Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

201,148 views ・ 2016-10-11

TED


Κάντε διπλό κλικ στους αγγλικούς υπότιτλους παρακάτω για να αναπαραγάγετε το βίντεο.

Μετάφραση: Chryssa Takahashi Επιμέλεια: Iordana Baniora
Πόσο πληρώνεστε;
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Μην απαντήσετε δυνατά.
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Αλλά σκεφτείτε ένα νούμερο.
Τώρα: Πόσα νομίζετε ότι παίρνει το άτομο που κάθεται δίπλα σας;
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Ξανά, μην απαντήσετε δυνατά.
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Γέλια)
Στη δουλειά σας, πόσο νομίζετε
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
ότι πληρώνεται το άτομο που κάθεται δίπλα σας στη δουλειά;
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Το γνωρίζετε;
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Θα έπρεπε να το γνωρίζετε;
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Προσέξτε, νιώθω άβολα ακόμη και που τα ρωτάω αυτά.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Αλλά παραδεχτείτε το - κατά βάθος θέλετε να μάθετε.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Οι περισσότεροι νιώθουμε άβολα να διατυμπανίζουμε τους μισθούς μας.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να το πούμε στους γείτονές μας,
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
και σίγουρα όχι στους συναδέλφους μας στη δουλειά.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Ο υποτιθέμενος λόγος είναι ότι αν όλοι ήξεραν πόσο πληρώνεται ο καθένας
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
τότε θα γινόταν χαμός.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Θα είχαμε φιλονικίες, τσακωμούς,
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
ίσως και κάποιοι να υπέβαλαν την παραίτησή τους.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
Αν όμως στην πραγματικότητα η μυστικότητα είναι ο λόγος για όλη αυτή τη διαμάχη;
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
Τι θα γινόταν αν αφαιρούσαμε αυτή τη μυστικότητα;
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Τι θα γινόταν αν η ειλικρίνεια αύξανε τελικά
την αίσθηση της δικαιοσύνης και της συνεργασίας σε μια εταιρία;
01:16
inside a company?
22
76614
1222
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Τι θα γινόταν αν είχαμε ολική διαφάνεια αποδοχών;
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
Εδώ και μερικά χρόνια,
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
μελετώ τους εταιρικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
που αμφισβητούν τη συμβατική σοφία για το πώς διοικείται μια εταιρεία.
Το θέμα των αποδοχών βγαίνει συνεχώς στο προσκήνιο.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
Και οι απαντήσεις συνεχώς μας εκπλήσσουν.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Φαίνεται πως η διαφάνεια των μισθών
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
-το να μοιράζεστε ανοιχτά τις αποδοχές σε μια εταιρεία-
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
κάνει ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
και για τον εργαζόμενο και για τον οργανισμό.
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
Όταν αγνοούμε πώς συγκρίνεται η αμοιβή μας με αυτές των ομοτίμων μας,
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
είναι πιο πιθανό να νιώσουμε
ότι δεν πληρωνόμαστε αρκετά
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
και ίσως ότι γίνονται διακρίσεις.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Θέλετε να δουλεύετε κάπου όπου ανέχονται την ιδέα
ότι αισθάνεστε πως δεν πληρώνεστε αρκετά ή γίνονται διακρίσεις;
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Όμως ακριβώς αυτό γίνεται κρατώντας μυστικούς τους μισθούς,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
και είναι μια παλιά και συνηθισμένη πρακτική,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
παρά το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
ο νόμος προστατεύει το δικαίωμα του υπαλλήλου να συζητά τον μισθό του.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
Σε ένα διάσημο παράδειγμα πριν από δεκαετίες,
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
η διοίκηση του περιοδικού Vanity Fair
κυκλοφόρησε ένα υπόμνημα με τίτλο:
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
«Απαγόρευση Συζητήσεων των Υπαλλήλων για τους Μισθούς που Λαμβάνουν».
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
«Απαγόρευση» συζητήσεων των υπαλλήλων για τους μισθούς που λαμβάνουν.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Αυτό το υπόμνημα δεν έκανε καλή εντύπωση σε όλους.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Οι λογοτεχνικές φιγούρες Ντόροθυ Πάρκερ,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Ρόμπερτ Μπέντσλεϊ και Ρόμπερτ Σέργουντ,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
συγγραφείς της Στρογγυλής Τραπέζης του Αλγκόνκουιν,
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
αποφάσισαν να υπερασπιστούν τη διαφάνεια
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
και πήγαν στη δουλειά την επόμενη μέρα
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
με τον μισθό τους γραμμένο σε πινακίδες κρεμασμένες στον λαιμό τους.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Γέλια)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Φανταστείτε να πάτε στη δουλειά
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
με τον μισθό σας γραμμένο στο στήθος σας για να τον δουν όλοι.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Αλλά γιατί μια εταιρία να θέλει να αποτρέψει συζητήσεις για τους μισθούς;
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Γιατί μερικοί το δέχονται ενώ άλλοι εξεγείρονται;
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Φαίνεται ότι εκτός από τους προφανείς λόγους,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
η μυστικότητα των αποδοχών είναι ένας τρόπος να κάνετε μεγάλη οικονομία.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Βλέπετε, το να αποκρύπτουμε τις αποδοχές
οδηγεί σε αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «ασυμμετρία πληροφορίας».
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
Είναι μια κατάσταση όπου, σε μια διαπραγμάτευση,
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
το ένα μέρος έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες από το άλλο.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
Και στις συζητήσεις για προσλήψεις, προαγωγές ή ετήσιες αυξήσεις,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
ένας εργοδότης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη μυστικότητα
για να κάνει οικονομία.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Φανταστείτε πόσο καλύτερα θα μπορούσατε να διαπραγματευτείτε μια αύξηση
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
αν γνωρίζατε τις αποδοχές όλων.
Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η ασυμμετρία πληροφοριών
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
ίσως προκαλέσει αναστάτωση στις αγορές.
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Κάποιος αφήνει ένα απόκομμα μισθοδοσίας στο φωτοτυπικό,
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
και ξαφνικά όλοι μαλώνουν μεταξύ τους.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Στην πραγματικότητα, προειδοποιούν ακόμη ότι η ασυμμετρία πληροφοριών
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποτυχία των αγορών.
Και νομίζω ότι σχεδόν φτάσαμε εκεί.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
Να γιατί:
03:48
Here's why:
76
228133
1166
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
πρώτα, οι περισσότεροι υπάλληλοι δεν έχουν ιδέα
πώς συγκρίνονται οι αποδοχές τους με αυτές των ομοτίμων τους.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
Σε μια έρευνα το 2015 σε 70.000 υπαλλήλους,
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
τα 2/3 από όλους όσους πληρώνονταν με τον τρέχοντα μισθό της αγοράς
είπαν ότι ένιωθαν πως δεν τους πλήρωναν αρκετά.
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
Και από όλους όσους ένιωθαν ότι δεν τους πλήρωναν αρκετά,
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
το 60% είπαν ότι σκόπευαν να παραιτηθούν,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
ασχέτως το πού βρίσκονταν μισθολογικά - λιγότερα, περισσότερα
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
ή ακριβώς στον μισθό της αγοράς.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
Αν πέρνατε μέρος σε αυτή την έρευνα, τι θα λέγατε;
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Παίρνετε λίγα;
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Περιμένετε - πώς μπορείτε καν να ξέρετε,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
αφού δεν σας επιτρέπεται να μιλήσετε γι' αυτό;
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Επόμενο, η ασυμμετρία πληροφορίας, η μυστικότητα των μισθών,
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
κάνει ευκολότερο να αγνοηθεί η διάκριση
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
που ήδη υπάρχει σήμερα στην αγορά.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
Σε μια αναφορά του 2011 από το Ινστιτούτο Ερευνών Πολιτικών για Γυναίκες,
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
ήταν 23%.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
Από εκεί προέρχεται το 77 σεντ στο δολάριο.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Αλλά στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση,
όπου οι μισθοί είναι σε συγκεκριμένα επίπεδα
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
και όλοι ξέρουν ποια είναι αυτά τα επίπεδα,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
το χάσμα μεταξύ των φύλων συρρικνώνεται στο 11% -
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
και αυτό πριν ληφθούν υπόψη άλλοι παράγοντες
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
που διαφωνούν οι οικονομολόγοι για το αν θα τους λάβουν υπόψη ή όχι.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Αν θέλουμε όντως να κλείσουμε το μισθολογικό χάσμα των φύλων,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
ίσως θα έπρεπε να ανοίξουμε τη μισθοδοσία.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Αν η πλήρης αποτυχία των αγορών μοιάζει έτσι,
τότε η ειλικρίνεια παραμένει ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε δικαιοσύνη.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Καταλαβαίνω ότι με το να λέτε στους άλλους πόσα βγάζετε
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
ίσως να αισθάνεστε άβολα,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
αλλά δεν είναι λιγότερο άβολο
από το να αναρωτιέστε συνεχώς αν σας αδικούν,
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
ή αν η σύζυγός σας ή η κόρη σας ή η αδελφή σας δεν πληρώνεται δίκαια;
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Η ειλικρίνεια παραμένει ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσουμε δικαιοσύνη,
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
και η διαφάνεια των αποδοχών το κάνει αυτό.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Γι' αυτό επιχειρηματικοί ηγέτες και εταιρικοί ηγέτες
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
πειραματίζονται εδώ και χρόνια με το να μοιράζονται μισθούς.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
Όπως ο Ντέιν Άτκινσον.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Ο Ντέιν είναι κατά συρροήν επιχειρηματίας που ξεκίνησε πολλές εταιρίες
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
σε μια κατάσταση απορρήτου αποδοχών
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
και τη χρησιμοποίησε για να πληρώσει δύο εξίσου καταρτισμένα άτομα
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
πολύ διαφορετικούς μισθούς,
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
ανάλογα με το πόσο καλά μπορούσαν να διαπραγματευτούν.
Ο Ντέιν είδε τη διαμάχη που συνέβη ως αποτέλεσμα.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Έτσι, όταν ξεκίνησε την τελευταία του εταιρεία, SumAll,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
δεσμεύθηκε εξ αρχής σε διαφάνεια αποδοχών.
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
Και τα αποτελέσματα ήταν υπέροχα.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
Και μετά από μελέτες,
όταν ο κόσμος γνωρίζει πώς πληρώνεται
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
και πώς συγκρίνεται με τους ομότιμούς του,
είναι πιο πιθανό να δουλέψει πιο σκληρά για να βελτιώσει την απόδοσή του,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
πιο πιθανό να ασχοληθεί, και λιγότερο πιθανό να παραιτηθεί.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Γι' αυτό ο Ντέιν δεν είναι μόνος.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Από νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας όπως η Buffer,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
στους δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους της Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
όπου όχι μόνο ο μισθός σας είναι διαθέσιμος σε όλους,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
αλλά και τα δεδομένα απόδοσης για το κατάστημα και το τμήμα σας
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
είναι διαθέσιμα στο εταιρικό δίκτυο
06:31
for all to see.
136
391443
1222
για να δει ο καθένας.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Τώρα, η διαφάνεια αποδοχών παίρνει πολλές μορφές.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Δεν ταιριάζουν όλα παντού.
Μερικοί αναρτούν τους μισθούς τους ώστε να τους δουν όλοι.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Μερικοί το κρατούν μέσα στην εταιρεία.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Μερικοί αναρτούν τον τρόπο υπολογισμού αποδοχών,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
και άλλοι αναρτούν τα επίπεδα αποδοχών
και επισυνάπτουν τους πάντες σε αυτό το επίπεδο.
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
Δεν χρειάζεται λοιπόν, να φτιάξετε ταμπέλες
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
για να φορούν όλοι οι υπάλληλοί σας μέσα στο γραφείο.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
Και δεν χρειάζεται να είστε ο μοναδικός που φοράει μια ταμπέλα
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
που φτιάξατε σπίτι σας.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Αλλά όλοι μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερα βήματα προς τη διαφάνεια αποδοχών.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
Όσοι από εσάς έχετε το δικαίωμα
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
να προχωρήσετε προς τη διαφάνεια:
είναι ώρα να το κάνετε.
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
Και όσοι από εσάς δεν έχετε αυτό το δικαίωμα:
είναι ώρα να το διεκδικήσετε.
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Πόσο πληρώνεστε λοιπόν;
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
Και πώς συγκρίνεται αυτό με τους συναδέλφους σας;
07:19
You should know.
156
439190
1306
Θα πρέπει να το γνωρίζετε.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
Και αυτοί επίσης.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκρότημα)
07:25
(Applause)
159
445128
3178
Σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο

Αυτός ο ιστότοπος θα σας παρουσιάσει βίντεο στο YouTube που είναι χρήσιμα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Θα δείτε μαθήματα αγγλικών που διδάσκουν κορυφαίοι καθηγητές από όλο τον κόσμο. Κάντε διπλό κλικ στους αγγλικούς υπότιτλους που εμφανίζονται σε κάθε σελίδα βίντεο για να αναπαράγετε το βίντεο από εκεί. Οι υπότιτλοι μετακινούνται συγχρονισμένα με την αναπαραγωγή του βίντεο. Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή αιτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα επικοινωνίας.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7