Alec Soth + Stacey Baker: This is what enduring love looks like

85,064 views ・ 2015-07-15

TED


A videó lejátszásához kattintson duplán az alábbi angol feliratokra.

Fordító: Linda Szigeti Lektor: Csaba Lóki
Alec Soth: Úgy 10 évvel ez előtt felhívott Texasban egy nő,
00:13
Alec Soth: So about 10 years ago, I got a call from a woman in Texas,
0
13037
3645
00:16
Stacey Baker,
1
16682
1672
Stacey Baker,
00:18
and she'd seen some of my photographs in an art exhibition
2
18354
3762
aki látta néhány fotómat egy kiállításon
00:22
and was wondering if she could commission me to take a portrait of her parents.
3
22116
4736
és szeretett volna felkérni, hogy készítsek egy portrét a szüleiről.
00:27
Now, at the time I hadn't met Stacey, and I thought this was some sort of
4
27892
3443
Ekkor még nem találkoztam Stacey-vel, és azt hittem, hogy ő valami
00:31
wealthy oil tycoon and I'd struck it rich,
5
31335
4032
gazdag olajmágnás, akin majd jól meggazdagodom.
00:35
but it was only later that I found out
6
35367
1875
Csak később derült ki,
00:37
she'd actually taken out a loan to make this happen.
7
37242
3207
hogy valójában kölcsönt vett fel, hogy ez az egész létrejöhessen.
00:41
I took the picture of her parents,
8
41409
1667
Elkészítettem a képet a szüleiről,
00:43
but I was actually more excited about photographing Stacey.
9
43076
3998
de igazából sokkal jobban érdekelt, hogy Stacey-t fotózzam.
00:47
The picture I made that day
10
47074
1758
A fénykép, amit aznap készítettem,
00:48
ended up becoming one of my best-known portraits.
11
48832
3114
az egyik legismertebb portrém lett.
00:53
At the time I made this picture, Stacey was working as an attorney
12
53566
3465
Akkortájt, amikor a fotót készítettem, Stacey Texas állam
ügyészeként dolgozott.
00:57
for the State of Texas.
13
57031
1655
00:58
Not long after, she left her job to study photography in Maine,
14
58686
4700
Nem sokkal később otthagyta az állását, hogy fényképészetet tanuljon Maine-ben,
01:03
and while she was there, she ended up meeting
15
63386
2265
majd az ottléte alatt találkozott
01:05
the director of photography at the New York Times Magazine
16
65651
3135
a New York Times magazin vezető fényképészével,
01:08
and was actually offered a job.
17
68786
3367
aki végül munkát ajánlott neki.
01:12
Stacey Baker: In the years since, Alec and I have done
18
72153
2829
Stacey Baker: Aleckel azóta az évek során
01:14
a number of magazine projects together,
19
74982
2232
számos magazinprojekten dolgoztunk együtt,
01:17
and we've become friends.
20
77214
1951
és barátok lettünk.
01:19
A few months ago, I started talking to Alec about a fascination of mine.
21
79165
4783
Néhány hónapja elkezdtem mesélni Alecnek valamiről, ami mindig lenyűgözött.
01:23
I've always been obsessed with how couples meet.
22
83948
3390
Mindig is megszállottan érdekelt a szerelmespárok első találkozása.
01:27
I asked Alec how he and his wife Rachel met,
23
87338
2972
Megkérdeztem tőle, hogyan találkozott a feleségével, Rachellel,
01:30
and he told me the story of a high school football game
24
90310
2856
ő pedig elmondta, hogy egy középiskolai focimeccsen történt,
01:33
where she was 16 and he was 15,
25
93166
2925
amikor Rachel 16, ő meg 15 éves volt.
01:36
and he asked her out.
26
96091
2090
Elhívta randizni Rachelt,
01:38
He liked her purple hair.
27
98181
1834
mert tetszett neki a lány lila haja.
Ő igent mondott, és ennyi volt az egész.
01:40
She said yes, and that was it.
28
100015
3158
01:43
I then asked Alec if he'd be interested in doing a photography project
29
103173
4296
Ezután megkérdeztem Alecet, hogy lenne-e kedve egy fotóprojekthez,
01:47
exploring this question.
30
107469
1811
ami ezzel a témával foglalkozik.
01:49
AS: And I was interested in the question, but I was actually much more interested
31
109280
4040
AS: Engem pedig érdekelt is a téma, de az még jobban érdekelt,
01:53
in Stacey's motivation for asking it,
32
113320
3476
hogy mi áll Stacey kérése hátterében,
01:56
particularly since I'd never known Stacey to have a boyfriend.
33
116796
3931
különösen, hogy tudtommal Stacey soha nem járt senkivel.
02:00
So as part of this project, I thought it'd be interesting
34
120727
2786
Ezért azt gondoltam, izgalmas lenne, ha a projekt részeként
02:03
if she tried to meet someone.
35
123513
2113
megpróbálna megismerkedni valakivel.
02:05
So my idea was to have Stacey here go speed dating
36
125626
4845
Szóval az ötlet az volt, hogy megpróbálom rávenni Stacey-t egy villámrandizásra
02:10
in Las Vegas on Valentine's Day.
37
130471
4071
Las Vegasban, Valentin napon.
02:14
(Laughter) (Applause) (Music)
38
134542
5921
(Nevetés) (Taps) (Zene)
02:20
SB: We ended up at what was advertised as the world's largest speed dating event.
39
140463
5201
SB: Így a világ legnagyobb villámrandi rendezvényén kötöttünk ki.
02:25
I had 19 dates
40
145664
2020
19 randim volt,
02:27
and each date lasted three minutes.
41
147684
2995
mindegyik három percig tartott.
02:30
Participants were given a list of ice- breaker questions to get the ball rolling,
42
150679
3937
A résztvevők egy listát kaptak olyan kérdésekkel, amik megtörik köztük a jeget
02:34
things like, "If you could be any kind of animal, what would you be?"
43
154616
3947
és elindulhat a beszélgetés, például: "Milyen állat lennél legszívesebben?"
02:38
That sort of thing.
44
158563
1881
És hasonlók.
02:40
My first date was Colin.
45
160444
2414
Az első férfi, akivel randiztam
02:42
He's from England,
46
162858
1811
Colin volt Angliából, aki egyszer
02:44
and he once married a woman he met after placing an ad for a Capricorn.
47
164669
5155
elvett egy nőt, akit egy Capricorn reklám kihelyezése után ismert meg.
02:49
Alec and I saw him at the end of the evening,
48
169824
2345
Aleckel láttuk őt az est végén,
és azt mondta, megcsókolta az egyik engedélykiadó állványnál sorban álló nőt.
02:52
and he said he'd kissed a woman in line at one of the concession stands.
49
172169
4923
02:57
Zack and Chris came to the date-a-thon together.
50
177092
3306
Zack és Chris együtt érkeztek a randimaratonra.
03:02
This is Carl.
51
182838
2401
Ez Carl.
03:05
I asked Carl, "What's the first thing you notice about a woman?"
52
185239
5424
Carlt megkérdeztem, "Mit veszel észre először egy nőn?"
03:10
He said, "Tits."
53
190663
2090
Azt mondta, "A cickóit".
03:12
(Laughter)
54
192753
2437
(Nevetés)
03:17
Matthew is attracted to women with muscular calves.
55
197350
3204
Matthew az izmos vádlijú nőkhöz vonzódik.
03:20
We talked about running. He does triathlons, I run half-marathons.
56
200554
3831
Beszélgettünk a futásról. Ő triatlonozik, én félmaratonokat szoktam futni.
03:24
Alec actually liked his eyes and asked if I was attracted to him, but I wasn't,
57
204385
4853
Alec szerint szép szeme volt és megkérdezte, vonzódom-e hozzá.
De nem vonzódtam, és szerintem ő sem hozzám.
03:29
and I don't think he was attracted to me either.
58
209238
2981
03:33
Austin and Mike came together.
59
213349
3366
Austin és Mike együtt érkezett.
03:36
Mike asked me a hypothetical question.
60
216715
2623
Mike feltett nekem egy kérdést, ami így szólt:
03:39
He said, "You're in an elevator running late for a meeting.
61
219338
4621
"Tegyük fel, hogy egy liftben vagy és már ott kéne lenned egy megbeszélésen.
03:43
Someone makes a dash for the elevator.
62
223959
2438
Látod, hogy valaki elkezd rohanni a lift felé.
03:46
Do you hold it open for them?"
63
226397
2949
Nyitva tartod, hogy elérje?"
03:49
And I said I would not.
64
229346
1997
Én pedig azt mondtam, hogy nem.
03:51
(Laughter)
65
231343
2583
(Nevetés)
03:55
Cliff said the first thing he notices about a woman is her teeth,
66
235766
4052
Cliff azt mondta, ő először egy nő fogait nézi meg.
03:59
and we complimented each other's teeth.
67
239818
2995
Mindketten megdicsértük egymás fogait.
04:02
Because he's an open mouth sleeper,
68
242813
2368
Azt mondta, mivel nyitott szájjal alszik,
04:05
he says he has to floss more to help prevent gum disease,
69
245181
4203
többször kell fogselymet használnia, hogy elkerülje az ínybetegségeket,
04:09
and so I asked him how often he flosses,
70
249384
2415
ezért megkérdeztem, milyen gyakran használja,
04:11
and he said, "Every other day."
71
251799
2600
mire azt mondta: "Minden másnap".
04:14
(Laughter)
72
254399
1815
(Nevetés)
04:17
Now, as someone who flosses twice a day,
73
257534
2438
Szóval, mivel én napi kétszer használok fogselymet,
04:19
I wasn't really sure that that was flossing more
74
259972
2400
nem tűnt hihetőnek, hogy ő gyakrabban csinálná,
de szerintem ezt nem mondtam ki hangosan.
04:22
but I don't think I said that out loud.
75
262372
2522
04:24
Bill is an auditor,
76
264894
3042
Bill könyvvizsgáló,
04:27
and we talked the entire three minutes about auditing. (Laughter)
77
267936
5483
és a három percben végig a könyv- vizsgálásról beszéltünk. (Nevetés)
04:34
The first thing Spencer notices about a woman is her complexion.
78
274669
3971
Az első dolog, amit Spencer észrevesz egy nőn, az arcbőre.
04:38
He feels a lot of women wear too much makeup,
79
278640
2693
Szerinte sok nő túl sok sminket visel, és jobb lenne,
04:41
and that they should only wear enough to accentuate the features that they have.
80
281333
3831
ha csak annyit tennének magukra, ami kihangsúlyozza a vonásaikat.
Mondtam neki, hogy rajtam nincs semmi smink
04:45
I told him I didn't wear any makeup at all
81
285164
2067
04:47
and he seemed to think that that was a good thing.
82
287231
3018
és látszólag ezt jó dolognak gondolta.
04:51
Craig told me he didn't think I was willing to be vulnerable.
83
291317
4087
Craig azt mondta, szerinte én nem lennék hajlandó megmutatni a sebezhető énem.
04:55
He was also frustrated when I couldn't remember my most embarrassing moment.
84
295404
5062
Az is zavarta, hogy nem emlékeztem életem legkínosabb élményére.
05:00
He thought I was lying, but I wasn't.
85
300466
2302
Azt hitte, hazudok, pedig nem így volt.
05:02
I didn't think he liked me at all, but at the end of the night,
86
302768
3084
Nem gondoltam, hogy kicsit is megkedvelt, de az est végén
05:05
he came back to me and he gave me a box of chocolates.
87
305852
3321
mégis odajött és adott nekem egy doboz csokoládét.
05:09
William was really difficult to talk to.
88
309846
2694
Williammel elég nehéz volt beszélgetni,
05:12
I think he was drunk.
89
312540
2136
szerintem részeg volt.
05:14
(Laughter)
90
314676
2435
(Nevetés)
05:17
Actor Chris McKenna was the MC of the event.
91
317601
3274
Chris McKenna színész volt az esemény házigazdája.
05:20
He used to be on "The Young and the Restless."
92
320875
2461
Anno a "Nyughatatlan fiatalok" sorozatban játszott.
05:23
I didn't actually go on a date with him.
93
323336
2740
Végül nem mentem el vele randizni.
Alec azt mondta, több nőt is látott, aki megadta neki a számát.
05:26
Alec said he saw several women give their phone numbers to him.
94
326076
3545
05:30
Needless to say, I didn't fall in love.
95
330791
4829
Mondanom sem kell, nem lettem szerelmes.
05:35
I didn't feel a particular connection with any of the men that I went on dates with,
96
335620
3994
A randikon egyik férfinál sem éreztem azt, hogy különösebb kapocs lenne köztünk,
05:39
and I didn't feel like they felt a particular connection with me either.
97
339614
4648
és az ő részükről sem éreztem, hogy ilyen kapocs kialakult volna.
05:45
AS: Now, the most beautiful thing to me --
98
345302
2741
AS: Számomra a legszebb dolog --
05:48
(Laughter) -- as a photographer is the quality of vulnerability.
99
348043
5583
(Nevetés) -- fotósként a sebezhetőség.
05:53
The physical exterior reveals a crack in which you can get a glimpse
100
353626
3704
Az a kis repedés a fizikai külsőn, ami bepillantást enged
a törékeny belsőbe.
05:57
at a more fragile interior.
101
357330
3181
06:00
At this date-a-thon event, I saw so many examples of that,
102
360511
3367
Ezen a randimaratonon rengeteg ilyen példával találkoztam,
06:03
but as I watched Stacey's dates and talked to her about them,
103
363878
4621
de ahogy Stacey randijait elnéztem, és beszéltem vele ezekről a férfiakról,
06:08
I realized how different photographic love is from real love.
104
368499
6013
rájöttem, hogy a fényképeken megjelenő szerelem mennyire eltér az igazitól.
06:14
What is real love? How does it work?
105
374512
3650
Milyen az igazi szerelem? Hogyan működik?
06:18
In order to work on this question and to figure out how someone goes
106
378162
4342
Ahhoz, hogy ezt a kérdést körbejárjuk és rájöjjünk, hogyan lesz
06:22
from meeting on a date to having a life together,
107
382504
4574
egy találkozásból randevú, majd közös élet,
Stacey és én elmentünk Sun City Summerlin-be,
06:27
Stacey and I went to Sun City Summerlin,
108
387078
2554
06:29
which is the largest retirement community in Las Vegas.
109
389632
4137
Las Vegas legnagyobb nyugdíjas közösségébe.
Az ottani kapcsolattartónk George volt, a közösség fotóklubjának vezetője.
06:35
Our contact there was George, who runs the community's photography club.
110
395019
4619
06:39
He arranged for us to meet other couples in their makeshift photo studio.
111
399639
4808
Találkozókat szervezett nekünk más párokkal a rögtönzött fotóstúdiójukban.
06:44
SB: After 45 years of marriage, Anastasia's husband died two years ago,
112
404447
5068
SB: Anastasia férje két évvel ez előtt hunyt el, 45 év házasság után,
06:49
so we asked if she had an old wedding picture.
113
409515
3152
ezért megkérdeztük, van-e nála egy régi esküvői fénykép.
06:52
She met her husband when she was a 15-year-old waitress
114
412667
3413
A férjével 15 évesen találkozott, amikor pincérnőként dolgozott
egy kis michigani barbecue étteremben.
06:56
at a small barbecue place in Michigan.
115
416080
2485
06:58
He was 30.
116
418565
1672
Ő 30 éves volt akkor.
07:00
She'd lied about her age.
117
420237
2275
Anastasia hazudott neki a koráról.
07:02
He was the first person she'd dated.
118
422512
2809
A férfi volt az első, akivel valaha randevúzott.
07:05
Dean had been named photographer of the year in Las Vegas two years in a row,
119
425321
4459
Dean-t két egymást követő évben is az év fotósának jelölték Las Vegas-ban,
07:09
and this caught Alec's attention,
120
429780
1880
és ez felkeltette Alec figyelmét,
07:11
as did the fact that he met his wife, Judy,
121
431660
2578
ahogy az is, hogy ő is annyi idősen ismerte meg Judy-t,
07:14
at the same age when Alec met Rachel.
122
434238
3529
a feleségét, mint Alec Rachelt.
07:17
Dean admitted that he likes to look at beautiful women,
123
437767
2972
Dean bevallotta, hogy szereti megnézni a szép nőket,
07:20
but he's never questioned his decision to marry Judy.
124
440739
3947
de sosem kérdőjelezte meg a döntését, hogy elvette Judy-t feleségül.
07:24
AS: George met Josephine at a parish dance.
125
444686
2368
AS: George és Josephine egy plébániai táncon találkozott.
George 18 volt, a lány 15.
07:27
He was 18, she was 15.
126
447054
2508
07:29
Like a lot of the couples we met, they weren't especially philosophical
127
449562
3553
Mint a legtöbb pár, akit megismertünk, ők sem álltak túl filozofikusan
07:33
about their early choices.
128
453115
2345
fiatalkori választottjukhoz.
07:35
George said something that really stuck with me.
129
455460
2581
George mondott valamit, ami nagyon megfogott.
07:38
He said, "When you get that feeling, you just go with it."
130
458041
5524
Azt mondta: "Amikor elfog az az érzés, akkor csak hagyod hogy elsodorjon".
Bob és Trudy egy vakrandin találkozott, mikor Trudy még középiskolás volt.
07:46
Bob and Trudy met on a blind date when she was still in high school.
131
466142
3533
07:49
They said they weren't particularly attracted to each other
132
469675
2770
Azt mondták, nem különösebben vonzódtak egymáshoz
07:52
when the first met.
133
472445
1420
az első találkozásukkor.
07:53
Nevertheless, they were married soon after.
134
473865
2678
Ennek ellenére nem sokkal később összeházasodtak.
07:57
SB: The story that stayed with me the most
135
477113
2415
SB: Bennem leginkább a fotóklub elnökeként dolgozó
07:59
was that of George, the photography club president, and his wife, Mary.
136
479528
4737
George és felesége, Mary története maradt meg a legjobban.
08:04
This was George and Mary's second marriage.
137
484265
3390
Mindkettőjüknek ez volt a második házassága.
08:07
They met at a country-western club in Louisville, Kentucky called the Sahara.
138
487655
4690
A Sahara nevű country-western klubban találkoztak a kentucky-i Louiseville-ben.
08:12
He was there alone drinking and she was with friends.
139
492345
3738
Ő ott iszogatott egyedül, Mary pedig a barátaival volt.
08:16
When they started dating, he owed the IRS 9,000 dollars in taxes,
140
496083
5712
Amikor randevúzni kezdtek, George-nak 9000 dollár adótartozása volt az IRS-nél.
08:21
and she offered to help him get out of debt,
141
501795
2531
Mary felajánlotta, hogy segít kimászni az adósságból
08:24
so for the next year, he turned his paychecks over to Mary,
142
504326
3970
így a következő évben Mary-hez irányította a csekkeket,
08:28
and she got him out of debt.
143
508296
2508
aki végül kihúzta az adósságból.
08:30
George was actually an alcoholic when they married, and Mary knew it.
144
510804
4435
George alkoholista volt, amikor összeházasodtak, és Mary ezt tudta.
08:35
At some point in their marriage, he says he consumed
145
515239
2833
Azt mondta, volt olyan pont a házasságukban, amikor
08:38
54 beers in one day.
146
518072
3529
napi 54 sört ivott meg.
08:41
Another time, when he was drunk, he threatened to kill Mary
147
521601
2833
Egy másik alkalommal azzal fenyegetőzött részegen,
hogy megöli Mary-t és a két gyerekét,
08:44
and her two kids,
148
524434
1532
08:45
but they escaped and a SWAT team was called to the house.
149
525966
4446
de sikerült megszökniük, a házhoz pedig kihívták a kommandósokat.
08:50
Amazingly, Mary took him back,
150
530412
2171
Hihetetlen, de visszafogadta a férfit,
08:52
and eventually things got better.
151
532583
2322
és a dolgok végül jobbra fordultak.
08:54
George has been involved in Alcoholics Anonymous
152
534905
2856
George bekerült a Névtelen Alkoholisták közösségébe
08:57
and hasn't had a drink in 36 years.
153
537761
2903
és 36 éve nem ivott egy kortyot sem.
09:00
(Music)
154
540664
1114
(Zene)
09:01
At the end of the day, after we left Sun City,
155
541778
2347
A nap végén, amikor elhagytuk Sun City-t,
azt mondtam Alecnek, hogy szerintem
09:04
I told Alec that I didn't actually think
156
544125
2414
egyik pár megismerkedésének története sem volt annyira érdekes.
09:06
that the stories of how these couples met were all that interesting.
157
546539
4133
09:10
What was more interesting
158
550672
2206
Az igazán érdekes az volt,
09:12
was how they managed to stay together.
159
552878
3715
ahogyan együtt tudtak maradni.
09:16
AS: They all had this beautiful quality of endurance,
160
556593
4180
AS: Mindegyikükben megvolt a kitartás gyönyörű képessége,
09:20
but that was true of the singles, too.
161
560773
2275
de ez az egyedülállókra is igaz volt.
09:23
The world is hard, and the singles were out there
162
563048
3808
A világ kemény, és ezek az egyedülálló emberek próbáltak
09:26
trying to connect with other people,
163
566856
2345
kapcsolatokat létesíteni másokkal,
09:29
and the couples were holding onto each other
164
569201
2624
a párok pedig kitartottak egymás mellett
09:31
after all these decades.
165
571825
1767
ennyi évtized után is.
09:35
My favorite pictures on this trip were of Joe and Roseanne.
166
575842
3309
Az utunkon készült fotók közül Joe és Roseanne képe lett a kedvencem.
Mire Joe-t és Roseanne-t megismertük,
09:39
Now, by the time we met Joe and Roseanne,
167
579151
2244
szokásunkká vált megkérdezni a párokat, hogy van-e egy régi esküvői fotójuk.
09:41
we'd gotten in the habit of asking couples if they had an old wedding photograph.
168
581395
5511
09:46
In their case, they simultaneously pulled out of their wallets
169
586906
4806
Az ő esetükben az történt, hogy egyszerre kivették a tárcájukból
09:51
the exact same photograph.
170
591712
4296
ugyanazt a fotót.
Melyik a szebb, gondoltam magamban:
09:56
What's more beautiful, I thought to myself,
171
596008
3134
ez a fotó egy fiatal párról, akik épp most lettek szerelmesek
09:59
this image of a young couple who has just fallen in love
172
599142
4296
10:03
or the idea of these two people holding onto this image for decades?
173
603438
5206
vagy az a tény, hogy ez a két ember évtizedek óta őrzi magánál ezt a képet?
Köszönöm.
10:10
Thank you.
174
610264
1858
(Taps)
10:12
(Applause)
175
612122
5410
Erről a weboldalról

Ez az oldal olyan YouTube-videókat mutat be, amelyek hasznosak az angol nyelvtanuláshoz. A világ minden tájáról származó, kiváló tanárok által tartott angol leckéket láthatsz. Az egyes videók oldalán megjelenő angol feliratokra duplán kattintva onnan játszhatja le a videót. A feliratok a videó lejátszásával szinkronban gördülnek. Ha bármilyen észrevétele vagy kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7