Alec Soth + Stacey Baker: This is what enduring love looks like

85,003 views ・ 2015-07-15

TED


ቪዲዮውን ለማጫወት እባኮትን ከታች ያሉትን የእንግሊዝኛ የትርጉም ጽሑፎች ሁለቴ ጠቅ ያድርጉ።

Translator: dagim zerihun Reviewer: Ahmed Omer
00:13
Alec Soth: So about 10 years ago, I got a call from a woman in Texas,
0
13037
3645
አስር አመት አካባቢ ይሆናል ከቴክሳስ ከአንድ ሴት የስልክ ጥሪ ደረሰኝ
00:16
Stacey Baker,
1
16682
1672
እስቴሲ ቤከር
00:18
and she'd seen some of my photographs in an art exhibition
2
18354
3762
የኔን የተወሰኑ ፎቶግራፎችንና የፎቶ አውደራዕይ ተመልክታ ነበር
00:22
and was wondering if she could commission me to take a portrait of her parents.
3
22116
4736
የቤተሰብ አልበም በክፍያ እንድሰራላት ፈልጋ ነበር
00:27
Now, at the time I hadn't met Stacey, and I thought this was some sort of
4
27892
3443
በጊዜው ከእስቴሲ ጋር አልተገናኘንም ነበር እናም የተሰማኝ ይሄ ነገር
00:31
wealthy oil tycoon and I'd struck it rich,
5
31335
4032
የነዳጅ ሀብት አግኝቼ የከበርኩ ነው የመሰለኝ
00:35
but it was only later that I found out
6
35367
1875
ግን ቆይቶ ነበር ነገሩ የተገለጸልኝ
00:37
she'd actually taken out a loan to make this happen.
7
37242
3207
ይሄንን ለማድረግ ስትል ተበድራ ነበር
00:41
I took the picture of her parents,
8
41409
1667
የናት አባቷን ምስል አነሳሁ
00:43
but I was actually more excited about photographing Stacey.
9
43076
3998
ግን እስቴሲን ፎቶ ማንሳት ነበር ይበልጥ ያስደሰተኝ
00:47
The picture I made that day
10
47074
1758
በእለቱ ያነሳሁት ምስል
00:48
ended up becoming one of my best-known portraits.
11
48832
3114
ከሰራኋቸው ሁሉ የተሻለው ለመሆን በቃ
00:53
At the time I made this picture, Stacey was working as an attorney
12
53566
3465
ይሄን ፎቶ ባነሳሁበት ጊዜ እስቴሲ ጠበቃ ሆና ትሰራ ነበር
00:57
for the State of Texas.
13
57031
1655
በቴክሳስ አስተዳደር
00:58
Not long after, she left her job to study photography in Maine,
14
58686
4700
ብዙም ሳይቆይ ስራዋን በመተው በሜይን የፎቶ ጥበብ ማጥናት ጀመረች
01:03
and while she was there, she ended up meeting
15
63386
2265
እዛ በቆየችበት አጋጣሚ ሳይታሰብ
01:05
the director of photography at the New York Times Magazine
16
65651
3135
የኒውዬርክ ታየምስ መጽሄት የፎቶ ጥበብ ዳይሬክተር ተዋወቀች
01:08
and was actually offered a job.
17
68786
3367
በዛም የስራ እድል ቀረበላት
01:12
Stacey Baker: In the years since, Alec and I have done
18
72153
2829
ከዛን ጊዜ ጀምሮ አሌክና እኔ
01:14
a number of magazine projects together,
19
74982
2232
በጋራ ብዙ የመጽሄት ፕሮጀክቶችን ሰርተናል
01:17
and we've become friends.
20
77214
1951
እንም ጓደኝሞች ለመሆን በቃን
01:19
A few months ago, I started talking to Alec about a fascination of mine.
21
79165
4783
ከጥቂት ወራቶች በፊት ከአሌክ ጋር ስለሚመስጠን አንድ ነገር መነጋገር ጀመርን
01:23
I've always been obsessed with how couples meet.
22
83948
3390
ጥንዶች እንዴት እንደሚገናኙ ማወቅ የሁልጊዜም ጉጉቴ
01:27
I asked Alec how he and his wife Rachel met,
23
87338
2972
አሌክን ከባለቤቱ ራሄል ጋር እንዴት እንደተገናኙ ጠይቄው ነበር
01:30
and he told me the story of a high school football game
24
90310
2856
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የኳስ ጨዋታ ላይ ነበር
01:33
where she was 16 and he was 15,
25
93166
2925
እሷ 16 እሱ 15 ነበር
01:36
and he asked her out.
26
96091
2090
ጠየቃት
01:38
He liked her purple hair.
27
98181
1834
ሮዝ ጸጉሯን ይወድላት ነበር
01:40
She said yes, and that was it.
28
100015
3158
እሺ አለችው ይሄው ነበር
01:43
I then asked Alec if he'd be interested in doing a photography project
29
103173
4296
በመቀጠል አሌክ ፎቶግራፍ ፕሮጀክት ለመስራት ፍላጎቱን እንዳለው ጠየኩት
01:47
exploring this question.
30
107469
1811
በዚሁ ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥን
01:49
AS: And I was interested in the question, but I was actually much more interested
31
109280
4040
ጉዳዩ ስቦኝ ነበር ግን ይበልጥ ፍላጎቴ የነበረው
01:53
in Stacey's motivation for asking it,
32
113320
3476
እስቴሲ ለመጠየቅ ያነሳሳት ነገር ላይ ነበር
01:56
particularly since I'd never known Stacey to have a boyfriend.
33
116796
3931
ምክንያቱም እስቴሲ በጭራሽ ፍቅረኛ ይዛ አይቻት አላውቅም
02:00
So as part of this project, I thought it'd be interesting
34
120727
2786
ስለዚህ በዚህ ፕሮጀክት አጋጣሚ ሳስበው
02:03
if she tried to meet someone.
35
123513
2113
የሆነ ሰው ለማግኘት ብትሞክር ጥሩ ይሆናል
02:05
So my idea was to have Stacey here go speed dating
36
125626
4845
ሀሳቡ እስቴሲ እስፒድ ዴቲን ማስገባት ነበር
02:10
in Las Vegas on Valentine's Day.
37
130471
4071
ያውም ላስቬጋስ ውስጥ በፍቅረኞች ቀን
02:14
(Laughter) (Applause) (Music)
38
134542
5921
(ሳቅ) (ጭብጨባ)(ሙዚቃ)
02:20
SB: We ended up at what was advertised as the world's largest speed dating event.
39
140463
5201
በአለም ትልቅ ከሚባለለት የችኮላ "ዴቲንግ" ዝግጅት ላይ ተገኘን
02:25
I had 19 dates
40
145664
2020
19 ወንድ ተዋውቄአለሁ
02:27
and each date lasted three minutes.
41
147684
2995
ከእያንዳንዱ ለ3 ደቂቃ ነበር የቆየሁት
02:30
Participants were given a list of ice- breaker questions to get the ball rolling,
42
150679
3937
ሂደቱ እንዲቀጥል ለተሳታፊዎች የሚያዝናኑ ጥያቄዎች ተሰቶ ነበር
02:34
things like, "If you could be any kind of animal, what would you be?"
43
154616
3947
ለምሳሌ "እንስሳ መሆን ብትችዪ፣ ምን ትሆኒ ነበር?"
02:38
That sort of thing.
44
158563
1881
እንደዚ የመሰለ ጥያቄ ነበር
02:40
My first date was Colin.
45
160444
2414
የመጀመሪያው ኮሊን ነበር
02:42
He's from England,
46
162858
1811
እንግሊዛዊ ነው
02:44
and he once married a woman he met after placing an ad for a Capricorn.
47
164669
5155
ሚስት ነበረችው
02:49
Alec and I saw him at the end of the evening,
48
169824
2345
አሌክና አኔ ማታ ላይ አግኝተነው ነበር
02:52
and he said he'd kissed a woman in line at one of the concession stands.
49
172169
4923
ወረፋ መጠበቂያ ላይ አንድ ሴት እንደሳመ ነገሮናል
02:57
Zack and Chris came to the date-a-thon together.
50
177092
3306
ዛክና ክሪስ አንድ ላይ ነበር የመጡት
03:02
This is Carl.
51
182838
2401
ይሄ ካርል ነው
03:05
I asked Carl, "What's the first thing you notice about a woman?"
52
185239
5424
ካርልን ሴት ስታገኝ መጀመሪያ የሚታይህ ምንድ ነው አልኩት
03:10
He said, "Tits."
53
190663
2090
ጡት አለኝ
03:12
(Laughter)
54
192753
2437
(ሳቅ)
03:17
Matthew is attracted to women with muscular calves.
55
197350
3204
ማቲው ጡንቸኛ እግር ያላት ሴት ትማርከዋለች
03:20
We talked about running. He does triathlons, I run half-marathons.
56
200554
3831
ስለ ሩጫ አውርተን ነበር እሱ ትሪታሎን ይሰራል አኔ ግማሽ ማራቶን ሮጫለሁ
03:24
Alec actually liked his eyes and asked if I was attracted to him, but I wasn't,
57
204385
4853
አሌክ አይኑ ያምራል ወደድሽው ሲለኝ ነበር ግን እኔ አልሳበኝም
03:29
and I don't think he was attracted to me either.
58
209238
2981
እሱም የተመቸሁት አይመስለኝም
03:33
Austin and Mike came together.
59
213349
3366
ኦስቲንና ማይክ አብረው ነበር የመጡት
03:36
Mike asked me a hypothetical question.
60
216715
2623
ማይክ መስቀለኛ ጥያቄ አነሳ
03:39
He said, "You're in an elevator running late for a meeting.
61
219338
4621
"ሊፍት ውስጥ ብትሆኚና ለስብሰባ ረፍዶብሽ ቢሆን
03:43
Someone makes a dash for the elevator.
62
223959
2438
የሆነ ሰው ወደ ሊፍቱ እየመጣ ምልክት ቢሰጥሽ
03:46
Do you hold it open for them?"
63
226397
2949
ሊፍቱን ትይዢለታለሽ?"
03:49
And I said I would not.
64
229346
1997
አላደርገውም አልኩት
03:51
(Laughter)
65
231343
2583
(ሳቅ)
03:55
Cliff said the first thing he notices about a woman is her teeth,
66
235766
4052
ክሊፍ ከሴት ቀድሜ የማየው ጥርሷን ነው አለ
03:59
and we complimented each other's teeth.
67
239818
2995
ጥርሳችን ያምራል ስንባባል ነበር
04:02
Because he's an open mouth sleeper,
68
242813
2368
አፉን ከፍቶ ስለሆነ የሚተኛው
04:05
he says he has to floss more to help prevent gum disease,
69
245181
4203
በሽታ እንዳይዘው ጥረሱን ብዙ ጊዜ መቦረሽ እንዳለበት አወራኝ
04:09
and so I asked him how often he flosses,
70
249384
2415
በምን ያህል ጊዜ ትፍቃለህ ስለው
04:11
and he said, "Every other day."
71
251799
2600
በቀን አንዴ አለ
04:14
(Laughter)
72
254399
1815
(ሳቅ)
04:17
Now, as someone who flosses twice a day,
73
257534
2438
እንግዲህ እኔ በቀን ሁለቴ ለሚፍቅ ሰው
04:19
I wasn't really sure that that was flossing more
74
259972
2400
እሱ እንደሚለው መፋቅ የበዛበት አይመስለኝም
04:22
but I don't think I said that out loud.
75
262372
2522
እንዲህ ብዬ ግን አልነገርኩትም
04:24
Bill is an auditor,
76
264894
3042
ቢል የኦዲት ባለሙያ ነው
04:27
and we talked the entire three minutes about auditing. (Laughter)
77
267936
5483
ሦስት ደቂቃውን በሙሉ ስለ ኦዲት ስናወራ ነበር (ሳቅ)
04:34
The first thing Spencer notices about a woman is her complexion.
78
274669
3971
እስፔንሰር ከሴት ቀድሞ የሚያየው የፊት ማሰማመሪያን ነው
04:38
He feels a lot of women wear too much makeup,
79
278640
2693
ብዙ ሴቶች ሜክአፕ እንደሚያበዙ ነው የሚሰማው
04:41
and that they should only wear enough to accentuate the features that they have.
80
281333
3831
በትንሹ ለመታየት ካልሆን በስተቀር ማድረግ የለባቸውም ባይ ነው
04:45
I told him I didn't wear any makeup at all
81
285164
2067
ምንም ሜክአፕ አለማድረጌን ነገርኩት
04:47
and he seemed to think that that was a good thing.
82
287231
3018
ሀሳቡ ሳመቸው አይቀርም
04:51
Craig told me he didn't think I was willing to be vulnerable.
83
291317
4087
ክሬግ ስለ እራሴ ግልጽ መሆን የምፈልግ አልመሰለውም
04:55
He was also frustrated when I couldn't remember my most embarrassing moment.
84
295404
5062
በህይወቴ ስለገጠመኝ የሚያሳፍር ነገር ማስታወስ ባለመቻሌ ሲበሳጭ ነበር
05:00
He thought I was lying, but I wasn't.
85
300466
2302
የዋሸሁት መስሎታል ግን አልዋሸሁም
05:02
I didn't think he liked me at all, but at the end of the night,
86
302768
3084
የወደደኝ አይመስለኝም ግን መጨረሻ ላይ
05:05
he came back to me and he gave me a box of chocolates.
87
305852
3321
ተመልሶ መጥቶ ሙሉ ቸኮሌት ሰጠን
05:09
William was really difficult to talk to.
88
309846
2694
ዊልያም ሊያወሩት የሚከብድ ሰው ነው
05:12
I think he was drunk.
89
312540
2136
ሳይክር አልቀረም
05:14
(Laughter)
90
314676
2435
(ሳቅ)
05:17
Actor Chris McKenna was the MC of the event.
91
317601
3274
ተዋናይ ክሪስ ማኬና በዝግጅቱ ዋና አድማቂ እሱ ነበር
05:20
He used to be on "The Young and the Restless."
92
320875
2461
ወጣትና እረፍት አልባ የሚል ፊልም ላይ ነበረበት
05:23
I didn't actually go on a date with him.
93
323336
2740
ከእሱ ጋር አልተገናኘሁም
05:26
Alec said he saw several women give their phone numbers to him.
94
326076
3545
አሌክ ነው ብዙ ሴቶች ስልክ ቁጥር ሲሰጡት ያየው
05:30
Needless to say, I didn't fall in love.
95
330791
4829
ቢሆንም ፍቅር አልያዘኝም
05:35
I didn't feel a particular connection with any of the men that I went on dates with,
96
335620
3994
ከማናቸውም ጋር የተለየ የተሰማኝ ነገር አልነበረም
05:39
and I didn't feel like they felt a particular connection with me either.
97
339614
4648
እነሱም ቢሆኑ ከኔ ጋር የተሰማቸው ነገር ያለ አይመስለኝም
05:45
AS: Now, the most beautiful thing to me --
98
345302
2741
ለኔ ከሁሉም ነገር ውብ ሆኖ የሚታየን
05:48
(Laughter) -- as a photographer is the quality of vulnerability.
99
348043
5583
(ሳቅ)እንደ ፎቶ አንሺነቴ ተጋላጭነት ነው
05:53
The physical exterior reveals a crack in which you can get a glimpse
100
353626
3704
ውጫዊ አካላችን ውስጣችንን በቀዳዳ አሳልፎ ይሰጠናል
05:57
at a more fragile interior.
101
357330
3181
በተለይ ውስጣችን ያልተረጋጋ ከሆነ
06:00
At this date-a-thon event, I saw so many examples of that,
102
360511
3367
በዚህ ዝግጅት ደግሞ ያን የሚመሰክር ብዙ ነገር አይቻለሁ
06:03
but as I watched Stacey's dates and talked to her about them,
103
363878
4621
ግን እስቴሲ ያገኘቻቸውን ወንዶች ሳይና ስለእነሱ ሳዋራት
06:08
I realized how different photographic love is from real love.
104
368499
6013
የተረዳሁት ነገር ምን ያህል በፎቶ ያለ ፍቅርና እውነተኛ ፍቅር እንደሚለያይ ነው
06:14
What is real love? How does it work?
105
374512
3650
እውነተኛ ፍቅር ምንድን ነው? እንዴት ነው ሚሰራው?
06:18
In order to work on this question and to figure out how someone goes
106
378162
4342
ይሄን ጥያቄ ለመመለስና
06:22
from meeting on a date to having a life together,
107
382504
4574
በትውውቅ ተገናኝቶ አብሮ እስከመኖር እንዴት እንደሚደረስ ለመረዳት ስንል
06:27
Stacey and I went to Sun City Summerlin,
108
387078
2554
እስቴሲና እኔ ወደ ሰን ሲቲ ሰመርሊን አመራን
06:29
which is the largest retirement community in Las Vegas.
109
389632
4137
ያው በላስ ቬጋስ ያለ ትልቁ የአዛውንቶች መጦሪያ ስፍራ ነው
06:35
Our contact there was George, who runs the community's photography club.
110
395019
4619
አገናኛችን ጆርጅ ይባላል የፎቶግራፍ ክበብ መሪ ነው
06:39
He arranged for us to meet other couples in their makeshift photo studio.
111
399639
4808
ለፎቶ የተገኙ ጥንዶችን እንድናነጋግር አመቻችቶልን ነበር
06:44
SB: After 45 years of marriage, Anastasia's husband died two years ago,
112
404447
5068
ከ45 አመታት የትዳር ቆይታ በኋላ የአንስታሲያ ባለቤት ከሞተ ሁለት ሆኖታል
06:49
so we asked if she had an old wedding picture.
113
409515
3152
የቆየ የሰርግ ፎቶ እንዳላት ጠይቀናት ነበር
06:52
She met her husband when she was a 15-year-old waitress
114
412667
3413
ባለቤቷን ያገኘቸው በ15 አመቷ በአስተናጋጅነት
06:56
at a small barbecue place in Michigan.
115
416080
2485
ከምትሰራበት በሚቺንጋን ከሚገኝ ትንሽ ምግብ ቤት ውስጥ ነበር
06:58
He was 30.
116
418565
1672
እሱ 30 ነበር
07:00
She'd lied about her age.
117
420237
2275
እድሜዋን ዋሽታለች
07:02
He was the first person she'd dated.
118
422512
2809
የመጀመሪያዋ ነበር
07:05
Dean had been named photographer of the year in Las Vegas two years in a row,
119
425321
4459
ዲን ለሁለት አመት በተከታታይ በላስ ቬጋስ የአመቱ ምርጥ ፎቶግራፈር በመሆን ተመጧል
07:09
and this caught Alec's attention,
120
429780
1880
ይሄ አሌክን ስቦት ነበር
07:11
as did the fact that he met his wife, Judy,
121
431660
2578
ባለቤቱን ጁድ ያገነበት አኳሀን
07:14
at the same age when Alec met Rachel.
122
434238
3529
አሌክ ራሄልን ባገኘበት ተመሳሳይ እድሜ ላይ ነበር
07:17
Dean admitted that he likes to look at beautiful women,
123
437767
2972
ዲን በባህሪው ቆንጆ ሴት ማየት እንደሚወድ ቢያምንም
07:20
but he's never questioned his decision to marry Judy.
124
440739
3947
ጁድን ለማግባት የመወሰኑን ትክክለኝነት አይጠራጠርም
07:24
AS: George met Josephine at a parish dance.
125
444686
2368
ጆርጅ ጆሴፊንን ዳንስ ላይ ነበር ያገናት
07:27
He was 18, she was 15.
126
447054
2508
እሱ 18 እሷ 15 ነበሩ
07:29
Like a lot of the couples we met, they weren't especially philosophical
127
449562
3553
በብዛት እንዳገኘናቸው ጥንዶች እነሱ
07:33
about their early choices.
128
453115
2345
ስላለፈ የህይወት ምርጫቸው የሚፈላሰፉ አልነበሩም
07:35
George said something that really stuck with me.
129
455460
2581
ጆርጅ ያነኝ ነገር እስካሁን አብሮኝ አለ
07:38
He said, "When you get that feeling, you just go with it."
130
458041
5524
"ያ ስሜት ሲሰማሽ ዝም ብለሽ ትከተይዋለሽ" ነበር ያለው
07:46
Bob and Trudy met on a blind date when she was still in high school.
131
466142
3533
ቦብና ትሩዲ እሷ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ላይ እያለች ነበር የተገናኙት
07:49
They said they weren't particularly attracted to each other
132
469675
2770
የመዋደድ ስሜት አልነበራቸውም
07:52
when the first met.
133
472445
1420
መጀመሪያ የተገናኙ ጊዜ
07:53
Nevertheless, they were married soon after.
134
473865
2678
ይሁን እንጂ ብዙም ሳይቆዩ ተጋብተዋል
07:57
SB: The story that stayed with me the most
135
477113
2415
ከሁሉም ተለይቶ ውስጤ የቀረው
07:59
was that of George, the photography club president, and his wife, Mary.
136
479528
4737
የጆርጅ የፎቶ ክበብ ሀላፊው ና የባለቤቱ ሜሪ ታሪክ ነበር
08:04
This was George and Mary's second marriage.
137
484265
3390
ጆርጅ ይሄ ነው የሜሪ ደግሞ ሁለተኛ ትዳር
08:07
They met at a country-western club in Louisville, Kentucky called the Sahara.
138
487655
4690
በሎዊስቫይል ኬንተርኪ በሚገኝ ሳሃራ ሚባል አገረሰብ ክለብ ነበር የተገኛኙት
08:12
He was there alone drinking and she was with friends.
139
492345
3738
እሱ ብቻውን እየጠጣ እሷ ደግሞ ከጓደኘቿ ጋር ነበረች
08:16
When they started dating, he owed the IRS 9,000 dollars in taxes,
140
496083
5712
መውጣት የጀመሩ ሰሞን እሱ ቴክሳስ ውስጥ 9ሺ ዶላር የታክስ እዳ ነበረበት
08:21
and she offered to help him get out of debt,
141
501795
2531
ከእዳ እንዲወጣ አግዛዋለች
08:24
so for the next year, he turned his paychecks over to Mary,
142
504326
3970
ስለዚህ ለቀጣይ አንድ አመት ደመወዙን ለሜሪ ነበር የሚሰጠው
08:28
and she got him out of debt.
143
508296
2508
በዚህም ከእዳ ነጻ እንዲሆን አድርጋዋለች
08:30
George was actually an alcoholic when they married, and Mary knew it.
144
510804
4435
በመሰረቱ ሲጋቡም ጀምሮ ጆርጅ የመጠጥ ሱሰኛ ነበር ሜሪ ይሄን ታውቃለች
08:35
At some point in their marriage, he says he consumed
145
515239
2833
በትዳር ውስጥ እያሉ እሱ እንዳለው
08:38
54 beers in one day.
146
518072
3529
በቀን 54 ቢራ የጠጣበት አጋጣሚ ነበር
08:41
Another time, when he was drunk, he threatened to kill Mary
147
521601
2833
በሌላ ጊዜ በጣም ሰክሮ እሷና
08:44
and her two kids,
148
524434
1532
በሁለት ልጆቿን ላይ የመግደል ሙከራ አድረጓል
08:45
but they escaped and a SWAT team was called to the house.
149
525966
4446
ግን አምልጠዋል ልዩ የፖሊስ ሀይል ቤታቸው መቶ ነበር
08:50
Amazingly, Mary took him back,
150
530412
2171
የሚያስደንቀው ይቅር ብላ ታረቀችው
08:52
and eventually things got better.
151
532583
2322
ከዛ በኋላ ነገሮች እየተሸሉ መጡ
08:54
George has been involved in Alcoholics Anonymous
152
534905
2856
ጆርጅ ከመጠት ሱስ ለመገላገል የምክር አገልግሎት ተካፍሏል
08:57
and hasn't had a drink in 36 years.
153
537761
2903
እናም ለ36 አመት ያህል መጠጥ ጠጥቶ አያቅም
09:00
(Music)
154
540664
1114
(ሙዚቃ)
09:01
At the end of the day, after we left Sun City,
155
541778
2347
በስተ መጨረሻ ሰን ሲቲን ለቀን ከወጣን ስንወጣ
09:04
I told Alec that I didn't actually think
156
544125
2414
ለአሌክ የነገርኩት
09:06
that the stories of how these couples met were all that interesting.
157
546539
4133
እነዚን ጥንዶች የተገናኙበት ታሪክ አይደለም ቁም ነገሩ
09:10
What was more interesting
158
550672
2206
ዋናው ነገር
09:12
was how they managed to stay together.
159
552878
3715
እንዴት አብረው መቆየት እንደቻሉ ነው
09:16
AS: They all had this beautiful quality of endurance,
160
556593
4180
ሁሉም ጋር የሚምር ጽናት አለ
09:20
but that was true of the singles, too.
161
560773
2275
ግን ላጤዎቹም ቢሆኑ እንደዛው ናቸው
09:23
The world is hard, and the singles were out there
162
563048
3808
ህይወት ከባድ ነው እነሱ ደግሞ ወተው
09:26
trying to connect with other people,
163
566856
2345
ሌሎችን ሰዎች ለማግኘት እየታገሉ ነው
09:29
and the couples were holding onto each other
164
569201
2624
ጥንዶቹ እጅ ለእጅ እንደተያያዙ ነው
09:31
after all these decades.
165
571825
1767
ከስነት አስርት አመታት በኋላም ቢሆን
09:35
My favorite pictures on this trip were of Joe and Roseanne.
166
575842
3309
በዚህ ጉዞ የወደድኩት ምስል የጆይ እና ሮሴአንን ነው
09:39
Now, by the time we met Joe and Roseanne,
167
579151
2244
እነሱን ባገኘንበት ሰአት
09:41
we'd gotten in the habit of asking couples if they had an old wedding photograph.
168
581395
5511
የሰርግ ፎቶ መጠየቅን እንደ ልምድ አድረገነው ነበር
09:46
In their case, they simultaneously pulled out of their wallets
169
586906
4806
የነሱ የሚለየው ሁለቱም በተመሳሳይ ጊዜ ከኪስ ቦርሳቸውን
09:51
the exact same photograph.
170
591712
4296
አንድ አይነት ፎቶ ማውጣታቸው ነበር
09:56
What's more beautiful, I thought to myself,
171
596008
3134
ለራሴ ሳስበው የትኛው ነው ይበልጥ የሚያምረው
09:59
this image of a young couple who has just fallen in love
172
599142
4296
ምስሉ ላይ ያሉት ሁለት ትኩስ ፍቀር ላይ ያሉ ጥንዶች
10:03
or the idea of these two people holding onto this image for decades?
173
603438
5206
ወይስ የነዚህ ሁለት ሰዎች ለአመታት ይሀንን ምስል ይዘው የመገኘታቸው ሀሳብ
10:10
Thank you.
174
610264
1858
አመሰግናለሁ
10:12
(Applause)
175
612122
5410
(ጭብጨባ)
ስለዚህ ድህረ ገጽ

ይህ ገፅ እንግሊዘኛ ለመማር ጠቃሚ የሆኑ የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ያስተዋውቃል። ከዓለም ዙሪያ በመጡ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው አስተማሪዎች የእንግሊዝኛ ትምህርቶችን ይመለከታሉ። ቪዲዮውን ከዚያ ለማጫወት በእያንዳንዱ የቪዲዮ ገጽ ላይ በሚታየው የእንግሊዝኛ ንዑስ ርዕሶች ላይ ሁለቴ ጠቅ ያድርጉ። የትርጉም ጽሁፎቹ ከቪዲዮ መልሶ ማጫወት ጋር በማመሳሰል ይሸብልሉ። ማንኛውም አስተያየት ወይም ጥያቄ ካለዎት እባክዎን ይህንን የእውቂያ ቅጽ በመጠቀም ያነጋግሩን።

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7