Alec Soth + Stacey Baker: This is what enduring love looks like

84,847 views ・ 2015-07-15

TED


Za predvajanje videoposnetka dvakrat kliknite na spodnje angleške podnapise.

Translator: Nika Smotlak Reviewer: Nika Kotnik
00:13
Alec Soth: So about 10 years ago, I got a call from a woman in Texas,
0
13037
3645
Alec Soth: Pred 10 leti me je poklicala ženska iz Texasa,
00:16
Stacey Baker,
1
16682
1672
Stacey Baker.
00:18
and she'd seen some of my photographs in an art exhibition
2
18354
3762
Videla je nekatere moje fotografije v umetniški galeriji
00:22
and was wondering if she could commission me to take a portrait of her parents.
3
22116
4736
in se je spraševala, če bi lahko naredil portret njenih staršev.
00:27
Now, at the time I hadn't met Stacey, and I thought this was some sort of
4
27892
3443
Takrat nisem še poznal Stacey in sem mislil da je neke vrste
00:31
wealthy oil tycoon and I'd struck it rich,
5
31335
4032
premožni naftni tajkun ter da bom postal bogat.
00:35
but it was only later that I found out
6
35367
1875
Šele pozneje sem izvedel,
00:37
she'd actually taken out a loan to make this happen.
7
37242
3207
da si je sposodila denar, da je to omogočila.
00:41
I took the picture of her parents,
8
41409
1667
Fotografiral sem njene starše,
00:43
but I was actually more excited about photographing Stacey.
9
43076
3998
vendar me je fotografiranje Stacey bolj navduševalo.
00:47
The picture I made that day
10
47074
1758
Fotografija, ki sem jo posnel
00:48
ended up becoming one of my best-known portraits.
11
48832
3114
tistega dne, je postala ena izmed mojih najbolj znanih portretov.
00:53
At the time I made this picture, Stacey was working as an attorney
12
53566
3465
V obdobju ko sem naredil to fotografijo, je Stacey kot odvetnica delala
00:57
for the State of Texas.
13
57031
1655
za zvezno državo Texas.
00:58
Not long after, she left her job to study photography in Maine,
14
58686
4700
Kmalu za tem je dala odpoved zato da bi študirala fotografijo v Mainu.
01:03
and while she was there, she ended up meeting
15
63386
2265
Medtem ko je bila tam je spoznala
01:05
the director of photography at the New York Times Magazine
16
65651
3135
direktorja fotografije pri New York Times Magazinu.
01:08
and was actually offered a job.
17
68786
3367
Ponudil ji je delovno mesto.
01:12
Stacey Baker: In the years since, Alec and I have done
18
72153
2829
Stacey Baker: Od takrat sva skupaj z Alecom naredila
01:14
a number of magazine projects together,
19
74982
2232
nekaj projektov za revijo
01:17
and we've become friends.
20
77214
1951
in sva postala prijatelja.
01:19
A few months ago, I started talking to Alec about a fascination of mine.
21
79165
4783
Nekaj mesecev nazaj, sem začela Alecu govoriti o temi, ki me je zanimala.
01:23
I've always been obsessed with how couples meet.
22
83948
3390
Od zmeraj me je zanimalo kako se pari spoznajo.
01:27
I asked Alec how he and his wife Rachel met,
23
87338
2972
Vprašala sem Aleca kako sta se z ženo spoznala.
01:30
and he told me the story of a high school football game
24
90310
2856
Povedal mi je zgodbo o srednješolski nogometni tekmi,
01:33
where she was 16 and he was 15,
25
93166
2925
ko je bila ona stara 16 let, on pa 15.
01:36
and he asked her out.
26
96091
2090
Povabil jo je na zmenek.
01:38
He liked her purple hair.
27
98181
1834
Všeč so mu bili njeni vijolični lasje.
01:40
She said yes, and that was it.
28
100015
3158
Ona je rekla da, in to je bilo to.
01:43
I then asked Alec if he'd be interested in doing a photography project
29
103173
4296
Nato sem vprašala Aleca če bi ga zanimalo izpeljati
01:47
exploring this question.
30
107469
1811
fotografski projekt na to temo.
01:49
AS: And I was interested in the question, but I was actually much more interested
31
109280
4040
AS: Zanimalo me je to vprašanje, vendar me je veliko bolj zanimal
01:53
in Stacey's motivation for asking it,
32
113320
3476
Staceyjin razlog za to vprašanje.
01:56
particularly since I'd never known Stacey to have a boyfriend.
33
116796
3931
Predvsem zato, ker nisem nikoli vedel, da bi Stacey kdaj imela fanta.
02:00
So as part of this project, I thought it'd be interesting
34
120727
2786
Pomislil sem, da bi bilo zanimivo, če bi v sklopu projekta
02:03
if she tried to meet someone.
35
123513
2113
poskusila spoznati nekoga.
02:05
So my idea was to have Stacey here go speed dating
36
125626
4845
Moja zamisel je bila, da bi se Stacey udeležila hitrih zmenkov
02:10
in Las Vegas on Valentine's Day.
37
130471
4071
v Las Vegasu, na Valentinovo.
02:14
(Laughter) (Applause) (Music)
38
134542
5921
(Smeh) (Aplavz) (Glasba)
02:20
SB: We ended up at what was advertised as the world's largest speed dating event.
39
140463
5201
SB: Prišli smo na kar je bilo oglaševano, kot največji dogodek hitrih zmenkov.
02:25
I had 19 dates
40
145664
2020
Imela sem 19 zmenkov
02:27
and each date lasted three minutes.
41
147684
2995
in vsak zmenek je trajal tri minute.
02:30
Participants were given a list of ice- breaker questions to get the ball rolling,
42
150679
3937
Udeleženci so dobili seznam vprašanj s katerimi začeti in nadaljevati pogovor
02:34
things like, "If you could be any kind of animal, what would you be?"
43
154616
3947
na primer: "Če bi lahko bil katerakoli žival, katera žival bi bil?"
02:38
That sort of thing.
44
158563
1881
Take vrste vprašanj.
02:40
My first date was Colin.
45
160444
2414
Moj prvi zmenek je bil Colin.
02:42
He's from England,
46
162858
1811
Prihaja iz Anglije in nekoč se je
02:44
and he once married a woman he met after placing an ad for a Capricorn.
47
164669
5155
poročil z žensko, ki jo je spoznal potem, ko je objavil oglas za kozoroga.
02:49
Alec and I saw him at the end of the evening,
48
169824
2345
Z Alecom sva ga videla proti koncu večera
02:52
and he said he'd kissed a woman in line at one of the concession stands.
49
172169
4923
in rekel nama je, da je poljubil žensko, ki je stala v vrsti pred blagajno.
02:57
Zack and Chris came to the date-a-thon together.
50
177092
3306
Zack in Chris sta prišla na hitri zmenek skupaj.
03:02
This is Carl.
51
182838
2401
To je Carl.
03:05
I asked Carl, "What's the first thing you notice about a woman?"
52
185239
5424
Vprašala sem ga: "Katera je prva stvar, ki jo opaziš na ženski?"
03:10
He said, "Tits."
53
190663
2090
On je rekel: "Joške."
03:12
(Laughter)
54
192753
2437
(Smeh)
03:17
Matthew is attracted to women with muscular calves.
55
197350
3204
Matthewa privlačijo ženske z mišičastimi goleni.
03:20
We talked about running. He does triathlons, I run half-marathons.
56
200554
3831
Pogovarjala sva se o teku. On dela triatlone, jaz tečem polovične maratone.
03:24
Alec actually liked his eyes and asked if I was attracted to him, but I wasn't,
57
204385
4853
Alecu so bile njegove oči všeč in vprašal me je če mi je bil privlačen, a ni mi bil.
03:29
and I don't think he was attracted to me either.
58
209238
2981
Mislim da mu tudi jaz nisem bila privlačna.
03:33
Austin and Mike came together.
59
213349
3366
Austin in Mike sta prišla skupaj.
03:36
Mike asked me a hypothetical question.
60
216715
2623
Mike mi je postavil hipotetično vprašanje.
03:39
He said, "You're in an elevator running late for a meeting.
61
219338
4621
Rekel je: "Si v dvigalu in se ti mudi na sestanek.
03:43
Someone makes a dash for the elevator.
62
223959
2438
Nekdo pridrvi do dvigala.
03:46
Do you hold it open for them?"
63
226397
2949
Pridržiš odprta vrata?"
03:49
And I said I would not.
64
229346
1997
Odgovorila sem mu, da ne bi.
03:51
(Laughter)
65
231343
2583
(smejanje)
03:55
Cliff said the first thing he notices about a woman is her teeth,
66
235766
4052
Cliff je rekel, da prvo kar opazi pri ženski, so njeni zobje.
03:59
and we complimented each other's teeth.
67
239818
2995
Drug drugemu sva pohvalila zobe.
04:02
Because he's an open mouth sleeper,
68
242813
2368
Rekel je spi z odprtimi usti
04:05
he says he has to floss more to help prevent gum disease,
69
245181
4203
in si mora zobe znitkati pogosteje, zato da bi preprečil bolezni dlesni.
04:09
and so I asked him how often he flosses,
70
249384
2415
Vprašala sem ga kako pogosto si jih znitka.
04:11
and he said, "Every other day."
71
251799
2600
Odgovril je: "Vsak drugi dan."
04:14
(Laughter)
72
254399
1815
(Smeh)
04:17
Now, as someone who flosses twice a day,
73
257534
2438
Kot nekdo, ki si znitka zobe dvakrat na dan,
04:19
I wasn't really sure that that was flossing more
74
259972
2400
nisem bila prepričana, da je to zelo pogosto
04:22
but I don't think I said that out loud.
75
262372
2522
ampak mislim, da tega nisem rekla naglas.
04:24
Bill is an auditor,
76
264894
3042
Bill je revizor
04:27
and we talked the entire three minutes about auditing. (Laughter)
77
267936
5483
in vse tri minute sva govorila o reviziji. (Smeh)
04:34
The first thing Spencer notices about a woman is her complexion.
78
274669
3971
Prvo kar Spencer opazi na ženski je njena polt.
04:38
He feels a lot of women wear too much makeup,
79
278640
2693
Misli, da veliko žensk nosi preveč make- upa ter da bi ga
04:41
and that they should only wear enough to accentuate the features that they have.
80
281333
3831
ženske morale nositi samo toliko, da jim poudari tiste značilnosti, ki imajo.
04:45
I told him I didn't wear any makeup at all
81
285164
2067
Rekla sem mu, da ne uporabljam make-upa,
04:47
and he seemed to think that that was a good thing.
82
287231
3018
in zdelo se je, da mu je to všeč.
04:51
Craig told me he didn't think I was willing to be vulnerable.
83
291317
4087
Craig je rekel, da se po njegovem mnenju ne zdim pripravljena biti ranljiva.
04:55
He was also frustrated when I couldn't remember my most embarrassing moment.
84
295404
5062
Bil je nejevoljen, ko se nisem spomnila svojega najbolj nerodnega trenutka.
05:00
He thought I was lying, but I wasn't.
85
300466
2302
Mislil je, da lažem, a nisem.
05:02
I didn't think he liked me at all, but at the end of the night,
86
302768
3084
Mislim, da mu nisem bila všeč, ampak na koncu večera,
05:05
he came back to me and he gave me a box of chocolates.
87
305852
3321
je prišel do mene in mi podaril škatlo s čokoladnimi bonboni.
05:09
William was really difficult to talk to.
88
309846
2694
Z Williamom se je bilo težko pogovarjati.
05:12
I think he was drunk.
89
312540
2136
Mislim, da je bil pijan.
05:14
(Laughter)
90
314676
2435
(Smeh)
05:17
Actor Chris McKenna was the MC of the event.
91
317601
3274
Igralec Chris McKeena je bil predstavnik dogodka.
05:20
He used to be on "The Young and the Restless."
92
320875
2461
Igral je v soap operi "The Young and the Restless"
05:23
I didn't actually go on a date with him.
93
323336
2740
Osebno nisem imela zmenka z njim.
05:26
Alec said he saw several women give their phone numbers to him.
94
326076
3545
Alec je rekel, da je videl precej žensk, ki so mu dale telefonsko številko.
05:30
Needless to say, I didn't fall in love.
95
330791
4829
Odveč je povedati, da se nisem zaljubila.
05:35
I didn't feel a particular connection with any of the men that I went on dates with,
96
335620
3994
Nisem občutila posebne povezave z nobenim izmed moških, s katerim sem imela zmenek
05:39
and I didn't feel like they felt a particular connection with me either.
97
339614
4648
in mislim, da niti oni niso občutili posebne povezave z mano.
05:45
AS: Now, the most beautiful thing to me --
98
345302
2741
AS: To kar mi je kot fotografu --
05:48
(Laughter) -- as a photographer is the quality of vulnerability.
99
348043
5583
(Smeh) -- najbolj všeč je ranljivost.
05:53
The physical exterior reveals a crack in which you can get a glimpse
100
353626
3704
Naša zunanjost razkriva razpoko, skozi katero lahko dobiš vpogled
05:57
at a more fragile interior.
101
357330
3181
v krhkejšo notranjost.
06:00
At this date-a-thon event, I saw so many examples of that,
102
360511
3367
Na dogodku hitrih zmenkov sem videl veliko takih primerov,
06:03
but as I watched Stacey's dates and talked to her about them,
103
363878
4621
ampak, šele ko sem opazoval Staceyine zmenke in sem se z njo o njih pogovarjal,
06:08
I realized how different photographic love is from real love.
104
368499
6013
sem ugotovil kako se fotografska ljubezen razlikuje od prave ljubezni.
06:14
What is real love? How does it work?
105
374512
3650
Kaj je prava ljubezen? Kako deluje?
06:18
In order to work on this question and to figure out how someone goes
106
378162
4342
Zato, da bi našla odgovor na to vprašanje in da bi razumela kako se nekdo odloči
06:22
from meeting on a date to having a life together,
107
382504
4574
na podlagi zmenka, da bo preživel življenje z nekom drugim,
06:27
Stacey and I went to Sun City Summerlin,
108
387078
2554
sva s Stacey šla v Sun City Summerlin.
06:29
which is the largest retirement community in Las Vegas.
109
389632
4137
To je največja skupnost upokojencev v Las Vegasu.
06:35
Our contact there was George, who runs the community's photography club.
110
395019
4619
Tu sva imela stik z Georgom, ki vodi fotografski klub te skupnosti.
06:39
He arranged for us to meet other couples in their makeshift photo studio.
111
399639
4808
Organiziral nam je srečanja z drugimi pari v njihovem začasnem fotografskem studiu.
06:44
SB: After 45 years of marriage, Anastasia's husband died two years ago,
112
404447
5068
SB: Po 45 letih poroke, je Anastasijin mož umrl dve leti nazaj.
06:49
so we asked if she had an old wedding picture.
113
409515
3152
Vprašali smo jo ali ima kako staro poročno sliko.
06:52
She met her husband when she was a 15-year-old waitress
114
412667
3413
Moža je spoznala kot 15-letna natakarica
06:56
at a small barbecue place in Michigan.
115
416080
2485
v mali restavraciji v Michiganu.
06:58
He was 30.
116
418565
1672
On je imel 30 let.
07:00
She'd lied about her age.
117
420237
2275
Ona se je zlagala glede njene starosti.
07:02
He was the first person she'd dated.
118
422512
2809
On je bil prvi moški s katerim je hodila na zmenke.
07:05
Dean had been named photographer of the year in Las Vegas two years in a row,
119
425321
4459
Dean je bil imenovan fotograf leta v Las Vegasu dve leti zapored.
07:09
and this caught Alec's attention,
120
429780
1880
To je pritegnilo Alecovo pozornost.
07:11
as did the fact that he met his wife, Judy,
121
431660
2578
Pritegnilo ga je tudi dejstvo, da je spoznal ženo Judy
07:14
at the same age when Alec met Rachel.
122
434238
3529
pri isti starosti, kot je Alec spoznal Rachel.
07:17
Dean admitted that he likes to look at beautiful women,
123
437767
2972
Dean je priznal, da rad gleda lepe ženske,
07:20
but he's never questioned his decision to marry Judy.
124
440739
3947
ampak ni nikoli podvomil v poroko z Judy.
07:24
AS: George met Josephine at a parish dance.
125
444686
2368
AS: George je spoznal Josephine na vaškem plesu.
07:27
He was 18, she was 15.
126
447054
2508
On je imel 18 let, ona pa 15.
07:29
Like a lot of the couples we met, they weren't especially philosophical
127
449562
3553
Kot veliko parov, ki sva jih spoznala, nista veliko filozofirala
07:33
about their early choices.
128
453115
2345
o njunih zgodnjih izbirah.
07:35
George said something that really stuck with me.
129
455460
2581
George je rekel nekaj, kar se me je dotaknilo.
07:38
He said, "When you get that feeling, you just go with it."
130
458041
5524
Rekel je, "Ko dobiš tisti občutek, sprejmi ga."
07:46
Bob and Trudy met on a blind date when she was still in high school.
131
466142
3533
Bob in Trudy sta se spoznala na zmenku na slepo, ko je bila še srednješolka.
07:49
They said they weren't particularly attracted to each other
132
469675
2770
Rekla sta, da si nista bila posebej privlačna,
07:52
when the first met.
133
472445
1420
ko sta se prvič srečala.
07:53
Nevertheless, they were married soon after.
134
473865
2678
Kljub temu, sta se kmalu zatem poročila.
07:57
SB: The story that stayed with me the most
135
477113
2415
SB: Zgodba, ki se me je najbolj dotaknila,
07:59
was that of George, the photography club president, and his wife, Mary.
136
479528
4737
je bila Georgova, predsednika fotografskega kluba, in njegove žene Mary.
08:04
This was George and Mary's second marriage.
137
484265
3390
To je bil njun drugi zakon.
08:07
They met at a country-western club in Louisville, Kentucky called the Sahara.
138
487655
4690
Spoznala sta se v podeželskem klubu Sahara, v Louisvillu, v Kentuckyiju.
08:12
He was there alone drinking and she was with friends.
139
492345
3738
On je pil sam, ona pa je bila s prijatelji.
08:16
When they started dating, he owed the IRS 9,000 dollars in taxes,
140
496083
5712
Ko sta začela hoditi, je državi dolgoval 9.000 dolarjev davkov.
08:21
and she offered to help him get out of debt,
141
501795
2531
Ona je ponudila njeno pomoč pri izplačilu dolga.
08:24
so for the next year, he turned his paychecks over to Mary,
142
504326
3970
V naslednjih letih, je svojo plačo predajal Mary,
08:28
and she got him out of debt.
143
508296
2508
in ona ga je rešila dolga.
08:30
George was actually an alcoholic when they married, and Mary knew it.
144
510804
4435
George je bil alkoholik, ko sta se poročila in Mary je to vedela.
08:35
At some point in their marriage, he says he consumed
145
515239
2833
V določenem trenutku njunega zakona, je imel navado spiti
08:38
54 beers in one day.
146
518072
3529
54 piv na dan.
08:41
Another time, when he was drunk, he threatened to kill Mary
147
521601
2833
Spet drugič, ko je bil pijan, je zagrozil, da bo ubil Mary
08:44
and her two kids,
148
524434
1532
in njuna otroka,
08:45
but they escaped and a SWAT team was called to the house.
149
525966
4446
vendar jim je uspelo zbežati in posebna policijska enota je prišla na njun dom.
08:50
Amazingly, Mary took him back,
150
530412
2171
Presenetljivo je Mary moža sprejela nazaj
08:52
and eventually things got better.
151
532583
2322
in sčasoma so se stvari obrnile na bolje.
08:54
George has been involved in Alcoholics Anonymous
152
534905
2856
George se je vključil v društvo anonimnih alkoholikov
08:57
and hasn't had a drink in 36 years.
153
537761
2903
in ni pil alkohola že 36 let.
09:00
(Music)
154
540664
1114
(Glasba)
09:01
At the end of the day, after we left Sun City,
155
541778
2347
Na koncu dneva, ko sva zapustila Sun City,
09:04
I told Alec that I didn't actually think
156
544125
2414
sem Alecu rekla, da si nisem pričakovala,
09:06
that the stories of how these couples met were all that interesting.
157
546539
4133
da bodo zgodbe o tem, kako so se pari srečali, tako zanimive.
09:10
What was more interesting
158
550672
2206
Kar je bilo še bolj zanimivo,
09:12
was how they managed to stay together.
159
552878
3715
je bilo to, kako jim je uspelo ostati skupaj.
09:16
AS: They all had this beautiful quality of endurance,
160
556593
4180
AS: Vsi so bili čudovito vzdržljivi,
09:20
but that was true of the singles, too.
161
560773
2275
a to je veljalo tudi za samske.
09:23
The world is hard, and the singles were out there
162
563048
3808
Življenje je težko in samski
09:26
trying to connect with other people,
163
566856
2345
se poskušajo povezovati z drugimi ljudmi,
09:29
and the couples were holding onto each other
164
569201
2624
medtem ko pari držijo skupaj
09:31
after all these decades.
165
571825
1767
po dolgih desetletjih.
09:35
My favorite pictures on this trip were of Joe and Roseanne.
166
575842
3309
Moja najljubša fotografija tega potovanja je bila slika Joe-a in Roseanne.
09:39
Now, by the time we met Joe and Roseanne,
167
579151
2244
Ko sva ju spoznala,
09:41
we'd gotten in the habit of asking couples if they had an old wedding photograph.
168
581395
5511
sva se že navadila, da vsak par vprašava ali imata kako staro poročno fotografijo.
09:46
In their case, they simultaneously pulled out of their wallets
169
586906
4806
V njihovem primeru, sta oba istočasno vzela iz denarnice
09:51
the exact same photograph.
170
591712
4296
dve enaki fotografiji.
09:56
What's more beautiful, I thought to myself,
171
596008
3134
Kaj je lepše,sem pomislil,
09:59
this image of a young couple who has just fallen in love
172
599142
4296
ta slika mladega para, ki se je ravnokar zaljubil,
10:03
or the idea of these two people holding onto this image for decades?
173
603438
5206
ali ideja, da se dva držita te slike za desetletja?
10:10
Thank you.
174
610264
1858
Hvala.
10:12
(Applause)
175
612122
5410
(aplavz)
O tej spletni strani

Na tem mestu boste našli videoposnetke na YouTubu, ki so uporabni za učenje angleščine. Ogledali si boste lekcije angleščine, ki jih poučujejo vrhunski učitelji z vsega sveta. Z dvoklikom na angleške podnapise, ki so prikazani na vsaki strani z videoposnetki, lahko predvajate videoposnetek od tam. Podnapisi se pomikajo sinhronizirano s predvajanjem videoposnetka. Če imate kakršne koli pripombe ali zahteve, nam pišite prek tega obrazca za stike.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7