Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

190,643 views

2016-10-11・ TED

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

190,643 views・2016-10-11

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Traducător: Lili Ionita Corector: Corina Kiss
00:13
How much do you get paid?
Cu cât sunteți plătit?
00:15
Don't answer that out loud.
Nu răspundeți cu voce tare.
00:17
But put a number in your head.
Dar gândiți-vă la o cifră.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
Acum: Cu cât credeți că este plătită persoana de lângă dumneavoastră?
00:25
Again, don't answer out loud.
Din nou, nu răspundeți cu voce tare.
00:27
(Laughter)
(Râsete)
00:29
At work, how much do you think
La muncă, cu cât credeți
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
că este plătită persoana de la biroul de lângă dumneavoastră?
00:35
Do you know?
Știți?
00:36
Should you know?
Ar trebui să știți?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
Observați, este un pic inconfortabil pentru mine să vă pun aceste întrebări.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
Dar recunoașteți -- ați cam vrea să știți.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
Majoritatea dintre noi nu acceptă ideea de a ne face public salariul.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
Nu ar trebui să îl spunem vecinilor,
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
și cu siguranță nu ar trebui să îl spunem vecinilor de birou.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
Presupusul motiv e că dacă toată lumea ar ști cât câștigă toată lumea,
00:59
then all hell would break loose.
atunci s-ar declanșa haosul.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
Ar apărea discuții, certuri,
01:03
there might even be a few people who quit.
ar putea fi persoane care ar demisiona.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
Dar dacă motivul acestui conflict este chiar confidențialitatea?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
Și ce s-ar întâmpla dacă am renunța la ea?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
Dacă transparența ar crește de fapt simțul corectitudinii și al colaborării
01:16
inside a company?
într-o companie?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
Ce s-ar întâmpla dacă am avea o transparență totală a salarizării?
01:22
For the past several years,
În ultimii câțiva ani,
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
am studiat lideri de corporații și antreprenori
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
ce pun la îndoială filosofia convențională despre conducerea unei firme.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
Și problema salarizării revine mereu.
01:33
And the answers keep surprising.
Iar răspunsurile continuă să surprindă.
01:36
It turns out that pay transparency --
Se pare că transparența salarizării --
01:38
sharing salaries openly across a company --
împărtășirea sinceră a salariilor în firmă --
01:40
makes for a better workplace for both the employee
duce la un loc de muncă mai bun atât pentru angajați,
01:43
and for the organization.
cât și pentru organizație.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
Când oamenii nu știu ce salariu au comparativ cu colegii lor,
01:48
they're more likely to feel underpaid
probabil cred că au salariul prea mic
01:50
and maybe even discriminated against.
și chiar că sunt discriminați.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
Vă doriți să lucrați într-un loc care tolerează
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
ca dumneavoastră să vă simțiți prost plătit sau discriminat?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
Însă secretizarea salariilor duce exact la asta,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
și e o practică pe cât de veche, pe atât de răspândită,
02:04
despite the fact that in the United States,
în ciuda faptului că în Statele Unite,
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
legea protejează dreptul unui angajat de a vorbi despre salariul lui.
02:11
In one famous example from decades ago,
Într-un faimos caz de acum zeci de ani,
02:13
the management of Vanity Fair magazine
conducerea revistei Vanity Fair
02:16
actually circulated a memo entitled:
a distribuit o notă numită:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
„Interzicerea Discuțiilor între Angajați privind Salariile Primite.”
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
„Interzicerea” discuțiilor între angajați despre salariile primite.
Acea notă nu a fost bine primită de toată lumea.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
Scriitori cunoscuți din New York Dorothy Parker,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
Robert Benchley și Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
toți scriitori ai Algonquin Round Table,
02:33
decided to stand up for transparency
au decis să apere transparența
02:35
and showed up for work the next day
și au venit a doua zi la muncă
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
cu salariul scris pe ecusoane agățate la gât.
02:40
(Laughter)
(Râsete)
02:42
Imagine showing up for work
Imaginați-vă că apăreți la muncă
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
cu salariul scris pe piept pentru a fi văzut de toată lumea.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
Dar de ce ar dori o firmă să descurajeze discuțiile despre salariu?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
De ce unele persoane acceptă asta, în timp ce alții se revoltă?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
Se pare că pe lângă presupusele motive,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
confidențialitatea salariului este o cale de a economisi mulți bani.
03:04
You see, keeping salaries secret
Vedeți, păstrarea secretă a salariilor
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
duce la ceea ce economiștii numesc ”asimetrie informațională”.
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
Aceasta este situație în care, într-o negociere,
03:11
one party has loads more information than the other.
o parte deține semnificativ mai multe informații decât cealaltă.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
Iar în discuțiile de angajare, promovare sau pentru mărirea anuală,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
angajatorul poate folosi acest secret pentru a economisi mulți bani.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
Imaginați-vă cum ați putea negocia o mărire de salariu
03:25
if you knew everybody's salary.
dacă ați cunoaște salariile celorlați.
03:29
Economists warn that information asymmetry
Economiștii avertizează că asimetria informațională
03:32
can cause markets to go awry.
poate duce o piață la haos.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
Cineva lasă fluturașul de salariu pe copiator
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
și dintr-o dată toată lumea țipă la toată lumea.
03:38
In fact, they even warn
De fapt, ei chiar avertizează
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
că asimetria informațională poate duce la un eșec total al pieței.
03:46
And I think we're almost there.
Și eu cred că suntem aproape de așa ceva.
03:48
Here's why:
Iată de ce:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
în primul rând mulți angajați nu știu cum este salariul lor față de al colegilor.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
Într-un sondaj din 2015 cu 70 000 de angajați,
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
două treimi dintre cei plătiți la valoarea pieței
04:02
said that they felt they were underpaid.
au spus că ei cred că sunt prost plătiți.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
Și dintre toți cei care cred că sunt prost plătiți,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
60% au spus că intenționează să își dea demisia.
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
indifferent de nivelul salariului -- prea mic, prea mare
04:13
or right at the market rate.
sau la valoarea corectă.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
Dacă ați fi participat la sondaj, ce ați fi spus?
04:18
Are you underpaid?
Sunteți prost plătiți?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
Stați puțin -- cum puteți ști,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
pentru că nu aveți voie să vorbiți despre asta?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
Apoi, asimetria informațională, confidențialiatea salariului
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
face să fie mai ușor de ignorat
04:31
that's already present in the market today.
discriminarea deja prezentă astăzi pe piață.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
Într-o raport din 2011 al Institutului de Cercetare a Politicii pentru Femei,
04:37
the gender wage gap between men and women
diferența de salariu între femei și bărbați
04:40
was 23 percent.
era de 23%.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
De aici vin cei 77 de cenți la un dolar.
04:45
But in the Federal Government,
În cadrul Guvernului Federal,
04:47
where salaries are pinned to certain levels
unde salariile sunt fixate la anumite niveluri
04:49
and everybody knows what those levels are,
pe care toată lumea le cunoaște,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
diferența între sexe se reduce la 11% --
04:53
and this is before controlling for any of the factors
și asta înainte de a controla oricare alți factori
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
pentru care economiștii se ceartă dacă să-i controleze sau nu.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
Dacă vrem cu adevărat să eliminăm diferența dintre sexe,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
poate ar trebui să începem prin afișarea salariilor.
05:04
If this is what total market failure looks like,
Dacă așa arată un eșec total al pieței,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
atunci transparența rămâne singura cale de a asigura corectitudinea.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
Îmi dau seama că făcând public salariul dumneavoastră
05:14
might feel uncomfortable,
poate fi stânjenitor,
05:16
but isn't it less uncomfortable
dar nu e mai puțin stânjenitor
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
decât să te întrebi continuu dacă ești discriminat,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
sau dacă soția sau fiica dumneavoastră, sau sora sunt corect plătite?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
Transparența râmăne cea mai bună cale de a asigura corectitudinea,
05:29
and pay transparency does that.
iar transparența salariilor face asta.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
De aceea liderii antreprenoriali și cei de corporații
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
au făcut experiment cu salariile publice, ani de zile.
05:37
Like Dane Atkinson.
Precum Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
Dane este un antreprenor în serie care a pus bazele multor companii
05:42
in a pay secrecy condition
folosind cofidențialitatea salarială
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
și chiar a fost cazul când a plătit două persoane cu aceeași calificare
05:47
dramatically different salaries,
cu salarii foarte diferite,
05:49
depending on how well they could negotiate.
în funcție de cât de bine au putut negocia.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
Iar Dane a văzut conflictul rezultat.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
Așa că la deschiderea noii sale companii, Sum All,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
s-a angajat să aibă transparență salarială de la început.
06:01
And the results have been amazing.
Iar rezultatele au fost uimitoare.
06:04
And in study after study,
În toate studiile,
06:06
when people know how they're being paid
când oamenii știu cum sunt plătiți
06:07
and how that pay compares to their peers',
și cum e salariul față de cel al colegilor,
e probabil să lucreze mai mult,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
să-și îmbunătățească performanțele,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
e probabil să se implice și mai puțin probabil să demisioneze.
06:15
That's why Dane's not alone.
De aceea Dane nu e singurul.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
De la inovatori în tehnologie, precum Buffer,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
până la zecile de mii de angajați de la Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
unde nu doar că salariul tău este public pentru toată lumea,
06:26
but the performance data for the store and for your department
dar datele de preformanță ale magazinului și departamentului tău
06:29
is available on the company intranet
sunt pe rețeaua privată a companiei,
06:31
for all to see.
fiind accesibile tuturor.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
Transparența salarială apare în numeroase feluri.
06:36
It's not one size fits all.
Nu există o metodă universală.
06:38
Some post their salaries for all to see.
Unii își postează salariile ca să fie vizibile tuturor.
06:40
Some only keep it inside the company.
Unii le păstrează doar în interiorul companiei.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
Unii postează formula de calcul a salariului,
06:45
and others post the pay levels
iar alții postează nivelurile de salarii
06:47
and affix everybody to that level.
și-i distribuie pe toți pe nivelul respectiv.
06:49
So you don't have to make signs
Așadar nu trebuie să faceți ecusoane
06:51
for all of your employees to wear around the office.
pe care toți angajații voștri să le poarte la birou.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
Și nici nu trebuie să fiți singurul care poartă
06:56
that you made at home.
un ecuson făcut acasă.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
Dar cu toții putem avansa către transparența salarială.
07:02
For those of you that have the authority
Pentru cei dintre voi care au autoritatea
07:04
to move forward towards transparency:
de a înainta spre transparență:
07:06
it's time to move forward.
este momentul de a acționa.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
Iar pentru cei dintre voi care nu au autoritatea,
07:10
it's time to stand up for your right to.
este momentul să vă cereți drepturile.
07:13
So how much do you get paid?
Deci cu cât sunteți plătit?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
Cum e suma asta comparată cu cea a colegilor voștri?
07:19
You should know.
Ar trebui să știți.
07:21
And so should they.
La fel și ei.
07:23
Thank you.
Mulțumesc.
07:25
(Applause)
(Apaluze)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.