Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

195,576 views ・ 2016-10-11

TED


Будь ласка, двічі клацніть на англійські субтитри нижче, щоб відтворити відео.

Перекладач: Solomiya Kholyavko Утверджено: Hanna Leliv
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Скільки Ви заробляєте?
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
Не кажіть цього вголос.
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Просто прокрутіть цифру в голові.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Тепер: Скільки, на Вашу думку, заробляє людина, яка сидить поруч?
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
І знову не відповідайте вголос.
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Сміх)
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
Скільки, на Вашу думку, заробляє на роботі
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
людина, яка сидить за перегородкою чи за сусіднім столом?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Чи Ви це знаєте?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Чи варто Вам про це знати?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Зауважте, що мені трохи незручно навіть ставити Вам ці питання.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Проте погодьтеся - Ви б хотіли знати.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Більшість із нас почуваються некомфортно, коли мова заходить про зарплату.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Ви не зобов'язані говорити це своїм сусідам
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
і тим паче не мусите це говорити своїм колегам в офісі.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Ймовірною причиною є те, що якби всі знали, скільки хто заробляє,
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
тоді почалися б усі біди.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Були б сварки, бійки,
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
можливо, навіть декілька людей звільнилися б.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
А якщо секретність і є причиною усіх незгод?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
І що б сталося, якби ми усунули усю секретність?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
А що як саме відкритість зміцнила б відчуття справедливості та співпраці
01:16
inside a company?
22
76614
1222
всередині компанії?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Що б сталось, якби ми мали цілковиту прозорість виплат?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
Впродовж останніх декількох років
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
я досліджую лідерів корпорацій та підприємств,
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
які ставлять під сумнів традиційне уявлення про керування компанією.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
І при цьому постійно постає питання платні.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
А відповіді вражають.
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Виявляється, що прозорість виплат -
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
відкрита інформація щодо зарплати по усій компанії -
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
покращує робочий процес як для працівника,
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
так і для організації.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
Якщо люди не знають, яка їхня зарплата порівняно з їхніми колегами,
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
вони схильні почуватись, що їм недоплачують
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
чи, можливо, навіть дискримінують.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Чи хочете Ви працювати в місці, де толерується відчуття
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
недоплачуваності чи дискримінації?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Проте саме таємниця виплат створює ці відчуття,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
і така практика давно відома,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
незважаючи на те, що в Сполучених Штатах
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
закон охороняє право працівника обговорювати свою зарплатню.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
В одному відомому прикладі минулих десятиліть
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
менеджмент журналу "Vanity Fair"
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
впровадив правило, яке звучало так:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
"Працівникам заборонено обговорювати отриману зарплату".
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
Працівникам "заборонено" обговорювати отриману зарплату.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Сьогодні не всі згідні з таким правилом.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Такі літературні діячі Нью-Йорка як Дороті Паркер,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Роберт Бенчлі і Роберт Шервуд,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
всі письменники Круглого столу Елґонквіну,
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
вирішили виступити за прозорість
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
і наступного дня прийшли на роботу,
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
вказавши свою платню на табличках, які висіли у них на шиї.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Сміх)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Уявіть, що ви прийшли на роботу,
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
написавши свою зарплатню просто на грудях, щоб усі могли бачити.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Але чому компанія хоче знеохотити обговорення платні?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Чому одні це приймають, тоді як інші - виступають проти?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Виявляється, що окрім можливих причин,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
таємниця платні є способом заощадити кошти.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Бачите, тримання виплат у таємниці
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
призводить до, як кажуть економісти, "інформаційної асиметрії".
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
Це ситуація, при якій у перемовинах
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
одна сторона володіє набагато більшою інформацією ніж інша.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
І наймаючи чи підвищуючи,чи обговорюючи щорічну надбавку,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
роботодавець може використати цю секретність, щоб заощадити.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Уявіть, наскільки ефективніше Ви могли б вести перемовини щодо надбавки,
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
якби знали зарплату кожного.
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Економісти застерігають, що інформаційна асиметрія
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
може привести ринки до провалу.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Хтось залишить папірець з вказаною платнею на ксероксі,
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
і раптом усі кричать одне на одного.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Власне, вони навіть застерігають,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
що інформаційна асиметрія може призвести до цілковитого ринкового фіаско.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
І я думаю, ми вже майже до цього прийшли.
03:48
Here's why:
76
228133
1166
Ось чому:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
по-перше, більшість працівників не мають жодного уявлення про зарплатню колег.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
У 2015 році опитали 70 000 працівників:
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
дві треті тих, хто отримує зарплатню за ринковою ставкою,
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
сказали, що вони почувались низькооплачуваними.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
І серед тих, хто почувався низькооплачуваним,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
60 відсотків відповіли, що мають намір звільнитися,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
незалежно від того, недоплачували їм чи переплачували,
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
чи платили точно за ринковою ціною.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
Якби Ви були учасником цього опитування, що б ви відповіли?
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Вам недоплачують?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Стривайте - як ви можете взагалі знати,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
Вам же не дозволено про це говорити?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Наступне: інформаційна асиметрія, таємниця виплат
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
дає змогу ігнорувати дискримінацію,
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
яка вже існує на ринку.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
Згідно зі звітом Інституту досліджень жіночої політики 2011 року,
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
гендерна різниця платні між чоловіками та жінками
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
сягала 23 відсотків.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
Тобто 77 центів на один долар.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Проте у федеральному уряді,
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
де зарплати закріплені за певними рівнями,
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
і кожен знає, якими є ці рівні,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
гендерна різниця платні зменшується до 11 відсотків,
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
і це коли немає контролю за будь-якими іншими факторами,
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
щодо яких економісти сперечаються, контролювати їх чи ні.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Якщо ми хочемо дійсно усунути гендерну різницю платні,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
можливо, нам слід почати з оприлюднення платіжної відомості.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Якщо так виглядає цілковите ринкове фіаско,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
тоді відкритість залишається єдиним способом упевнитись у справедливості.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Втім, я усвідомлюю, що повідомити людям, скільки ти заробляєш,
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
не завжди зручно,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
але хіба вам зручніше
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
постійно думати, чи вас, бува, не дискримінують,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
чи Ваша дружина, донька чи сестра отримують справедливу платню?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Відкритість залишається найкращим шляхом упевнитись у справедливості,
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
і прозорість виплат це гарантує.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Тому лідери-підприємці та бізнесові лідери
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
впродовж років експериментують із відкритістю заробітніх плат.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
Як Дейн Еткісон.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Дейн - серійний підприємець, який заснував багато компаній
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
в умовах конфіденційності оплати
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
і навіть використовував це, щоб платити двом однаково кваліфікованим людям
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
цілковито різні зарплати
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
залежно від того, як добре вони вміли вести переговори.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
І Дейн помітив, що через це точаться чвари.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Отож, коли він заснував свою найновішу компанію, SumAll,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
то найвищим пріоритетом зробив прозорість виплат.
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
І результати дивовижні.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
Дослідження за дослідженням підтверджують, що
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
коли люди знають, скільки їм платять
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
і скільки отримують їхні колеги,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
вони з більшою ймовірністю працюватимуть над тим, щоб покращити свої показники,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
більше зацікавлені в своїй роботі і менш схильні звільнитись.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Тому Дейн не один.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Починаючи з технологічних стартапів, таких як Buffer,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
і закінчуючи тисячами працівників у Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
де у відкритому доступі не лише Ваша зарплата,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
а й дані про показники вашої крамниці й відділу
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
також доступні у внутрішній мережі компанії
06:31
for all to see.
136
391443
1222
для усіх.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Прозорість виплат набуває різних форм.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Це не один метод, який підходить усім.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
Дехто публікує свої зарплати, щоб усі бачили.
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Дехто зберігає ці дані в рамках компанії.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Дехто публікує формулу для вирахування оплати,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
а інші публікують рівні виплат
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
і закріплюють кожного за таким рівнем.
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
Тому Ви не мусите робити таблички
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
для всіх свої працівників, щоб носити їх в офісі.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
І Ви не мусите бути єдиним, хто носить табличку,
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
зроблену вдома.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Проте ми всі можемо ступити назустріч прозорості виплат.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
Для тих із Вас, хто має повноваження
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
рухатись назустріч прозорості:
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
саме час рухатись уперед.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
І для тих із Вас, хто не має такого повноваження:
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
час також захистити своє право.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Тому скільки Ви заробляєте?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
І скільки це порівняно з платнею Ваших колег?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Вам варто це знати.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
Так само як і їм.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Дякую Вам.
07:25
(Applause)
159
445128
3178
(Оплески)
Про цей сайт

Цей сайт познайомить вас з відеороликами YouTube, корисними для вивчення англійської мови. Ви побачите уроки англійської мови, які проводять першокласні викладачі з усього світу. Двічі клацніть на англійських субтитрах, що відображаються на кожній сторінці відео, щоб відтворити відео з цієї сторінки. Субтитри прокручуються синхронно з відтворенням відео. Якщо у вас є коментарі або побажання, будь ласка, зв'яжіться з нами за допомогою цієї контактної форми.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7