Alec Soth + Stacey Baker: This is what enduring love looks like

84,643 views ・ 2015-07-15

TED


אנא לחץ פעמיים על הכתוביות באנגלית למטה כדי להפעיל את הסרטון.

מתרגם: Sharon Torten מבקר: Ido Dekkers
00:13
Alec Soth: So about 10 years ago, I got a call from a woman in Texas,
0
13037
3645
אז לפני בערך עשר שנים, התקשרה אלי אישה מטקסס,
00:16
Stacey Baker,
1
16682
1672
סטייסי בייקר,
00:18
and she'd seen some of my photographs in an art exhibition
2
18354
3762
והיא ראתה כמה מהתצלומים שלי בתערוכת אמנות
00:22
and was wondering if she could commission me to take a portrait of her parents.
3
22116
4736
ותהתה אם תוכל לשכור את שירותי בכדי לצלם את הוריה.
00:27
Now, at the time I hadn't met Stacey, and I thought this was some sort of
4
27892
3443
עכשיו, בזמנו לא הכרתי את סטייסי, וחשבתי שהיתה זה סוג של
00:31
wealthy oil tycoon and I'd struck it rich,
5
31335
4032
אילת נפט מבוססת ושתפסתי עשירה,
00:35
but it was only later that I found out
6
35367
1875
אך היה זה רק מאוחר יותר כשגיליתי
00:37
she'd actually taken out a loan to make this happen.
7
37242
3207
שהיא למעשה לקחה הלוואה על מנת לאפשר זאת.
00:41
I took the picture of her parents,
8
41409
1667
צילמתי את הוריה,
00:43
but I was actually more excited about photographing Stacey.
9
43076
3998
אבל למעשה הייתי יותר נרגש מלצלם את סטייסי.
00:47
The picture I made that day
10
47074
1758
התמונה שצילמתי באותה יום
00:48
ended up becoming one of my best-known portraits.
11
48832
3114
הפכה בסופו של דבר לאחד התצלומים המוכרים ביותר שלי.
00:53
At the time I made this picture, Stacey was working as an attorney
12
53566
3465
בתקופה שבה צילמתי את התמונה הזו, סטייסי עבדה כעורכת דין
00:57
for the State of Texas.
13
57031
1655
עבור מדינת טקסס.
00:58
Not long after, she left her job to study photography in Maine,
14
58686
4700
זמן לא רב לאחר מכן, היא עזבה את עבודתה בכדי ללמוד צילום במיין,
01:03
and while she was there, she ended up meeting
15
63386
2265
ובזמן ששהתה שם, קרה שפגשה
01:05
the director of photography at the New York Times Magazine
16
65651
3135
את במאי הצילום של מגזין ה"ניו יורק טיימס"
01:08
and was actually offered a job.
17
68786
3367
ולמעשה הוצעה לה שם עבודה.
01:12
Stacey Baker: In the years since, Alec and I have done
18
72153
2829
סטייסי בייקר: בשנים שעברו מאז, אלק ואני קיימנו
01:14
a number of magazine projects together,
19
74982
2232
מספר פרויקטים במגזין ביחד,
01:17
and we've become friends.
20
77214
1951
והפכנו לידידים.
01:19
A few months ago, I started talking to Alec about a fascination of mine.
21
79165
4783
לפני מספר חודשים, התחלתי לדבר עם אלק על תחום משיכה שלי.
01:23
I've always been obsessed with how couples meet.
22
83948
3390
תמיד נמשכתי לשאלה כיצד זוגות נפגשים.
01:27
I asked Alec how he and his wife Rachel met,
23
87338
2972
שאלתי את אלק כיצד הוא ואשתו רייצ'ל נפגשו,
01:30
and he told me the story of a high school football game
24
90310
2856
והוא סיפר לי סיפור על משחק פוטבול בתיכון,
01:33
where she was 16 and he was 15,
25
93166
2925
שבו היא הייתה בת 16 והוא בן 15,
01:36
and he asked her out.
26
96091
2090
והוא הציע לה לצאת איתו.
01:38
He liked her purple hair.
27
98181
1834
הוא אהב את שיערה הסגול.
01:40
She said yes, and that was it.
28
100015
3158
היא הסכימה, וזה היה הסוף.
01:43
I then asked Alec if he'd be interested in doing a photography project
29
103173
4296
לאחר מכן שאלתי את אלק אם הוא יהיה מעוניין בקיום פרויקט צילום
01:47
exploring this question.
30
107469
1811
שבוחן שאלה זו.
01:49
AS: And I was interested in the question, but I was actually much more interested
31
109280
4040
אלק: ואני התעניינתי בשאלה זו, אך למעשה הרבה יותר התעניינתי
01:53
in Stacey's motivation for asking it,
32
113320
3476
במניע של סטייסי לשאול אותה,
01:56
particularly since I'd never known Stacey to have a boyfriend.
33
116796
3931
במיוחד משום שלא שמעתי מעולם שלסטייסי היה חבר.
02:00
So as part of this project, I thought it'd be interesting
34
120727
2786
אז לצורך פרויקט זה, חשבתי שיהיה מעניין
02:03
if she tried to meet someone.
35
123513
2113
אם היא תנסה להיפגש עם מישהו.
02:05
So my idea was to have Stacey here go speed dating
36
125626
4845
אז הרעיון שלי היה לגרום לסטייסי לצאת ל"ספיד דייטינג"
02:10
in Las Vegas on Valentine's Day.
37
130471
4071
בלאס וגאס ביום האהבה.
02:14
(Laughter) (Applause) (Music)
38
134542
5921
(צחוק)(מחיאות כפיים)(מוזיקה)
02:20
SB: We ended up at what was advertised as the world's largest speed dating event.
39
140463
5201
סטייסי: נקלענו למה שפורסם כאירוע הספיד דייטינג הגדול בעולם.
02:25
I had 19 dates
40
145664
2020
היו לי 19 פגישות,
02:27
and each date lasted three minutes.
41
147684
2995
וכל אחת ארכה שלוש דקות.
02:30
Participants were given a list of ice- breaker questions to get the ball rolling,
42
150679
3937
המשתתפים קיבלו רשימת שאלות "שוברות קרח" בכדי לגלגל את השיחה
02:34
things like, "If you could be any kind of animal, what would you be?"
43
154616
3947
דברים כמו, "אם יכולת להיות כל סוג של חיה, איזו היית בוחר?"
02:38
That sort of thing.
44
158563
1881
דברים כאלו.
02:40
My first date was Colin.
45
160444
2414
הדייט הראשון שלי היה קולין.
02:42
He's from England,
46
162858
1811
הוא מאנגליה,
02:44
and he once married a woman he met after placing an ad for a Capricorn.
47
164669
5155
והוא נישא בעבר לאישה שפגש לאחר שפרסם מודעה לבני מזל גדי.
02:49
Alec and I saw him at the end of the evening,
48
169824
2345
אלק ואני ראינו אותו בסוף הערב,
02:52
and he said he'd kissed a woman in line at one of the concession stands.
49
172169
4923
והוא אמר שהוא נישק אישה באירוע באחת מהעמדות.
02:57
Zack and Chris came to the date-a-thon together.
50
177092
3306
זאק וכריס הגיעו לאירוע ביחד.
03:02
This is Carl.
51
182838
2401
זה קארל.
03:05
I asked Carl, "What's the first thing you notice about a woman?"
52
185239
5424
שאלתי את קארל, "מה הדבר הראשון שאתה שם לב אליו באישה?"
03:10
He said, "Tits."
53
190663
2090
הוא אמר, "שדיים".
03:12
(Laughter)
54
192753
2437
(צחוק)
03:17
Matthew is attracted to women with muscular calves.
55
197350
3204
מת'יו נמשך לנשים עם שוקיים שריריים.
03:20
We talked about running. He does triathlons, I run half-marathons.
56
200554
3831
דיברנו על ריצה. הוא עושה טריאתלון, אני רצה חצי-מרתון.
03:24
Alec actually liked his eyes and asked if I was attracted to him, but I wasn't,
57
204385
4853
אלק אהב את העיניים שלו ושאל אם נמשכתי אליו, אבל לא נמשכתי,
03:29
and I don't think he was attracted to me either.
58
209238
2981
וגם לא חשבתי שהוא נמשך אלי.
03:33
Austin and Mike came together.
59
213349
3366
אוסטין ומייק הגיעו ביחד.
03:36
Mike asked me a hypothetical question.
60
216715
2623
מייק שאל אותי שאלה היפותטית:
03:39
He said, "You're in an elevator running late for a meeting.
61
219338
4621
הוא אמר, "את בתוך מעלית ומאחרת לפגישה.
03:43
Someone makes a dash for the elevator.
62
223959
2438
מישהו ממהר להיכנס למעלית.
03:46
Do you hold it open for them?"
63
226397
2949
האם תחזיקי את הדלת בשבילו?"
03:49
And I said I would not.
64
229346
1997
ואמרתי שלא.
03:51
(Laughter)
65
231343
2583
(צחוק)
03:55
Cliff said the first thing he notices about a woman is her teeth,
66
235766
4052
קליף אמר שהדבר הראשון שהוא שם לב אליו באישה הוא השיניים שלה,
03:59
and we complimented each other's teeth.
67
239818
2995
והחמאנו האחד לשניה על השיניים.
04:02
Because he's an open mouth sleeper,
68
242813
2368
משום שהוא ישן בפה פתוח,
04:05
he says he has to floss more to help prevent gum disease,
69
245181
4203
הוא אמר שהוא חייב להשתמש יותר בחוט דנטלי בכדי למנוע מחלות חניכיים,
04:09
and so I asked him how often he flosses,
70
249384
2415
אז שאלתי באיזו תדירות הוא מנקה כך,
04:11
and he said, "Every other day."
71
251799
2600
והוא אמר, "פעם ביומיים".
04:14
(Laughter)
72
254399
1815
(צחוק)
04:17
Now, as someone who flosses twice a day,
73
257534
2438
עכשיו, כמישהי שמנקה בחוט דנטלי פעמיים ביום,
04:19
I wasn't really sure that that was flossing more
74
259972
2400
לא הייתי בטוחה שהוא משתמש יותר מהרגיל
04:22
but I don't think I said that out loud.
75
262372
2522
אך אני לא חושבת שאמרתי זאת בקול.
04:24
Bill is an auditor,
76
264894
3042
ביל הוא רואה חשבון,
04:27
and we talked the entire three minutes about auditing. (Laughter)
77
267936
5483
ודיברנו במשך כל שלוש הדקות על ראיית חשבון. (צחוק)
04:34
The first thing Spencer notices about a woman is her complexion.
78
274669
3971
הדבר הראשון שספנסר שם לב אליו באישה הוא גוון העור שלה.
04:38
He feels a lot of women wear too much makeup,
79
278640
2693
הוא מרגיש שנשים רבות שמות יותר מדי מייק אפ
04:41
and that they should only wear enough to accentuate the features that they have.
80
281333
3831
ושהן צריכות לשים בדיוק מספיק בכדי להדגיש את המאפיינים הקיימים שלהן.
04:45
I told him I didn't wear any makeup at all
81
285164
2067
אמרתי לו שאני לא שמה מייק אפ בכלל
04:47
and he seemed to think that that was a good thing.
82
287231
3018
ונראה שהוא חשב כי זה דבר טוב.
04:51
Craig told me he didn't think I was willing to be vulnerable.
83
291317
4087
קרייג אמר לי שהוא לא חשב שאני מוכנה להיות פגיעה.
04:55
He was also frustrated when I couldn't remember my most embarrassing moment.
84
295404
5062
הוא גם היה מתוסכל כשלא נראה היה שיכולתי להיזכר ברגע המביך ביותר שלי.
05:00
He thought I was lying, but I wasn't.
85
300466
2302
הוא חשב ששיקרתי, אבל לא שיקרתי.
05:02
I didn't think he liked me at all, but at the end of the night,
86
302768
3084
לא חשבתי שהוא חיבב אותי בכלל, אך בסוף הערב,
05:05
he came back to me and he gave me a box of chocolates.
87
305852
3321
הוא ניגש אלי ונתן לי קופסת שוקולדים.
05:09
William was really difficult to talk to.
88
309846
2694
היה מאוד קשה לדבר עם וויליאם.
05:12
I think he was drunk.
89
312540
2136
אני חושבת שהוא היה שיכור.
05:14
(Laughter)
90
314676
2435
(צחוק)
05:17
Actor Chris McKenna was the MC of the event.
91
317601
3274
השחקן כריס מק'קנה היה המנחה של הערב.
05:20
He used to be on "The Young and the Restless."
92
320875
2461
הוא שיחק בעבר ב"צעירים חסרי מנוח".
05:23
I didn't actually go on a date with him.
93
323336
2740
לא יצא לי לצאת איתו לדייט.
05:26
Alec said he saw several women give their phone numbers to him.
94
326076
3545
אלק אמר שהוא ראה כמה נשים נותנות לו את מספרי הטלפון שלהן.
05:30
Needless to say, I didn't fall in love.
95
330791
4829
אין צורך לומר, לא התאהבתי באיש.
05:35
I didn't feel a particular connection with any of the men that I went on dates with,
96
335620
3994
לא הרגשתי חיבור מיוחד עם אף אחד מהגברים שפגשתי,
05:39
and I didn't feel like they felt a particular connection with me either.
97
339614
4648
וגם לא הרגשתי שהם הרגישו חיבור מיוחד איתי.
05:45
AS: Now, the most beautiful thing to me --
98
345302
2741
אלק: עכשיו, הדבר היפה ביותר בשבילי -
05:48
(Laughter) -- as a photographer is the quality of vulnerability.
99
348043
5583
(צחוק) - כצלם, הוא האיכות של הפגיעות.
05:53
The physical exterior reveals a crack in which you can get a glimpse
100
353626
3704
המעטפת החיצונית חושפת סדק שדרכו ניתן לקבל הצצה
05:57
at a more fragile interior.
101
357330
3181
לפנימיות שבירה יותר.
06:00
At this date-a-thon event, I saw so many examples of that,
102
360511
3367
באירוע הדייטים הזה, ראיתי הרבה דוגמאות לכך,
06:03
but as I watched Stacey's dates and talked to her about them,
103
363878
4621
אך בזמן שצפיתי בדייטים של סטייסי ודיברתי איתה עליהם,
06:08
I realized how different photographic love is from real love.
104
368499
6013
הבנתי כמה שונה אהבה מצולמת מאהבה אמיתית.
06:14
What is real love? How does it work?
105
374512
3650
מהי אהבה אמיתית? כיצד היא עובדת?
06:18
In order to work on this question and to figure out how someone goes
106
378162
4342
במטרה לעסוק בשאלה זו ולהבין כיצד מישהו עובר
06:22
from meeting on a date to having a life together,
107
382504
4574
מיציאות לדייטים ליצירת חיים משותפים,
06:27
Stacey and I went to Sun City Summerlin,
108
387078
2554
סטייסי ואני הלכנו ל"סאן סיטי סאמרלין",
06:29
which is the largest retirement community in Las Vegas.
109
389632
4137
שהוא בית האבות הגדול בלאס וגאס.
06:35
Our contact there was George, who runs the community's photography club.
110
395019
4619
איש הקשר שלנו היה ג'ורג', שמנהל את מועדון הצילום הקהילתי.
06:39
He arranged for us to meet other couples in their makeshift photo studio.
111
399639
4808
הוא סידר לנו להיפגש עם זוגות אחרים בסטודיו הצילום המאולתר שלהם.
06:44
SB: After 45 years of marriage, Anastasia's husband died two years ago,
112
404447
5068
סטייסי: לאחר 45 שנות נישואין, בעלה של אנסטסיה נפטר לפני שנתיים,
06:49
so we asked if she had an old wedding picture.
113
409515
3152
אז שאלנו אותה אם היו לה תמונות ישנות מחתונתם.
06:52
She met her husband when she was a 15-year-old waitress
114
412667
3413
היא פגשה את בעלה כשהייתה מלצרית בת 15
06:56
at a small barbecue place in Michigan.
115
416080
2485
במסעדת ברביקיו קטנה במישיגן.
06:58
He was 30.
116
418565
1672
הוא היה בן 30.
07:00
She'd lied about her age.
117
420237
2275
היא שיקרה בקשר לגילה.
07:02
He was the first person she'd dated.
118
422512
2809
הוא היה הגבר הראשון שיצאה איתו.
07:05
Dean had been named photographer of the year in Las Vegas two years in a row,
119
425321
4459
דין הוכתר ל"צלם השנה של לאס וגאס" שנתיים ברצף,
07:09
and this caught Alec's attention,
120
429780
1880
וזה תפס את תשומת הלב של אלק,
07:11
as did the fact that he met his wife, Judy,
121
431660
2578
כמו גם העובדה שהוא פגש את אשתו, ג'ודי,
07:14
at the same age when Alec met Rachel.
122
434238
3529
באותו גיל שאלק פגש את רייצ'ל.
07:17
Dean admitted that he likes to look at beautiful women,
123
437767
2972
דין הודה שאהב להסתכל על נשים יפות.
07:20
but he's never questioned his decision to marry Judy.
124
440739
3947
אך מעולם לא הטיל ספק בהחלטתו להינשא לג'ודי.
07:24
AS: George met Josephine at a parish dance.
125
444686
2368
אלק: ג'ורג' פגש את ג'וזפין בנשף קהילתי.
07:27
He was 18, she was 15.
126
447054
2508
הוא היה בן 18, היא בת 15.
07:29
Like a lot of the couples we met, they weren't especially philosophical
127
449562
3553
כמו רבים מהזוגות שפגשנו, הם לא היו ממש פילוסופיים
07:33
about their early choices.
128
453115
2345
לגבי בחירותיהם הראשוניות.
07:35
George said something that really stuck with me.
129
455460
2581
ג'ורג' אמר משהו שנשאר עמי.
07:38
He said, "When you get that feeling, you just go with it."
130
458041
5524
הוא אמר, "כשיש לך את ההרגשה הזו, אתה פשוט זורם איתה"
07:46
Bob and Trudy met on a blind date when she was still in high school.
131
466142
3533
בוב וטרודי נפגשו בפגישה עיוורת כשהיא הייתה עדיין בתיכון.
07:49
They said they weren't particularly attracted to each other
132
469675
2770
הם אמרו שלא נמשכו באופן מיוחד האחד לשניה
07:52
when the first met.
133
472445
1420
כשנפגשו לראשונה.
07:53
Nevertheless, they were married soon after.
134
473865
2678
אף על פי כן, הם התחתנו זמן קצר לאחר מכן.
07:57
SB: The story that stayed with me the most
135
477113
2415
סטייסי: הסיפור שנשאר איתי יותר מכל
07:59
was that of George, the photography club president, and his wife, Mary.
136
479528
4737
היה של ג'ורג', נשיא מועדון הצילום, ואשתו, מרי.
08:04
This was George and Mary's second marriage.
137
484265
3390
אלה היו נישואיהם השניים של ג'ורג' ומרי.
08:07
They met at a country-western club in Louisville, Kentucky called the Sahara.
138
487655
4690
הם נפגשו במועדון קאנטרי בלואיוויל, קנטאקי שנקרא "הסהרה".
08:12
He was there alone drinking and she was with friends.
139
492345
3738
הוא שתה שם לבדו והיא בילתה עם חברים.
08:16
When they started dating, he owed the IRS 9,000 dollars in taxes,
140
496083
5712
כשהם החלו לצאת, הוא היה חייב למס הכנסה 9000 דולר
08:21
and she offered to help him get out of debt,
141
501795
2531
והיא הציעה לעזור לו לצאת מהחובות,
08:24
so for the next year, he turned his paychecks over to Mary,
142
504326
3970
אז במשך השנה שחלפה, הוא העביר את המשכורות שלו למרי,
08:28
and she got him out of debt.
143
508296
2508
והיא עזרה לו לצאת מהחובות.
08:30
George was actually an alcoholic when they married, and Mary knew it.
144
510804
4435
ג'ורג' היה למעשה אלכוהוליסט כשהם נפגשו, ומרי ידעה זאת.
08:35
At some point in their marriage, he says he consumed
145
515239
2833
בנקודה כלשהי בנישואיהם, הוא אמר ששתה
08:38
54 beers in one day.
146
518072
3529
54 בירות ביום אחד.
08:41
Another time, when he was drunk, he threatened to kill Mary
147
521601
2833
במקרה אחר, כשהיה שיכור, הוא איים להרוג את מרי
08:44
and her two kids,
148
524434
1532
ואת שני ילדיה,
08:45
but they escaped and a SWAT team was called to the house.
149
525966
4446
אך הם נמלטו וצוות יס"מ הוזעק לבית.
08:50
Amazingly, Mary took him back,
150
530412
2171
באופן מדהים, מרי חזרה אליו,
08:52
and eventually things got better.
151
532583
2322
ובסופו של דבר דברים השתפרו.
08:54
George has been involved in Alcoholics Anonymous
152
534905
2856
ג'ורג' השתתף באלכוהוליסטים אנונימיים
08:57
and hasn't had a drink in 36 years.
153
537761
2903
ולא שתה במשך 36 שנים.
09:00
(Music)
154
540664
1114
(מוזיקה)
09:01
At the end of the day, after we left Sun City,
155
541778
2347
בסוף אותו יום, אחרי שעזבו את "סאן סיטי",
09:04
I told Alec that I didn't actually think
156
544125
2414
אמרתי לאלק שלא ממש חשבתי
09:06
that the stories of how these couples met were all that interesting.
157
546539
4133
שהסיפורים של איך נפגשו הזוגות האלו יהיו כל כך מעניינים.
09:10
What was more interesting
158
550672
2206
מה שהיה יותר מעניין
09:12
was how they managed to stay together.
159
552878
3715
היה איך שהם הצליחו להישאר ביחד.
09:16
AS: They all had this beautiful quality of endurance,
160
556593
4180
אלק: לכולם הייתה איכות מדהימה של סבולת,
09:20
but that was true of the singles, too.
161
560773
2275
אך זה היה נכון גם באשר לרווקים.
09:23
The world is hard, and the singles were out there
162
563048
3808
העולם הוא מקום קשה, והרווקים היו שם בחוץ
09:26
trying to connect with other people,
163
566856
2345
מנסים להתחבר לאנשים אחרים,
09:29
and the couples were holding onto each other
164
569201
2624
והזוגות נאחזו האחד בשני
09:31
after all these decades.
165
571825
1767
אחרי כל השנים.
09:35
My favorite pictures on this trip were of Joe and Roseanne.
166
575842
3309
התמונות האהובות עלי מהטיול הזה היו של ג'ו ושל רוזאן.
09:39
Now, by the time we met Joe and Roseanne,
167
579151
2244
עכשיו, עד הזמן שבו פגשנו את ג'ו ורוזאן,
09:41
we'd gotten in the habit of asking couples if they had an old wedding photograph.
168
581395
5511
פיתחנו מנהג של לשאול זוגות אם היו להם תמונות ישנות מהחתונה.
09:46
In their case, they simultaneously pulled out of their wallets
169
586906
4806
במקרה שלהם, הם שלפו בו זמנית מארנקיהם
09:51
the exact same photograph.
170
591712
4296
את אותה התמונה בדיוק.
09:56
What's more beautiful, I thought to myself,
171
596008
3134
מה יותר יפה, חשבתי לעצמי,
09:59
this image of a young couple who has just fallen in love
172
599142
4296
התמונה הזו של זוג צעיר, שהרגע התאהב
10:03
or the idea of these two people holding onto this image for decades?
173
603438
5206
או הידיעה ששני האנשים הללו מחזיקים בתמונה הזו במשך שנים?
10:10
Thank you.
174
610264
1858
תודה לכם.
10:12
(Applause)
175
612122
5410
(מחיאות כפיים)
על אתר זה

אתר זה יציג בפניכם סרטוני YouTube המועילים ללימוד אנגלית. תוכלו לראות שיעורי אנגלית המועברים על ידי מורים מהשורה הראשונה מרחבי העולם. לחץ פעמיים על הכתוביות באנגלית המוצגות בכל דף וידאו כדי להפעיל את הסרטון משם. הכתוביות גוללות בסנכרון עם הפעלת הווידאו. אם יש לך הערות או בקשות, אנא צור איתנו קשר באמצעות טופס יצירת קשר זה.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7