Alec Soth + Stacey Baker: This is what enduring love looks like

84,692 views ・ 2015-07-15

TED


Toista video kaksoisnapsauttamalla alla olevaa englanninkielistä tekstitystä.

Kääntäjä: Emmi Tuurinkoski Oikolukija: Sami Niskanen
00:13
Alec Soth: So about 10 years ago, I got a call from a woman in Texas,
0
13037
3645
A: Noin 10 vuotta sitten sain soiton teksasilaiselta naiselta,
00:16
Stacey Baker,
1
16682
1672
Stacey Bakerilta.
00:18
and she'd seen some of my photographs in an art exhibition
2
18354
3762
Hän oli nähnyt valokuviani eräässä taidenäyttelyssä
00:22
and was wondering if she could commission me to take a portrait of her parents.
3
22116
4736
ja pyysi voisinko ottaa kuvan hänen vanhemmistaan.
00:27
Now, at the time I hadn't met Stacey, and I thought this was some sort of
4
27892
3443
En silloin tuntenut Staceyta ja ajattelin hänen olevan jonkinlainen
00:31
wealthy oil tycoon and I'd struck it rich,
5
31335
4032
öljypohatta, jonka kautta tulisin rikkaaksi.
00:35
but it was only later that I found out
6
35367
1875
Mutta myöhemmin selvisi,
00:37
she'd actually taken out a loan to make this happen.
7
37242
3207
että hän oli ottanut lainaa mahdollistaakseen tilanteen.
00:41
I took the picture of her parents,
8
41409
1667
Otin kuvan hänen vanhemmistaan,
00:43
but I was actually more excited about photographing Stacey.
9
43076
3998
mutta olin enemmän innoissani Staceyn kuvaamisesta.
00:47
The picture I made that day
10
47074
1758
Kuvasta, jonka otin tuona päivänä,
00:48
ended up becoming one of my best-known portraits.
11
48832
3114
tuli yksi tunnetuimmista kuvistani.
00:53
At the time I made this picture, Stacey was working as an attorney
12
53566
3465
Kuvan ottamisen aikoihin Stacey työskenteli asianajajana
00:57
for the State of Texas.
13
57031
1655
Teksasin osavaltiolle.
00:58
Not long after, she left her job to study photography in Maine,
14
58686
4700
Pian sen jälkeen hän jätti työnsä opiskellakseen valokuvausta Mainessa.
01:03
and while she was there, she ended up meeting
15
63386
2265
Siellä ollessaan hän tapasi
01:05
the director of photography at the New York Times Magazine
16
65651
3135
New York Times Magazinen valokuvausjohtajan,
01:08
and was actually offered a job.
17
68786
3367
joka tarjosi hänelle töitä.
01:12
Stacey Baker: In the years since, Alec and I have done
18
72153
2829
S: Siitä lähtien olemme Alecin kanssa tehneet
01:14
a number of magazine projects together,
19
74982
2232
useita sanomalehtiprojekteja yhdessä
01:17
and we've become friends.
20
77214
1951
ja meistä tuli ystävät.
01:19
A few months ago, I started talking to Alec about a fascination of mine.
21
79165
4783
Muutama kuukausi sitten kerroin Alecille kiinnostuksestani.
01:23
I've always been obsessed with how couples meet.
22
83948
3390
Minua ovat aina kiehtoneet tarinat pariskuntien ensitapaamisesta.
01:27
I asked Alec how he and his wife Rachel met,
23
87338
2972
Kysyin miten Alec ja hänen vaimonsa Rachel olivat tavanneet.
01:30
and he told me the story of a high school football game
24
90310
2856
Hän kertoi koulun jalkapallopelistä -
01:33
where she was 16 and he was 15,
25
93166
2925
Rachel oli 16 ja Alec 15-vuotias
01:36
and he asked her out.
26
96091
2090
ja Alec pyysi häntä treffeille.
01:38
He liked her purple hair.
27
98181
1834
Alec oli pitänyt hänen violeteista hiuksistaan.
01:40
She said yes, and that was it.
28
100015
3158
Rachel suostui ja siitä se alkoi.
01:43
I then asked Alec if he'd be interested in doing a photography project
29
103173
4296
Kysyin Alecilta olisiko hän kiinnostunut valokuvausprojektista,
01:47
exploring this question.
30
107469
1811
joka käsitteli tätä aihetta.
01:49
AS: And I was interested in the question, but I was actually much more interested
31
109280
4040
A: Aihe kiinnosti minua, mutta olin vielä kiinnostuneempi
01:53
in Stacey's motivation for asking it,
32
113320
3476
Staceyn motiiveista,
01:56
particularly since I'd never known Stacey to have a boyfriend.
33
116796
3931
varsinkin kun en ollut koskaan kuullut hänellä olleen poikaystävää.
02:00
So as part of this project, I thought it'd be interesting
34
120727
2786
Tämän projektin varjolla ajattelin olevan mielenkiintoista,
02:03
if she tried to meet someone.
35
123513
2113
jos hän yrittäisi tavata jonkun.
02:05
So my idea was to have Stacey here go speed dating
36
125626
4845
Oli ideani laittaa Stacey pikatreffeille
02:10
in Las Vegas on Valentine's Day.
37
130471
4071
Las Vegasiin ystävänpäivänä.
02:14
(Laughter) (Applause) (Music)
38
134542
5921
(Naurua) (Aplodeja) (Taustamusiikkia)
02:20
SB: We ended up at what was advertised as the world's largest speed dating event.
39
140463
5201
S: Päädyimme tilaisuuteen, jota mainostettiin suurimpina pikatreffeinä.
02:25
I had 19 dates
40
145664
2020
Minulla oli 19 treffit
02:27
and each date lasted three minutes.
41
147684
2995
joista jokainen kesti kolme minuuttia.
02:30
Participants were given a list of ice- breaker questions to get the ball rolling,
42
150679
3937
Osallistujille oli jaettu kysymyslista, joilla pystyi rikkomaan jään,
02:34
things like, "If you could be any kind of animal, what would you be?"
43
154616
3947
kuten, " Mikä eläin olisit?"
02:38
That sort of thing.
44
158563
1881
Ja muita sen tyylisiä kysymyksiä.
02:40
My first date was Colin.
45
160444
2414
Ensimmäinen treffikumppanini oli Colin.
02:42
He's from England,
46
162858
1811
Hän oli Englannista.
02:44
and he once married a woman he met after placing an ad for a Capricorn.
47
164669
5155
Hän oli ollut naimisissa naisen kanssa, jonka oli tavannut ilmoituksen kautta.
02:49
Alec and I saw him at the end of the evening,
48
169824
2345
Näimme Colinin illan päätteeksi,
02:52
and he said he'd kissed a woman in line at one of the concession stands.
49
172169
4923
hän kertoi suudelleensa jonossa olleen naisen kanssa.
02:57
Zack and Chris came to the date-a-thon together.
50
177092
3306
Zack ja Chris tulivat pikatreffimaratoniin yhdessä.
03:02
This is Carl.
51
182838
2401
Tässä on Carl.
03:05
I asked Carl, "What's the first thing you notice about a woman?"
52
185239
5424
Kysyin häneltä, "Mihin kiinnität naisessa ensin huomiota?"
03:10
He said, "Tits."
53
190663
2090
Hän vastasi, "Tisseihin."
03:12
(Laughter)
54
192753
2437
(Naurua)
03:17
Matthew is attracted to women with muscular calves.
55
197350
3204
Matthew oli viehättynyt naisista, joilla oli lihaksikkaat pohkeet.
03:20
We talked about running. He does triathlons, I run half-marathons.
56
200554
3831
Puhuimme juoksemisesta. Hän harrasti triathloneja, minä puolimaratoneja.
03:24
Alec actually liked his eyes and asked if I was attracted to him, but I wasn't,
57
204385
4853
Alec piti hänen silmistään ja kysyi, olinko kiinnostunut hänestä, mutta en ollut
03:29
and I don't think he was attracted to me either.
58
209238
2981
ja en usko hänenkään olleen kiinnostunut minusta.
03:33
Austin and Mike came together.
59
213349
3366
Austin ja Mike saapuivat yhdessä.
03:36
Mike asked me a hypothetical question.
60
216715
2623
Mike esitti minulle hypoteettisen kysymyksen.
03:39
He said, "You're in an elevator running late for a meeting.
61
219338
4621
"Olet hississä ja myöhässä kokouksesta.
03:43
Someone makes a dash for the elevator.
62
223959
2438
Joku rientää hissiä kohti.
03:46
Do you hold it open for them?"
63
226397
2949
Pitäisitkö hissin ovea auki hänelle?"
03:49
And I said I would not.
64
229346
1997
Sanoin, että en pitäisi.
03:51
(Laughter)
65
231343
2583
(Naurua)
03:55
Cliff said the first thing he notices about a woman is her teeth,
66
235766
4052
Cliff kertoi kiinnittävänsä huomiota aina naisen hampaisiin,
03:59
and we complimented each other's teeth.
67
239818
2995
kehuimme toistemme hampaita.
04:02
Because he's an open mouth sleeper,
68
242813
2368
Hän nukkuu suu auki,
04:05
he says he has to floss more to help prevent gum disease,
69
245181
4203
joten hän kertoi käyttävänsä hammaslankaa todella ahkerasti.
04:09
and so I asked him how often he flosses,
70
249384
2415
Kysyin kuinka usein hän sitten käytti sitä
04:11
and he said, "Every other day."
71
251799
2600
ja hän vastasi, " Joka toinen päivä."
04:14
(Laughter)
72
254399
1815
(Naurua)
04:17
Now, as someone who flosses twice a day,
73
257534
2438
Itse kahdesti päivässä hammaslankaa käyttävänä
04:19
I wasn't really sure that that was flossing more
74
259972
2400
en ollut varma käyttikö hän sitä tosiaan ahkerasti,
04:22
but I don't think I said that out loud.
75
262372
2522
mutta en usko sanoneeni sitä ääneen.
04:24
Bill is an auditor,
76
264894
3042
Bill on auditoija,
04:27
and we talked the entire three minutes about auditing. (Laughter)
77
267936
5483
puhuimme siis kaikki kolme minuuttia auditoinnista. (Naurua)
04:34
The first thing Spencer notices about a woman is her complexion.
78
274669
3971
Spencer kiinnittää naisessa huomiota hänen ihoonsa.
04:38
He feels a lot of women wear too much makeup,
79
278640
2693
Hänen mielestään monet naiset käyttävät liikaa meikkiä,
04:41
and that they should only wear enough to accentuate the features that they have.
80
281333
3831
heidän tulisi käyttää sitä vain korostaakseen piirteitään.
04:45
I told him I didn't wear any makeup at all
81
285164
2067
Kerroin, että en meikannut ollenkaan.
04:47
and he seemed to think that that was a good thing.
82
287231
3018
Hän näytti siltä, että hänen mielestään se oli vain hyvä juttu.
04:51
Craig told me he didn't think I was willing to be vulnerable.
83
291317
4087
Craigin mukaan en halunnut olla haavoittuvainen.
04:55
He was also frustrated when I couldn't remember my most embarrassing moment.
84
295404
5062
Hän oli myös turhautunut, kun en muistanut nolointa muistoani.
05:00
He thought I was lying, but I wasn't.
85
300466
2302
Hän sanoi minun valehtelevan, mutta en valehdellut.
05:02
I didn't think he liked me at all, but at the end of the night,
86
302768
3084
En uskonut hänen pitävän minusta yhtään, mutta loppuillasta
05:05
he came back to me and he gave me a box of chocolates.
87
305852
3321
hän tuli luokseni ja antoi minulle suklaarasian.
05:09
William was really difficult to talk to.
88
309846
2694
Williamin kanssa oli vaikea keskustella.
05:12
I think he was drunk.
89
312540
2136
Hän taisi olla humalassa.
05:14
(Laughter)
90
314676
2435
(Naurua)
05:17
Actor Chris McKenna was the MC of the event.
91
317601
3274
Näyttelijä Chris McKenna toimi illan isäntänä.
05:20
He used to be on "The Young and the Restless."
92
320875
2461
Hän näytteli ennen sarjassa "Tunteita ja tuoksuja."
05:23
I didn't actually go on a date with him.
93
323336
2740
En oikeasti mennyt hänen kanssaan treffeille.
05:26
Alec said he saw several women give their phone numbers to him.
94
326076
3545
Alec sanoi nähneensä, kuinka useat naiset antoivat hänelle puhelinnumeronsa.
05:30
Needless to say, I didn't fall in love.
95
330791
4829
Ei varmaan tarvitse erikseen mainita, mutta en rakastunut kehenkään.
05:35
I didn't feel a particular connection with any of the men that I went on dates with,
96
335620
3994
En tuntenut yhteyttä kenenkään tapaamani miehen kanssa.
05:39
and I didn't feel like they felt a particular connection with me either.
97
339614
4648
Enkä usko heidän liioin tunteneen yhteyttä minuun.
05:45
AS: Now, the most beautiful thing to me --
98
345302
2741
A: Mielestäni kaunein asia
05:48
(Laughter) -- as a photographer is the quality of vulnerability.
99
348043
5583
(Naurua) --valokuvaajana on haavoittuvaisuuden laatu.
05:53
The physical exterior reveals a crack in which you can get a glimpse
100
353626
3704
Fyysinen ulkokuori rakoilee, jolloin näkyy häivähdyksiä
05:57
at a more fragile interior.
101
357330
3181
haavoittuvaisesta sisäpuolesta.
06:00
At this date-a-thon event, I saw so many examples of that,
102
360511
3367
Treffimaratonissa näin asiasta useita eläviä esimerkkejä,
06:03
but as I watched Stacey's dates and talked to her about them,
103
363878
4621
mutta katsoessani Staceyn treffejä ja jutellessamme niistä
06:08
I realized how different photographic love is from real love.
104
368499
6013
tajusin, miten paljon valokuvallinen rakkaus eroaa oikeasta rakkaudesta.
06:14
What is real love? How does it work?
105
374512
3650
Mitä on oikea rakkaus? Kuinka se toimii?
06:18
In order to work on this question and to figure out how someone goes
106
378162
4342
Käsitelläkseen ja ymmärtääkseen tätä kysymystä,
06:22
from meeting on a date to having a life together,
107
382504
4574
miten jotkut menevät treffeille ja päätyvät elämänkumppaneiksi,
06:27
Stacey and I went to Sun City Summerlin,
108
387078
2554
menin Staceyn kanssa Sun City Summerliin,
06:29
which is the largest retirement community in Las Vegas.
109
389632
4137
joka on Las Vegasin suurin eläkeläisyhteisö.
06:35
Our contact there was George, who runs the community's photography club.
110
395019
4619
Yhteyshenkilömme oli George, joka oli yhteisön valokuvauskerhon vetäjä.
06:39
He arranged for us to meet other couples in their makeshift photo studio.
111
399639
4808
Hän järjesti meille tapaamisia pariskuntien kanssa heidän siirrettävässä kuvausstudiossa.
06:44
SB: After 45 years of marriage, Anastasia's husband died two years ago,
112
404447
5068
S: 45 avioliittovuoden jälkeen Anastasian mies kuoli kaksi vuotta sitten.
06:49
so we asked if she had an old wedding picture.
113
409515
3152
Kysyimme oliko hänellä heistä hääkuvaa.
06:52
She met her husband when she was a 15-year-old waitress
114
412667
3413
Hän tapasi miehensä ollessaan 15-vuotias tarjoilija
06:56
at a small barbecue place in Michigan.
115
416080
2485
pienessä Michiganilaisessa paikassa.
06:58
He was 30.
116
418565
1672
Hänen miehensä oli 30-vuotias.
07:00
She'd lied about her age.
117
420237
2275
Anastasia oli valehdellut ikänsä.
07:02
He was the first person she'd dated.
118
422512
2809
Hän oli ensimmäinen, jonka kanssa Anastasia oli treffeillä.
07:05
Dean had been named photographer of the year in Las Vegas two years in a row,
119
425321
4459
Dean oli valittu kaksi kertaa vuoden valokuvaajaksi Las Vegasissa,
07:09
and this caught Alec's attention,
120
429780
1880
ja tämä kiinnitti Alecin huomion,
07:11
as did the fact that he met his wife, Judy,
121
431660
2578
sen lisäksi, että hän oli tavannut vaimonsa Judyn
07:14
at the same age when Alec met Rachel.
122
434238
3529
samanikäisenä kun Alec tapasi Rachelin.
07:17
Dean admitted that he likes to look at beautiful women,
123
437767
2972
Dean myönsi nauttivansa kauniiden naisten katselemisesta,
07:20
but he's never questioned his decision to marry Judy.
124
440739
3947
mutta ei koskaan kyseenalaistanut päätöstään mennä Judyn kanssa naimisiin.
07:24
AS: George met Josephine at a parish dance.
125
444686
2368
A: George tapasi Josephinen pitäjän tansseissa.
07:27
He was 18, she was 15.
126
447054
2508
George oli 18 ja Josephine 15-vuotias.
07:29
Like a lot of the couples we met, they weren't especially philosophical
127
449562
3553
Kuten monet tapaamamme parit, hekään eivät olleet mitenkään filosofisia
07:33
about their early choices.
128
453115
2345
nuorina tekemistään päätöksistä.
07:35
George said something that really stuck with me.
129
455460
2581
George sanoi jotain, joka jäi mieleeni.
07:38
He said, "When you get that feeling, you just go with it."
130
458041
5524
"Kun sinulle tulee se tunne, mene vain sen mukana."
07:46
Bob and Trudy met on a blind date when she was still in high school.
131
466142
3533
Bob ja Trudy tapasivat sokkotreffeillä lukioikäisinä.
07:49
They said they weren't particularly attracted to each other
132
469675
2770
He kertoivat, etteivät olleet kovin kiinnostuneita toisistaan
07:52
when the first met.
133
472445
1420
kun he ensin tapasivat.
07:53
Nevertheless, they were married soon after.
134
473865
2678
Siitä huolimatta he menivät pian naimisiin.
07:57
SB: The story that stayed with me the most
135
477113
2415
S: Eniten mieleeni jäänyt tarina oli
07:59
was that of George, the photography club president, and his wife, Mary.
136
479528
4737
George, valokuvauskerhon pitäjä, sekä hänen vaimonsa Mary.
08:04
This was George and Mary's second marriage.
137
484265
3390
George ja Mary olivat toista kertaa naimisissa.
08:07
They met at a country-western club in Louisville, Kentucky called the Sahara.
138
487655
4690
He tapasivat maalaisklubi "Saharassa" Lousville Kentuckyssä.
08:12
He was there alone drinking and she was with friends.
139
492345
3738
George oli yksin juomassa ja Mary oli paikalla ystäviensä kanssa.
08:16
When they started dating, he owed the IRS 9,000 dollars in taxes,
140
496083
5712
Kun he alkoivat tapailemaan, Georgella oli maksamattomia veroja 9 000 dollaria.
08:21
and she offered to help him get out of debt,
141
501795
2531
Mary lupasi auttaa häntä pääsemään irti veloista,
08:24
so for the next year, he turned his paychecks over to Mary,
142
504326
3970
joten seuraavan vuoden hän toimitti palkkashekkinsä Marylle,
08:28
and she got him out of debt.
143
508296
2508
ja hän auttoi Georgen veloista.
08:30
George was actually an alcoholic when they married, and Mary knew it.
144
510804
4435
George oli alkoholisti heidän mennessään naimisiin ja Mary tiesi sen.
08:35
At some point in their marriage, he says he consumed
145
515239
2833
Yhteen aikaan hän sanoi juoneensa
08:38
54 beers in one day.
146
518072
3529
54 olutta yhdessä päivässä.
08:41
Another time, when he was drunk, he threatened to kill Mary
147
521601
2833
Kerran humalassa ollessaan hän oli uhannut tappaa Maryn
08:44
and her two kids,
148
524434
1532
sekä hänen kaksi lastaan,
08:45
but they escaped and a SWAT team was called to the house.
149
525966
4446
mutta he pakenivat ja poliisijoukot kutsuttiin talolle.
08:50
Amazingly, Mary took him back,
150
530412
2171
Ihmeellistä kyllä, mutta Mary otti hänet takaisin
08:52
and eventually things got better.
151
532583
2322
ja lopulta asiat paranivat.
08:54
George has been involved in Alcoholics Anonymous
152
534905
2856
George on osallisena AA-kerhossa
08:57
and hasn't had a drink in 36 years.
153
537761
2903
ja ei ole juonut 36 vuoteen.
09:00
(Music)
154
540664
1114
(Musiikkia)
09:01
At the end of the day, after we left Sun City,
155
541778
2347
Päivän päätteeksi, kun olimme lähteneet Sun Citystä,
09:04
I told Alec that I didn't actually think
156
544125
2414
sanoin Alecille, että mielestäni
09:06
that the stories of how these couples met were all that interesting.
157
546539
4133
kuulemamme tarinat näistä pariskunnista eivät olleet kovin mielenkiintoisia.
09:10
What was more interesting
158
550672
2206
Paljon mielenkiintoisempaa oli
09:12
was how they managed to stay together.
159
552878
3715
miten he olivat onnistuneet pysymään yhdessä.
09:16
AS: They all had this beautiful quality of endurance,
160
556593
4180
A: Se, mikä heiltä kaikilta löytyi, oli sietokyky,
09:20
but that was true of the singles, too.
161
560773
2275
ja sitä löytyy myös sinkuilta.
09:23
The world is hard, and the singles were out there
162
563048
3808
Maailma on raskas paikka ja sinkut kamppailevat
09:26
trying to connect with other people,
163
566856
2345
löytääkseen yhteyden toisten ihmisten kanssa
09:29
and the couples were holding onto each other
164
569201
2624
ja pariskunnat pitivät yhä yhtä
09:31
after all these decades.
165
571825
1767
näiden vuosikymmenien jälkeen.
09:35
My favorite pictures on this trip were of Joe and Roseanne.
166
575842
3309
Lempikuvani tältä matkalta oli kuva Joesta ja Rosannesta.
09:39
Now, by the time we met Joe and Roseanne,
167
579151
2244
Heidät tavattuamme
09:41
we'd gotten in the habit of asking couples if they had an old wedding photograph.
168
581395
5511
otimme tavaksi pyytää pareilta, näkisimmekö heidän hääkuvansa.
09:46
In their case, they simultaneously pulled out of their wallets
169
586906
4806
Tässä tapauksessa he kaivoivat samanaikaisesti lompakoistaan
09:51
the exact same photograph.
170
591712
4296
saman valokuvan.
09:56
What's more beautiful, I thought to myself,
171
596008
3134
Ajattelin, että voisiko mikään olla kauniimpaa
09:59
this image of a young couple who has just fallen in love
172
599142
4296
kuin kuva nuoresta, vastarakastuneesta parista
10:03
or the idea of these two people holding onto this image for decades?
173
603438
5206
tai että nämä kaksi pitivät yhä näitä kuvia mukanaan?
10:10
Thank you.
174
610264
1858
Kiitos.
10:12
(Applause)
175
612122
5410
(Aplodeja)
Tietoja tästä verkkosivustosta

Tällä sivustolla esitellään YouTube-videoita, jotka ovat hyödyllisiä englannin oppimisessa. Näet englannin oppitunteja, joita opettavat huippuluokan opettajat ympäri maailmaa. Kaksoisnapsauta kullakin videosivulla näkyvää englanninkielistä tekstitystä, niin voit toistaa videon sieltä. Tekstitykset vierivät synkronoidusti videon toiston kanssa. Jos sinulla on kommentteja tai toiveita, ota meihin yhteyttä käyttämällä tätä yhteydenottolomaketta.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7