What we do (and don't) know about the coronavirus | David Heymann

489,336 views

2020-03-05・ 7753    355


Visit http://TED.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk recommendations and more. What happens if you get infected with the coronavirus? Who's most at risk? How can you protect yourself? Public health expert David Heymann, who led the global response to the SARS outbreak in 2003, shares the latest findings about COVID-19 and what the future may hold. Recorded February 27, 2020 The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more. You're welcome to link to or embed these videos, forward them to others and share these ideas with people you know. For more information on using TED for commercial purposes (e.g. employee learning, in a film or online course), submit a Media Request here: http://media-requests.TED.com Follow TED on Twitter: http://twitter.com/TEDTalks Like TED on Facebook: http://facebook.com/TED Subscribe to our channel: http://youtube.com/TED

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Fordító: Zsuzsa Viola Lektor: Renáta Sajben
00:12
[As of the morning February 27, 2020,
[2020. február 27-én reggel legalább 82 000 igazolt,
00:14
there were at least 82,000 confirmed cases worldwide of the coronavirus
koronavírus okozta fertőzés volt világszerte, és 2810 haláleset.
00:17
and 2,810 deaths from it.
A TED meghívta Dr. David Heymannt,
00:19
TED invited Dr. David Heymann to share the latest findings about the outbreak.]
hogy tájékoztasson a járvány legújabb ténymegállapításairól.]
00:22
[What happens if you get infected with the coronavirus?]
[Mi történik, ha megfertőződünk a koronavírussal?]
00:25
This looks like a very mild disease, like a common cold,
Ez egy közönséges megfázáshoz hasonló, enyhe betegség
00:28
in the majority of people.
az emberek többségénél.
00:30
There are certain people who get infected and have very serious illness;
Vannak olyan emberek, akik megfertőződve nagyon súlyosan megbetegednek;
00:34
among them are health workers.
köztük egészségügyi dolgozók is.
00:36
It's a very serious infection in them,
Nagyon súlyos fertőzés alakul ki bennük,
00:38
as they get a higher dose than normal people,
mivel nagyobb adagot kapnak, mint az átlagemberek,
00:40
and at the same time, they have no immunity.
és ugyanakkor nincs immunitásuk.
00:42
So in the general population,
Tehát az általános lakosságnál valószínű, hogy fertőződés során
00:46
it's likely that the dose of virus that you receive when you are infected
sokkal kevesebb vírus kerül a szervezetbe,
00:51
is much less than the dose that a health worker would receive,
mint egy egészségügyi dolgozónál;
az egészségügyi dolgozóknál súlyosabb fertőzések alakulnak ki.
00:54
health workers having more serious infections.
00:56
So your infection would be less serious, hopefully.
Az önök esetében a fertőzés remélhetőleg kevésbé lesz súlyos.
00:59
So that leaves the elderly and those with comorbidities
Így maradnak az idősek és a társbetegségekkel küzdők,
01:03
to really be the ones that we have to make sure
akiknél valóban biztosítanunk kell
01:05
are taken care of in hospitals.
a kórházi ápolást.
01:07
[Who are the people who should be most concerned about this?]
[Kik azok, akiknek leginkább aggódniuk kell?]
01:12
Well, the most concerned are people
Nos, először is
01:14
who are, first of all, in developing countries
a fejlődő országokban élőknek,
01:17
and who don't have access to good medical care
és akik nem jutnak jó orvosi ellátáshoz,
01:20
and may not have access at all to a hospital,
és talán egyáltalán nem jutnának kórházba,
01:23
should an epidemic occur in their country.
ha járvány törne ki az országukban.
01:26
Those people would be at great risk,
Ezeket az embereket nagy veszély fenyegeti,
01:28
especially the elderly.
különösen az időseket.
01:29
Elderly in all populations are at risk,
Az idősek minden népességben veszélyben vannak,
01:32
but especially those who can't get to oxygen.
de különösen azok, akik nem juthatnak oxigénhez.
01:35
In industrialized countries,
Az iparosodott országokban
01:36
it's the very elderly who have comorbidities,
a társbetegségekben szenvedő idősek,
01:39
who have diabetes, who have other diseases,
a cukorbetegek és más betegségekkel rendelkezők
01:41
who are at risk.
vannak veszélyben.
01:42
The general population doesn't appear to be at great risk.
Az általános lakosság számára nem nagy a kockázat.
01:45
[What pre-existing medical conditions put people at higher risk?]
[Milyen már fennálló betegségek növelik a veszélyeztettségét?]
01:50
First of all,
Először is,
01:51
pulmonary disease existing as a comorbidity is also important.
egy már meglévő légúti betegség, mint társbetegség, szintén fontos.
01:55
In general, the elderly are at greater risk,
Általában az idősek vannak kitéve nagyobb kockázatnak,
01:57
especially those over 70,
különösen a 70 év felettiek,
01:59
because their immune systems are not as effective
mivel immunrendszerük talán már nem olyan hatékony,
02:02
as they might have once been,
mint régen,
02:04
and they are more susceptible to infections.
és fogékonyabbak a fertőzésre.
02:07
In addition, in some instances in China,
Ezenkívül Kínában egyes esetekben
02:10
there's been a coinfection with influenza
a fertőzés az influenzával együtt lépett fel,
02:14
and at the same time,
és ugyanakkor
02:15
there have been some bacterial superinfections
volt néhány bakteriális felülfertőződés
02:17
on the pneumonias that are occurring.
a bekövetkező tüdőgyulladásoknál.
02:19
[Where can we find up-to-date information?]
[Hol találhatjuk meg a naprakész információkat?]
02:22
The Center for Disease Control in Atlanta keeps track
A Betegségkezelő Központ Atlantában nyomon követi ezeket,
02:25
and has updates on a regular basis on its website.
és rendszeresen frissíti honlapját.
02:29
Also, the World Health Organization in Geneva,
Emellett Genfben
az Egészségügyi Világszervezetnek –
02:31
which is coordinating many of the activities
ami sok nemzetközi tevékenységet koordinál –
02:34
going on internationally,
02:35
also has a website with daily updates.
van egy naponta frissülő weboldala is.
02:37
It's our responsibility to get that information as individuals,
Magánszemélyként a mi felelősségünk ezeket az információkat beszerezni,
02:41
so we understand
hogy megértsük
02:42
and can make sure that we can contribute in our own way
és biztosítani tudjuk saját egyéni hozzájárulásunkat
02:45
to prevention of major spread.
a széles körű elterjedés megelőzésére.
[Ön vezette a világszintű intézkedéseket a 2003-as SARS-járványnál.
02:48
[You led the global response to the SARS outbreak in 2003.
02:50
How does this outbreak compare?]
Miben hasonlít ez a járvány?]
02:52
That's the same problem with all new infections.
Ugyanaz a probléma minden új fertőzésnél.
02:54
This is an infection that's coming to humans
Ez olyan fertőzés, amit azok kapnak el,
02:57
who have never been exposed to this virus before.
akik még soha nem találkoztak a vírussal.
03:00
They don't have any antibody protection,
Nincs antitestvédelmük,
03:02
and it's not clear whether their immune system
és nem tudni, hogy az immunrendszerük
03:05
can handle this virus or not.
képes-e kezelni ezt a vírust, vagy sem.
03:07
This is a virus that usually finds itself in bats or in other animals,
Ez a vírus rendszerint denevérekben vagy más állatokban található meg,
03:11
and all of a sudden, it's in humans.
aztán hirtelen megjelent emberekben is.
03:13
And humans just don't have experience with this virus.
És az embereknek egyszerűen nincs tapasztalatuk ezzel a vírussal.
De fokozatosan sokat tanulunk,
03:17
But gradually,
03:18
we are beginning to learn a lot, as we did with SARS.
ahogy a SARS esetében is.
03:21
And you know, there are certainly a larger number of deaths
És tudják, minden bizonnyal több haláleset történt,
03:24
than there were with SARS.
mint a SARS-járvány idején.
03:26
But when you divide that by a denominator of persons who are infected,
De ha elosztjuk a fertőzött személyek számával, mint nevezővel –
03:30
there are many, many more persons infected than there were with SARS.
sokkal-sokkal több ember fertőződött meg, mint régen a SARS-szal –.
03:34
The case fatality ratio,
A végzetes esetek aránya,
03:36
that is the ratio of deaths to the numbers of cases in SARS,
vagyis a SARS halálozási aránya
03:40
was about 10 percent.
kb. 10% volt.
03:42
With the current coronavirus, COVID-19,
A jelenlegi koronavírus, a COVID-19-nél
03:45
it is two percent or probably less.
ez 2%, vagy valószínűleg kevesebb.
03:48
So it's a much less virulent virus,
Tehát ez sokkal kevésbé veszélyes vírus,
03:51
but it's still a virus that causes mortality,
de mégis olyan vírus, amely halált okoz,
03:53
and that's what we don't want entering human populations.
és nem akarjuk kitenni ennek a népességet.
03:56
[Have we responded adequately at border crossings, such as airports?]
[Megfelelően reagáltunk a határátkelőhelyeken, pl. repülőtereken?]
04:00
It's clearly understood that airports or any land borders
Elég nyilvánvaló, hogy a repülőterek vagy bármely szárazföldi határ
04:04
cannot prevent a disease from entering.
nem akadályozhatja meg a betegség bejutását.
04:06
People in the incubation period can cross that border,
Az emberek a lappangás időszakában is átléphetik a határt,
04:09
can enter countries
beléphetnek az országokba,
04:11
and can then infect others when they become sick.
és aztán másokat is megfertőzhetnek, amikor megbetegednek.
04:14
So borders are not a means of preventing infections from entering a country
Tehát a határokon a hőmérséklet-ellenőrzés célja
nem a fertőzés országba jutásának megelőzése.
04:20
by checking temperatures.
04:22
Borders are important because you can provide to people arriving
A határok azért fontosak,
mert a lehetséges fertőzötteket, akik veszélyeztetett területekről érkeznek
04:26
from areas that might be at risk of having had infection,
04:29
provide them with an understanding,
információkkal láthatjuk el,
04:31
either a printed understanding or a verbal understanding,
nyomtatott vagy szóbeli információkkal,
04:34
of what the signs and symptoms are of this infection,
milyen jelei és tünetei vannak ennek a fertőzésnek,
04:37
and what they should do if they feel that they might be infected.
és mit kell tenniük, ha úgy érzik, fertőzöttek lehetnek.
04:41
[What's the timeline for a vaccine?]
[Mikorra várható az oltás?]
04:44
Vaccines are under development right now,
A vakcinák jelenleg fejlesztés alatt állnak,
04:46
there's a lot of research going on.
folynak a kutatások.
04:48
That research requires first that the vaccine be developed,
Ehhez a kutatáshoz először is szükség van az oltás kidolgozására,
04:52
then that it be studied for safety and effectiveness in animals,
aztán megvizsgálják biztonság és hatékonyság szempontjából,
04:57
who are challenged with the virus after they are vaccinated,
olyan állatokon, amelyeket vírusnak tesznek ki oltás után,
05:00
and then it must go into human studies.
majd embereken tanulmányozzák.
05:03
The animal studies have not yet begun,
Az állatkísérletek még nem kezdődtek meg,
05:05
but will soon begin for certain vaccines.
de hamarosan megkezdődnek az oltások.
05:07
And it's thought that by the end of the year,
És azt gondoljuk, hogy év végére
05:10
or early next year,
vagy jövő év elején
05:11
there may be some candidate vaccines
lehetnek próbavakcinák,
05:13
that can then be studied for licensing by regulatory agencies.
melyeket aztán szabályozó ügynökségek tanulmányoznak engedélyeztetés céljából.
05:18
So we're talking about at least a year until there's vaccine available
Tehát legalább egy évről beszélünk, mire lesz olyan oltás,
05:22
that can be used in many populations.
amelyet széles körben felhasználhatunk.
05:25
[What questions about the outbreak are still unanswered?]
[Milyen, még megválaszolatlan kérdések vannak a járvánnyal kapcsolatban?]
05:29
It's clear we know how it transmits,
Már tudjuk, hogyan fertőz,
05:31
we don't know how easily it transmits in humans,
de nem tudjuk, mennyire könnyen terjed emberek között,
05:33
in communities or in unenclosed areas.
közösségekben vagy nyílt területeken.
05:38
We know, for example,
Tudjuk például,
05:39
that in the enclosed area of a cruise ship, it spread very easily.
hogy egy kirándulóhajó zárt területén nagyon könnyen terjed.
05:43
We need to better understand
Jobban meg kell értenünk,
05:45
how it will spread once it gets into more open areas
hogyan terjed majd, ha nyíltabb területekre ér,
05:49
where people are exposed to people who might be sick.
ahol az emberek lehetséges betegekkel kerülnek kapcsolatba.
05:52
[What about the global response could be improved?]
[Mivel lehetne a világszintű intézkedéseket javítani?]
05:56
A major problem in the world today is that we look at outbreaks
Az egyik fő probléma a világon,
hogy a járványokra úgy tekintünk a fejlődő országokban,
06:00
in developing countries
06:01
as something that we need to go and stop.
mint valamire, amit meg kell állítanunk.
06:04
So when there's an outbreak of Ebola,
Tehát ha kitör az ebola, ezt gondoljuk:
06:06
we think "How can we go and stop this outbreak in the country?"
"Hogyan előzhetjük meg, hogy a járvány itt is kitörjön?"
06:09
We don't think about "How can we help that country
Nem gondolunk arra, hogy:
"Hogyan tudunk segíteni, hogy az az ország
06:13
strengthen its capacity,
06:15
so that it can detect and respond to infections?"
hatékonyabban legyen képes felismerni a fertőzéseket és reagálni rájuk?"
06:18
So we haven't invested enough
Tehát nem fektetünk be eleget abba,
06:21
in helping countries develop their core capacity in public health.
hogy az országok fejleszthessék hatékonyságukat a közegészségügyben.
06:25
What we've done is invested in many mechanisms globally,
Idáig sok olyan folyamatba fektettünk be világszerte,
06:29
which can provide support to other countries
amely támogatást nyújthat más országoknak, hogy menjenek
06:32
to go and help stop outbreaks.
és segítsenek megállítani a járványokat.
06:34
But we want to see a world where every country
De olyan világot szeretnénk, ahol minden ország
06:36
can do its best to stop its own outbreaks.
hatékonyan megállítja a helyi járványkitöréseket.
06:38
[Will we see more emerging disease outbreaks in the future?]
[Több felbukkanó járványt fogunk még látni a jövőben?]
06:41
Today, there are over seven billion people.
Már több mint hétmilliárdan élünk a Földön.
06:43
And when those people come into the world,
És amikor ezek az emberek világra jönnek,
06:46
they demand more food,
több élelmet igényelnek,
06:47
they demand a whole series of things
egész sor dologra van szükségük,
06:49
and they live closer together.
és közelebb élnek egymáshoz.
06:50
In fact, we're an urban world, where people live in urban areas.
Valójában városi világ vagyunk, ahol az emberek városi területeken élnek.
06:54
And at the same time, we're growing more animals,
Ugyanakkor több állatot is nevelünk,
06:57
and those animals are contributing food to humans as well.
és ezek az állatok táplálékként is szolgálnak.
07:01
So what we see
Tehát azt látjuk,
07:02
is that that animal-human interface is becoming closer and closer together.
hogy az emberek és az állatok egyre többet érintkeznek egymással.
07:07
And this intensive agriculture of animals
És ez az intenzív állattenyésztés
07:11
and this intensive increase in human populations
és az intenzív népességnövekedés,
07:14
living together on the same planet
mind együtt élve ugyanazon a bolygón, egy igazi olvasztótégely,
07:16
is really a melting pot where outbreaks can occur and do occur.
ahol járványok fordulhatnak elő és elő is fordulnak.
07:21
We will eventually have more and more of these outbreaks.
Végül egyre több hasonló járvány lesz.
07:24
So an emerging infection today is just a warning
Tehát egy ma kialakuló fertőzés csupán figyelmeztetés arról,
07:28
of what will happen in the future.
mi fog történni a jövőben.
07:30
We have to make sure
Biztosítanunk kell
07:31
that that technical collaboration in the world
a szakmai együttműködést a világon,
07:34
is there to work together
ahol együtt dolgozunk, és biztosítjuk,
07:36
to make sure that we can understand these outbreaks when they occur
hogy akkor értesüljünk a járványkitörésekről, amikor kitörnek,
07:40
and rapidly provide the information necessary to control them.
és gyorsan nyújtsuk a szükséges információkat a kézben tartásukhoz.
07:44
[Is the worst behind us?]
[Már túl vagyunk a legrosszabbon?]
07:46
I can't predict with accuracy.
Nem tudom pontosan megjósolni.
07:48
So all I can say is that we must all be prepared
Csupán annyit mondhatok, hogy mindannyiunknak fel kell készülnünk
07:51
for the worst-case scenario.
a legrosszabb esetre.
07:52
And at the same time,
És ugyanakkor meg kell tanulnunk,
07:54
learn how we can protect ourselves and protect others
hogyan tudjuk megvédeni magunkat és másokat,
07:57
should we become a part of that epidemic.
ha a járvány részeseivé válunk.
08:00
[To learn more, visit: Centers for Disease Control and Prevention
[További információ: Betegségmegelőzési és -ellenőrzési Központ,
08:03
World Health Organization]
Egészségügyi Világszervezet]
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.