Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

197,671 views

2016-10-11 ・ TED


New videos

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

197,671 views ・ 2016-10-11

TED


Dvaput kliknite na engleske titlove ispod za reprodukciju videozapisa.

Prevoditelj: Tilen Pigac - EFZG Recezent: Ivan Stamenković
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Kolika vam je plaća?
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
Nemojte glasno odgovoriti.
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Ali stavite brojku u svojoj glavi.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Sada: Što mislite, koliko osoba pored vas zarađuje?
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
Ponovno, nemojte glasno odgovoriti.
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Smijeh)
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
Na poslu, koliko mislite
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
osoba koja sjedi kraj vas zarađuje?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Znate li?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Biste li trebali znati?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Ako primjetite, malo mi je neugodno postaviti vam ova pitanja.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Ali priznajte -- u neku ruku želite znati.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Većini nas nije ugodno razmišljati o iznošenju naše plaće.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Ne bismo trebali to reći našim susjedima,
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
i definitivno ne bismo to trebali reći našim susjedima na poslu.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Pretpostavka je da kada bi svi znali koliko svatko zarađuje,
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
izbio bi kaos.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Uslijedile bi prepirke, svađe,
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
čak bi bilo i ljudi koji bi dali ostavku.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
Ali, što ako je tajnovitost zapravo razlog svoj toj svađi?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
I što bi se dogodilo kada bi uklonili tu tajnovitost?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Što ako otvorenost uveća osjećaj pravde i suradnje
01:16
inside a company?
22
76614
1222
u organizaciji?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Što bi se dogodilo kada bi plaće bile totalno transparentne?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
Posljednjih nekoliko godina,
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
proučavao sam korporativne i poduzetničke vođe
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
koji preispituju konvencionalne mudrosti o tome kako voditi tvrtku.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
I pitanje plaće se stalno pojavljuje.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
I odgovori iznenađuju.
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Ispostavlja se kako transparentnost plaća --
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
otvorenost o plaćama u cijeloj tvrtki --
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
doprinosi boljem radnom mjestu za zaposlenike
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
i za tvrtku.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
Kada ljudi ne znaju koliko zarađuju u odnosu na kolege,
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
veća je vjerojatnost da se osjećaju potplaćenima
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
i čak kao žrtve diskriminacije.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Želite li raditi u tvrtki koja odobrava ideju
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
da se osjećate potplaćeno ili diskriminirano?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
A držanje plaća u tajnovitosi doprinosi upravo tome,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
i ta praksa je stara koliko je i učestala,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
unatoč činjenici kako u Sjedinjenim Državama
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
zakon stoji na strani zaposlenika kada pričaju o plaći.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
U jednom poznatom primjeru od prije nekoliko desetljeća,
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
menadžment Vanity Fair časopisa
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
je cirkulirao memo poruku naslovljenu:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
"Zabranjen Razgovor O Primljenoj Plaći Među Zaposlenicima."
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
"Zabranjen" razgovor o primljenoj plaći među zaposlenicima.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Taj memorandum nisu svi dobro primili.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Književni likovi New York-a, Dorothy Parker,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Robert Benchley i Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
svi pisci za Okrugli Stol Algonquin-a,
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
su odlučili založiti se za transparentnost
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
i pojavili se idući dan na poslu
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
noseći oko vrata znak sa ispisanom plaćom.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Smijeh)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Zamislite da se pojavite na poslu
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
sa svojom plaćom ispisanom preko prsa kako bi svi vidjeli.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Ali zašto bi tvrtka željela obeshrabriti razgovore o plaćama?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Zašto neki ljudi to prihvate, dok se drugi bune protiv toga?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Ispostavlja se da, unatoč pretpostavkama,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
tajnovitost plaća doprinosi velikim uštedama novca.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Vidite, držanje plaća u tajnosti
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
dovodi do nečega što ekonomisti nazivaju "asimetričnost informacija."
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
To je situacija gdje, prilikom pregovora,
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
jedna strana ima puno više informacija nego druga strana.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
A kod zapošljavanja ili promocije ili razgovora o povišici,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
poslodavac može koristiti tu tajnovitost kako bi uštedio puno novca.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Zamislite koliko bolje bi mogli pregovarati o povišici
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
kada bi znali svačiju plaću.
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Ekonomisti upozoravaju kako asimetričnost informacija
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
može doprinijeti lošem tržištu.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Netko ostavi ispis plaća na kopirki
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
i odjednom svi viču jedni na druge.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Zapravo, oni upozoravaju
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
kako asimetričnost informacija može dovesti do potpunog sloma tržišta.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
I mislim kako smo gotovo tamo.
03:48
Here's why:
76
228133
1166
Evo zašto:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
prvo, većina zaposlenika ne zna kakva je njihova plaća u odnosu na plaće kolega.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
U istraživanju iz 2015. godine, na 70,000 zaposlenika,
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
dvije trećine svih koji su plaćeni po stopama tržišta
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
se osjećaju potplaćenima.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
I od svih koji se osjećaju potplaćenima,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
60 posto njih je reklo kako namjeravaju dati ostavku
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
bez obzira na to gdje se nalaze -- potplaćeni, preplaćeni
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
ili plaćeni po stopi tržišta.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
Kada bi sudjelovali u tom istraživanju, što biste rekli?
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Jeste li potplaćeni?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Čekajte -- kako možete to znati
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
kada vam je zabranjeno pričati o tome?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Iduće, asimetričnost informacija, tajnovitost plaća,
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
lako vode do zapostavljanja diskriminacije
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
koja već danas postoji na tržištu.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
U izvješću iz 2011. godine sa Instituta za Istraživanje Ženskih Prava,
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
nesrazmjer u plaćama između muškaraca i žena
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
je bio 23 posto.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
Tu proizlazi ta razlika od 77 centi na dolar.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Ali u Federalnoj Vladi,
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
gdje su plaće vezane uz određene razrede
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
i svatko zna koji su to razredi,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
nesrazmjer u plaćama se smanji na 11 posto --
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
i to je prije kontroliranja bilo kojeg od faktora
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
za koje ekonomisti raspravljaju da li ih kontrolirati ili ne.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Ukoliko stvarno želimo ukinuti nesrazmjer u plaćama,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
možda bismo trebali objaviti ispis plaća.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Ako ovako izgleda potpuni slom tržišta,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
onda otvorenost predstavlja jedini način da se uspostavi pravednost.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Shvaćam kako davanjem ljudima do znanja koliko zarađujete
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
može biti neugodno,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
no nije li manje neugodno
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
nego se uvijek pitati da li ste diskriminirani,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
ili da li su vaša žena ili kćer ili sestra nepravedno plaćene?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Otvorenost predstavlja najbolji način da se osigura pravda
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
i transparentnost plaća radi upravo to.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Zato su korporativni i poduzetnički vođe
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
eksperimentirali godinama sa razgovorima o plaćama.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
Poput Dane Atkinson-a.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Dane je serijski poduzetnik koji je osnovao mnogo tvrtki
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
gdje je plaća bila tajna
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
i čak je iskoristio tu situaciju kako bi platio dvije jednako kvalificirane
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
osobe drastično različite plaće,
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
ovisno kako dobro mogu pregovarati.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
I Dane je svjediočio svađi koja je uslijedila kao rezultat toga.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Stoga, kada je osnovao svoju najnoviju tvrtku, SumAll,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
posvetio se transparentnosti plaća od samog početka.
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
I rezultati su bili nevjerojatni.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
I u svakom istraživanju,
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
kada ljudi znaju koliko su plaćeni,
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
i koliko je to u usporedbi sa kolegama,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
veća je vjerojatnost kako će marno raditi kako bi se poboljšali,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
veća je vjerojatnost da su prisutni, i manja šansa da daju ostavku.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
I zato Dane nije sam.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Od tehnoloških start-up-ova, poput Buffer-a,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
sve do desetaka tisuća zaposlenih u Whole Foods-u,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
gdje, ne samo da je vaša plaća poznata svima,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
već i podaci o uspješnosti trgovine i vašeg tima
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
su dostupni na intranetu tvrtke
06:31
for all to see.
136
391443
1222
svim zaposlenicima.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Transparentnost plaća može poprimiti puno oblika.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Jedna veličina ne odgovara svima.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
Neki objave plaće kako bi ih svi vidjeli.
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Neki ih drže u sklopu tvrtke.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Neki objave formule za izračun plaća,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
dok drugi objave razrede plaća
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
i dodjele te razrede zaposlenicima.
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
Stoga ne morate napraviti znakove
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
za sve zaposlenike da ih nose po uredu.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
I ne morate biti jedini koji nosi znak
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
koji ste izradili kod kuće.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Ali, svi mi možemo doprinijeti transparentnosti plaća.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
Za sve vas koji imate autoritet
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
da krenete prema transparentnosti:
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
vrijeme je da se krene naprijed.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
I za sve vas koji nemate taj autoritet:
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
vrijeme je da se založite za pravo da ga imate.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Koliko ste plaćeni?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
I koliko je to u usporedbi sa ljudima s kojima radite?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Trebali biste to znati.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
Jednako kao i oni.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Hvala vam.
07:25
(Applause)
159
445128
3178
(Pljesak)
O ovoj web stranici

Ova stranica će vas upoznati s YouTube videozapisima koji su korisni za učenje engleskog jezika. Vidjet ćete lekcije engleskog koje vode vrhunski profesori iz cijelog svijeta. Dvaput kliknite na engleske titlove prikazane na svakoj video stranici da biste reproducirali video s tog mjesta. Titlovi se pomiču sinkronizirano s reprodukcijom videozapisa. Ako imate bilo kakvih komentara ili zahtjeva, obratite nam se putem ovog obrasca za kontakt.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7