the course, they take the final exam,
138
504566
2646
Tegen het einde van de cursus nemen ze deel aan het eindexamen,
08:27
get a grade, and follow to the next course.
139
507236
4168
behalen een graad en gaan door naar de volgende cursus.
08:32
We open the gates for higher education for every qualified student.
140
512703
5172
We openden de poorten voor het hoger onderwijs
voor elke gekwalificeerde student.
08:38
Every student with a high school diploma,
141
518855
2914
Elke student met een diploma van middelbare school ,
08:41
sufficient English and Internet connection
142
521793
3140
voldoende kennis van Engels en een internetverbinding
08:44
can study with us.
143
524957
1592
kan bij ons studeren.
08:46
We don't use audio, we don't use video.
144
526573
2908
We gebruiken geen audio of video.
08:49
Broadband is not necessary.
145
529505
2360
Breedband is niet noodzakelijk.
08:51
Any student from any part of the world with any Internet connection
146
531889
4579
Alle studenten vanuit alle delen van de wereld
met een internetverbinding
08:56
can study with us.
147
536492
1399
kunnen bij ons studeren.
08:58
We are tuition free.
148
538798
1372
Er is geen collegegeld.
Het enige wat we onze studenten vragen te betalen,
09:01
All we ask our students to cover is the cost of their exams,
149
541202
3617
zijn de kosten van hun examens,
09:04
100 dollars per exam.
150
544843
2079
100 dollar per examen.
09:07
A full-time bachelor's degree student taking 40 courses
151
547396
4600
Een full-time bachelorstudent
die 40 cursussen volgt,
09:12
will pay 1,000 dollars a year,
152
552020
1997
betaalt 1000 dollar per jaar,
09:14
4,000 dollars for the entire degree.
153
554867
2630
4.000 dollar voor de gehele opleiding,
09:17
And for those who cannot afford even this,
154
557521
3576
en voor degenen die zich dit niet eens kunnen veroorloven,
09:21
we offer them a variety of scholarships.
155
561121
2750
bieden we allerlei beurzen aan.
09:23
It is our mission that nobody will be left behind
156
563895
3054
Het is onze missie niemand in de steek te laten
09:26
for financial reasons.
157
566973
1450
om financiële redenen.
09:29
With 5,000 students in 2016, this model is financially sustainable.
158
569058
6056
Met 5.000 studenten in 2016
is dit model financieel haalbaar.
09:37
Five years ago, it was a vision.
159
577352
3606
Vijf jaar geleden was het een visioen.
09:41
Today, it is a reality.
160
581813
2326
Vandaag de dag is het een realiteit.
09:44
Last month, we got the ultimate academic endorsement to our model.
161
584862
4783
Vorige maand kregen we de ultieme
academische goedkeuring voor ons model.
09:50
University of the People is now fully accredited.
162
590325
3573
De Universiteit van het Volk is nu volledig geaccrediteerd.
09:54
(Applause)
163
594743
1262
(Applaus)
Dank u.
09:56
Thank you.
164
596029
1224
09:57
(Applause)
165
597277
3948
10:01
With this accreditation, it's our time now to scale up.
166
601386
4150
Met deze accreditatie
wordt het tijd om op te schalen.
10:06
We have demonstrated that our model works.
167
606179
3145
We hebben aangetoond dat ons model werkt.
Ik nodig universiteiten, en, nog belangrijker,
10:10
I invite universities and, even more important,
168
610404
2988
regeringen van ontwikkelingslanden,
10:13
developing countries' governments,
169
613416
1669
uit om dit model te repliceren
10:15
to replicate this model
170
615109
1906
om de poorten van het hoger onderwijs
10:17
to ensure that the gates of higher education will open widely.
171
617039
4531
op grote schaal te openen.
10:22
A new era is coming --
172
622490
1325
Een nieuw tijdperk komt,
10:24
an era that will witness the disruption of the higher education model
173
624450
5293
een tijdperk dat
het model van hoger onderwijs
10:29
as we know it today,
174
629767
1444
zoals we dat vandaag kennen grondig zal zien veranderen.
10:31
from being a privilege for the few
175
631931
2796
Van een privilege voor enkelingen
10:35
to becoming a basic right, affordable and accessible for all.
176
635658
5393
wordt het een grondrecht,
betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.
10:41
Thank you.
177
641779
1319
Dank u.
10:43
(Applause)
178
643122
4222
(Applaus)
Over deze website

Deze site laat u kennismaken met YouTube-video's die nuttig zijn om Engels te leren. U ziet Engelse lessen gegeven door topdocenten uit de hele wereld. Dubbelklik op de Engelse ondertitels op elke videopagina om de video af te spelen. De ondertitels scrollen synchroon met het afspelen van de video. Heeft u opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7