Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

203,382 views ・ 2016-10-11

TED


אנא לחץ פעמיים על הכתוביות באנגלית למטה כדי להפעיל את הסרטון.

מתרגם: Tal Hemo מבקר: Sigal Tifferet
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
כמה אתם מרוויחים?
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
אל תענו על זה בקול רם
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
אבל תחשבו על מספר בראש.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
עכשיו: כמה אתם חושבים מרוויח האדם שיושב לידכם?
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
שוב, אל תענו בקול רם.
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(צחוק)
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
בעבודה, כמה אתם חושבים
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
מרוויח האדם בתא או בשולחן לידכם?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
האם אתם יודעים?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
כדאי לכם לדעת?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
שימו לב, זה קצת לא נעים בשבילי אפילו לשאול אתכם את השאלות האלו.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
אבל תודו שאתם די סקרנים לדעת.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
רובנו לא חשים בנוח לפרסם את המשכורת שלנו,
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
אנחנו לא אמורים לגלות לשכנים שלנו,
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
ואנחנו בוודאי לא אמורים לגלות לשכנים שלנו במשרד.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
ההנחה היא שאם כולם ידעו כמה כל אחד מרוויח,
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
יפרוץ תוהו ובוהו.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
יהיו ויכוחים ומריבות,
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
כמה אנשים עלולים אפילו להתפטר.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
אבל מה אם הסודיות היא למעשה הסיבה לכל הסכסוך הזה?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
ומה יקרה אם היינו מסירים את הסודיות הזו?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
מה אם פתיחות דווקא תגביר את תחושת ההוגנות
ואת שיתוף הפעולה בתוך החברה?
01:16
inside a company?
22
76614
1222
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
מה היה קורה אם היתה לנו שקיפות שכר מלאה?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
בשנים האחרונות
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
חקרתי את המנהיגים התאגידיים והיזמיים
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
שמטילים ספק בדעה הרווחת על איך לנהל חברה.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
ותמיד עולה שאלת המשכורת.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
והתשובות ממשיכות להפתיע.
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
מתברר ששקיפות שכר –
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
שיתוף גלוי של משכורות על פני החברה כולה –
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
משפר את מקום העבודה
הן לעובד והן לארגון.
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
כשאנשים לא יודעים איך שכרם משתווה לעמיתיהם,
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
גדל הסיכוי שהם ירגישו ששכרם נמוך מדיי
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
ואולי אפילו מופלים לרעה.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
האם אתם רוצים לעבוד במקום שמשלים עם הרעיון
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
שאתם מרגישים מקופחים או מופלים?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
שמירת משכורות בסוד עושה בדיוק את זה,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
וזה מנהג עתיק כמו שהוא נפוץ,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
למרות העובדה שבארצות הברית
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
החוק שומר על זכותם של העובדים לדון על שכרם.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
בדוגמא מפורסמת אחת לפני עשורים,
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
ההנהלה של מגזין "ואנטי פייר"
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
פרסמה תזכיר שכותרתו:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
"איסור דיון בנושא שכר בקרב עובדים."
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
"איסור" דיון בנושא שכר בקרב עובדים.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
ובכן, התזכיר הזה לא התקבל בברכה על ידי כולם.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
הסופרים מניו יורק, דורותי פארקר,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
רוברט בנצ'לי ורוברט שרווד,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
כולם סופרים ב"שולחן האלגונקווין העגול",
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
החליטו להלחם למען שקיפות
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
ויום למחרת הגיעו לעבודה
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
עם המשכורות שלהם כתובות בשלטים שתלויים על צווארם.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(צחוק)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
תדמיינו את עצמכם מגיעים לעבודה
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
כשהמשכורת שלכם כתובה על החזה שכולם יוכלו לראות.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
אבל למה שחברה בכלל תרצה להניא מדיונים על משכורות?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
למה ישנם אנשים שמשתפים פעולה עם זה בעוד אחרים מורדים נגד זה?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
מסתבר שבנוסף להנחות הרווחות,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
תשלום בסודיות היא למעשה דרך לחסוך הרבה כסף.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
אתם מבינים, שמירת המשכורות בסוד
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
מובילה למה שכלכלנים מכנים "מידע א-סימטרי".
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
זהו מצב בו, במשא ומתן,
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
לקבוצה אחת יש הרבה יותר מידע מלקבוצה השניה.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
ובדיונים על קבלה לעבודה, קידום או העלאה בשכר,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
המעסיק יכול להשתמש בסודיות הזו על מנת לחסוך הרבה כסף.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
תדמיינו כמה טוב יותר יכולתם להתמקח על העלאה בשכר
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
אם ידעתם את המשכורות של כולם.
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
כלכלנים מזהירים כי מידע א-סימטרי
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
יכול לגרום לשווקים להשתבש.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
מישהו משאיר תלוש משכורת במכונת צילום
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
ולפתע כולם צועקים אחד על השני.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
למעשה, הם אפילו מזהירים
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
שמידע א-סימטרי יכול להוביל לכשל שוק מוחלט.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
ואני חושב שאנחנו כמעט שם.
03:48
Here's why:
76
228133
1166
וזו הסיבה:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
ראשית, לרוב העובדים אין מושג איך המשכורת שלהם משתווה לעמיתיהם לעבודה.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
בסקר שנערך ב-2015 של כ-70,000 עובדים,
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
שני שליש מהמשתתפים שמשתכרים לפי שער השוק
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
ענו שהם מרגישים שלא משלמים להם מספיק.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
ומתוך כל אלו שענו כך,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
60 אחוז אמרו שהם מתכוונים להתפטר,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
ללא קשר להיכן הם היו – בעלי משכורות נמוכות או גבוהות
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
או בדיוק בשער השוק.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
אם אתם הייתם חלק מהסקר, מה הייתם עונים?
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
האם משלמים לכם מספיק?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
ובכן, רגע – איך תדעו בכלל,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
כשאתם לא מורשים לדבר על זה?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
שנית, מידע א-סימטרי, תשלום סודי,
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
עוזר להתעלם מהאפליה
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
שכבר קיימת בשוק היום.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
בדו"ח משנת 2011 של ה"מכון לחקר מדיניות הנשים",
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
פער השכר בין גברים לנשים
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
היה 23 אחוזים.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
מכאן מגיע 77 הסנטים על הדולר.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
אבל בממשלה הפדרלית,
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
היכן שהמשכורות מוצמדות לרמות מסויימות
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
שכולם יודעים מה הן,
פער השכר מצטמצם ל-11 אחוזים –
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
וזה לפני השליטה בגורמים כלשהם
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
שכלכלנים מתווכחים האם לשלוט בהם או לא.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
אם אנו באמת רוצים לסגור את פער השכר בין המינים,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
אולי אנחנו צריכים להתחיל בפתיחת גיליון השכר.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
אם כך נראה כשל שוק מוחלט,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
אזי פתיחות נשארת הדרך היחידה להבטיח הוגנות.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
אני מבין שלאפשר לאנשים לדעת כמה אתם מרוויחים
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
עלול להרגיש לא נוח.
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
אבל אין זה נוח יותר
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
מלתהות כל הזמן האם אתם מופלים לרעה,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
או האם הנשים שלכן או הבנות או האחיות שלכן מקבלות שכר לא הוגן?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
פתיחות נשארת הדרך הכי טובה להבטיח הגינות,
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
ושקיפות שכר עושה זאת.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
זו הסיבה שמנהיגי יזמות ותאגידים
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
התנסו בשיתוף משכורות במשך שנים.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
כמו דיין אטקינסון.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
דיין הוא יזם סדרתי שהקים חברות רבות
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
בתנאי שכר סודיים
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
ואפילו השתמש בתנאי הזה כדי לשלם לשני אנשים מוסמכים באותה המידה
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
שכר שונה באופן דרמטי,
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
תלוי כמה טוב הם התמקחו.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
ודיין ראה את הסכסוך שקרה כתוצאה מכך.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
לכן כשהקים את החברה החדשה שלו, "סאם אול",
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
הוא התחייב לשקיפות שכר מההתחלה.
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
והתוצאות היו מדהימות.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
ובמחקר אחר מחקר,
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
כשאנשים יודעים איך משלמים להם
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
ואיך השכר שלהם משתווה לשאר העובדים,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
הם נוטים לעבוד קשה יותר כדי לשפר את הביצועים שלהם,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
הם נוטים להיות מסורים יותר ונוטים פחות להתפטר.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
זו הסיבה שדיין לא לבד.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
מסטארט-אפים טכנולוגיים כמו "באפר",
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
אל עשרות אלפי העובדים ב"הול פודס",
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
במקום שלא רק המשכורות שלכם זמינות לראות כולם,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
אלא גם נתוני הביצועים של החנות ושל המחלקה שלך
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
הינם זמינים ברשת החברה
06:31
for all to see.
136
391443
1222
לעיני כל.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
עכשיו, שקיפות שכר יכולה להתקיים בשלל דרכים.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
לא הכל מתאים לכולם.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
יש המפרסמים את המשכורות שלהם לקהל הרחב.
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
אחרים שומרים את המידע בתוך החברה.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
יש המפרסמים את הנוסחה לחישוב המשכורת,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
וישנם אחרים המפרסמים את רמות השכר
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
ומשייכים את כולם לרמות הללו.
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
אז אתם לא חייבים להכין שלטים
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
לכל העובדים שלכם שיסתובבו איתם במשרד.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
ואתם לא חייבים להיות היחידים שעונדים שלט
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
שהכנתם בבית.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
אבל כולנו יכולים לנקוט בצעדים גדולים יותר למען שקיפות שכר.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
לאלו מכם שיש את הסמכות
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
להתקדם אל עבר שקיפות:
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
זה הזמן להתקדם.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
ולאלו מכם שאין את הסמכות:
זה הזמן לעמוד על זכותכם לכך.
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
אז כמה אתם מרוויחים?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
ואיך זה משתווה לשאר האנשים שאתם עובדים איתם?
07:19
You should know.
156
439190
1306
אתם צריכים לדעת.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
וכך גם הם.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
תודה רבה.
07:25
(Applause)
159
445128
3178
(מחיאות כפיים)
על אתר זה

אתר זה יציג בפניכם סרטוני YouTube המועילים ללימוד אנגלית. תוכלו לראות שיעורי אנגלית המועברים על ידי מורים מהשורה הראשונה מרחבי העולם. לחץ פעמיים על הכתוביות באנגלית המוצגות בכל דף וידאו כדי להפעיל את הסרטון משם. הכתוביות גוללות בסנכרון עם הפעלת הווידאו. אם יש לך הערות או בקשות, אנא צור איתנו קשר באמצעות טופס יצירת קשר זה.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7