Alec Soth + Stacey Baker: This is what enduring love looks like

85,003 views ・ 2015-07-15

TED


Vă rugăm să faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză de mai jos pentru a reda videoclipul.

Traducător: Doris Haick Corector: Cristina Nicolae
În urmă cu 10 ani am primit un telefon de la o femeie din Texas,
00:13
Alec Soth: So about 10 years ago, I got a call from a woman in Texas,
0
13037
3645
00:16
Stacey Baker,
1
16682
1672
Stacey Baker,
00:18
and she'd seen some of my photographs in an art exhibition
2
18354
3762
îmi văzuse câteva fotografii la o expoziţie de artă
00:22
and was wondering if she could commission me to take a portrait of her parents.
3
22116
4736
şi se întreba dacă poate să-mi comande un portret cu părinţii ei.
00:27
Now, at the time I hadn't met Stacey, and I thought this was some sort of
4
27892
3443
Încă nu o întâlnisem pe Stacey și credeam
00:31
wealthy oil tycoon and I'd struck it rich,
5
31335
4032
că era un industrialist bogat și că am dat lovitura,
00:35
but it was only later that I found out
6
35367
1875
dar am aflat mai târziu
00:37
she'd actually taken out a loan to make this happen.
7
37242
3207
că luase un împrumut ca să facă asta.
Am făcut fotografia cu părinţii ei,
00:41
I took the picture of her parents,
8
41409
1667
00:43
but I was actually more excited about photographing Stacey.
9
43076
3998
dar de fapt eram mai entuziasmat să o fotografiez pe Stacey.
Poza pe care am făcut-o în acea zi
00:47
The picture I made that day
10
47074
1758
00:48
ended up becoming one of my best-known portraits.
11
48832
3114
a devenit unul dintre cele mai cunoscute portrete ale mele.
00:53
At the time I made this picture, Stacey was working as an attorney
12
53566
3465
Când am făcut această fotografie, Stacey lucra ca avocat
00:57
for the State of Texas.
13
57031
1655
pentru statul Texas.
00:58
Not long after, she left her job to study photography in Maine,
14
58686
4700
După puțin timp, a demisionat pentru a studia fotografie în Maine,
01:03
and while she was there, she ended up meeting
15
63386
2265
și în timp ce era acolo, l-a întâlnit
01:05
the director of photography at the New York Times Magazine
16
65651
3135
pe directorul de fotografie al revistei New York Times
01:08
and was actually offered a job.
17
68786
3367
și i s-a oferit o slujbă.
01:12
Stacey Baker: In the years since, Alec and I have done
18
72153
2829
De-a lungul timpului, eu și Alec am făcut
01:14
a number of magazine projects together,
19
74982
2232
câteva proiecte pentru revistă împreună
01:17
and we've become friends.
20
77214
1951
și am devenit prieteni.
01:19
A few months ago, I started talking to Alec about a fascination of mine.
21
79165
4783
Acum câteva luni, am început să vorbesc cu Alec despre ceva ce mă fascina:
01:23
I've always been obsessed with how couples meet.
22
83948
3390
întotdeauna m-a obsedat modul în care se întâlnesc cuplurile.
01:27
I asked Alec how he and his wife Rachel met,
23
87338
2972
L-am întrebat pe Alec cum a întâlnit-o pe soţia sa, Rachel,
01:30
and he told me the story of a high school football game
24
90310
2856
şi mi-a povestit despre un joc de fotbal la liceu,
01:33
where she was 16 and he was 15,
25
93166
2925
pe când ea avea 16 ani și el 15,
01:36
and he asked her out.
26
96091
2090
iar el i-a cerut să iasă în oraș.
01:38
He liked her purple hair.
27
98181
1834
Îi plăcea părul ei mov.
01:40
She said yes, and that was it.
28
100015
3158
Ea a acceptat și asta a fost.
01:43
I then asked Alec if he'd be interested in doing a photography project
29
103173
4296
Apoi l-am întrebat pe Alec dacă ar fi interesat să facă un proiect fotografic
01:47
exploring this question.
30
107469
1811
care să exploreze această întrebare.
01:49
AS: And I was interested in the question, but I was actually much more interested
31
109280
4040
AS: Eram interesat de întrebare, dar eram mult mai interesat
01:53
in Stacey's motivation for asking it,
32
113320
3476
de motivația lui Stacey de a întreba,
01:56
particularly since I'd never known Stacey to have a boyfriend.
33
116796
3931
mai ales că nu știam ca Stacey să aibă vreun prieten.
02:00
So as part of this project, I thought it'd be interesting
34
120727
2786
Deci ca parte din proiect, m-am gândit că ar fi interesant
02:03
if she tried to meet someone.
35
123513
2113
dacă ea s-ar întâlni cu cineva.
02:05
So my idea was to have Stacey here go speed dating
36
125626
4845
Ideea mea a fost să o trimit pe Stacey la speed dating
02:10
in Las Vegas on Valentine's Day.
37
130471
4071
în Las Vegas de Sfântul Valentin.
02:14
(Laughter) (Applause) (Music)
38
134542
5921
(Râsete) (Aplauze) (Muzică)
02:20
SB: We ended up at what was advertised as the world's largest speed dating event.
39
140463
5201
SB: Am ajuns la ceea ce s-a anunțat a fi cel mai mare eveniment de speed dating.
02:25
I had 19 dates
40
145664
2020
Am avut 19 întâlniri
02:27
and each date lasted three minutes.
41
147684
2995
și fiecare a durat 3 minute.
02:30
Participants were given a list of ice- breaker questions to get the ball rolling,
42
150679
3937
Participanților li s-a dat o listă cu întrebări pentru a sparge gheața,
02:34
things like, "If you could be any kind of animal, what would you be?"
43
154616
3947
întrebări ca „dacă ai putea fi orice fel de animal, ce ai fi?”
02:38
That sort of thing.
44
158563
1881
Lucruri de genul ăsta.
02:40
My first date was Colin.
45
160444
2414
Prima mea întâlnire a fost cu Colin.
02:42
He's from England,
46
162858
1811
Este din Anglia,
02:44
and he once married a woman he met after placing an ad for a Capricorn.
47
164669
5155
și s-a însurat cu o femeie întâlnită după ce a dat anunț pentru un Capricorn.
02:49
Alec and I saw him at the end of the evening,
48
169824
2345
Eu și Alec l-am văzut la sfârșitul serii
și ne-a spus că sărutase o femeie la coadă la unul din standuri.
02:52
and he said he'd kissed a woman in line at one of the concession stands.
49
172169
4923
02:57
Zack and Chris came to the date-a-thon together.
50
177092
3306
Zack și Chris au venit împreună la date-a-thon.
03:02
This is Carl.
51
182838
2401
Acesta e Carl.
03:05
I asked Carl, "What's the first thing you notice about a woman?"
52
185239
5424
L-am întrebat: „Care este primul lucru pe care îl observi la o femeie?”
03:10
He said, "Tits."
53
190663
2090
A răspuns: „Sânii.”
03:12
(Laughter)
54
192753
2437
(Râsete)
03:17
Matthew is attracted to women with muscular calves.
55
197350
3204
Matthew este atras de femeile cu gambe musculoase.
03:20
We talked about running. He does triathlons, I run half-marathons.
56
200554
3831
Am vorbit despre alergare. El face triathlon, eu alerg semimaraton.
03:24
Alec actually liked his eyes and asked if I was attracted to him, but I wasn't,
57
204385
4853
Lui Alec îi plăceau ochii lui; m-a-ntrebat dacă eram atrasă de el, dar nu eram
03:29
and I don't think he was attracted to me either.
58
209238
2981
și cred că nici el nu se simțea atras de mine.
03:33
Austin and Mike came together.
59
213349
3366
Austin și Mike au venit împreună.
03:36
Mike asked me a hypothetical question.
60
216715
2623
Mike mi-a pus o întrebare ipotetică.
03:39
He said, "You're in an elevator running late for a meeting.
61
219338
4621
A spus: „Ești într-un lift și întârzii la o întâlnire.
03:43
Someone makes a dash for the elevator.
62
223959
2438
Cineva se grăbește către lift.
03:46
Do you hold it open for them?"
63
226397
2949
Ții ușa deschisă pentru el/ea?"
03:49
And I said I would not.
64
229346
1997
Am răspuns că nu.
03:51
(Laughter)
65
231343
2583
(Râsete)
03:55
Cliff said the first thing he notices about a woman is her teeth,
66
235766
4052
Cliff a spus că primul lucru pe care-l observă la o femeie sunt dinții ei,
03:59
and we complimented each other's teeth.
67
239818
2995
și ne-am complimentat reciproc dinţii.
04:02
Because he's an open mouth sleeper,
68
242813
2368
Deoarece doarme cu gura deschisă,
04:05
he says he has to floss more to help prevent gum disease,
69
245181
4203
a zis că trebuie să folosească ața dentară mai mult pentru a evita infecţia gingivală
04:09
and so I asked him how often he flosses,
70
249384
2415
și l-am întrebat cât de des o foloseşte,
04:11
and he said, "Every other day."
71
251799
2600
iar el a răspuns: „o dată la două zile”.
04:14
(Laughter)
72
254399
1815
(Râsete)
04:17
Now, as someone who flosses twice a day,
73
257534
2438
Pentru una care foloseşte ața dentară de 2 ori pe zi,
04:19
I wasn't really sure that that was flossing more
74
259972
2400
nu eram sigură că asta-nsemna să o folosești mai des,
04:22
but I don't think I said that out loud.
75
262372
2522
dar nu cred că am spus-o cu voce tare.
04:24
Bill is an auditor,
76
264894
3042
Bill este un auditor
04:27
and we talked the entire three minutes about auditing. (Laughter)
77
267936
5483
şi în cele trei minute am vorbit numai despre revizie contabilă. (Râsete)
04:34
The first thing Spencer notices about a woman is her complexion.
78
274669
3971
Primul lucru pe care Spencer îl observă la o femeie este tenul ei.
04:38
He feels a lot of women wear too much makeup,
79
278640
2693
Crede că multe femei folosesc prea mult machiaj
04:41
and that they should only wear enough to accentuate the features that they have.
80
281333
3831
şi că ar trebui să-l folosească doar pentru a-şi accentua trăsăturile.
04:45
I told him I didn't wear any makeup at all
81
285164
2067
I-am spus că nu port deloc machiaj
04:47
and he seemed to think that that was a good thing.
82
287231
3018
şi părea să creadă că e un lucru bun.
04:51
Craig told me he didn't think I was willing to be vulnerable.
83
291317
4087
Craig mi-a spus că nu crede că eram dispusă să fiu vulnerabilă.
04:55
He was also frustrated when I couldn't remember my most embarrassing moment.
84
295404
5062
A fost frustrat când nu mi-am amintit cel mai jenant moment al meu.
05:00
He thought I was lying, but I wasn't.
85
300466
2302
Credea că mint, dar nu minţeam.
05:02
I didn't think he liked me at all, but at the end of the night,
86
302768
3084
Mă gândeam că nu-i plac deloc, dar la sfârşitul serii,
05:05
he came back to me and he gave me a box of chocolates.
87
305852
3321
s-a întors la mine şi mi-a dat o cutie cu ciocolată.
05:09
William was really difficult to talk to.
88
309846
2694
A fost foarte dificil să vorbesc cu William.
05:12
I think he was drunk.
89
312540
2136
Cred că era beat.
05:14
(Laughter)
90
314676
2435
(Râsete)
05:17
Actor Chris McKenna was the MC of the event.
91
317601
3274
Actorul Chris McKenna era MC-ul evenimentului.
05:20
He used to be on "The Young and the Restless."
92
320875
2461
A jucat în „Tânăr și neliniștit”.
05:23
I didn't actually go on a date with him.
93
323336
2740
Nu m-am dus la o întâlnire cu el.
05:26
Alec said he saw several women give their phone numbers to him.
94
326076
3545
Alec a spus că a văzut câteva femei dându-i numărul lor.
05:30
Needless to say, I didn't fall in love.
95
330791
4829
Inutil să spun că nu m-am îndrăgostit.
05:35
I didn't feel a particular connection with any of the men that I went on dates with,
96
335620
3994
Nu am simţit nicio legătură specială cu bărbaţii cu care m-am întâlnit
05:39
and I didn't feel like they felt a particular connection with me either.
97
339614
4648
şi nu cred că ei au simţit vreo conexiune specială cu mine.
05:45
AS: Now, the most beautiful thing to me --
98
345302
2741
AS: Cel mai frumos lucru pentru mine --
05:48
(Laughter) -- as a photographer is the quality of vulnerability.
99
348043
5583
(Râsete) - ca fotograf este calitatea vulnerabilităţii.
05:53
The physical exterior reveals a crack in which you can get a glimpse
100
353626
3704
Exteriorul fizic arată o crăpătură în care poţi arunca o privire
05:57
at a more fragile interior.
101
357330
3181
la un interior mai fragil.
06:00
At this date-a-thon event, I saw so many examples of that,
102
360511
3367
La acest eveniment date-a-thon, am văzut multe exemple de acest tip,
06:03
but as I watched Stacey's dates and talked to her about them,
103
363878
4621
dar uitându-mă la cei cu care s-a-ntâlnit Stacey şi vorbindu-i despre ei,
06:08
I realized how different photographic love is from real love.
104
368499
6013
am realizat cât de diferită este iubirea fotografică de cea reală.
06:14
What is real love? How does it work?
105
374512
3650
Ce este dragostea adevărată? Cum funcţionează?
06:18
In order to work on this question and to figure out how someone goes
106
378162
4342
Pentru a lucra la această întrebare și pentru a înţelege
06:22
from meeting on a date to having a life together,
107
382504
4574
cum cineva trece de la o simplă întâlnire la a avea o viață împreună,
06:27
Stacey and I went to Sun City Summerlin,
108
387078
2554
eu şi Stacey am mers la Sun City Summerlin,
06:29
which is the largest retirement community in Las Vegas.
109
389632
4137
care este cea mai mare comunitate de pensionari din Las Vegas.
06:35
Our contact there was George, who runs the community's photography club.
110
395019
4619
Contactul nostru era George, care conduce clubul de fotografie acolo.
06:39
He arranged for us to meet other couples in their makeshift photo studio.
111
399639
4808
A aranjat să ne întâlnim cu alte cupluri în studioul lor improvizat de fotografie.
06:44
SB: After 45 years of marriage, Anastasia's husband died two years ago,
112
404447
5068
SB: După 45 de ani de căsătorie, soţul Anastasiei a murit acum doi ani,
06:49
so we asked if she had an old wedding picture.
113
409515
3152
deci am întrebat-o dacă avea o poză veche de la nuntă.
06:52
She met her husband when she was a 15-year-old waitress
114
412667
3413
Și-a întâlnit soțul când avea 15 ani şi era chelneriţă
06:56
at a small barbecue place in Michigan.
115
416080
2485
la un mic local pentru barbecue din Michigan.
06:58
He was 30.
116
418565
1672
El avea 30 de ani.
07:00
She'd lied about her age.
117
420237
2275
Ea a minţit în legătură cu vârsta ei.
07:02
He was the first person she'd dated.
118
422512
2809
El a fost prima persoană cu care a ieşit.
07:05
Dean had been named photographer of the year in Las Vegas two years in a row,
119
425321
4459
Dean a fost numit fotograful anului în Las Vegas doi ani consecutivi
07:09
and this caught Alec's attention,
120
429780
1880
şi asta a atras atenţia lui Alec,
07:11
as did the fact that he met his wife, Judy,
121
431660
2578
ca şi faptul că și-a întâlnit soţia, Judy,
07:14
at the same age when Alec met Rachel.
122
434238
3529
la aceeași vârstă la care Alec a întâlnit-o pe Rachel.
07:17
Dean admitted that he likes to look at beautiful women,
123
437767
2972
Dean a recunoscut că-i place să se uite la femei frumoase,
07:20
but he's never questioned his decision to marry Judy.
124
440739
3947
dar nu a pus niciodată la îndoială decizia lui de a se căsători cu Judy.
07:24
AS: George met Josephine at a parish dance.
125
444686
2368
AS: George a întâlnit-o pe Josephine la un dans local.
07:27
He was 18, she was 15.
126
447054
2508
El avea 18 ani şi ea 15.
07:29
Like a lot of the couples we met, they weren't especially philosophical
127
449562
3553
Ca multe cupluri pe care le-am întâlnit, nu erau deosebit de filozofici
07:33
about their early choices.
128
453115
2345
despre alegerile lor anterioare.
07:35
George said something that really stuck with me.
129
455460
2581
George a spus ceva ce m-a impresionat.
07:38
He said, "When you get that feeling, you just go with it."
130
458041
5524
A spus: „Când ai acel sentiment, te lași în seama lui.”
Bob și Trudy s-au cunoscut la o întâlnire pe nevăzute, când încă erau la liceu.
07:46
Bob and Trudy met on a blind date when she was still in high school.
131
466142
3533
07:49
They said they weren't particularly attracted to each other
132
469675
2770
Au spus că nu erau prea atraşi unul de altul
07:52
when the first met.
133
472445
1420
când s-au întâlnit prima oară.
07:53
Nevertheless, they were married soon after.
134
473865
2678
Cu toate acestea, s-au căsătorit după puţin timp.
07:57
SB: The story that stayed with me the most
135
477113
2415
SB: Povestea la care am ţinut cel mai mult
07:59
was that of George, the photography club president, and his wife, Mary.
136
479528
4737
a fost cea a lui George, preşedintele clubului de fotografie, şi a soţiei, Mary.
08:04
This was George and Mary's second marriage.
137
484265
3390
Aceasta era a doua căsătorie a lui George şi Mary.
08:07
They met at a country-western club in Louisville, Kentucky called the Sahara.
138
487655
4690
S-au întâlnit la un club country-western, în Louisville, Kentucky, numit Sahara.
08:12
He was there alone drinking and she was with friends.
139
492345
3738
El era acolo singur, bând, iar ea era cu niște prieteni.
08:16
When they started dating, he owed the IRS 9,000 dollars in taxes,
140
496083
5712
La începutul întâlnirilor, el avea 9.000 de dolari datorie la IRS
08:21
and she offered to help him get out of debt,
141
501795
2531
şi ea s-a oferit să-l ajute să scape de datorie.
08:24
so for the next year, he turned his paychecks over to Mary,
142
504326
3970
În anul următor, el și-a dat salariile lui Mary,
08:28
and she got him out of debt.
143
508296
2508
iar ea l-a scos din datorii.
08:30
George was actually an alcoholic when they married, and Mary knew it.
144
510804
4435
George era de fapt alcoolic când s-au căsătorit şi Mary ştia.
08:35
At some point in their marriage, he says he consumed
145
515239
2833
La un moment dat în căsnicia lor, el a spus
08:38
54 beers in one day.
146
518072
3529
că obișnuia să bea 54 de beri pe zi.
08:41
Another time, when he was drunk, he threatened to kill Mary
147
521601
2833
Altă dată, când era beat, a ameninţat că o ucide pe Mary
08:44
and her two kids,
148
524434
1532
şi pe cei doi copii ai ei,
08:45
but they escaped and a SWAT team was called to the house.
149
525966
4446
dar au scăpat şi o echipă SWAT a fost chemată la casa lor.
08:50
Amazingly, Mary took him back,
150
530412
2171
În mod uimitor, Mary l-a primit înapoi
08:52
and eventually things got better.
151
532583
2322
şi în cele din urmă, lucrurile s-au îmbunătăţit.
08:54
George has been involved in Alcoholics Anonymous
152
534905
2856
George s-a implicat în Alcoolicii Anonimi
08:57
and hasn't had a drink in 36 years.
153
537761
2903
şi nu mai bea de 36 de ani.
09:00
(Music)
154
540664
1114
(Muzică)
09:01
At the end of the day, after we left Sun City,
155
541778
2347
La sfârşitul zilei, după ce am plecat din Sun City,
09:04
I told Alec that I didn't actually think
156
544125
2414
i-am spus lui Alec că nu credeam
09:06
that the stories of how these couples met were all that interesting.
157
546539
4133
că poveştile despre cum s-au întâlnit aceste cupluri erau atât de interesante.
09:10
What was more interesting
158
550672
2206
Lucrul cel mai interesant era
09:12
was how they managed to stay together.
159
552878
3715
cum au reuşit să rămână împreună.
09:16
AS: They all had this beautiful quality of endurance,
160
556593
4180
AS: Toţi au avut această frumoasă calitate de a rezista,
09:20
but that was true of the singles, too.
161
560773
2275
dar asta era adevărat şi pentru cei singuri.
09:23
The world is hard, and the singles were out there
162
563048
3808
Lumea este grea, iar cei care erau singuri
09:26
trying to connect with other people,
163
566856
2345
încercau să se conecteze cu alte persoane,
09:29
and the couples were holding onto each other
164
569201
2624
şi cuplurile erau încă împreună
09:31
after all these decades.
165
571825
1767
după toate aceste decenii.
09:35
My favorite pictures on this trip were of Joe and Roseanne.
166
575842
3309
Poza mea preferată după această excursie este cu Joe şi Roseanne.
09:39
Now, by the time we met Joe and Roseanne,
167
579151
2244
Pe când i-am cunoscut pe Joe şi Roseanne,
09:41
we'd gotten in the habit of asking couples if they had an old wedding photograph.
168
581395
5511
ne obişnuisem să întrebăm cuplurile dacă aveau o poză veche de la nuntă.
09:46
In their case, they simultaneously pulled out of their wallets
169
586906
4806
În cazul lor, au scos simultan din portofel
09:51
the exact same photograph.
170
591712
4296
aceeaşi fotografie.
Ce este mai frumos, m-am gândit,
09:56
What's more beautiful, I thought to myself,
171
596008
3134
09:59
this image of a young couple who has just fallen in love
172
599142
4296
imaginea acestui cuplu tânăr care tocmai s-au îndrăgostit
10:03
or the idea of these two people holding onto this image for decades?
173
603438
5206
sau ideea acestor două persoane care păstrează poza asta de decenii?
Mulţumesc.
10:10
Thank you.
174
610264
1858
(Aplauze)
10:12
(Applause)
175
612122
5410
Despre acest site

Acest site vă va prezenta videoclipuri de pe YouTube care sunt utile pentru a învăța limba engleză. Veți vedea lecții de engleză predate de profesori de top din întreaga lume. Faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză afișate pe fiecare pagină video pentru a reda videoclipul de acolo. Subtitrările se derulează în sincron cu redarea videoclipului. Dacă aveți comentarii sau solicitări, vă rugăm să ne contactați folosind acest formular de contact.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7