Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

190,643 views

2016-10-11・ TED

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

190,643 views・2016-10-11

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Tuya Bat Reviewer: Munkhbaatar Lkhagvaa
00:13
How much do you get paid?
Таны цалин хэд вэ?
00:15
Don't answer that out loud.
Чангаар хариулсны хэрэггүй.
00:17
But put a number in your head.
Зүгээр л дотроо саначих.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
Харин одоо таны хажууд байгаа хүн хэдийг авдаг гэж та бодож байна?
00:25
Again, don't answer out loud.
Бас л чангаар хэлсний хэрэггүй.
00:27
(Laughter)
(Инээд)
00:29
At work, how much do you think
Таны хажууд суудаг ажилтан
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
хэдийг авдаг бол оо?
00:35
Do you know?
Та мэдэх үү?
00:36
Should you know?
Та мэдэх хэрэгтэй юу?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
Танаас эдгээр асуултыг асуухад надад бага зэрэг эвгүй байна л даа.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
Гэхдээ та үнэнийг хэлэхэд мэдмээр л байгаа биз дээ?
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
Бидний ихэнх нь цалингаа зарлахыг жаахан эвгүй гэж үздэг.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
Бид энэ тухай хөршүүддээ хэлэх ёсгүй,
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
ажил дээр хажуу ширээнийхээ хүнд бүр ч болохгүй.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
Гол шалтгаан нь хүн болгон бие биенийхээ цалинг мэддэг бол
00:59
then all hell would break loose.
бүх зүйл хяналтаас гарна гэж боддог.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
Хэрүүл маргаан дэгдэж,
01:03
there might even be a few people who quit.
бүр хэд хэдэн хүн ажлаасаа гарч ч мэднэ.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
Харин бусдаас нууцлах нь энэ бүх маргааны гол шалтгаан бол яах вэ?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
Энэ нууцлалыг алга болгочихвол ямар вэ?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
Нээлттэй байх нь компани доторх шударга болон хамтран ажиллах хандлагыг
01:16
inside a company?
нэмэгдүүлдэг болов уу?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
Хэрвээ цалингийн ил тод байдал бүрэн хангагдвал яах бол оо?
01:22
For the past several years,
Сүүлийн хэдэн жилийн турш
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
би байгууллагуудын болон энтрепренёр манлайлагчдыг судалсан.
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
Тэд компанийг удирдах уламжлалт аргаас татгалзсан юм.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
Цалингийн асуудал удаа дараа тавигдсаар байсан л даа.
01:33
And the answers keep surprising.
Хариултууд нь улам гайхшруулсаар байсан.
01:36
It turns out that pay transparency --
Цалингийн ил тод байдал буюу
компани дотроо цалингийнхаа хэмжээг чөлөөтэй хуваалцах нь
01:38
sharing salaries openly across a company --
01:40
makes for a better workplace for both the employee
ажилтнуудад төдийгүй байгууллагад
01:43
and for the organization.
сайнаар нөлөөлдөг.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
Хүмүүс цалингаа хамтран ажиллагсдаас нь их багыг мэдэхгүй үед
01:48
they're more likely to feel underpaid
өөрсдийгөө харьцангуй бага цалинтай,
01:50
and maybe even discriminated against.
бүр зарим тохиолдолд гадуурхагдсан мэдрэмж төрдөг байна.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
Танд бага цалин өгдөг эсвэл гадуурхдаг мэт санагддаг
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
байгууллагад та ажиллахыг хүсэх үү?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
Харин цалинг нууцлаад байх нь яг ийм байдал үүсгэдэг.
02:01
and it's a practice as old as it is common,
Олон жилийн өмнөөс тогтсон ийм жишиг түгээмэл тохиолддог.
02:04
despite the fact that in the United States,
АНУ-д аливаа ажилтан цалингийнхаа хэмжээг
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
бусадтай хуваалцах эрх нь хуулиар хамгаалагдсан мөртлөө тэр шүү дээ.
02:11
In one famous example from decades ago,
Хэдэн арван жилийн тэртээх нэг алдартай жишээнд
02:13
the management of Vanity Fair magazine
Вэнити Фэйр сэтгүүлийн удирдлага
02:16
actually circulated a memo entitled:
"Ажилтнуудыг авсан цалингийнхаа тухай хоорондоо ярилцахыг хориглоно" гэсэн
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
гарчигтай сануулгыг тарааж байсан.
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
Ажилтнуудыг авсан цалингийнхаа тухай хоорондоо ярилцахыг "хориглоно".
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
Энэ сануулга хэнд ч таалагдаагүй нь ойлгомжтой.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
Алгокиний Дугуй Ширээний гишүүд болох
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
Нью-Йоркийн зохиолчид
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
Дороти Паркер, Роберт Бэнчли, Роберт Шэрвуд нар
02:33
decided to stand up for transparency
маргааш өдөр нь ил тод байдлыг
02:35
and showed up for work the next day
хамгаалах зорилгоор
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
цалингийнхаа хэмжээг бичсэн самбар хүзүүнээсээ зүүцгээсэн байлаа.
02:40
(Laughter)
(Инээд)
02:42
Imagine showing up for work
Цалингаа бичээд хүн бүрт харагдахаар
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
хүзүүнээсээ зүүж ажилдаа ирнэ гээд төсөөл дөө.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
Гэхдээ яагаад компаниуд цалингаа ярихыг сайшаадаггүй юм бол?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
Яагаад үүнийг зарим нь үг дуугүй дагаж, зарим нь эсэргүүцдэг юм бол?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
Дээр дурдсан шалтгаанаас гадна
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
цалинг нууцлах нь маш их мөнгө хэмнэх арга болдог байх нь.
03:04
You see, keeping salaries secret
Цалинг нууц байлгах нь
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
эдийн засгийн хэллэгээр "мэдээллийн тэнцвэргүй байдал" үүсгэдэг.
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
Энэ нь аливаа хэлцэлд оролцогч 2 талын
03:11
one party has loads more information than the other.
нэг нь нөгөөгөөсөө хамаагүй илүү мэдээлэлтэй байхыг хэлнэ.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
Ажилд авах, тушаал дэвшүүлэх эсвэл цалин нэмэх хэлцэлд
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
ажил олгогч ийм нууцлалыг маш их мөнгө хэмнэх зорилгоор ашиглаж болно.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
Хэрвээ та хүн бүрийн цалинг мэддэг байсан бол
өөрийгөө хэр сайн хэлцэл хийх байснаа төсөөл дөө.
03:25
if you knew everybody's salary.
03:29
Economists warn that information asymmetry
Эдийн засагчид мэдээллийн тэнцвэргүй байдал
зах зээлийг гажуудуулна гэж анхааруулдаг.
03:32
can cause markets to go awry.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
Хувилагч төхөөрөмж дээр орхисон цалингийн чекээс болж
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
нэг мэдэхэд л хүмүүс өөд өөдөөсөө хашхирч эхэлнэ.
03:38
In fact, they even warn
Тэд бүр мэдээллийн тэнцвэргүй байдал,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
бүр эдийн засгийг уналтад оруулж болзошгүйг сануулдаг.
03:46
And I think we're almost there.
Бид үүнд хүрэхэд тун ойрхон байна.
03:48
Here's why:
Яагаад гэвэл,
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
нэгт, ихэнх ажилтнууд хамтрагчаасаа илүү эсвэл бага авдаг эсэхээ мэддэггүй.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
2015 онд 70 мянган хүнээс авсан судалгаагаар
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
зах зээлийн дундаж түвшингийн цалин авдаг хүмүүсийн 2/3 нь
өөрсдийгөө дунджаас доогуур авдаг гэж боддог нь тогтоогдсон.
04:02
said that they felt they were underpaid.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
Бага цалин авдаг гэсэн хүмүүс
04:07
60 percent said that they intended to quit,
их, бага, яг дундаж хэмжээний цалинтайгаасаа
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
үл хамааран 60 хувь нь
04:13
or right at the market rate.
ажлаасаа гарах бодолтой байгаа гэсэн.
Та энэ судалгаанд оролцсон бол юу гэж хариулах байсан бэ?
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
04:18
Are you underpaid?
Та бага цалин авдаг уу?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
Гэхдээ азнаарай.
Та энэ тухай ярьж болохгүй байж яаж мэдэх юм бэ?
04:22
because you're not allowed to talk about it?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
Мөн мэдээллийн тэнцвэргүй байдал, цалингийн нууцлал хоёр
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
өнөөгийн эдийн засагт аль хэдийн үүсээд байгаа
04:31
that's already present in the market today.
ялгаварлан гадуурхах явдлыг улам даамжруулж байна.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
2011 оны Эмэгтэйчүүдийн Бодлогын Судалгааны Хүрээлэнгээс гаргасан тайланд
04:37
the gender wage gap between men and women
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн цалингийн зөрүү
04:40
was 23 percent.
23 хувь байсан.
Эндээс л эмэгтэйчүүд 1 доллар тутмаас 77 цент авдаг гэсэн нөгөө яриа үүссэн.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
04:45
But in the Federal Government,
Харин төрийн албанд
04:47
where salaries are pinned to certain levels
цалингийн шатлалыг тодорхой зааж өгсөн ба
04:49
and everybody knows what those levels are,
хүн бүр энэ шатлалын тухай мэддэг учраас
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
цалингийн ялгаа нь 11 хувь хүртэл буурсан.
04:53
and this is before controlling for any of the factors
Цалингийн ялгаа гарахад нөлөөлдөг бусад хүчин зүйлс
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
өөрчлөгдөөгүй байхад л ийм бууралт гарч байна гээд бод доо.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
Хэрвээ жендерт суурилсан цалингийн ялгааг арилгая гэвэл
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
цалингийн жагсаалтыг дэлгэхээс л эхлэх ёстой байх.
05:04
If this is what total market failure looks like,
Эдийн засгийн уналт хэрвээ энэ мөн бол,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
нээлттэй ил тод байдал нь шударга ёсыг хангах ганц арга болдог.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
Мэдээж хүмүүст хэдийг олдгоо мэдэгдэх нь
05:14
might feel uncomfortable,
эвгүй байж магадгүй.
05:16
but isn't it less uncomfortable
Гэвч өөрийгөө гадуурхагддаг эсвэл
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
эхнэр, охин, эгч дүү нарын чинь цалинг шударга бусаар
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
тогтоодог болов уу гэж бодож байснаас дээр биш гэж үү?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
Нээлттэй байх нь шударга ёсыг хангах хамгийн зөв арга.
05:29
and pay transparency does that.
Харин цалингийн ил тод байдал үүнийг биелүүлнэ.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
Энтрепренёр, байгууллагын удирдагч нар
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
олон жилийн турш цалингаа хуваалцах аргыг туршсаар ирсэн.
05:37
Like Dane Atkinson.
Жишээ нь, Дэйн Аткинсон байна.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
Дэйн маш туршлагатай энтрепренёр ба олон компанийг
05:42
in a pay secrecy condition
цалингийн нууцлалтай эхлүүлж,
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
энэ байдлаа ашиглан адил ур чадвартай хоёр хүнд
цалингийн хэлцлээ хэр сайн хийснээс нь шалтгаалан
05:47
dramatically different salaries,
05:49
depending on how well they could negotiate.
хол зөрүүтэй цалинжуулсан байна.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
Тэгээд Дэйн үүнээс болж үүссэн тэмцлийг олж харсан.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
Тэр хамгийн сүүлд нээсэн СамОлл компаниа эхлүүлэхдээ
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
анхнаас нь цалингийн ил тод байдлаар хангасан.
06:01
And the results have been amazing.
Үр дүн нь гайхамшигтай байсан.
06:04
And in study after study,
Олон олон судалгаагаар
хүмүүс өөрсдийгөө ямар түвшинд цалинждаг,
06:06
when people know how they're being paid
06:07
and how that pay compares to their peers',
цалин нь бусад хүмүүсийнхээс ямар байна гэдгээс шалтгаалан
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
ажлынхаа үр дүнг сайжруулахын тулд илүү хичээж,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
илүү хүчээ зарцуулахаас гадна ажлаасаа гарах магадлал багассан.
06:15
That's why Dane's not alone.
Иймээс ч Дэйн ганцаараа биш.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
Технологийн гарааны бизнес болох Баффераас эхлээд
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
Хоул Фүүдс компаний хэдэн арван мянган ажилчдад хүртэл
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
зөвхөн цалингаас гадна
дэлгүүр, хэлтэс дэх ажлын үр дүнгүүд нь
06:26
but the performance data for the store and for your department
06:29
is available on the company intranet
дотоод сүлжээгээр
06:31
for all to see.
бүх хүмүүст харагддаг.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
Цалингийн ил тод байдал нь маш олон төрөл байдаг л даа.
06:36
It's not one size fits all.
Нэг төрөл нь бүгдэд нь таарна гэсэн үг биш.
06:38
Some post their salaries for all to see.
Зарим нь цалингаа бүгдэд харагдахаар тавина.
06:40
Some only keep it inside the company.
Зарим нь компани дотроо харуулна.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
Зарим нь цалингаа бодох томьёог заана.
06:45
and others post the pay levels
Зарим нь цалингийн шатлалаа зарлаад
06:47
and affix everybody to that level.
хүмүүстээ аль шатлалд байгааг хэлнэ.
06:49
So you don't have to make signs
Та бүх ажилчдадаа бичиж өгөөд
06:51
for all of your employees to wear around the office.
ажил дээр нь зүүлгээд явах шаардлагагүй.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
Та ч мөн гэртээ хийсэн зүүлтээ
06:56
that you made at home.
ганцаараа зүүх албагүй.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
Гэхдээ бид цалингийн ил тод байдалд хүрэх чухал алхмуудыг хийж чадна.
07:02
For those of you that have the authority
Ил тод байдалд чиглэсэн арга хэмжээ авах
07:04
to move forward towards transparency:
эрх мэдэлтэй хүмүүст хэлэхэд,
07:06
it's time to move forward.
одоо урагш хөдлөх цаг болсон.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
Эрх мэдэл хараахан байхгүй хүмүүст хандаж хэлэхэд,
07:10
it's time to stand up for your right to.
эрхийнхээ төлөө бат зогсох цаг нь ирлээ.
07:13
So how much do you get paid?
Тэгэхээр, таны цалин хэд вэ?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
Таны хамт ажилладаг хүнийхээс ямар вэ?
07:19
You should know.
Та мэдэх эрхтэй!
07:21
And so should they.
Тэд ч бас!
07:23
Thank you.
Баярлалаа.
07:25
(Applause)
(Алга ташилт)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.