Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

202,651 views ・ 2016-10-11

TED


Видеог тоглуулахын тулд доорх англи хадмал дээр давхар товшино уу.

Translator: Tuya Bat Reviewer: Munkhbaatar Lkhagvaa
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Таны цалин хэд вэ?
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
Чангаар хариулсны хэрэггүй.
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Зүгээр л дотроо саначих.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Харин одоо таны хажууд байгаа хүн хэдийг авдаг гэж та бодож байна?
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
Бас л чангаар хэлсний хэрэггүй.
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Инээд)
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
Таны хажууд суудаг ажилтан
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
хэдийг авдаг бол оо?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Та мэдэх үү?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Та мэдэх хэрэгтэй юу?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Танаас эдгээр асуултыг асуухад надад бага зэрэг эвгүй байна л даа.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Гэхдээ та үнэнийг хэлэхэд мэдмээр л байгаа биз дээ?
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Бидний ихэнх нь цалингаа зарлахыг жаахан эвгүй гэж үздэг.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Бид энэ тухай хөршүүддээ хэлэх ёсгүй,
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
ажил дээр хажуу ширээнийхээ хүнд бүр ч болохгүй.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Гол шалтгаан нь хүн болгон бие биенийхээ цалинг мэддэг бол
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
бүх зүйл хяналтаас гарна гэж боддог.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Хэрүүл маргаан дэгдэж,
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
бүр хэд хэдэн хүн ажлаасаа гарч ч мэднэ.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
Харин бусдаас нууцлах нь энэ бүх маргааны гол шалтгаан бол яах вэ?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
Энэ нууцлалыг алга болгочихвол ямар вэ?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Нээлттэй байх нь компани доторх шударга болон хамтран ажиллах хандлагыг
01:16
inside a company?
22
76614
1222
нэмэгдүүлдэг болов уу?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Хэрвээ цалингийн ил тод байдал бүрэн хангагдвал яах бол оо?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
Сүүлийн хэдэн жилийн турш
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
би байгууллагуудын болон энтрепренёр манлайлагчдыг судалсан.
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
Тэд компанийг удирдах уламжлалт аргаас татгалзсан юм.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
Цалингийн асуудал удаа дараа тавигдсаар байсан л даа.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
Хариултууд нь улам гайхшруулсаар байсан.
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Цалингийн ил тод байдал буюу
компани дотроо цалингийнхаа хэмжээг чөлөөтэй хуваалцах нь
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
ажилтнуудад төдийгүй байгууллагад
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
сайнаар нөлөөлдөг.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
Хүмүүс цалингаа хамтран ажиллагсдаас нь их багыг мэдэхгүй үед
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
өөрсдийгөө харьцангуй бага цалинтай,
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
бүр зарим тохиолдолд гадуурхагдсан мэдрэмж төрдөг байна.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Танд бага цалин өгдөг эсвэл гадуурхдаг мэт санагддаг
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
байгууллагад та ажиллахыг хүсэх үү?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Харин цалинг нууцлаад байх нь яг ийм байдал үүсгэдэг.
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
Олон жилийн өмнөөс тогтсон ийм жишиг түгээмэл тохиолддог.
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
АНУ-д аливаа ажилтан цалингийнхаа хэмжээг
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
бусадтай хуваалцах эрх нь хуулиар хамгаалагдсан мөртлөө тэр шүү дээ.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
Хэдэн арван жилийн тэртээх нэг алдартай жишээнд
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
Вэнити Фэйр сэтгүүлийн удирдлага
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
"Ажилтнуудыг авсан цалингийнхаа тухай хоорондоо ярилцахыг хориглоно" гэсэн
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
гарчигтай сануулгыг тарааж байсан.
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
Ажилтнуудыг авсан цалингийнхаа тухай хоорондоо ярилцахыг "хориглоно".
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Энэ сануулга хэнд ч таалагдаагүй нь ойлгомжтой.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Алгокиний Дугуй Ширээний гишүүд болох
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Нью-Йоркийн зохиолчид
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
Дороти Паркер, Роберт Бэнчли, Роберт Шэрвуд нар
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
маргааш өдөр нь ил тод байдлыг
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
хамгаалах зорилгоор
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
цалингийнхаа хэмжээг бичсэн самбар хүзүүнээсээ зүүцгээсэн байлаа.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Инээд)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Цалингаа бичээд хүн бүрт харагдахаар
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
хүзүүнээсээ зүүж ажилдаа ирнэ гээд төсөөл дөө.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Гэхдээ яагаад компаниуд цалингаа ярихыг сайшаадаггүй юм бол?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Яагаад үүнийг зарим нь үг дуугүй дагаж, зарим нь эсэргүүцдэг юм бол?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Дээр дурдсан шалтгаанаас гадна
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
цалинг нууцлах нь маш их мөнгө хэмнэх арга болдог байх нь.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Цалинг нууц байлгах нь
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
эдийн засгийн хэллэгээр "мэдээллийн тэнцвэргүй байдал" үүсгэдэг.
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
Энэ нь аливаа хэлцэлд оролцогч 2 талын
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
нэг нь нөгөөгөөсөө хамаагүй илүү мэдээлэлтэй байхыг хэлнэ.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
Ажилд авах, тушаал дэвшүүлэх эсвэл цалин нэмэх хэлцэлд
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
ажил олгогч ийм нууцлалыг маш их мөнгө хэмнэх зорилгоор ашиглаж болно.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Хэрвээ та хүн бүрийн цалинг мэддэг байсан бол
өөрийгөө хэр сайн хэлцэл хийх байснаа төсөөл дөө.
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Эдийн засагчид мэдээллийн тэнцвэргүй байдал
зах зээлийг гажуудуулна гэж анхааруулдаг.
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Хувилагч төхөөрөмж дээр орхисон цалингийн чекээс болж
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
нэг мэдэхэд л хүмүүс өөд өөдөөсөө хашхирч эхэлнэ.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Тэд бүр мэдээллийн тэнцвэргүй байдал,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
бүр эдийн засгийг уналтад оруулж болзошгүйг сануулдаг.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
Бид үүнд хүрэхэд тун ойрхон байна.
03:48
Here's why:
76
228133
1166
Яагаад гэвэл,
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
нэгт, ихэнх ажилтнууд хамтрагчаасаа илүү эсвэл бага авдаг эсэхээ мэддэггүй.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
2015 онд 70 мянган хүнээс авсан судалгаагаар
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
зах зээлийн дундаж түвшингийн цалин авдаг хүмүүсийн 2/3 нь
өөрсдийгөө дунджаас доогуур авдаг гэж боддог нь тогтоогдсон.
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
Бага цалин авдаг гэсэн хүмүүс
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
их, бага, яг дундаж хэмжээний цалинтайгаасаа
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
үл хамааран 60 хувь нь
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
ажлаасаа гарах бодолтой байгаа гэсэн.
Та энэ судалгаанд оролцсон бол юу гэж хариулах байсан бэ?
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Та бага цалин авдаг уу?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Гэхдээ азнаарай.
Та энэ тухай ярьж болохгүй байж яаж мэдэх юм бэ?
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Мөн мэдээллийн тэнцвэргүй байдал, цалингийн нууцлал хоёр
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
өнөөгийн эдийн засагт аль хэдийн үүсээд байгаа
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
ялгаварлан гадуурхах явдлыг улам даамжруулж байна.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
2011 оны Эмэгтэйчүүдийн Бодлогын Судалгааны Хүрээлэнгээс гаргасан тайланд
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн цалингийн зөрүү
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
23 хувь байсан.
Эндээс л эмэгтэйчүүд 1 доллар тутмаас 77 цент авдаг гэсэн нөгөө яриа үүссэн.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Харин төрийн албанд
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
цалингийн шатлалыг тодорхой зааж өгсөн ба
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
хүн бүр энэ шатлалын тухай мэддэг учраас
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
цалингийн ялгаа нь 11 хувь хүртэл буурсан.
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
Цалингийн ялгаа гарахад нөлөөлдөг бусад хүчин зүйлс
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
өөрчлөгдөөгүй байхад л ийм бууралт гарч байна гээд бод доо.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Хэрвээ жендерт суурилсан цалингийн ялгааг арилгая гэвэл
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
цалингийн жагсаалтыг дэлгэхээс л эхлэх ёстой байх.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Эдийн засгийн уналт хэрвээ энэ мөн бол,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
нээлттэй ил тод байдал нь шударга ёсыг хангах ганц арга болдог.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Мэдээж хүмүүст хэдийг олдгоо мэдэгдэх нь
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
эвгүй байж магадгүй.
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
Гэвч өөрийгөө гадуурхагддаг эсвэл
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
эхнэр, охин, эгч дүү нарын чинь цалинг шударга бусаар
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
тогтоодог болов уу гэж бодож байснаас дээр биш гэж үү?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Нээлттэй байх нь шударга ёсыг хангах хамгийн зөв арга.
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
Харин цалингийн ил тод байдал үүнийг биелүүлнэ.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Энтрепренёр, байгууллагын удирдагч нар
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
олон жилийн турш цалингаа хуваалцах аргыг туршсаар ирсэн.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
Жишээ нь, Дэйн Аткинсон байна.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Дэйн маш туршлагатай энтрепренёр ба олон компанийг
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
цалингийн нууцлалтай эхлүүлж,
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
энэ байдлаа ашиглан адил ур чадвартай хоёр хүнд
цалингийн хэлцлээ хэр сайн хийснээс нь шалтгаалан
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
хол зөрүүтэй цалинжуулсан байна.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
Тэгээд Дэйн үүнээс болж үүссэн тэмцлийг олж харсан.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Тэр хамгийн сүүлд нээсэн СамОлл компаниа эхлүүлэхдээ
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
анхнаас нь цалингийн ил тод байдлаар хангасан.
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
Үр дүн нь гайхамшигтай байсан.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
Олон олон судалгаагаар
хүмүүс өөрсдийгөө ямар түвшинд цалинждаг,
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
цалин нь бусад хүмүүсийнхээс ямар байна гэдгээс шалтгаалан
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
ажлынхаа үр дүнг сайжруулахын тулд илүү хичээж,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
илүү хүчээ зарцуулахаас гадна ажлаасаа гарах магадлал багассан.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Иймээс ч Дэйн ганцаараа биш.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Технологийн гарааны бизнес болох Баффераас эхлээд
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
Хоул Фүүдс компаний хэдэн арван мянган ажилчдад хүртэл
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
зөвхөн цалингаас гадна
дэлгүүр, хэлтэс дэх ажлын үр дүнгүүд нь
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
дотоод сүлжээгээр
06:31
for all to see.
136
391443
1222
бүх хүмүүст харагддаг.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Цалингийн ил тод байдал нь маш олон төрөл байдаг л даа.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Нэг төрөл нь бүгдэд нь таарна гэсэн үг биш.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
Зарим нь цалингаа бүгдэд харагдахаар тавина.
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Зарим нь компани дотроо харуулна.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Зарим нь цалингаа бодох томьёог заана.
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
Зарим нь цалингийн шатлалаа зарлаад
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
хүмүүстээ аль шатлалд байгааг хэлнэ.
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
Та бүх ажилчдадаа бичиж өгөөд
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
ажил дээр нь зүүлгээд явах шаардлагагүй.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
Та ч мөн гэртээ хийсэн зүүлтээ
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
ганцаараа зүүх албагүй.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Гэхдээ бид цалингийн ил тод байдалд хүрэх чухал алхмуудыг хийж чадна.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
Ил тод байдалд чиглэсэн арга хэмжээ авах
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
эрх мэдэлтэй хүмүүст хэлэхэд,
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
одоо урагш хөдлөх цаг болсон.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
Эрх мэдэл хараахан байхгүй хүмүүст хандаж хэлэхэд,
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
эрхийнхээ төлөө бат зогсох цаг нь ирлээ.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Тэгэхээр, таны цалин хэд вэ?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
Таны хамт ажилладаг хүнийхээс ямар вэ?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Та мэдэх эрхтэй!
07:21
And so should they.
157
441312
1275
Тэд ч бас!
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Баярлалаа.
07:25
(Applause)
159
445128
3178
(Алга ташилт)
Энэ вэбсайтын тухай

Энэ сайт нь танд англи хэл сурахад хэрэгтэй YouTube-ийн видеонуудыг танилцуулах болно. Та дэлхийн өнцөг булан бүрээс шилдэг багш нарын заадаг англи хэлний хичээлүүдийг үзэх болно. Видеоны хуудас бүр дээр гарч буй англи хадмал дээр давхар товшиж, тэндээс видеог тоглуул. Хадмал орчуулга нь видеог тоглуулахтай синхрон гүйлгэдэг. Хэрэв танд санал хүсэлт, санал хүсэлт байвал энэ холбоо барих маягтыг ашиглан бидэнтэй холбоо барина уу.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7