Alec Soth + Stacey Baker: This is what enduring love looks like

84,692 views ・ 2015-07-15

TED


Dubbelklik op de Engelse ondertitels hieronder om de video af te spelen.

Vertaald door: Karin Vermooten Nagekeken door: Axel Saffran
00:13
Alec Soth: So about 10 years ago, I got a call from a woman in Texas,
0
13037
3645
Alec Soth: Ongeveer 10 jaar geleden werd ik gebeld door een vrouw uit Texas,
00:16
Stacey Baker,
1
16682
1672
Stacey Baker.
00:18
and she'd seen some of my photographs in an art exhibition
2
18354
3762
Ze had een aantal van mijn foto's gezien in een kunstexpositie
00:22
and was wondering if she could commission me to take a portrait of her parents.
3
22116
4736
en wilde weten of ik in opdracht een portret van haar ouders wilde maken.
00:27
Now, at the time I hadn't met Stacey, and I thought this was some sort of
4
27892
3443
Ik had Stacey nog niet ontmoet en dacht:
dit is een rijke oliebaron en ik ben financieel binnen.
00:31
wealthy oil tycoon and I'd struck it rich,
5
31335
4032
00:35
but it was only later that I found out
6
35367
1875
Pas later kwam ik erachter
00:37
she'd actually taken out a loan to make this happen.
7
37242
3207
dat ze hiervoor een lening had moeten afsluiten.
00:41
I took the picture of her parents,
8
41409
1667
Ik nam het portret van haar ouders,
00:43
but I was actually more excited about photographing Stacey.
9
43076
3998
maar wilde eigenlijk veel liever Stacey fotograferen.
00:47
The picture I made that day
10
47074
1758
De foto die ik die dag nam
00:48
ended up becoming one of my best-known portraits.
11
48832
3114
is een van mijn bekendste portretten geworden.
00:53
At the time I made this picture, Stacey was working as an attorney
12
53566
3465
Toen ik deze foto nam, werkte Stacey als advocaat
voor de staat Texas.
00:57
for the State of Texas.
13
57031
1655
00:58
Not long after, she left her job to study photography in Maine,
14
58686
4700
Niet lang hierna zegde ze haar baan op om fotografie te studeren in Maine.
01:03
and while she was there, she ended up meeting
15
63386
2265
Daar ontmoette ze
01:05
the director of photography at the New York Times Magazine
16
65651
3135
de directeur Fotografie van het New York Times Magazine
01:08
and was actually offered a job.
17
68786
3367
en kreeg een baan aangeboden.
01:12
Stacey Baker: In the years since, Alec and I have done
18
72153
2829
Stacey Baker: Sindsdien hebben Alec en ik
01:14
a number of magazine projects together,
19
74982
2232
een aantal tijdschriftprojecten gedaan
01:17
and we've become friends.
20
77214
1951
en zijn we bevriend geraakt.
01:19
A few months ago, I started talking to Alec about a fascination of mine.
21
79165
4783
Een paar maanden geleden sprak ik met Alec over iets dat me fascineert.
01:23
I've always been obsessed with how couples meet.
22
83948
3390
Ik ben altijd geïnteresseerd in hoe stellen elkaar hebben ontmoet.
01:27
I asked Alec how he and his wife Rachel met,
23
87338
2972
Ik vroeg Alec hoe hij zijn vrouw Rachel had ontmoet,
01:30
and he told me the story of a high school football game
24
90310
2856
en hij vertelde me over een football-wedstrijd
01:33
where she was 16 and he was 15,
25
93166
2925
op de middelbare school toen zij 16 was en hij 15,
01:36
and he asked her out.
26
96091
2090
waar hij haar mee uit vroeg.
01:38
He liked her purple hair.
27
98181
1834
Hij vond haar paarse haar mooi.
01:40
She said yes, and that was it.
28
100015
3158
Ze zei ja, en dat was het.
01:43
I then asked Alec if he'd be interested in doing a photography project
29
103173
4296
Ik vroeg Alec toen of hij geïnteresseerd was in een fotografie-project
01:47
exploring this question.
30
107469
1811
om deze vraag te onderzoeken.
01:49
AS: And I was interested in the question, but I was actually much more interested
31
109280
4040
AS: Ik was geïnteresseerd in de vraag maar eigenlijk nog meer
01:53
in Stacey's motivation for asking it,
32
113320
3476
in Stacey's motivatie om de vraag te stellen,
01:56
particularly since I'd never known Stacey to have a boyfriend.
33
116796
3931
vooral omdat zover ik weet Stacey nog nooit een vriend heeft gehad.
02:00
So as part of this project, I thought it'd be interesting
34
120727
2786
Daarom leek het me interessant als ze voor dit project
02:03
if she tried to meet someone.
35
123513
2113
iemand probeerde te ontmoeten.
02:05
So my idea was to have Stacey here go speed dating
36
125626
4845
Mijn idee was om Stacey te laten speeddaten
02:10
in Las Vegas on Valentine's Day.
37
130471
4071
in Las Vegas .....
op Valentijnsdag.
02:14
(Laughter) (Applause) (Music)
38
134542
5921
(Gelach) (Applaus) (Muziek)
02:20
SB: We ended up at what was advertised as the world's largest speed dating event.
39
140463
5201
SB: We kwamen uit bij wat aangeprezen werd
als 's werelds grootste speeddating-evenement.
02:25
I had 19 dates
40
145664
2020
Ik had 19 dates
02:27
and each date lasted three minutes.
41
147684
2995
en elke date duurde 3 minuten.
02:30
Participants were given a list of ice- breaker questions to get the ball rolling,
42
150679
3937
Deelnemers kregen een lijst met vragen om het ijs te breken,
02:34
things like, "If you could be any kind of animal, what would you be?"
43
154616
3947
zoals: "Als je een dier kon zijn, wat zou je willen zijn?"
02:38
That sort of thing.
44
158563
1881
Dat soort vragen.
02:40
My first date was Colin.
45
160444
2414
Mijn eerste date was met Colin.
02:42
He's from England,
46
162858
1811
Hij komt uit Engeland,
02:44
and he once married a woman he met after placing an ad for a Capricorn.
47
164669
5155
en had zijn ex-vrouw ontmoet via zijn advertentie voor een Steenbok.
02:49
Alec and I saw him at the end of the evening,
48
169824
2345
Alec en ik zagen hem aan het eind van de avond,
02:52
and he said he'd kissed a woman in line at one of the concession stands.
49
172169
4923
en hij zei dat hij een vrouw had gekust bij een van de cateringtentjes.
02:57
Zack and Chris came to the date-a-thon together.
50
177092
3306
Zack en Chris kwamen samen naar de date-a-thon
03:02
This is Carl.
51
182838
2401
Dit is Carl.
03:05
I asked Carl, "What's the first thing you notice about a woman?"
52
185239
5424
Ik vroeg Carl, "Wat is het eerste dat je opvalt aan een vrouw?"
03:10
He said, "Tits."
53
190663
2090
Hij zei: "Tieten."
03:12
(Laughter)
54
192753
2437
(Gelach)
03:17
Matthew is attracted to women with muscular calves.
55
197350
3204
Matthew is aangetrokken tot vrouwen met gespierde kuiten.
03:20
We talked about running. He does triathlons, I run half-marathons.
56
200554
3831
We spraken over hardlopen. Hij loopt triathlon, ik halve marathons.
03:24
Alec actually liked his eyes and asked if I was attracted to him, but I wasn't,
57
204385
4853
Alec vond zijn ogen mooi, en vroeg of ik hem aantrekkelijk vond, maar nee
03:29
and I don't think he was attracted to me either.
58
209238
2981
en ik denk ook niet dat hij zo over mij dacht.
03:33
Austin and Mike came together.
59
213349
3366
Austin en Mike kwamen samen.
03:36
Mike asked me a hypothetical question.
60
216715
2623
Mike stelde me een hypothetische vraag.
03:39
He said, "You're in an elevator running late for a meeting.
61
219338
4621
Hij zei: "Je staat in een lift en bent al laat voor een vergadering.
03:43
Someone makes a dash for the elevator.
62
223959
2438
Iemand rent naar de lift.
03:46
Do you hold it open for them?"
63
226397
2949
Hou jij de deur open?"
03:49
And I said I would not.
64
229346
1997
En ik zei dat ik dat niet zou doen.
03:51
(Laughter)
65
231343
2583
(Gelach)
03:55
Cliff said the first thing he notices about a woman is her teeth,
66
235766
4052
Cliff zei dat het eerste wat hem opviel aan een vrouw waren haar tanden,
03:59
and we complimented each other's teeth.
67
239818
2995
en we complimenteerden elkaars gebit.
04:02
Because he's an open mouth sleeper,
68
242813
2368
Omdat hij met zijn mond open slaapt,
04:05
he says he has to floss more to help prevent gum disease,
69
245181
4203
zei hij dat hij vaker moet flossen om tandvleesproblemen te voorkomen,
04:09
and so I asked him how often he flosses,
70
249384
2415
dus ik vroeg hoe vaak hij flost,
04:11
and he said, "Every other day."
71
251799
2600
en hij zei: "Om de dag".
04:14
(Laughter)
72
254399
1815
(Gelach)
04:17
Now, as someone who flosses twice a day,
73
257534
2438
Als iemand die tweemaal daags flost,
04:19
I wasn't really sure that that was flossing more
74
259972
2400
was ik niet overtuigd dat dat vaker flossen was,
04:22
but I don't think I said that out loud.
75
262372
2522
maar ik geloof niet dat ik dat hardop zei.
04:24
Bill is an auditor,
76
264894
3042
Bill is een auditor,
04:27
and we talked the entire three minutes about auditing. (Laughter)
77
267936
5483
en we spraken de gehele 3 minuten over auditing. (Gelach)
04:34
The first thing Spencer notices about a woman is her complexion.
78
274669
3971
Het eerste wat Spencer opvalt aan een vrouw is haar teint,
04:38
He feels a lot of women wear too much makeup,
79
278640
2693
Hij vindt dat veel vrouwen teveel make-up gebruiken,
04:41
and that they should only wear enough to accentuate the features that they have.
80
281333
3831
en dat ze eigenlijk alleen hun kenmerken moeten benadrukken.
04:45
I told him I didn't wear any makeup at all
81
285164
2067
Ik zei dat ik helemaal geen make-up gebruik
04:47
and he seemed to think that that was a good thing.
82
287231
3018
dat vond hij goed, leek het.
04:51
Craig told me he didn't think I was willing to be vulnerable.
83
291317
4087
Craig dacht dat ik niet kwetsbaar wilde zijn.
04:55
He was also frustrated when I couldn't remember my most embarrassing moment.
84
295404
5062
Hij was gefrustreerd toen ik mijn meest gênante moment niet kon herinneren.
05:00
He thought I was lying, but I wasn't.
85
300466
2302
Hij dacht dat ik loog, maar dat was niet zo.
05:02
I didn't think he liked me at all, but at the end of the night,
86
302768
3084
Ik dacht niet dat hij me leuk vond maar aan het eind van de avond
05:05
he came back to me and he gave me a box of chocolates.
87
305852
3321
kwam hij naar me toe en gaf me een doos chocolade
05:09
William was really difficult to talk to.
88
309846
2694
Met William was het heel moeilijk praten.
05:12
I think he was drunk.
89
312540
2136
Ik denk dat hij dronken was.
05:14
(Laughter)
90
314676
2435
(Gelach)
05:17
Actor Chris McKenna was the MC of the event.
91
317601
3274
Acteur Chris McKenna was de ceremoniemeester van het evenement
05:20
He used to be on "The Young and the Restless."
92
320875
2461
Hij had een rol in "The Young and the Restless."
05:23
I didn't actually go on a date with him.
93
323336
2740
Ik had geen echte date met hem.
05:26
Alec said he saw several women give their phone numbers to him.
94
326076
3545
Alec zag dat diverse vrouwen hun telefoonnummer aan hem gaven.
05:30
Needless to say, I didn't fall in love.
95
330791
4829
Het moge duidelijk zijn, ik werd niet verliefd.
05:35
I didn't feel a particular connection with any of the men that I went on dates with,
96
335620
3994
Ik voelde geen speciale band met de mannen waarmee ik datete,
05:39
and I didn't feel like they felt a particular connection with me either.
97
339614
4648
en ik had niet het idee dat zij zo'n band met mij voelden.
05:45
AS: Now, the most beautiful thing to me --
98
345302
2741
AS: het mooiste voor mij -- (Gelach)
05:48
(Laughter) -- as a photographer is the quality of vulnerability.
99
348043
5583
als fotograaf is het vangen van kwetsbaarheid.
05:53
The physical exterior reveals a crack in which you can get a glimpse
100
353626
3704
Het fysieke uiterlijk vertoont een scheur waarin je een glimp kan krijgen
05:57
at a more fragile interior.
101
357330
3181
van een fragieler innerlijk.
06:00
At this date-a-thon event, I saw so many examples of that,
102
360511
3367
Bij deze date-a-thon, zag ik veel voorbeelden hiervan,
06:03
but as I watched Stacey's dates and talked to her about them,
103
363878
4621
en toen ik Stacey's dates zag en met haar over hen sprak,
06:08
I realized how different photographic love is from real love.
104
368499
6013
realiseerde ik me hoezeer foto's over liefde verschillen van echte liefde.
06:14
What is real love? How does it work?
105
374512
3650
Wat is echte liefde? Hoe werkt het?
06:18
In order to work on this question and to figure out how someone goes
106
378162
4342
Om dat uit te zoeken en om uit te vinden
hoe een ontmoeting op een date uitgroeit
06:22
from meeting on a date to having a life together,
107
382504
4574
tot het samen delen van een leven,
gingen Stacey en ik naar Sun Sity Summerlin,
06:27
Stacey and I went to Sun City Summerlin,
108
387078
2554
06:29
which is the largest retirement community in Las Vegas.
109
389632
4137
het grootste bejaardentehuis in Las Vegas.
Onze contactpersoon was George, die de fotoclub van de gemeenschap runt.
06:35
Our contact there was George, who runs the community's photography club.
110
395019
4619
06:39
He arranged for us to meet other couples in their makeshift photo studio.
111
399639
4808
Hij regelde dat we andere stellen konden ontmoeten in hun fotostudio.
06:44
SB: After 45 years of marriage, Anastasia's husband died two years ago,
112
404447
5068
SB: Na 45 jaar huwelijk overleed Anastasia's echtgenoot 2 jaar geleden,
06:49
so we asked if she had an old wedding picture.
113
409515
3152
dus we vroegen of ze een oude trouwfoto had.
06:52
She met her husband when she was a 15-year-old waitress
114
412667
3413
Ze ontmoette haar echtgenoot als 15-jarige serveerster
06:56
at a small barbecue place in Michigan.
115
416080
2485
in een klein bbq-restaurant in Michigan.
06:58
He was 30.
116
418565
1672
Hij was 30.
07:00
She'd lied about her age.
117
420237
2275
Zij had over haar leeftijd gelogen.
07:02
He was the first person she'd dated.
118
422512
2809
Hij was de eerste persoon met wie ze uitging.
07:05
Dean had been named photographer of the year in Las Vegas two years in a row,
119
425321
4459
Dean was 2 jaar achter elkaar 'fotograaf van het jaar' in Las Vegas.
07:09
and this caught Alec's attention,
120
429780
1880
Dat trok Alec's aandacht,
07:11
as did the fact that he met his wife, Judy,
121
431660
2578
net als het feit dat hij zijn vrouw Judy had ontmoet,
07:14
at the same age when Alec met Rachel.
122
434238
3529
op dezelfde leeftijd als waarop Alec Rachel had ontmoet.
07:17
Dean admitted that he likes to look at beautiful women,
123
437767
2972
Dean gaf toe dat hij graag naar mooie vrouwen kijkt,
07:20
but he's never questioned his decision to marry Judy.
124
440739
3947
maar hij heeft nooit aan zijn keuze voor Judy getwijfeld.
07:24
AS: George met Josephine at a parish dance.
125
444686
2368
AS: George ontmoette Josephine op een kerkfeest.
07:27
He was 18, she was 15.
126
447054
2508
Hij was 18, zij 15.
07:29
Like a lot of the couples we met, they weren't especially philosophical
127
449562
3553
Net als veel anderen die we ontmoetten, waren ze niet bijzonder filosofisch
07:33
about their early choices.
128
453115
2345
over hun vroege keuze.
07:35
George said something that really stuck with me.
129
455460
2581
George zei iets dat me echt raakte.
07:38
He said, "When you get that feeling, you just go with it."
130
458041
5524
Hij zei: "Wanneer je dat gevoel krijgt, ga je er gewoon in mee."
Bob en Trudy hadden een blind date toen zij op de middelbare school zat.
07:46
Bob and Trudy met on a blind date when she was still in high school.
131
466142
3533
07:49
They said they weren't particularly attracted to each other
132
469675
2770
Ze voelden zich niet echt tot elkaar aangetrokken,
07:52
when the first met.
133
472445
1420
bij hun eerste ontmoeting.
07:53
Nevertheless, they were married soon after.
134
473865
2678
Desondanks trouwden ze snel daarna.
07:57
SB: The story that stayed with me the most
135
477113
2415
SB: Het verhaal dat mij het meest is bijgebleven
07:59
was that of George, the photography club president, and his wife, Mary.
136
479528
4737
is dat van George, de voorzitter van de fotoclub, en zijn vrouw Mary.
08:04
This was George and Mary's second marriage.
137
484265
3390
Het was het tweede huwelijk voor zowel George als Mary.
08:07
They met at a country-western club in Louisville, Kentucky called the Sahara.
138
487655
4690
Hun ontmoeting was in Louisville Kentucky, bij Country Western club de "Sahara".
08:12
He was there alone drinking and she was with friends.
139
492345
3738
Hij was alleen aan het drinken, zij was met vrienden.
08:16
When they started dating, he owed the IRS 9,000 dollars in taxes,
140
496083
5712
Toen ze begonnen te daten, had hij $9,000 schuld bij de belastingdienst,
08:21
and she offered to help him get out of debt,
141
501795
2531
Zij bood hulp aan bij het wegwerken van die schuld
08:24
so for the next year, he turned his paychecks over to Mary,
142
504326
3970
dus het volgende jaar gaf hij zijn salaris aan Mary,
08:28
and she got him out of debt.
143
508296
2508
en zij kreeg hem uit de schulden.
08:30
George was actually an alcoholic when they married, and Mary knew it.
144
510804
4435
George was alcoholist toen ze trouwden, en Mary wist dat.
08:35
At some point in their marriage, he says he consumed
145
515239
2833
Op een bepaald moment in hun huwelijk
08:38
54 beers in one day.
146
518072
3529
dronk hij naar eigen zeggen 54 glazen bier op een dag.
08:41
Another time, when he was drunk, he threatened to kill Mary
147
521601
2833
Een keer, toen hij dronken was,
dreigde hij Mary en hun 2 kinderen te vermoorden,
08:44
and her two kids,
148
524434
1532
08:45
but they escaped and a SWAT team was called to the house.
149
525966
4446
maar zij ontsnapten en de ME werd naar hun huis gestuurd.
08:50
Amazingly, Mary took him back,
150
530412
2171
Verbazingwekkend genoeg, nam Mary hem terug,
08:52
and eventually things got better.
151
532583
2322
en het werd uiteindelijk beter.
08:54
George has been involved in Alcoholics Anonymous
152
534905
2856
George is betrokken bij de Anonieme Alcoholisten
08:57
and hasn't had a drink in 36 years.
153
537761
2903
en heeft al 36 jaar niet meer gedronken.
09:00
(Music)
154
540664
1114
(Muziek)
09:01
At the end of the day, after we left Sun City,
155
541778
2347
Aan 't einde van de dag na het bezoek aan Sun City
09:04
I told Alec that I didn't actually think
156
544125
2414
vertelde ik Alec dat ik eigenlijk dacht
09:06
that the stories of how these couples met were all that interesting.
157
546539
4133
dat de ontmoetingen van deze stellen niet zo interessant waren.
09:10
What was more interesting
158
550672
2206
Het was interessanter
09:12
was how they managed to stay together.
159
552878
3715
hoe ze bij elkaar waren gebleven.
09:16
AS: They all had this beautiful quality of endurance,
160
556593
4180
AS: Ze hadden allemaal de mooie eigenschap van volharding
09:20
but that was true of the singles, too.
161
560773
2275
maar dat gold voor de alleenstaanden ook.
09:23
The world is hard, and the singles were out there
162
563048
3808
Het is een harde wereld en de singles zijn druk bezig
09:26
trying to connect with other people,
163
566856
2345
mensen te ontmoeten,
09:29
and the couples were holding onto each other
164
569201
2624
en de stellen proberen al die jaren
09:31
after all these decades.
165
571825
1767
bij elkaar te blijven.
09:35
My favorite pictures on this trip were of Joe and Roseanne.
166
575842
3309
Mijn favoriete foto's van deze reis zijn van Joe en Roseanne.
09:39
Now, by the time we met Joe and Roseanne,
167
579151
2244
Tegen de tijd dat we Joe en Roseanne ontmoetten
09:41
we'd gotten in the habit of asking couples if they had an old wedding photograph.
168
581395
5511
waren we gewend naar oude trouwfoto's te vragen.
09:46
In their case, they simultaneously pulled out of their wallets
169
586906
4806
In hun geval haalden ze tegelijkertijd
precies dezelfde foto uit hun portemonnee.
09:51
the exact same photograph.
170
591712
4296
Wat is mooier, zei ik tegen mezelf,
09:56
What's more beautiful, I thought to myself,
171
596008
3134
09:59
this image of a young couple who has just fallen in love
172
599142
4296
het beeld van een jong stel, dat net verliefd is,
of het idee van deze twee mensen
10:03
or the idea of these two people holding onto this image for decades?
173
603438
5206
die decennialang vasthouden aan dat beeld?
Dank je wel.
10:10
Thank you.
174
610264
1858
(Applaus)
10:12
(Applause)
175
612122
5410
Over deze website

Deze site laat u kennismaken met YouTube-video's die nuttig zijn om Engels te leren. U ziet Engelse lessen gegeven door topdocenten uit de hele wereld. Dubbelklik op de Engelse ondertitels op elke videopagina om de video af te spelen. De ondertitels scrollen synchroon met het afspelen van de video. Heeft u opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7