Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

193,704 views ・ 2016-10-11

TED


Vă rugăm să faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză de mai jos pentru a reda videoclipul.

Traducător: Lili Ionita Corector: Corina Kiss
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Cu cât sunteți plătit?
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
Nu răspundeți cu voce tare.
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Dar gândiți-vă la o cifră.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Acum: Cu cât credeți că este plătită persoana de lângă dumneavoastră?
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
Din nou, nu răspundeți cu voce tare.
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Râsete)
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
La muncă, cu cât credeți
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
că este plătită persoana de la biroul de lângă dumneavoastră?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Știți?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Ar trebui să știți?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Observați, este un pic inconfortabil pentru mine să vă pun aceste întrebări.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Dar recunoașteți -- ați cam vrea să știți.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Majoritatea dintre noi nu acceptă ideea de a ne face public salariul.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Nu ar trebui să îl spunem vecinilor,
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
și cu siguranță nu ar trebui să îl spunem vecinilor de birou.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Presupusul motiv e că dacă toată lumea ar ști cât câștigă toată lumea,
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
atunci s-ar declanșa haosul.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Ar apărea discuții, certuri,
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
ar putea fi persoane care ar demisiona.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
Dar dacă motivul acestui conflict este chiar confidențialitatea?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
Și ce s-ar întâmpla dacă am renunța la ea?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Dacă transparența ar crește de fapt simțul corectitudinii și al colaborării
01:16
inside a company?
22
76614
1222
într-o companie?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Ce s-ar întâmpla dacă am avea o transparență totală a salarizării?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
În ultimii câțiva ani,
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
am studiat lideri de corporații și antreprenori
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
ce pun la îndoială filosofia convențională despre conducerea unei firme.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
Și problema salarizării revine mereu.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
Iar răspunsurile continuă să surprindă.
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Se pare că transparența salarizării --
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
împărtășirea sinceră a salariilor în firmă --
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
duce la un loc de muncă mai bun atât pentru angajați,
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
cât și pentru organizație.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
Când oamenii nu știu ce salariu au comparativ cu colegii lor,
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
probabil cred că au salariul prea mic
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
și chiar că sunt discriminați.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Vă doriți să lucrați într-un loc care tolerează
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
ca dumneavoastră să vă simțiți prost plătit sau discriminat?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Însă secretizarea salariilor duce exact la asta,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
și e o practică pe cât de veche, pe atât de răspândită,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
în ciuda faptului că în Statele Unite,
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
legea protejează dreptul unui angajat de a vorbi despre salariul lui.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
Într-un faimos caz de acum zeci de ani,
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
conducerea revistei Vanity Fair
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
a distribuit o notă numită:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
„Interzicerea Discuțiilor între Angajați privind Salariile Primite.”
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
„Interzicerea” discuțiilor între angajați despre salariile primite.
Acea notă nu a fost bine primită de toată lumea.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Scriitori cunoscuți din New York Dorothy Parker,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Robert Benchley și Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
toți scriitori ai Algonquin Round Table,
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
au decis să apere transparența
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
și au venit a doua zi la muncă
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
cu salariul scris pe ecusoane agățate la gât.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Râsete)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Imaginați-vă că apăreți la muncă
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
cu salariul scris pe piept pentru a fi văzut de toată lumea.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Dar de ce ar dori o firmă să descurajeze discuțiile despre salariu?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
De ce unele persoane acceptă asta, în timp ce alții se revoltă?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Se pare că pe lângă presupusele motive,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
confidențialitatea salariului este o cale de a economisi mulți bani.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Vedeți, păstrarea secretă a salariilor
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
duce la ceea ce economiștii numesc ”asimetrie informațională”.
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
Aceasta este situație în care, într-o negociere,
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
o parte deține semnificativ mai multe informații decât cealaltă.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
Iar în discuțiile de angajare, promovare sau pentru mărirea anuală,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
angajatorul poate folosi acest secret pentru a economisi mulți bani.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Imaginați-vă cum ați putea negocia o mărire de salariu
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
dacă ați cunoaște salariile celorlați.
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Economiștii avertizează că asimetria informațională
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
poate duce o piață la haos.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Cineva lasă fluturașul de salariu pe copiator
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
și dintr-o dată toată lumea țipă la toată lumea.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
De fapt, ei chiar avertizează
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
că asimetria informațională poate duce la un eșec total al pieței.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
Și eu cred că suntem aproape de așa ceva.
03:48
Here's why:
76
228133
1166
Iată de ce:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
în primul rând mulți angajați nu știu cum este salariul lor față de al colegilor.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
Într-un sondaj din 2015 cu 70 000 de angajați,
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
două treimi dintre cei plătiți la valoarea pieței
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
au spus că ei cred că sunt prost plătiți.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
Și dintre toți cei care cred că sunt prost plătiți,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
60% au spus că intenționează să își dea demisia.
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
indifferent de nivelul salariului -- prea mic, prea mare
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
sau la valoarea corectă.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
Dacă ați fi participat la sondaj, ce ați fi spus?
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Sunteți prost plătiți?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Stați puțin -- cum puteți ști,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
pentru că nu aveți voie să vorbiți despre asta?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Apoi, asimetria informațională, confidențialiatea salariului
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
face să fie mai ușor de ignorat
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
discriminarea deja prezentă astăzi pe piață.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
Într-o raport din 2011 al Institutului de Cercetare a Politicii pentru Femei,
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
diferența de salariu între femei și bărbați
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
era de 23%.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
De aici vin cei 77 de cenți la un dolar.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
În cadrul Guvernului Federal,
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
unde salariile sunt fixate la anumite niveluri
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
pe care toată lumea le cunoaște,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
diferența între sexe se reduce la 11% --
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
și asta înainte de a controla oricare alți factori
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
pentru care economiștii se ceartă dacă să-i controleze sau nu.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Dacă vrem cu adevărat să eliminăm diferența dintre sexe,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
poate ar trebui să începem prin afișarea salariilor.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Dacă așa arată un eșec total al pieței,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
atunci transparența rămâne singura cale de a asigura corectitudinea.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Îmi dau seama că făcând public salariul dumneavoastră
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
poate fi stânjenitor,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
dar nu e mai puțin stânjenitor
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
decât să te întrebi continuu dacă ești discriminat,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
sau dacă soția sau fiica dumneavoastră, sau sora sunt corect plătite?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Transparența râmăne cea mai bună cale de a asigura corectitudinea,
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
iar transparența salariilor face asta.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
De aceea liderii antreprenoriali și cei de corporații
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
au făcut experiment cu salariile publice, ani de zile.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
Precum Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Dane este un antreprenor în serie care a pus bazele multor companii
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
folosind cofidențialitatea salarială
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
și chiar a fost cazul când a plătit două persoane cu aceeași calificare
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
cu salarii foarte diferite,
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
în funcție de cât de bine au putut negocia.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
Iar Dane a văzut conflictul rezultat.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Așa că la deschiderea noii sale companii, Sum All,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
s-a angajat să aibă transparență salarială de la început.
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
Iar rezultatele au fost uimitoare.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
În toate studiile,
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
când oamenii știu cum sunt plătiți
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
și cum e salariul față de cel al colegilor,
e probabil să lucreze mai mult,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
să-și îmbunătățească performanțele,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
e probabil să se implice și mai puțin probabil să demisioneze.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
De aceea Dane nu e singurul.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
De la inovatori în tehnologie, precum Buffer,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
până la zecile de mii de angajați de la Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
unde nu doar că salariul tău este public pentru toată lumea,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
dar datele de preformanță ale magazinului și departamentului tău
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
sunt pe rețeaua privată a companiei,
06:31
for all to see.
136
391443
1222
fiind accesibile tuturor.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Transparența salarială apare în numeroase feluri.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Nu există o metodă universală.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
Unii își postează salariile ca să fie vizibile tuturor.
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Unii le păstrează doar în interiorul companiei.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Unii postează formula de calcul a salariului,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
iar alții postează nivelurile de salarii
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
și-i distribuie pe toți pe nivelul respectiv.
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
Așadar nu trebuie să faceți ecusoane
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
pe care toți angajații voștri să le poarte la birou.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
Și nici nu trebuie să fiți singurul care poartă
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
un ecuson făcut acasă.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Dar cu toții putem avansa către transparența salarială.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
Pentru cei dintre voi care au autoritatea
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
de a înainta spre transparență:
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
este momentul de a acționa.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
Iar pentru cei dintre voi care nu au autoritatea,
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
este momentul să vă cereți drepturile.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Deci cu cât sunteți plătit?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
Cum e suma asta comparată cu cea a colegilor voștri?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Ar trebui să știți.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
La fel și ei.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Mulțumesc.
07:25
(Applause)
159
445128
3178
(Apaluze)
About this site

Acest site vă va prezenta videoclipuri de pe YouTube care sunt utile pentru a învăța limba engleză. Veți vedea lecții de engleză predate de profesori de top din întreaga lume. Faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză afișate pe fiecare pagină video pentru a reda videoclipul de acolo. Subtitrările se derulează în sincron cu redarea videoclipului. Dacă aveți comentarii sau solicitări, vă rugăm să ne contactați folosind acest formular de contact.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7