Jessi Arrington: Wearing nothing new

117,822 views

2011-06-03・ 1219    361


http://www.ted.com Designer Jessi Arrington packed nothing for TED but 7 pairs of undies, buying the rest of her clothes in thrift stores around LA. It's a meditation on conscious consumption -- wrapped in a rainbow of color and creativity. TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes. Featured speakers have included Al Gore on climate change, Philippe Starck on design, Jill Bolte Taylor on observing her own stroke, Nicholas Negroponte on One Laptop per Child, Jane Goodall on chimpanzees, Bill Gates on malaria and mosquitoes, Pattie Maes on the "Sixth Sense" wearable tech, and "Lost" producer JJ Abrams on the allure of mystery. TED stands for Technology, Entertainment, Design, and TEDTalks cover these topics as well as science, business, development and the arts. Closed captions and translated subtitles in a variety of languages are now available on TED.com, at http://www.ted.com/translate.

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Translator: Joy-Mari Cloete Reviewer: Christo Crafford
00:15
I'm Jessi, and this is my suitcase.
Ek's Jessi en dis my tas.
00:18
But before I show you what I've got inside,
Maar voor ek julle wys wat binne-in is,
00:21
I'm going to make a very public confession,
moet ek eers bieg.
00:24
and that is,
Julle sien,
00:26
I'm outfit-obsessed.
ek is versot op klere.
00:28
I love finding, wearing,
Ek is mal oor vind en dra,
00:30
and more recently,
00:32
photographing and blogging
en deesdae
neem ek ook foto's van en blog oor
00:34
a different, colorful, crazy outfit
’n kleurvolle, maltrap uitrusting
00:36
for every single occasion.
vir elke geleentheid.
00:39
But I don't buy anything new.
Maar ek koop niks nuut nie.
00:41
I get all my clothes secondhand
Ek koop al my klere tweedehands,
00:43
from flea markets and thrift stores.
by vlooimarkte en afslagwinkels.
00:46
Aww, thank you.
Ag, baie dankie.
00:49
Secondhand shopping
Om tweedehandse klere te koop
00:51
allows me to reduce the impact
help om die impak
00:53
my wardrobe has on the environment
wat my klerekas op die omgewing
00:55
and on my wallet.
en op my beursie het, te verminder.
00:57
I get to meet all kinds of great people;
Ek ontmoet allerhande fantastiese mense;
00:59
my dollars usually go to a good cause;
my geld ondersteun meestal ’n goeie doel;
01:02
I look pretty unique;
ek lyk beslis uniek;
01:04
and it makes shopping like my own personal treasure hunt.
en inkopies-doen is soos my persoonlike skattejag.
01:07
I mean, what am I going to find today?
Ek bedoel, wat gaan ek vandag vind?
01:09
Is it going to be my size?
Gaan dit my pas?
01:11
Will I like the color?
Sal ek van die kleur hou?
01:13
Will it be under $20?
Sal dit minder as $20 wees?
01:16
If all the answers are yes,
As al die antwoorde ja is,
01:18
I feel as though I've won.
voel dit asof ek gewen het.
01:20
I want to get back to my suitcase
Maar ek wil nou vir julle vertel
01:23
and tell you what I packed
wat ek in my tas gepak het
01:25
for this exciting week here at TED.
om vir ’n week na TED te kom.
01:27
I mean, what does somebody with all these outfits bring with her?
Wat bring iemand met so baie uitrustings saam?
01:31
So I'm going to show you exactly what I brought.
Ek sal julle presies wys.
01:34
I brought seven pairs of underpants
Ek het sewe pare broekies gebring
01:37
and that's it.
en dis al.
01:40
Exactly one week's worth of undies
Net genoeg onderklere vir een week
01:43
is all I put in my suitcase.
is al wat ek in my tas gebring het.
01:45
I was betting that I'd be able to find
Ek't gedink dat ek
01:48
everything else I could possible want to wear
enigiets anders wat ek miskien wil dra
01:50
once I got here to Palm Springs.
hier in Palm Springs sal kan kry.
01:53
And since you don't know me
Aangesien ek nie hier
01:55
as the woman walking around TED in her underwear --
by TED in my onderklere rondloop nie --
01:57
(Laughter)
(Gelag)
01:59
that means I found a few things.
beteken dit ek't ’n paar goed gekry.
02:01
And I'd really love to show you my week's worth of outfits right now.
So ek wil julle graag wys my week se uitrustings lyk.
02:04
Does that sound good?
Hoe klink dit?
02:06
(Applause)
(Applous)
02:08
So as I do this,
So terwyl ek dit doen
02:10
I'm also going to tell you a few of the life lessons
gaan ek julle ’n paar lewenslesse vertel
02:13
that, believe it or not, I have picked up
wat ek geleer het, glo dit of nie,
02:15
in these adventures wearing nothing new.
te midde van hierdie niks-nuut-dra avonture.
02:18
So let's start with Sunday.
Kom ons begin by Sondag.
02:20
I call this "Shiny Tiger."
Ek noem dit 'Blink Tier.'
02:22
You do not have to spend a lot of money to look great.
Jy hoef nie baie te spandeer om goed te lyk nie.
02:26
You can almost always look phenomenal for under $50.
Dis amper altyd moontlik om vir minder as $50 asemrowend te lyk.
02:29
This whole outfit, including the jacket,
Hierdie uitrusting, met die baadjie,
02:31
cost me $55,
het my $55 gekos.
02:33
and it was the most expensive thing
En dit was die duurste item
02:35
that I wore the entire week.
vir die week.
02:37
Monday: Color is powerful.
Maandag: Kleur het krag.
02:40
It is almost physiologically impossible
Dis net eenvoudig nie moontlik
02:43
to be in a bad mood when you're wearing bright red pants.
om in ’n slegte bui te wees wanneer jy ’n helderrooi broek dra nie.
02:46
(Laughter)
(Gelag)
02:48
If you are happy,
’n Gelukkige luim
02:51
you are going to attract other happy people to you.
trek ander gelukkige mense na jou.
02:54
Tuesday:
Dinsdag:
02:56
Fitting in is way overrated.
Om in te pas is overrated.
02:59
I've spent a whole lot of my life
Ek't my hele lewe lank probeer
03:01
trying to be myself
om myself te wees
03:03
and at the same time fit in.
en terselfde tyd in te pas.
03:05
Just be who you are.
Wees net jouself.
03:07
If you are surrounding yourself with the right people,
Die regte mense
03:10
they will not only get it,
sal dit nie net aanvaar nie,
03:12
they will appreciate it.
hulle sal dit ook waardeer.
03:14
Wednesday:
Woensdag:
03:16
Embrace your inner child.
Probeer om jou innerlike kind te aanvaar.
03:18
Sometimes people tell me
Mense vertel my partykeer
03:20
that I look like I'm playing dress-up,
dat dit lyk of ek vir ’n tema aantrek
03:22
or that I remind them of their seven-year-old.
of dat ek hulle aan hul sewe-jarige herinner.
03:26
I like to smile
Dan glimlag ek
03:28
and say, "Thank you."
en bedank hulle.
03:30
Thursday:
Donderdag:
03:32
Confidence is key.
Selfvertroue is deurslaggewend.
03:34
If you think you look good in something,
As jy dink jy lyk goed in iets,
03:36
you almost certainly do.
dan is die kanse goed daarvoor.
03:38
And if you don't think you look good in something,
As jy dink jy lyk nie goed in iets nie,
03:40
you're also probably right.
is die kanse goed dat jy reg is.
03:42
I grew up with a mom who taught me this day-in and day-out.
My ma het dit elke dag benadruk.
03:46
But it wasn't until I turned 30
Eers na my dertigste verjaarsdag
03:48
that I really got what this meant.
het ek regtig verstaan wat dit beteken.
03:50
And I'm going to break it down for you for just a second.
Laat ek gou vir julle vertel hoe dit werk.
03:53
If you believe you're a beautiful person
As jy dink jy's ’n mooi persoon,
03:56
inside and out,
binne en buite,
03:59
there is no look that you can't pull off.
dan sal jy goed lyk en voel in enige uitrusting.
04:02
So there is no excuse for any of us here in this audience.
Niemand hier het ’n verskoning nie.
04:04
We should be able to rock anything we want to rock.
Ons almal behoort te kan dra net wat ons wil.
04:07
Thank you.
Dankie.
04:09
(Applause)
(Applous)
04:12
Friday: A universal truth -- five words for you:
Vrydag: ’n Universele waarheid in vyf woorde:
04:15
Gold sequins go with everything.
Goue blinkers pas by alles.
04:20
And finally, Saturday:
Eindelik, Saterdag.
04:23
Developing your own unique personal style
’n Unieke persoonlike styl
04:25
is a really great way to tell the world something about you
is die beste manier om jouself woordeloos
04:28
without having to say a word.
aan die die wêreld te bemark.
04:30
It's been proven to me time and time again
Dis herhaaldelik aan my bewys
04:32
as people have walked up to me this week
toe mense my hierdie week genader het
04:34
simply because of what I'm wearing,
bloot op grond van my uitrusting.
04:36
and we've had great conversations.
En ons't lekker gesels.
04:38
So obviously this is not all going to fit
Ek sal nie alles wat ek gekoop het
04:40
back in my tiny suitcase.
in my tas kan pas nie.
04:42
So before I go home to Brooklyn,
So voordat ek teruggaan Brooklyn toe,
04:44
I'm going to donate everything back.
gaan ek alles terug skenk.
04:46
Because the lesson I'm trying to learn myself this week
Die les wat ek myself hierdie week probeer leer
04:49
is that it's okay to let go.
is dat dit oukei is om dinge te laat gaan.
04:52
I don't need to get emotionally attached to these things
Ek hoef nie te geheg aan die goed te raak nie:
04:54
because around the corner,
iewers om die draai
04:56
there is always going to be
sal daar altyd
04:58
another crazy, colorful,
nog ’n kleurvolle, maltrap
05:00
shiny outfit
blink uitrusting wees
05:02
just waiting for me,
wat net vir my wag,
05:04
if I put a little love in my heart and look.
as ek net met ’n bietjie liefde in my hart daarvoor soek.
05:06
Thank you very much.
Baie dankie.
05:08
(Applause)
(Applous)
05:11
Thank you.
Baie dankie.
05:13
(Applause)
(Applous)
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.