4 things all great listeners know

1,753,827 views ・ 2022-11-21

TED-Ed


Dubbelklik op de Engelse ondertitels hieronder om de video af te spelen.

Vertaald door: Dick Stada Nagekeken door: Esther van Driel
00:07
It's easy to tell when someone's not paying attention,
0
7086
2836
Het is makkelijk om te weten wanneer iemand niet oplet,
00:10
but it can be surprisingly tricky to know what truly excellent listening looks like.
1
10381
4505
maar het kan verrassend lastig zijn om te weten of iemand echt goed luistert.
00:15
Behavioral scientists have found that good listening
2
15720
3337
Gedragswetenschappers ontdekten dat goed luisteren
00:19
is one of the most important things we can do to improve our relationships,
3
19057
4713
een van de belangrijkste dingen is die je kunt doen
om je relatie te verbeteren,
00:23
develop our worldview, and potentially even change people's minds.
4
23770
4838
om je wereldbeeld mee te ontwikkelen en zelfs om iemands mening te veranderen.
00:28
So, what can we do to become better listeners?
5
28983
3754
Wat kunnen we doen om een betere luisteraar te worden?
00:34
At its core, listening in a one-on-one conversation is about taking an interest
6
34405
5297
In wezen gaat luisteren bij een een-op-eengesprek
over interesse tonen aan de ander en hem begrepen laten voelen.
00:39
in another person and making them feel understood.
7
39702
2878
00:43
There’s no universally agreed upon definition of high-quality listening,
8
43247
4129
Men is het niet unaniem eens
over wat de definitie is van hoogwaardig luisteren,
00:47
but some recurring features include attentiveness, conveying understanding,
9
47460
4630
maar wat vaak terugkomt is aandacht, begrip overbrengen
00:52
and showing a positive intention towards the speaker.
10
52090
3253
en het tonen van een positieve houding tegenover de spreker.
00:55
This doesn’t mean you can simply go through the motions—
11
55593
2628
Dat doe je niet gewoon maar even.
00:58
researchers have found that merely smiling and nodding
12
58221
2752
Onderzoekers ontdekten dat alleen lachen en knikken
01:00
at set intervals doesn’t quite work.
13
60973
2545
om de zoveel tijd niet helemaal werkt.
01:03
However, there is something slightly performative about listening
14
63768
3462
Bij het luisteren moet je echter ook iets doen.
01:07
in that it’s important to show you’re doing it.
15
67230
2752
Het is belangrijk dat je laat zien dat je het doet.
01:10
So, in addition to actively attending to a speaker’s words,
16
70441
3545
Dus bovenop het actief aandacht geven aan de woorden van de spreker,
01:14
good listeners also use questions and body language
17
74070
3545
gebruiken goede luisteraars ook vragen en lichaamstaal
01:17
that indicate their understanding and their desire to understand.
18
77615
4421
die aangeven dat ze het snappen of willen snappen.
01:22
This might feel awkward at first,
19
82995
2294
Dat kan aanvankelijk ongemakkelijk voelen,
01:25
and what’s most effective might depend on your relationship with the speaker.
20
85289
3796
en wat het effectiefst is, hangt af van je relatie tot de spreker.
01:29
But with time and practice you can internalize these basic behaviors.
21
89335
4838
Maar met wat tijd en oefening kan je je de basis ervan eigen maken.
01:35
So let’s say a good friend wants to tell you about an issue
22
95591
3170
Stel dat een goede vriend je iets wil vertellen
01:38
they’re having with their partner.
23
98761
1794
over iets tussen hem en zijn partner.
01:40
Before even starting your conversation,
24
100763
2711
Nog voordat je je gesprek begint,
01:43
remove any distractions in the environment.
25
103474
2711
moet je alle afleiding om je heen weghalen.
01:46
Turn off the TV, take off your headphones and put your phone away— far away.
26
106269
5630
Zet de tv uit, zet je hoofdtelefoon af en leg je mobiel weg, ver weg.
01:52
One study showed that even the visible presence of a phone
27
112900
3295
Een studie toonde aan dat alleen al de aanwezigheid van een mobieltje
01:56
made conversations feel less intimate and fulfilling to those involved.
28
116195
4380
gesprekken minder intiem en bevredigend maakte voor de betrokkenen.
02:01
Once the conversation begins,
29
121993
1918
Als het gesprek eenmaal begint,
02:03
one of the most important things you can do is also the most obvious—
30
123911
4672
is een van de belangrijkste en meest voor de hand liggende dingen die je moet doen:
02:09
try not to interrupt.
31
129041
1627
probeer niet te onderbreken.
02:11
This doesn’t mean you need to stay completely silent.
32
131294
2669
Dat betekent niet dat je helemaal stil hoeft te zijn.
02:13
But if you do interject, look for natural pauses
33
133963
3128
Maar als je het doet, doe het dan tijdens een natuurlijke pauze,
02:17
to ask open-ended questions that benefit the speaker,
34
137091
2920
met open vragen die de spreker ondersteunen.
02:20
not just your curiosity.
35
140011
1793
Niet alleen uit nieuwsgierigheid.
02:22
Questions like “What happened next?” or “How did that make you feel?”
36
142096
4671
Vragen als “Wat gebeurde er toen?” of “Wat vond je daarvan?”
02:26
confirm that you’re following the story while also helping the speaker
37
146767
3754
geven aan dat je het verhaal volgt en het helpt de spreker ook
02:30
dive deeper into their own thoughts.
38
150521
2878
om dieper na te denken.
02:33
Another great way to show your understanding is by summarizing
39
153399
3337
Je kunt je begrip ook tonen door samen te vatten
02:36
what you just heard and asking if you’ve missed anything.
40
156736
3044
wat je net hebt gehoord en vragen of je nog iets gemist hebt.
02:41
Summaries like this show the speaker that you're truly trying to understand them
41
161407
4087
Zulke samenvattingen laten de spreker zien dat je het oprecht probeert te begrijpen
02:45
rather than just waiting for your turn to talk.
42
165703
2544
in plaats van op je beurt te wachten.
02:48
Speaking of which, while a good conversation requires back and forth,
43
168706
4171
Een goed gesprek heeft twee richtingen,
02:53
planning out your response while the speaker is talking
44
173044
3253
maar als je een moment zoekt om te antwoorden,
02:56
is a common way to miss what’s being said.
45
176297
2961
kan je snel missen wat er gezegd wordt.
02:59
So try to stay present and if you lose focus,
46
179675
2962
Blijf aanwezig en richt je op wat er gezegd wordt.
03:02
don't be shy about asking the speaker to repeat what you missed.
47
182637
3211
Wees niet bang om te vragen te herhalen wat er gezegd wordt.
03:06
This might feel embarrassing,
48
186015
1543
Dat klinkt misschien gênant,
03:07
but asking for clarification actually shows that you’re committed
49
187558
4088
maar het geeft wel aan dat je bereid bent
03:11
to understanding.
50
191646
1209
het te willen snappen.
03:13
Finally, don’t be afraid of silence.
51
193439
3253
En ten slotte: wees niet bang voor stiltes.
03:16
It’s okay to ask for a moment to formulate your response
52
196984
3128
Het is prima om een moment te vragen om je antwoord te formuleren.
03:20
and taking a beat to think can help speakers reflect on their speech as well.
53
200112
4880
Even nadenken geeft de spreker de tijd te reflecteren op zijn verhaal.
03:26
These might seem like small changes, but together they make a big difference.
54
206410
5089
Het zijn maar kleine veranderingen, maar samen kunnen ze het verschil maken.
03:31
And when people feel heard, they report more satisfaction,
55
211499
3754
Als men zich gehoord voelt, geeft dat meer bevrediging, vertrouwen
03:35
trust, and connection in their relationships.
56
215253
3128
en verbinding in relaties.
03:38
In the workplace, employees who feel heard generally experience less burnout,
57
218673
5088
Mensen op de werkvloer die zich gehoord voelen,
hebben minder vaak een burn-out
03:43
and perceive the managers who listened to them more favorably.
58
223761
3212
en ervaren managers die luisteren als beter.
03:47
Unfortunately, while it might be easy to listen to some people,
59
227640
3670
Hoewel het makkelijk lijkt om te luisteren,
03:51
it can be hard to muster all this focus and attention
60
231310
3545
kan het moeilijk zijn de focus te bewaren
03:54
if you disagree with or dislike the speaker.
61
234855
3129
als je het niet eens bent met de spreker of hem niet mag.
03:58
But these situations might actually benefit most from your efforts
62
238609
3712
Deze situaties zijn het meest gebaat
als je onbevooroordeeld luistert.
04:02
to listen openly.
63
242321
1418
04:04
The theory of psychological reactance suggests that trying to force someone
64
244490
4463
Reactantie stelt in de psychologie
dat als je probeert iemand van mening te laten veranderen,
04:08
to change their mind makes them more likely to defend their point of view.
65
248953
4588
hij zijn standpunt eerder gaat verdedigen.
04:13
However, recent studies suggest that high-quality listening fosters
66
253833
4963
Recente onderzoeken tonen echter aan dat aandachtig luisteren
04:18
open-mindedness by creating a non-judgmental
67
258796
3712
openheid bevordert door een onbevooroordeelde,
04:22
and psychologically safe environment.
68
262508
2628
veilige omgeving te creëren.
04:26
Of course, truly open-minded listening isn’t about changing people’s minds.
69
266053
5089
Echt onbevooroordeeld luisteren gaat dus niet over het veranderen van meningen.
04:31
Good listening is not the same as agreeing,
70
271225
2795
Goed luisteren is niet hetzelfde als het ermee eens zijn.
04:34
and conversations don’t have to end with a happy resolution.
71
274020
3295
Gesprekken hoeven niet altijd te eindigen met een gelukkige oplossing.
04:38
But even during a disagreement,
72
278024
1918
Zelfs bij een meningsverschil
04:40
sometimes being heard is enough to start a deeper conversation.
73
280234
5214
is gehoord worden soms genoeg om een dieper gesprek te beginnen.

Original video on YouTube.com
Over deze website

Deze site laat u kennismaken met YouTube-video's die nuttig zijn om Engels te leren. U ziet Engelse lessen gegeven door topdocenten uit de hele wereld. Dubbelklik op de Engelse ondertitels op elke videopagina om de video af te spelen. De ondertitels scrollen synchroon met het afspelen van de video. Heeft u opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7