Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

192,344 views

2016-10-11 ・ TED


New videos

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

192,344 views ・ 2016-10-11

TED


Dubbelklik op de Engelse ondertitels hieronder om de video af te spelen.

Vertaald door: Mirjam van Dijk Nagekeken door: Peter van de Ven
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Hoeveel krijg jij betaald?
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
Beantwoord dat niet hardop.
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Maar hou het bedrag in je hoofd.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Hoeveel zou de persoon naast je betaald krijgen, denk je?
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
Nog steeds, antwoord niet hardop.
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Gelach)
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
Op het werk, hoe veel zou de persoon in de kamer naast je
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
of aan het bureau naast je verdienen?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Weet jij het?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Zou je het moeten weten?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Het is een beetje ongemakkelijk om jullie die vragen te stellen.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Maar geef toe -- je wilt het weten.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
De meesten van ons voelen zich oncomfortabel hun salaris mede te delen.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
We horen het onze buren niet te vertellen
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
en al helemaal onze buren op kantoor niet.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Men veronderstelt dat wanneer iedereen weet wat iedereen betaald krijgt,
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
de hel losbreekt.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Er zouden onenigheden en ruzies komen,
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
of zelfs mensen die ontslag zouden nemen.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
Maar wat als geheimhouding juist de oorzaak is van die onenigheden?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
Wat zou er gebeuren als we niet meer geheimzinnig doen?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Wat als openheid eigenlijk rechtvaardigheid en samenwerking bevordert
01:16
inside a company?
22
76614
1222
in een bedrijf?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Wat zou er gebeuren als er volledige transparantie zou zijn?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
De afgelopen jaren
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
heb ik leidende ondernemers en zakenmensen bestudeerd
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
die twijfelen aan de gebruikelijke manier om een bedrijf te runnen.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
En de vraag over salaris blijft opkomen.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
En de antwoorden blijven verrassen.
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Het blijkt dat transparantie --
de hoogte van salarissen openlijk delen binnen een bedrijf --
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
zorgt voor een betere werkomgeving voor de werknemer
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
en voor de organisatie zelf.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
Wanneer mensen het salaris van hun collega's niet weten,
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
voelen ze zich sneller onderbetaald
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
en misschien zelfs gediscrimineerd.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Wil jij in een bedrijf werken waar geaccepteerd wordt
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
dat je je onderbetaald of gediscrimineerd voelt?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Maar salarissen geheim houden doet precies dat
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
en het is een oeroude gewoonte,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
ondanks het feit dat in de Verenigde Staten
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
werknemers het wettelijke recht hebben om over hun salaris te praten.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
In een beroemd voorbeeld van decennia terug,
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
verspreidde het management van Vanity Fair magazine
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
een memo met de titel:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
"Discussie tussen werknemers over ontvangen salaris verboden."
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
Discussie tussen werknemers over ontvangen salaris "verboden".
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Dat bericht werd niet door iedereen goed ontvangen.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
De New Yorkse schrijvers Dorothy Parker, Robert Benchley en Robert Sherwood,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
allen schrijvers van de Algonquin Round Table,
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
besloten om op te staan voor openheid
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
en kwamen de volgende dag op kantoor
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
met hun salaris op een bordje om hun nek.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Gelach)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Stel je eens voor dat je op kantoor komt
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
met je salaris op je borst geschreven zodat iedereen het kan zien.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Waarom zou een bedrijf het gesprek over salaris willen ontmoedigen?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Waarom vinden sommigen het een goed idee en anderen niet?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Het blijkt dat naast de veronderstelde reden,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
geheimzinnigheid over salarissen veel geld bespaart.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Het geheimhouden van salarissen
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
leidt tot wat economen "informatie-asymmetrie" noemen.
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
Dat is een situatie waarbij in onderhandelingen
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
de ene partij veel meer informatie heeft dan de andere partij.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
En bij het in dienst nemen, promotie of jaarlijkse salarisverhoging
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
kan een werkgever veel geld besparen door die geheimzinnigheid.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Stel je voor hoeveel beter je zou kunnen onderhandelen
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
als je het salaris van anderen wist.
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Economen waarschuwen dat door informatie-asymmetrie
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
markten van slag kunnen raken.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Iemand laat zijn loonstrook op de printer liggen
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
en plots ruziet iedereen met elkaar.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Economen waarschuwen zelfs
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
dat informatie-asymmetrie kan leiden tot compleet marktfalen.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
En ik denk dat we daar dicht bij zijn.
03:48
Here's why:
76
228133
1166
En wel hierom:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
ten eerste hebben de meeste medewerkers geen idee
hoeveel zij verdienen in verhouding tot hun collega's.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
In een onderzoek in 2015 onder 70.000 werknemers
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
gaf tweederde van iedereen die marktconform betaald werd aan
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
dat ze onderbetaald werden.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
En van iedereen die zich onderbetaald voelde,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
gaf 60 procent aan dat ze ontslag wilden nemen,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
of hun salaris nu in feite boven, onder
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
of precies op het marktgemiddelde lag.
Als het jou gevraagd was, wat zou je gezegd hebben?
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Word jij onderbetaald?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
O, wacht -- hoe kun je dat weten
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
als je niet over je salaris mag praten?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Ten tweede, informatie-asymmetrie
maakt het makkelijker om bestaande discriminatie te negeren.
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
Uit een rapport uit 2011 van het Institute for Women's Policy Research
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
23 procent bedraagt.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
77 cent tegenover elke dollar.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Maar in de federale regering,
waar salarissen vaste hoogtes hebben
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
en iedereen die hoogtes kent,
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
is de loonkloof slechts 11 procent --
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
en dat is vóór correcties voor factoren
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
waarover economen bekvechten of ervoor moet worden gecorrigeerd.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Als we werkelijk de loonkloof willen dichten,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
moeten we misschien starten met openheid over salarissen.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Als dit totaal marktfalen is,
dan is openheid de enige manier om rechtvaardigheid te bewerkstelligen.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Ik realiseer me dat het delen van salarisgegevens
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
ongemakkelijk voelt,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
maar het voelt toch beter
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
dan je continu af te moeten vragen of je gediscrimineerd wordt,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
en of jouw vrouw of jouw dochter of jouw zus onderbetaald wordt?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Openheid blijft de beste manier om rechtvaardigheid te bewerkstelligen,
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
en openheid over salarissen doet precies dat.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Daarom experimenteren leidende ondernemers en zakenmensen
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
al jaren met openheid over salarissen.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
Zoals Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Dane is een serie-ondernemer
die veel bedrijven gestart is met geheimhouding van salarissen
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
en die geheimhouding zelfs gebruikte om even geschikte werknemers
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
totaal verschillend te betalen,
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
afhankelijk van hoe goed die werknemers onderhandelden.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
En Dane zag de strijd die daar het gevolg van was.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Dus toen hij zijn nieuwste bedrijf startte, SumAll,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
paste hij vanaf de start openheid over salarissen toe.
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
En de resultaten waren verbazingwekkend.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
Onderzoeken tonen aan dat als mensen weten hoe ze betaald worden
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
en hoe dat zich verhoudt tot hun collega's,
ze harder werken om hun performance te verbeteren,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
ze meer betrokken zijn, en minder snel ontslag nemen.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Daarom is Dane niet de enige.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Van beginnende technologiebedrijven zoals Buffer,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
tot de tienduizenden medewerkers van Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
waar niet alleen je salaris openbaar is,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
maar ook de performance van het filiaal en je afdeling
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
is voor iedereen zichtbaar op het intranet.
06:31
for all to see.
136
391443
1222
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Openheid over salarissen is op vele manieren mogelijk.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Je moet het op maat toepassen.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
Sommige bedrijven laten de salarissen aan iedereen zien.
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Sommige houden het binnen het bedrijf.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Sommige publiceren alleen de wijze van berekening,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
of publiceren de beloningsniveaus
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
en koppelen iedereen aan een niveau.
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
Je hoeft dus geen bordjes te maken
die je medewerkers om hun nek kunnen hangen.
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
En je hoeft niet de enige te zijn
die een eigengemaakt bordje draagt.
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Maar we kunnen wel een stap zetten richting meer openheid.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
Voor degenen van jullie die het gezag hebben
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
om een stap richting openheid te zetten:
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
het is tijd om die stap te zetten.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
En voor degenen van jullie die dat niet hebben:
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
het is tijd om je hard te maken voor je recht op openheid.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Dus, hoeveel krijg jij betaald?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
En hoe vergelijkt zich dat tot het salaris van je collega's?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Je zou het moeten weten.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
En zij ook.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Dankjewel.
07:25
(Applause)
159
445128
3178
(Applaus)
About this site

Deze site laat u kennismaken met YouTube-video's die nuttig zijn om Engels te leren. U ziet Engelse lessen gegeven door topdocenten uit de hele wereld. Dubbelklik op de Engelse ondertitels op elke videopagina om de video af te spelen. De ondertitels scrollen synchroon met het afspelen van de video. Heeft u opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7