Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

193,638 views ・ 2016-10-11

TED


Videoyu oynatmak için lütfen aşağıdaki İngilizce altyazılara çift tıklayınız.

Çeviri: Yunus ASIK Gözden geçirme: Melike Karasu
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Ne kadar maaş alıyorsunuz?
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
Bu soruya yüksek sesle cevap vermeyin.
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Ama aklınızdan bir sayı tutun.
Şimdi, sizce yanınızda oturan kişi ne kadar maaş alıyordur?
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
Yine bu soruyu yüksek sesle cevaplamayın.
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Gülüşmeler)
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
İş yerinizde, yanınızdaki kabinde
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
veya masada oturan kişi ne kadar maaş alıyordur sizce?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Biliyor musunuz?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Bilmeli misiniz?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Bu soruları size soruyor olmak bile beni biraz rahatsız ediyor.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Ama itiraf edin,
siz de bilmek istiyorsunuz.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Çoğumuz maaşımızın ne kadar olduğunu yayma fikrinden rahatsız oluruz.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Bu bilgiyi komşularımızla paylaşmamalıyız,
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
özellikle de ofistekilerle hiç paylaşmamalıyız.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Bunun varsayılan nedeni, herkes birbirinin maaşından
haberdar olsaydı, kıyamet kopardı.
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Tartışmalar, kavgalar,
hatta istifa edenler bile olabilirdi.
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
Peki ya bu anlaşmazlıkların tüm nedeni gizlilikse?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
Biri bu gizliliği ortadan kaldırsa ne olurdu?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Ya açıklık, bir şirketteki eşitlik
ve işbirliği duygusunu arttırırsa?
01:16
inside a company?
22
76614
1222
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Tamamen maaş şeffaflığına sahip olsak ne olurdu?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
Geçtiğimiz birkaç yıldır, şirket ve girişim alanlarındaki,
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
bir şirketin nasıl yönetildiğini sorgulayan liderleri inceliyorum.
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
Bu süreçte maaş sorusu devamlı karşıma çıkıyor.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
Cevap her seferinde şaşırtıyor.
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Aslında olan şu ki, maaş saydamlığı
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
şirket içinde maaş miktarını paylaşmak,
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
hem çalışan için hem de şirket için
daha iyi bir ortam yaratıyor.
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
İnsanlar iş arkadaşlarının maaşlarını bilmedikleri zaman,
hak ettiklerinden az maaş aldıklarını düşünmeye daha eğilimli oluyorlar
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
ve ayrımcılık yapıldığı hissine kapılabiliyorlar.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Siz hak ettiğinizden az kazandığınız veya ayrımcılığa uğradığınız
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
fikrini kabullenen bir şirkette çalışmak ister misiniz?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Halbuki maaş miktarını gizli tutmak tam da bunu yapıyor,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
ve bu durum oldukça eski zamanlardan beri yaygın bir şekilde var.
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışanların maaşlarını
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
tartışma hakkını koruyan bir yasa olmasına rağmen.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
Yıllar öncesinden oldukça bilinen bir örnek vermek gerekirse,
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
Vanity Fair dergisinin yöneticileri:
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
"Çalışanlar arasında maaş konusunun tartışılması yasaklanmıştır."
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
yazan bir bildiri yayımlanmıştır.
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
Çalışanlar arasında maaş konusunun tartışılması "yasaklanmıştır".
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Tabii ki bu bildiri herkes tarafından hoş bir biçimde karşılanmadı.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Edebi figürlerden Dorothy Parker
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Robert Benchley ve Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
Algonquin Round Table'daki yazarlar,
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
bu konuda bir protesto düzenlemeye karar verip
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
ertesi gün işe boyunlarına maaşlarının
yazdığı pankartlar asarak gelmişlerdir.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Gülüşmeler)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
İşe göğsünüzde herkesin göreceği gibi
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
maaşınızın ne kadar olduğunu söyleyen bir pankartla geldiğinizi hayal edin.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Peki ama bir şirket niye maaş tartışma konusunda gözdağı versin ki?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Niçin bazı insanlar bunu kabullenirken diğerleri bu fikre karşı çıkıyor?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Varsayılan sebeplere ek olarak
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
maaş gizliliğinin para biriktirmek için bir yöntem olduğu ortaya çıkıyor.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Maaşları gizli tutmak, ekonomistlerin
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
"bilgi asimetrisi" dedikleri duruma yol açıyor.
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
Bu durum, bir pazarlıkta tarafların
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
bir tanesinin çok daha bilgiye sahip olması durumunda gerçekleşiyor.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
Ve işe alma, terfi veya yıllık zam konularında,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
bir işveren bahsedilen gizlilik sayesinde oldukça fazla para biriktirebilir.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Eğer herkesin maaşlarını bilseydiniz,
zam için ne kadar daha iyi pazarlık edebileceğinizi düşünün.
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Ekonomistler bilgi asimetrisinin piyasaların çarpıklaşmasına
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
neden olabileceği konusunda uyarıyorlar.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Biri maaş makbuzunu fotokopi makinasının üzerine bırakıyor
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
ve herkes birbirine bağırmaya başlıyor.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Aslında bilgi asimetrisinin, bir piyasanın
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
tamamen batmasına neden olabileceği konusunda bile uyarıyorlar.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
Bence neredeyse bu noktadayız.
03:48
Here's why:
76
228133
1166
Nedeni şu:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
İlk olarak, çoğu çalışan iş arkadaşlarının ne kadar maaş aldığını hiç bilmiyor.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
2015 yılında 70.000 çalışanla yapılan bir araştırmada,
piyasa kurunda maaş alanların üçte ikisi hak ettiklerinden
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
daha az maaş aldıklarını belirtti.
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
Bu şekilde hissedenlerin yüzde altmışı,
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
istifa etmeye niyetleri olduğunu belirtti,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
gerçekte ne kadar maaş aldıklarını veya doğru piyasa oranında
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
maaş alıp almadıklarını önemsemeksizin.
Eğer siz bu araştırmanın bir parçası olsaydınız ne cevap verirdiniz?
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Hak ettiğinizden daha mı az maaş alıyorsunuz?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Durun bir dakika, bu konuda konuşmanıza izin olmadığına göre,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
bunu nasıl bilebilirsiniz?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
İkincisi, bilgi asimetrisi ve maaş gizliliği,
piyasada hâlihazırda var olan
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
ayrımcılığın göz ardı edilmesini kolaylaştırıyor.
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
2011'de Kadın Politikaları Enstitüsü'nün bir araştırmasında,
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
kadın ve erkek maaşları arasındaki
maaş farkı yüzde 23 olarak belirlendi.
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
Bu 1 dolardaki 77 sent'in geldiği yer.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Ama Federal Hükümetlerde,
maaşların belirli seviyelere sabitlendiği yerlerde
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
ve tabii ki herkes bu seviyelerin neler olduğunu biliyor,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
kadın erkek arasındaki maaş farkı yüzde on bire düşüyor--
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
Bu ekonomistlerin üzerinde tartıştığı
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
etkileyici faktörleri çıkarmadan önce.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Eğer cinsiyetler arası ücret açığını kapamak istiyorsak,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
belki de maaş saydamlığından başlamalıyız.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Eğer piyasanın batması bu demekse,
saydamlık, eşitliği sağlamadaki tek yöntem.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Şimdi, başka insalara ne kadar maaş aldığınızı söylemek
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
sizi rahatsız hissettirebilir,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
ama bu devamlı ayrımcılığa uğramışlık
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
hissinden veya eşinizin, çocuğunuzun
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
ayrımcılığa uğramış olabileceği fikrinden daha az rahatsız edici değil mi?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Açıklık, eşitliği sağlamanın en iyi yolu olarak görünüyor.
Maaş saydamlığı buna yardımcı oluyor.
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Girişimcilerin ve şirket yöneticilerinin
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
maaş saydamlığı konusunda denemeler yapma nedenleri de bu.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Dane Atkinson gibi.
Dane, maaş gizliliği politikası izleyen ve hatta
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
iki eşit derecedeki kalifiye elemana sadece nasıl pazarlık ettiklerine bakarak
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
çok farklı maaşlar vermiş olan,
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
birçok şirket kurmuş
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
bir seri girişimci.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
Dane bunun sonucunda ortaya çıkan anlaşmazlıkları gördü.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
En yeni şirketi olan SumAll'ı açtığında,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
maaş saydamlığı politikasını benimsedi.
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
Ulaştığı sonuçlar muazzam.
Araştırmalar üzerine araştırmalar,
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
insanların nasıl maaşlandırıldıklarını bildikleri zaman
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
ve şirketlerin onları iş arkadaşları ile nasıl kıyasladığını bildiği zaman,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
daha fazla çalışıp performanslarını arttırmaya,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
istifa etmeye daha az meyilli oldukları kanıtlamıştır.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Dane bu yüzden yalnız değil.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Yeni kurulmuş teknoloji şirketi Buffer
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
ve Whole Foods'da çalışan binlerce çalışan
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
sadece herkesin maaşlarını değil,
aynı zamanda performans analizlerini de
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
şirketlerinin herkese açık olan
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
06:31
for all to see.
136
391443
1222
internet sitelerinden görebiliyor.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Maaş saydamlığı birçok şekle girebiliyor.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Bu, herkese uyan tek-beden bir şey değil.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
Bazıları maaşları herkesin görebilmesi için yayımlıyor.
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Bazıları ise sadece şirketin içinde tutmayı seçiyor.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Bazıları maaş hesaplamanın formüllerini,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
bazıları da maaş oranlarını yayımlıyor.
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
Yani ofisinizdeki herkesin takması için
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
maaş pankartları hazırlamanıza gerek yok.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
Evde hazırladığınız o pankartı
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
takan tek kişi olmanıza gerek yok.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Hep birlikte maaş saydamlığı için daha büyük adımlar atabiliriz.
Yetkili kişi olanlarınız için
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
maaş saydamlığı konusunda
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
artık ileri doğru hareket etme zamanı.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
Yetkili kişi olmayanlarınız için
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
artık bu konudaki hakkınızı arama zamanı.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Sonuç olarak, ne kadar maaş alıyorsunuz?
Bu iş arkadaşlarınızın maaşları ile nasıl kıyaslanıyor?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
Bunu bilmelisiniz.
07:19
You should know.
156
439190
1306
07:21
And so should they.
157
441312
1275
Onlar da bilmeli.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Teşekkür ederim.
07:25
(Applause)
159
445128
3178
(Alkışlar)
About this site

Bu site size İngilizce öğrenmek için yararlı olan YouTube videolarını tanıtacaktır. Dünyanın dört bir yanından birinci sınıf öğretmenler tarafından verilen İngilizce derslerini göreceksiniz. Videoyu oradan oynatmak için her video sayfasında görüntülenen İngilizce altyazılara çift tıklayın. Altyazılar video oynatımı ile senkronize olarak kayar. Herhangi bir yorumunuz veya isteğiniz varsa, lütfen bu iletişim formunu kullanarak bizimle iletişime geçin.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7