Alec Soth + Stacey Baker: This is what enduring love looks like

84,847 views ・ 2015-07-15

TED


Vui lòng nhấp đúp vào phụ đề tiếng Anh bên dưới để phát video.

Translator: Ha Nguyen Reviewer: Nguyễn Duy
00:13
Alec Soth: So about 10 years ago, I got a call from a woman in Texas,
0
13037
3645
Alec Soth: Vào khoảng 10 năm trước đây, tôi nhận được một cuộc gọi từ Texas,
00:16
Stacey Baker,
1
16682
1672
của Stacey Baker,
00:18
and she'd seen some of my photographs in an art exhibition
2
18354
3762
nói rằng cô ấy đã xem một vài bức ảnh của tôi trong 1 triển lãm hội họa
00:22
and was wondering if she could commission me to take a portrait of her parents.
3
22116
4736
và thắc mắc rằng liệu có thể mời tôi chụp cho bố mẹ cô ấy 1 bức chân dung.
00:27
Now, at the time I hadn't met Stacey, and I thought this was some sort of
4
27892
3443
Khi đó, tôi chưa từng gặp Stacey. Tôi nghĩ
rằng đó có thể là 1 ông vua dầu mỏ và tôi sẽ trúng lớn
00:31
wealthy oil tycoon and I'd struck it rich,
5
31335
4032
00:35
but it was only later that I found out
6
35367
1875
Nhưng rồi sau đó, tôi phát hiện ra rằng,
00:37
she'd actually taken out a loan to make this happen.
7
37242
3207
cô ấy phải đi vay nợ để thực hiện điều này.
00:41
I took the picture of her parents,
8
41409
1667
Tôi chụp ảnh cho bố mẹ Stacey,
00:43
but I was actually more excited about photographing Stacey.
9
43076
3998
nhưng trong lòng chỉ háo hức muốn chụp ảnh cô ấy.
00:47
The picture I made that day
10
47074
1758
Bức ảnh tôi chụp ngày hôm đó
00:48
ended up becoming one of my best-known portraits.
11
48832
3114
cuối cùng lại trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của tôi.
00:53
At the time I made this picture, Stacey was working as an attorney
12
53566
3465
Vào thời điểm đó, Stacey đang làm việc với tư cách luật sư
00:57
for the State of Texas.
13
57031
1655
đại diện cho bang Texas.
00:58
Not long after, she left her job to study photography in Maine,
14
58686
4700
Không lâu sau đó, cô ấy bỏ việc để học nhiếp ảnh ở Maine,
01:03
and while she was there, she ended up meeting
15
63386
2265
rồi có cơ hội được gặp gỡ
01:05
the director of photography at the New York Times Magazine
16
65651
3135
giám đốc hình ảnh của tạp chí New York Times
01:08
and was actually offered a job.
17
68786
3367
và được để nghị 1 công việc.
01:12
Stacey Baker: In the years since, Alec and I have done
18
72153
2829
Stacey Baker: Trong những năm sau đó, Alec và tôi
01:14
a number of magazine projects together,
19
74982
2232
đã cùng làm với nhau rất nhiều dự án,
01:17
and we've become friends.
20
77214
1951
ròi chúng tôi trở thành bạn.
01:19
A few months ago, I started talking to Alec about a fascination of mine.
21
79165
4783
Cách đây vài tháng, tôi bắt đầu nói với Alec về điều cuốn hút tôi.
01:23
I've always been obsessed with how couples meet.
22
83948
3390
Đó là cách mà các cặp đôi gặp gỡ.
01:27
I asked Alec how he and his wife Rachel met,
23
87338
2972
Tôi hỏi Alec anh và vợ anh đã gặp nhau như nào.
01:30
and he told me the story of a high school football game
24
90310
2856
Anh ấy kể tôi nghe câu huyện 1 đội bóng trung học,
01:33
where she was 16 and he was 15,
25
93166
2925
khi mà anh ấy 15 và cô 16,
01:36
and he asked her out.
26
96091
2090
Anh ấy mời cô ấy đi chơi.
01:38
He liked her purple hair.
27
98181
1834
Anh thích mái tóc tím của cô.
01:40
She said yes, and that was it.
28
100015
3158
Cô ấy đồng ý. Và câu chuyện xảy ra như vậy.
01:43
I then asked Alec if he'd be interested in doing a photography project
29
103173
4296
Rồi tôi hỏi anh ấy có muốn làm 1 dự án nhiếp ảnh
01:47
exploring this question.
30
107469
1811
về chủ đề này hay không.
01:49
AS: And I was interested in the question, but I was actually much more interested
31
109280
4040
AS: Tôi hứng thú với dự án, nhưng càng
01:53
in Stacey's motivation for asking it,
32
113320
3476
hứng thú hơn về động lực của Stacey,
01:56
particularly since I'd never known Stacey to have a boyfriend.
33
116796
3931
đặc biệt là vì tôi chưa từng nghe nói Stacey có bạn trai.
02:00
So as part of this project, I thought it'd be interesting
34
120727
2786
Vì vậy như một phần của dự án, tôi nghĩ thật thú vị
02:03
if she tried to meet someone.
35
123513
2113
nếu cô ấy cố gắng gặp gỡ ai đó.
02:05
So my idea was to have Stacey here go speed dating
36
125626
4845
Vì vậy tôi có ý tưởng giúp Stacey có 1 cuộc hẹn nhanh
02:10
in Las Vegas on Valentine's Day.
37
130471
4071
ở Las Vegas vào ngày Valentine.
02:14
(Laughter) (Applause) (Music)
38
134542
5921
(Tiếng cười) (Vỗ tay) (Âm nhạc)
02:20
SB: We ended up at what was advertised as the world's largest speed dating event.
39
140463
5201
SB: Và cuối cùng đó là 1 sự kiện hẹn hò nhanh lớn nhất thế giới mà tôi từng biết.
02:25
I had 19 dates
40
145664
2020
Tôi có 19 cuộc hẹn.
02:27
and each date lasted three minutes.
41
147684
2995
Mỗi người 3 phút.
02:30
Participants were given a list of ice- breaker questions to get the ball rolling,
42
150679
3937
Những người tham dự được đưa cho 1 danh sách những câu hỏi "phá băng" để mạnh dạn hơn
02:34
things like, "If you could be any kind of animal, what would you be?"
43
154616
3947
như "Nếu được làm 1 loài động vật, bạn sẽ là loài nào?".
02:38
That sort of thing.
44
158563
1881
Kiểu như vậy.
02:40
My first date was Colin.
45
160444
2414
Bạn hẹn đầu tiên của tôi là Colin,
02:42
He's from England,
46
162858
1811
từ Anh, từng kết hôn với 1 người
02:44
and he once married a woman he met after placing an ad for a Capricorn.
47
164669
5155
mà anh ấy gặp sau khi đăng quảng cáo tìm kiếm cung Ma Kết.
02:49
Alec and I saw him at the end of the evening,
48
169824
2345
Alec và tôi thấy anh ấy vào cuối buổi,
02:52
and he said he'd kissed a woman in line at one of the concession stands.
49
172169
4923
và anh ấy nói anh ấy từng hôn 1 người phụ nữ trong lúc xếp hàng đợi ở quầy bán đồ ăn nhanh.
02:57
Zack and Chris came to the date-a-thon together.
50
177092
3306
Zack và Chris sau đó đã cùng nhau hẹn hò.
03:02
This is Carl.
51
182838
2401
Đây là Carl.
03:05
I asked Carl, "What's the first thing you notice about a woman?"
52
185239
5424
Tôi từng hỏi Carl: "Anh chú ý đến điều gì đầu tiên khi gặp 1 người phụ nữ?".
03:10
He said, "Tits."
53
190663
2090
Anh ta nói: "Vòng 1"
03:12
(Laughter)
54
192753
2437
(Khán giả cười)
03:17
Matthew is attracted to women with muscular calves.
55
197350
3204
Matthew bị thu hút bởi những người phụ nữ có bắp chân rắn chắc.
03:20
We talked about running. He does triathlons, I run half-marathons.
56
200554
3831
Chúng tôi nói chuyện về việc chạy. Anh ấy chơi thể thao ba môn phối hợp còn tôi chạy half-marathon
03:24
Alec actually liked his eyes and asked if I was attracted to him, but I wasn't,
57
204385
4853
Alec thật sự thích đôi mắt của Matthew nhưng tôi thì không.
03:29
and I don't think he was attracted to me either.
58
209238
2981
tôi nghĩ anh ấy cũng không thích tôi
03:33
Austin and Mike came together.
59
213349
3366
Austin và Mike đến cùng lúc với nhau.
03:36
Mike asked me a hypothetical question.
60
216715
2623
Mike hỏi tôi 1 câu hỏi:
03:39
He said, "You're in an elevator running late for a meeting.
61
219338
4621
"Nếu em đang trong thang máy và sắp trễ cuộc họp
03:43
Someone makes a dash for the elevator.
62
223959
2438
nhưng lại có người đang chạy tới thang máy,
03:46
Do you hold it open for them?"
63
226397
2949
em có giữ thang máy cho họ không?"
03:49
And I said I would not.
64
229346
1997
Và tôi nói không.
03:51
(Laughter)
65
231343
2583
(Tiềng cười)
03:55
Cliff said the first thing he notices about a woman is her teeth,
66
235766
4052
Cliff nói điều đầu tiên anh chú ý ở phụ nữ là hàm răng.
03:59
and we complimented each other's teeth.
67
239818
2995
và chúng tôi khen răng của nhau.
04:02
Because he's an open mouth sleeper,
68
242813
2368
Vì anh ấy mở miệng khi ngủ,
04:05
he says he has to floss more to help prevent gum disease,
69
245181
4203
anh ấy phải dùng chỉ nha khoa thường xuyên để ngăn ngừa bệnh nha chu.
04:09
and so I asked him how often he flosses,
70
249384
2415
Tôi hỏi anh ấy bao lâu thì dùng chỉ nha khoa,
04:11
and he said, "Every other day."
71
251799
2600
anh ý nói "cách ngày 1 lần".
04:14
(Laughter)
72
254399
1815
(Tiếng cười)
04:17
Now, as someone who flosses twice a day,
73
257534
2438
Vì tôi dùng chỉ nha khoa 2 lần mỗi ngày.
04:19
I wasn't really sure that that was flossing more
74
259972
2400
Tôi không chắc rằng đó là dùng chỉ nha khoa thường xuyên
04:22
but I don't think I said that out loud.
75
262372
2522
nhưng tôi nghĩ là tôi đã không nói ra
04:24
Bill is an auditor,
76
264894
3042
Bill là một kiểm toán viên,
04:27
and we talked the entire three minutes about auditing. (Laughter)
77
267936
5483
và chúng tôi nói về kiểm toán cả 3 phút (Tiếng cười)
04:34
The first thing Spencer notices about a woman is her complexion.
78
274669
3971
Điều đầu tiên Spencer để ý ở người phụ nữ là nước da.
04:38
He feels a lot of women wear too much makeup,
79
278640
2693
Anh ta thấy nhiều phụ nữ trang điểm quá nhiều,
04:41
and that they should only wear enough to accentuate the features that they have.
80
281333
3831
và họ chỉ nên trang điểm vừa phải để làm nổi bật những nét đẹp họ có.
04:45
I told him I didn't wear any makeup at all
81
285164
2067
Tôi nói với anh tôi không trang điểm tí nào cả
04:47
and he seemed to think that that was a good thing.
82
287231
3018
và anh ấy nghĩ đó là điều tốt.
04:51
Craig told me he didn't think I was willing to be vulnerable.
83
291317
4087
Craig nói với tôi anh nghĩ tôi không sẵn sàng trở nên dễ vỡ.
04:55
He was also frustrated when I couldn't remember my most embarrassing moment.
84
295404
5062
Anh ấy cũng nản lòng khi tôi không nhớ được giây phút xấu hổ của mình.
05:00
He thought I was lying, but I wasn't.
85
300466
2302
Anh nghĩ tôi nói dối, nhưng tôi không.
05:02
I didn't think he liked me at all, but at the end of the night,
86
302768
3084
Tôi nghĩ anh hoàn toàn không thích tôi, nhưng đến cuối đêm,
05:05
he came back to me and he gave me a box of chocolates.
87
305852
3321
anh quay lại và đưa tôi một hộp Sô cô la.
05:09
William was really difficult to talk to.
88
309846
2694
William là người rất khó để bắt chuyện.
05:12
I think he was drunk.
89
312540
2136
Tôi nghĩ anh ấy say.
05:14
(Laughter)
90
314676
2435
(Tiếng cười)
05:17
Actor Chris McKenna was the MC of the event.
91
317601
3274
Nam diễn viên Chris McKenna là MC của sự kiện.
05:20
He used to be on "The Young and the Restless."
92
320875
2461
Anh ấy từng đóng "The Young and the Restless"
05:23
I didn't actually go on a date with him.
93
323336
2740
Tôi không thực sự hẹn hè với anh ta.
05:26
Alec said he saw several women give their phone numbers to him.
94
326076
3545
Alec nói rằng có một vài người phụ nữ cho anh ta số điện thoại.
05:30
Needless to say, I didn't fall in love.
95
330791
4829
Không cần nói, tôi không có cảm giác yêu
05:35
I didn't feel a particular connection with any of the men that I went on dates with,
96
335620
3994
Tôi không thấy một sự kết nối nào với bất kì người đàn ông nào tôi đã từng hẹn hò
05:39
and I didn't feel like they felt a particular connection with me either.
97
339614
4648
và tôi thấy họ cũng không cảm thấy có sự kết nối với tôi.
05:45
AS: Now, the most beautiful thing to me --
98
345302
2741
AS: Bây giờ, điều tuyệt đẹp nhất với tôi
05:48
(Laughter) -- as a photographer is the quality of vulnerability.
99
348043
5583
(Tiếng cười) với tư cách là một nhiếp ảnh gia, là chất lượng của sự dễ vỡ.
05:53
The physical exterior reveals a crack in which you can get a glimpse
100
353626
3704
Mặt ngoài vật lý để lộ ra vết nứt mà bạn có thể nhìn thoáng qua
05:57
at a more fragile interior.
101
357330
3181
vào mặt trong dễ vỡ.
06:00
At this date-a-thon event, I saw so many examples of that,
102
360511
3367
Tại sự kiện hẹn hò này, tôi đã thấy rất nhiều điển hình
06:03
but as I watched Stacey's dates and talked to her about them,
103
363878
4621
nhưng khi nhìn những cuộc hẹn của Stacy và nói chuyện với cô ấy về họ,
06:08
I realized how different photographic love is from real love.
104
368499
6013
Tôi nhận ra tình yêu nhiếp ảnh khác với tình yêu thật như thế nào
06:14
What is real love? How does it work?
105
374512
3650
Tình yêu thật là gì? Nó diễn ra thế nào?
06:18
In order to work on this question and to figure out how someone goes
106
378162
4342
Để giải đáp câu hỏi này và tìm ra người
06:22
from meeting on a date to having a life together,
107
382504
4574
đi từ 1 cuộc hẹn đến 1 cuộc sống bên nhau,
06:27
Stacey and I went to Sun City Summerlin,
108
387078
2554
Stacey và tôi đến Sun City Summerlin,
06:29
which is the largest retirement community in Las Vegas.
109
389632
4137
cộng đồng về hưu lớn nhất Las Vegas.
06:35
Our contact there was George, who runs the community's photography club.
110
395019
4619
Chúng tôi gặp George, người điều hành CLB nhiếp ảnh cộng đồng
06:39
He arranged for us to meet other couples in their makeshift photo studio.
111
399639
4808
Ông sắp xếp cho chúng tôi gặp những cặp đôi khác trong studio ảnh tạm thời
06:44
SB: After 45 years of marriage, Anastasia's husband died two years ago,
112
404447
5068
SB: Sau 45 năm hôn nhân, chồng của Anastasia đã chết 2 năm trước
06:49
so we asked if she had an old wedding picture.
113
409515
3152
chúng tôi hỏi bà ấy có ảnh cũ nào không.
06:52
She met her husband when she was a 15-year-old waitress
114
412667
3413
Bà gặp ông khi bà là 1 nhân viên phục vụ 15 tuổi
06:56
at a small barbecue place in Michigan.
115
416080
2485
ở một buổi tiệc nướng ở Michigan
06:58
He was 30.
116
418565
1672
Ông ấy 30 tuổi
07:00
She'd lied about her age.
117
420237
2275
Bà đã nói dối về tuổi của mình.
07:02
He was the first person she'd dated.
118
422512
2809
Ông ấy là người đầu tiên mà bà hẹn hò.
07:05
Dean had been named photographer of the year in Las Vegas two years in a row,
119
425321
4459
Dean đã được xướng danh nhiếp anh gia của năm tại Las Vegas 2 năm liền,
07:09
and this caught Alec's attention,
120
429780
1880
và điều này khiến Alec chú ý,
07:11
as did the fact that he met his wife, Judy,
121
431660
2578
rằng ông gặp vợ của mình, Judy, bằng tuổi lúc Alec gặp Rachel.
07:14
at the same age when Alec met Rachel.
122
434238
3529
ở độ tuổi lúc Alec gặp Rachel.
07:17
Dean admitted that he likes to look at beautiful women,
123
437767
2972
Dean thú nhận rằng ông thích nhìn phụ nữ đẹp,
07:20
but he's never questioned his decision to marry Judy.
124
440739
3947
nhưng chưa bao giờ ngờ vực quyết định cưới Judy.
07:24
AS: George met Josephine at a parish dance.
125
444686
2368
AS: George gặp Josephine tại 1 bữa tiệc giáo xứ.
07:27
He was 18, she was 15.
126
447054
2508
Ông 19 tuổi, bà thì 15.
07:29
Like a lot of the couples we met, they weren't especially philosophical
127
449562
3553
Như các cặp đôi khác, họ không đặc biệt triết lý
07:33
about their early choices.
128
453115
2345
về những quyết định sớm của mình.
07:35
George said something that really stuck with me.
129
455460
2581
George nói một điều làm tôi vương vấn.
07:38
He said, "When you get that feeling, you just go with it."
130
458041
5524
Ông nói "Khi bạn có cảm giác đó, bạn bị cuốn theo nó"
07:46
Bob and Trudy met on a blind date when she was still in high school.
131
466142
3533
Bob và Trudy gặp gỡ ở 1 cuộc hẹn giấu mặt khi bà ấy còn học trung học.
07:49
They said they weren't particularly attracted to each other
132
469675
2770
Họ nói rằng họ không đặc biệt hứng thú với nhau
07:52
when the first met.
133
472445
1420
khi gặp lần đầu.
07:53
Nevertheless, they were married soon after.
134
473865
2678
Tuy nhiên, họ cưới nhau không lâu sau đó.
07:57
SB: The story that stayed with me the most
135
477113
2415
SB: Câu chuyện mà tôi nhớ nhất
07:59
was that of George, the photography club president, and his wife, Mary.
136
479528
4737
là của George, chủ tịch CLB nhiếp ảnh, và vợ ông ấy, Mary.
08:04
This was George and Mary's second marriage.
137
484265
3390
Đây là hôn nhân thứ hai của George và Mary
08:07
They met at a country-western club in Louisville, Kentucky called the Sahara.
138
487655
4690
Họ gặp ở một CLB nhạc đồng quê miền tây ở Louisville, Kentucky - Sahara.
08:12
He was there alone drinking and she was with friends.
139
492345
3738
Ông ấy ở đó uống rượu 1 mình và bà ấy đang cùng với bạn mình.
08:16
When they started dating, he owed the IRS 9,000 dollars in taxes,
140
496083
5712
Khi họ bắt đầu hẹn hò, ông nợ IRS 9,000 đô
08:21
and she offered to help him get out of debt,
141
501795
2531
and bà đã đề nghị giúp ông trả nợ.
08:24
so for the next year, he turned his paychecks over to Mary,
142
504326
3970
trong năm sau đó, ông chuyển số nợ sang Mary
08:28
and she got him out of debt.
143
508296
2508
và bà giúp ông thoát nợ.
08:30
George was actually an alcoholic when they married, and Mary knew it.
144
510804
4435
George thật ra là 1 người nghiện rượu khi họ lấy nhau, Mary biết điều đó.
08:35
At some point in their marriage, he says he consumed
145
515239
2833
Trong 1 vài giai đoạn hôn nhân, ông
thừa nhận đã uống 54 cốc bia 1 ngày.
08:38
54 beers in one day.
146
518072
3529
08:41
Another time, when he was drunk, he threatened to kill Mary
147
521601
2833
1 lần khác, khi ông say, ông đã đe dọa giết Mary
08:44
and her two kids,
148
524434
1532
và 2 đứa con của bà,
08:45
but they escaped and a SWAT team was called to the house.
149
525966
4446
nhưng họ đã thoát và đội SWAT được gọi đến nhà
08:50
Amazingly, Mary took him back,
150
530412
2171
Thật bất ngờ, Mary đã giữ ông lại
08:52
and eventually things got better.
151
532583
2322
và mọi chuyện trở nên tốt đẹp
08:54
George has been involved in Alcoholics Anonymous
152
534905
2856
George đã tham gia Alcolholics Anonymous
08:57
and hasn't had a drink in 36 years.
153
537761
2903
và đã không còn uống trong 36 năm.
09:00
(Music)
154
540664
1114
(Nhạc)
09:01
At the end of the day, after we left Sun City,
155
541778
2347
Vào cuối ngày, sau khi chúng tôi rời Sun City,
09:04
I told Alec that I didn't actually think
156
544125
2414
tôi bảo Alec rằng tôi nghĩ câu chuyện
09:06
that the stories of how these couples met were all that interesting.
157
546539
4133
những cặp đôi này gặp gỡ như thế nào thật thú vị
09:10
What was more interesting
158
550672
2206
Điều thú vị hơn là
09:12
was how they managed to stay together.
159
552878
3715
cách họ xoay xở để ở lại bên nhau.
09:16
AS: They all had this beautiful quality of endurance,
160
556593
4180
AS: Họ đều có sự bền bỉ tuyệt đẹp
09:20
but that was true of the singles, too.
161
560773
2275
nhưng điều đó cũng đúng với người độc thân.
09:23
The world is hard, and the singles were out there
162
563048
3808
Thế giới đầy khó khăn, và người độc thân ngoài kia
09:26
trying to connect with other people,
163
566856
2345
cố gắng để kết nối với những người khác,
09:29
and the couples were holding onto each other
164
569201
2624
và những cặp đôi nương tựa vào nhau
09:31
after all these decades.
165
571825
1767
sau hàng chục năm.
09:35
My favorite pictures on this trip were of Joe and Roseanne.
166
575842
3309
Bức ảnh yêu thích nhất của tôi trong chuyến đi này là của Joe và Roseanne
09:39
Now, by the time we met Joe and Roseanne,
167
579151
2244
Trước khi gặp Joe và Roseanne,
09:41
we'd gotten in the habit of asking couples if they had an old wedding photograph.
168
581395
5511
chúng tôi có thói quen hỏi các cặp đôi có ảnh cưới cũ hay không.
09:46
In their case, they simultaneously pulled out of their wallets
169
586906
4806
Với họ, họ đồng thời rút từ trong ví ra
09:51
the exact same photograph.
170
591712
4296
chính xác cùng một bức ảnh.
09:56
What's more beautiful, I thought to myself,
171
596008
3134
Điều tuyệt vời hơn, tôi thầm nghĩ về
09:59
this image of a young couple who has just fallen in love
172
599142
4296
hình ảnh này của một cặp đôi vừa mới yêu
10:03
or the idea of these two people holding onto this image for decades?
173
603438
5206
hay ý tưởng 2 người níu giữ lấy hình ảnh này hàng thập kỉ?
10:10
Thank you.
174
610264
1858
Cảm ơn.
10:12
(Applause)
175
612122
5410
(Vỗ tay)
Về trang web này

Trang web này sẽ giới thiệu cho bạn những video YouTube hữu ích cho việc học tiếng Anh. Bạn sẽ thấy các bài học tiếng Anh được giảng dạy bởi các giáo viên hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Nhấp đúp vào phụ đề tiếng Anh hiển thị trên mỗi trang video để phát video từ đó. Phụ đề cuộn đồng bộ với phát lại video. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu liên hệ này.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7