What we do (and don't) know about the coronavirus | David Heymann

489,397 views

2020-03-05・ 7752    355


Visit http://TED.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk recommendations and more. What happens if you get infected with the coronavirus? Who's most at risk? How can you protect yourself? Public health expert David Heymann, who led the global response to the SARS outbreak in 2003, shares the latest findings about COVID-19 and what the future may hold. Recorded February 27, 2020 The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more. You're welcome to link to or embed these videos, forward them to others and share these ideas with people you know. For more information on using TED for commercial purposes (e.g. employee learning, in a film or online course), submit a Media Request here: http://media-requests.TED.com Follow TED on Twitter: http://twitter.com/TEDTalks Like TED on Facebook: http://facebook.com/TED Subscribe to our channel: http://youtube.com/TED

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Traducător: Claudia Pravat Corector: Bianca-Ioanidia Mirea
00:12
[As of the morning February 27, 2020,
[Până în dimineața zilei de 27 februarie 2020
00:14
there were at least 82,000 confirmed cases worldwide of the coronavirus
la nivel mondial erau confirmate cel puțin 82.000 de cazuri de coronavirus
00:17
and 2,810 deaths from it.
și 2.810 decese.
00:19
TED invited Dr. David Heymann to share the latest findings about the outbreak.]
La invitația TED, dr. David Heymann prezintă evoluția epidemiei.]
00:22
[What happens if you get infected with the coronavirus?]
[Ce se întâmplă dacă ești infectat cu coronavirus?]
00:25
This looks like a very mild disease, like a common cold,
Pare o boală ușoară, precum o răceală obișnuită
00:28
in the majority of people.
la majoritatea persoanelor.
00:30
There are certain people who get infected and have very serious illness;
Există anumiți oameni care dezvoltă o formă mai severă a bolii;
00:34
among them are health workers.
printre ei și personalul medical.
00:36
It's a very serious infection in them,
Infecția lor e mai severă
00:38
as they get a higher dose than normal people,
deoarece expunerea e mai mare decât la oamenii obișnuiți,
00:40
and at the same time, they have no immunity.
dar și pentru că nu au imunitate.
00:42
So in the general population,
În populația generală,
00:46
it's likely that the dose of virus that you receive when you are infected
cel mai probabil doza de virus cu care te infectezi
00:51
is much less than the dose that a health worker would receive,
e mult mai mică decât cea la care e expus personalul medical
00:54
health workers having more serious infections.
care dezvoltă forme mai severe.
00:56
So your infection would be less serious, hopefully.
Așadar, cu puțin noroc, infecția ta nu va fi foarte gravă.
00:59
So that leaves the elderly and those with comorbidities
Asta înseamnă că persoanele mai în vârstă și cele cu mai multe boli
01:03
to really be the ones that we have to make sure
sunt cele care trebuie să primească asistență medicală.
01:05
are taken care of in hospitals.
01:07
[Who are the people who should be most concerned about this?]
[Care sunt persoanele care ar trebui să se îngrijoreze cel mai mult?]
01:12
Well, the most concerned are people
Cei mai îngrijorați ar trebui să fie
01:14
who are, first of all, in developing countries
oamenii din țările în curs de dezvoltare,
01:17
and who don't have access to good medical care
care nu au acces la servicii medicale de calitate
01:20
and may not have access at all to a hospital,
și nici poate la spitale,
01:23
should an epidemic occur in their country.
dacă țara lor va fi lovită de epidemie.
01:26
Those people would be at great risk,
Aceștia vor în mare pericol,
01:28
especially the elderly.
în special vârstnicii.
01:29
Elderly in all populations are at risk,
În toate populațiile vârstnicii sunt la risc,
01:32
but especially those who can't get to oxygen.
dar mai ales acolo unde nu au acces la oxigen.
01:35
In industrialized countries,
În țările industrializate,
01:36
it's the very elderly who have comorbidities,
cei foarte bătrâni și cu comorbidități,
01:39
who have diabetes, who have other diseases,
cei care suferă de diabet sau au alte boli,
01:41
who are at risk.
sunt vulnerabili.
01:42
The general population doesn't appear to be at great risk.
Populația generală nu pare a fi la risc.
01:45
[What pre-existing medical conditions put people at higher risk?]
[Ce afecțiuni medicale preexistente prezintă un risc mai mare?]
01:50
First of all,
În primul rând,
01:51
pulmonary disease existing as a comorbidity is also important.
e important dacă există deja o afecțiune pulmonară.
01:55
In general, the elderly are at greater risk,
De regulă vârstnicii au un risc ridicat,
01:57
especially those over 70,
în special cei peste 70 de ani,
01:59
because their immune systems are not as effective
deoarece sistemul lor imunitar nu e la fel de eficient
02:02
as they might have once been,
ca înainte,
02:04
and they are more susceptible to infections.
și astfel sunt mai susceptibili la infecții.
02:07
In addition, in some instances in China,
În plus, în anumite cazuri din China,
02:10
there's been a coinfection with influenza
unii s-au infectat simultan cu virusul gripal
02:14
and at the same time,
și în același timp
02:15
there have been some bacterial superinfections
au existat și câteva infecții cu bacterii extrem de rezistente
02:17
on the pneumonias that are occurring.
pe lângă pneumonia apărută.
02:19
[Where can we find up-to-date information?]
[Unde putem găsi informații actualizate?]
02:22
The Center for Disease Control in Atlanta keeps track
Centrul pentru Controlul Bolilor din Atlanta ține evidența
02:25
and has updates on a regular basis on its website.
și are actualizări permanente pe website.
02:29
Also, the World Health Organization in Geneva,
Și Organizația Mondială a Sănătății din Geneva,
02:31
which is coordinating many of the activities
care coordonează majoritatea activităților pe plan internațional,
02:34
going on internationally,
02:35
also has a website with daily updates.
are un site cu actualizări la zi.
02:37
It's our responsibility to get that information as individuals,
E responsabilitatea noastră ca indivizi să ne informăm,
02:41
so we understand
astfel încât să înțelegem
02:42
and can make sure that we can contribute in our own way
și să ne asigurăm că putem contribui în felul nostru
02:45
to prevention of major spread.
la prevenirea unei răspândiri majore.
02:48
[You led the global response to the SARS outbreak in 2003.
[Ați condus intervenția în cazul epidemiei SARS din 2003.
02:50
How does this outbreak compare?]
Cum se compară cu cea de acum?]
02:52
That's the same problem with all new infections.
E aceeași problemă cu aceste contaminări noi.
02:54
This is an infection that's coming to humans
E o infecție care se transmite oamenilor
02:57
who have never been exposed to this virus before.
și la care nu au fost expuși niciodată.
03:00
They don't have any antibody protection,
Nu au anticorpi care să îi protejeze
03:02
and it's not clear whether their immune system
și nu e clar dacă sistemul lor imunitar
03:05
can handle this virus or not.
poate face față sau nu acestui virus.
03:07
This is a virus that usually finds itself in bats or in other animals,
E un virus care se găsește de obicei la lilieci sau alte animale,
03:11
and all of a sudden, it's in humans.
dar acum afectează oamenii.
03:13
And humans just don't have experience with this virus.
Iar oamenii nu sunt familiarizați cu acest virus.
03:17
But gradually,
Însă treptat
03:18
we are beginning to learn a lot, as we did with SARS.
începem să învățăm mai multe, ca și în cazul SARS.
03:21
And you know, there are certainly a larger number of deaths
Cu siguranță sunt mai multe decese
03:24
than there were with SARS.
decât în cazul SARS.
03:26
But when you divide that by a denominator of persons who are infected,
Dar dacă ne raportăm la numărul persoanelor infectate,
03:30
there are many, many more persons infected than there were with SARS.
sunt mult mai mulți oameni infectați decât au fost cu SARS.
03:34
The case fatality ratio,
Rata deceselor,
03:36
that is the ratio of deaths to the numbers of cases in SARS,
adică raportul dintre decese și numărul cazurilor de SARS,
03:40
was about 10 percent.
a fost de aproximativ 10%.
03:42
With the current coronavirus, COVID-19,
Cu coronavirusul actual, COVID-19,
03:45
it is two percent or probably less.
e de 2% sau chiar mai puțin.
03:48
So it's a much less virulent virus,
Așadar, e un virus mai puțin periculos.
03:51
but it's still a virus that causes mortality,
Totuși e un virus mortal,
03:53
and that's what we don't want entering human populations.
de asta nu vrem să afecteze populația globului.
03:56
[Have we responded adequately at border crossings, such as airports?]
[Cât de adecvate au fost măsurile luate la granițe și aeroporturi?]
04:00
It's clearly understood that airports or any land borders
Se știe că aeroporturile sau punctele de trecere de la graniță
04:04
cannot prevent a disease from entering.
nu pot împiedica o epidemie.
04:06
People in the incubation period can cross that border,
Persoanele aflate în perioada de incubație pot trece granița,
04:09
can enter countries
pot intra în țară
04:11
and can then infect others when they become sick.
și pot contamina pe alții atunci când se îmbolnăvesc.
04:14
So borders are not a means of preventing infections from entering a country
Așadar, frontierele nu pot opri un virus să intre într-o țară
04:20
by checking temperatures.
prin măsurarea temperaturii.
04:22
Borders are important because you can provide to people arriving
Granițele sunt importante pentru că le poți oferi celor care vin
04:26
from areas that might be at risk of having had infection,
din zonele cu risc de infecție
04:29
provide them with an understanding,
o informare tipărită sau verbală,
04:31
either a printed understanding or a verbal understanding,
04:34
of what the signs and symptoms are of this infection,
a semnelor și simptomelor acestei infecții
04:37
and what they should do if they feel that they might be infected.
și ce ar trebui să facă în cazul în care cred au fost infectați.
04:41
[What's the timeline for a vaccine?]
[Când va fi gata un vaccin?]
04:44
Vaccines are under development right now,
Vaccinurile sunt în curs de dezvoltare,
04:46
there's a lot of research going on.
se fac multe cercetări în acest moment.
04:48
That research requires first that the vaccine be developed,
Cercetările presupun mai întâi dezvoltarea unui vaccin,
04:52
then that it be studied for safety and effectiveness in animals,
apoi studierea siguranței și a eficacității pe animale,
04:57
who are challenged with the virus after they are vaccinated,
care sunt infectate cu virusul după ce au fost vaccinate,
05:00
and then it must go into human studies.
iar apoi se trece la studii pe oameni.
05:03
The animal studies have not yet begun,
Studiile pe animale n-au început încă,
05:05
but will soon begin for certain vaccines.
dar vor începe curând pentru anumite vaccinuri.
05:07
And it's thought that by the end of the year,
Se crede că până la sfârșitul anului
05:10
or early next year,
sau începutul anului viitor,
05:11
there may be some candidate vaccines
s-ar putea să avem câteva vaccinuri
05:13
that can then be studied for licensing by regulatory agencies.
care ar putea obține licențele de la agențiile de reglementare.
05:18
So we're talking about at least a year until there's vaccine available
Va fi vorba de cel puțin un an până ce un vaccin va fi disponibil
05:22
that can be used in many populations.
și va putea fi folosit de populație.
05:25
[What questions about the outbreak are still unanswered?]
[Ce întrebări despre epidemie sunt încă fără răspuns?]
05:29
It's clear we know how it transmits,
Știm cum se transmite,
05:31
we don't know how easily it transmits in humans,
dar nu știm cât de ușor se transmite la oameni,
05:33
in communities or in unenclosed areas.
în comunități sau în zone neizolate.
05:38
We know, for example,
Știm, de exemplu,
05:39
that in the enclosed area of a cruise ship, it spread very easily.
că se transmite ușor în zona închisă a unui vas de croazieră.
05:43
We need to better understand
Trebuie să înțelegem mai bine
05:45
how it will spread once it gets into more open areas
cum se va răspândi odată ce ajunge în zone mai deschise,
05:49
where people are exposed to people who might be sick.
unde oamenii intră în contact cu persoane care ar putea fi bolnave.
05:52
[What about the global response could be improved?]
[Poate fi îmbunătățite măsurile luate la nivel global?]
05:56
A major problem in the world today is that we look at outbreaks
O problemă majoră a zilelor noastre e că ne raportăm la epidemiile
06:00
in developing countries
din țările în curs de dezvoltare
06:01
as something that we need to go and stop.
ca la ceva ce trebuie împiedicat.
06:04
So when there's an outbreak of Ebola,
Când apare o epidemie de Ebola
06:06
we think "How can we go and stop this outbreak in the country?"
ne gândim: „Cum putem opri epidemia în această țară?"
06:09
We don't think about "How can we help that country
Nu ne gândim: „Cum am putea ajuta această țară
06:13
strengthen its capacity,
să-și întărească capacitatea
06:15
so that it can detect and respond to infections?"
de a detecta și de a lua măsuri împotriva infecțiilor?”
06:18
So we haven't invested enough
Nu s-a investit suficient
06:21
in helping countries develop their core capacity in public health.
în dezvoltarea nevoilor de bază ale sănătății publice în multe țări.
06:25
What we've done is invested in many mechanisms globally,
Ce am făcut a fost să investim în multe mecanisme la nivel mondial,
06:29
which can provide support to other countries
care să ofere ajutor altor țări
06:32
to go and help stop outbreaks.
pentru a opri epidemiile.
06:34
But we want to see a world where every country
Dar vrem să vedem o lume în care fiecare țară
06:36
can do its best to stop its own outbreaks.
face tot posibilul pentru a-și opri epidemiile.
06:38
[Will we see more emerging disease outbreaks in the future?]
[Vom vedea mai multe epidemii în viitor?]
06:41
Today, there are over seven billion people.
Azi sunt peste șapte miliarde de oameni.
06:43
And when those people come into the world,
Iar când acești oameni vin pe lume,
06:46
they demand more food,
au nevoie de mâncare, au nevoie de multe alte lucruri
06:47
they demand a whole series of things
06:49
and they live closer together.
și trăiesc unii lângă alții.
06:50
In fact, we're an urban world, where people live in urban areas.
Suntem o lume urbană, unde oamenii trăiesc în zone urbane.
06:54
And at the same time, we're growing more animals,
Totodată, creștem mai multe animale,
06:57
and those animals are contributing food to humans as well.
iar aceste animale reprezintă și o sursă de hrană pentru oameni.
07:01
So what we see
Ce constatăm
07:02
is that that animal-human interface is becoming closer and closer together.
e că interacțiunea om-animal devine din ce în ce mai apropiată.
07:07
And this intensive agriculture of animals
Iar această creștere intensă a animalelor
07:11
and this intensive increase in human populations
și creșterea populației,
07:14
living together on the same planet
ce trăiesc împreună pe aceeași planetă
07:16
is really a melting pot where outbreaks can occur and do occur.
reprezintă un mediu favorabil în care pot apărea epidemii.
07:21
We will eventually have more and more of these outbreaks.
Cu timpul vom avea din ce în ce mai multe epidemii de acest fel.
07:24
So an emerging infection today is just a warning
Prin urmare, un virus apărut astăzi e doar un semnal de alarmă
07:28
of what will happen in the future.
pentru ce se va întâmpla în viitor.
07:30
We have to make sure
Trebuie să ne asigurăm
07:31
that that technical collaboration in the world
că există o colaborare tehnologică la nivel mondial,
07:34
is there to work together
pentru a lucra împreună,
07:36
to make sure that we can understand these outbreaks when they occur
să ne asigurăm că putem înțelege aceste epidemii când apar
07:40
and rapidly provide the information necessary to control them.
și să oferim rapid informațiile necesare pentru a le controla.
07:44
[Is the worst behind us?]
[A trecut ce era mai rău?]
07:46
I can't predict with accuracy.
Nu pot spune cu exactitate.
07:48
So all I can say is that we must all be prepared
Tot ce pot spune e că trebuie să ne pregătim
07:51
for the worst-case scenario.
pentru ce poate fi mai rău.
07:52
And at the same time,
În același timp,
07:54
learn how we can protect ourselves and protect others
să învățăm cum să ne protejăm pe noi și pe ceilalți,
07:57
should we become a part of that epidemic.
în cazul unei epidemii.
08:00
[To learn more, visit: Centers for Disease Control and Prevention
[Găsiți mai multe informații: www.cdc.gov/coronavirus
08:03
World Health Organization]
și www.who.int/coronavirus]
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.