Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

68,245 views ・ 2020-10-20

TED


Dobbeltklik venligst på de engelske undertekster nedenfor for at afspille videoen.

Translator: Emma Toft Reviewer: Jesper Mougaard
00:13
Dear Abuelita,
0
13436
1643
Kære Abuelita,
Jeg ved at jeg ikke har været hjemme i et stykke tid.
00:15
I know I haven't been home for a while.
1
15103
2254
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
2
17381
2307
Du er i vores dejlige hjem i Mexico,
00:19
and I'm here in the US,
3
19712
2349
og jeg er her i USA,
00:22
fighting for our future.
4
22085
1373
og kæmper for vores fremtid.
00:23
You're probably watering the roses,
5
23927
2372
Du vander formentlig roserne,
00:26
taking care of the peaches
6
26323
1848
tager dig af fersknerne
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
7
28195
2800
og sikrer dig at skilpadderne er fodret.
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
8
31474
2785
Det er en af de ting jeg savner mest ved vores hjem --
00:34
spending time with the flowers
9
34283
1984
at bruge tid med blomsterne
00:36
while you tell me stories about your childhood.
10
36291
2482
mens du fortæller mig historier om din barndom.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
11
40004
3984
Som du ved, har vi boet i New York City siden 2015.
00:44
But life has completely changed over the past year.
12
44385
3349
Men livet har fuldstændig ændret sig over det sidste år.
00:48
At first, New York City was about museums
13
48243
3318
Først handlede New York om museer
00:51
and parks
14
51585
1198
og parker
00:52
and school and friends.
15
52807
1680
og skolen og venner.
00:54
Now it serves as a web
16
54830
2563
Nu er det et net
00:57
that connects me with all the other people
17
57417
2256
som forbinder mig med alle andre mennesker
00:59
who are organizing to save the planet.
18
59697
2199
som organiserer sig for at redde planeten.
01:02
You know how it started for me?
19
62790
2167
Ved du hvordan det begyndte for mig?
01:04
It was Dad and his wisdom.
20
64981
1904
Det var far og hans visdom.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
21
67950
3587
Alt du havde lært ham, gik han ud og lærte verden.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
22
71561
4889
Alle hans ord om det ansvar vi har som mennesker
01:16
to live in balance with nature
23
76474
2040
til at leve i balance med naturen
01:18
were passed down to me.
24
78538
1568
blev nedarvet til mig.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
25
80585
3406
Jeg bemærkede den universelle frakobling til vores planet
01:24
and remembered what you once told me:
26
84015
2864
og det minded mig om hvad du engang fortalte mig:
01:26
"Leave everything better than you found it."
27
86903
2866
"Efterlad alt du finder bedre end du fandt det."
01:30
I know you were talking about the dishes,
28
90625
3025
Jeg vidste at du mente opvasken,
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
29
93674
2773
men selvfølgelig kan det også gælde planeten.
01:36
I didn't know what to do at first.
30
96967
1886
Jeg vidste ikke først hvad jeg skulle gøre.
01:39
The world is so big,
31
99198
1316
Verden er så stor,
01:40
and it has so many bad habits.
32
100538
2206
og den har så mange dårlige vaner.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
33
102768
4317
Jeg vidste ikke hvordan en 15 årig kunne ændre noget,
01:47
but I had to try.
34
107109
1293
men jeg blev nødt til at prøve.
01:49
To put this philosophy into practice,
35
109181
2136
For at afprøve denne filosofi,
01:51
I joined the environmental club at my high school.
36
111341
2554
meldte jeg mig ind i min skole's miljø klub.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
37
113919
4669
Men, jeg opdagede at min klassekammerater snakkede om genbrug
01:58
and watching movies about the ocean.
38
118612
1897
og så film om havet.
02:00
It was a view of environmentalism
39
120947
2415
Det var et syn på miløjisme
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
40
123386
4453
som tog hensyn til en ineffketiv retning af klima aktivisme,
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
41
127863
3416
en som bebrejder forbrugeren for klima krisen
02:11
and preaches that temperatures are going up
42
131303
2536
og prædiker at temperaturen stiger
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
43
133863
3430
fordi vi glemte at medbringe en genbrugelig pose til butikken.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
44
137665
3079
Du lærte mig at tage mig af Moder Jord
02:20
is about every decision that we make as a collective.
45
140768
3120
handler om alle beslutningerne vi træffer som et kollektiv.
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
46
145109
2260
Jeg er glad for at fortælle dig, Abuelita,
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
47
147393
2971
at jeg ændrede alle's meninger i den klub.
02:30
Instead of talking about recycling,
48
150388
2548
I stedet for at tale om genbrug,
02:32
we started to write letters to our politicians
49
152960
2770
begyndte vi at skrive breve til vores politikere
02:35
to ban soft plastic altogether.
50
155754
2325
om at forbyde al blød plast.
02:38
And then, the unexpected happened:
51
158498
2768
Og så, det uventede skete:
02:41
we started striking from school.
52
161871
2342
Vi begyndte at strejke fra skolen.
02:45
I know you've probably seen it on the news,
53
165578
2270
Jeg ved du nok har set det i nyhederne,
02:47
and maybe it's not that special anymore.
54
167872
2045
og måske er det ikke specielt mere.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
55
170420
3202
Men på det tidspunkt var det en stor ting, Abuelita.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
56
173646
4353
Forstil dig at børn ikke går i skole fordi vi vil have folk til at redde verden.
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
57
178023
2941
(Video) Folk: En anden verden er mulig! Vi er ustoppelige!
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
58
180988
2392
Xiye Bastida: Til den første globale klima strejke,
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
59
183404
1878
som var arrangeret af Greta Thunberg,
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
60
185306
3652
fik jeg 600 af mine klassekammerater til at gå med mig.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
61
190474
3415
Greta Thunberg er en teenager som først begyndte at strejke for klimaet.
03:14
Her boldness inspired me,
62
194252
2390
Hendes mod inspirerede mig,
03:16
and I was shocked by the realization
63
196666
2889
og jeg var chokeret over realiseringen
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
64
199579
4019
at ungdommen kunne vende offentlig meninger om sociale problemer.
03:24
The movement exploded.
65
204196
1151
Bevægelsen eksploderede.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
66
205371
1342
(Video) Folk: Luk det ned!
03:26
XB: And I became one of the main organizers
67
206737
2048
XB: Og jeg blev en af hoved arrangørerne
03:28
for New York, the US and the world.
68
208809
2622
for New York, USA og verden.
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
69
211455
2452
(Video) XB: Hvad vil vi ha'? Folk: Klima retfærdighed!
XB: Hvornår vil vi ha' det? Folk: Nu!
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
70
213931
1625
XB: Jeg begyndte at tale om klima retfærdighed og indfødte's rettigheder
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
71
215580
3300
03:38
and intergenerational cooperation.
72
218880
2100
og generationssamarbejde.
03:40
That was only the beginning, though.
73
220980
2137
Det var dog kun begyndelsen.
03:43
The busiest week of my life
74
223141
1619
Den travleste uge i mit liv
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
75
224784
3980
vil for altid være ugen af den 20. September 2019.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
76
229470
6125
Nogle venner og jeg fik 300.000 mennesker til at strejke for klimaet i New York.
Jeg ville ønkse du kunne have været der.
03:56
I wish you could have been there.
77
236023
1633
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
78
237680
2933
Vi gik gennem Wall Street og krævede klima retfærdighed.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
79
240637
3288
(Video) Folk: Ikke mere kul, ikke mere olie, hold kulstoffet i jorden!
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
80
243949
3096
XB: Den samme måned, tog jeg til FN's Klima Topmøde.
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
81
247069
1984
Jeg talte på et panel med Al Gore.
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
82
249664
3871
Jeg mødte Jay Inslee og Naomi Klein og Bill McKibben
04:13
and the president of the United Nations.
83
253559
2600
og præsidenten for FN.
04:16
It was the most amazing week of my life,
84
256742
2293
Det var den mest fantastiske uge i mit liv,
04:19
because everyone I knew came together --
85
259059
3088
fordi alle jeg kendte kom sammen --
04:22
all my teachers, all my classmates ...
86
262171
2586
alle mine lærerer, alle mine klassekammerater ...
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
87
264781
4706
Og selv nogle af mine yndlings butikker lukkede ned for klimastrejken.
04:30
If you had asked me why I did all of that,
88
270643
2537
Hvis du havde spurgt mig hvorfor jeg gjorde alt dette,
04:33
my only answer would be,
89
273204
1938
mit eneste svar ville være,
04:35
"How could I not?"
90
275166
1440
"Hvordan kunne jeg ikke?"
04:37
It's been one year since it all started for me,
91
277847
3325
Det er et år siden det hele startede for mig,
04:41
and it gets a little tiring at times.
92
281196
1999
og det er lidt trættende til tider.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
93
283688
3494
Men hvis der er en ting du har lært mig, er det vedholdenhed.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
94
287919
4288
Jeg kan huske at du tog til Mexico City hver dag i 30 år
04:52
to get money for the family.
95
292231
1921
for at få penge til familien.
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
96
294176
3952
Og jeg var at Abuelita har taget ud i 20 år
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
97
298152
3420
for at beskytte land fra store selskaber som vil tage det.
05:02
A year is nothing
98
302081
1404
Et år er ingenting
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
99
303509
2928
sammenlignet med det kampe vores familie har været igennem.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
100
306855
3254
Og hvis vores kampe gør verden til et bedre sted,
05:10
they will make us better people.
101
310133
2171
vil de gøre os til bedre mennesker.
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
102
312673
2444
Der har været nogle modgange, Abuelita.
05:15
Out there in the world,
103
315141
1406
Ude i verden,
05:16
people expect us kids to know everything,
104
316571
3236
forventer folk at os børn ved alt,
05:19
or at least they want us to.
105
319831
1713
eller ihvertfald ønsker de det.
05:21
They ask questions and I give answers,
106
321568
2823
De stiller spørgsmål og jeg svarer,
05:24
as if I really knew how the world works.
107
324415
2535
som hvis jeg virkelig vidste hvordan verden fungerede.
05:26
They want hope, and we give it.
108
326974
2137
De vil have håb, og vi giver det.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
109
330620
5283
Jeg har arrangeret, skrevet, talt og læst om klima og politik
05:35
almost every day for the past year.
110
335927
2333
næsten hver dag i det sidste år.
05:39
And I'm just a little worried
111
339204
1746
Og jeg er bare lidt bekymret om
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
112
340974
2391
jeg ikke vil kunne gøre nok, Abuelita.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
113
344484
3815
For mig, at være 18 år og prøve at redde verden
05:48
means being a climate activist.
114
348323
1905
er at være en klimaaktivist.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
115
350617
2547
Før, betød det måske at læse til doktor
05:53
or a politician or a researcher.
116
353188
2294
eller politiker eller forsker.
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
117
355800
3197
Men jeg kan ikke vente på at vokse op og blive en af de ting.
05:59
The planet is suffering,
118
359514
1831
Planeten lider,
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
119
361369
2492
og vi har ikke tidens luksus mere.
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
120
365469
3735
At redde verden som teenager betyder at være god med ord,
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
121
369228
2865
forstå videnskaben bag klima krisen,
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
122
372117
3587
bringe et unikt perspektiv ind i problemet for at skille sig ud
06:15
and forgetting about almost everything else.
123
375728
2886
og glemme om næsten alt andet.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
124
379333
3014
Men engang imellem, vil jeg gerne tænke over andre ting igen.
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
125
382371
3392
Jeg vil gerne synge og danse og lave gymnastik.
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
126
386214
3870
Jeg føler virkelig at hvis vi alle tog os af Jorden
06:30
as a practice,
127
390108
1310
som en skik,
06:31
as a culture,
128
391442
1802
som en kultur,
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
129
393268
3343
ville ingen af os behøve at være fuldtids klimaaktivister.
06:37
When businesses turn sustainable,
130
397360
2003
Når forretninger bliver bæredygtige,
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
131
399387
3238
når elnettet løber på vedvarende energi,
06:42
when the school curriculum teaches us
132
402649
3012
når skolens læseplan lærer os
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
133
405685
3234
at tage os af Jorden er en del af vores medmenneskelighed,
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
134
410008
2611
kan jeg måske gå til gymnastik igen.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
135
412942
1499
Tror du ikke, Abuelita?
06:54
We can do this.
136
414966
1150
Vi kan gøre det her.
06:56
All I'm trying to do with my work
137
416569
1588
Alt jeg prøver at opnå med mit arbejde
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
138
418181
3008
er at give en optimistisk tankegang til andre mennesker.
07:01
But it's been a little hard.
139
421879
1546
Men det er en smule hårdt.
07:03
There is greed,
140
423870
1177
Der er grådighed,
07:05
there's pride,
141
425071
1419
der er stolthed,
07:06
there's money,
142
426514
1252
der er penge,
07:07
and there's materialism.
143
427790
1501
og der er materialisme.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
144
429315
3163
Folk gør det så nemt for mig at tale med dem,
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
145
432502
3459
men de gør det så svært for mig at lære dem det.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
146
436502
3332
Jeg vil give dem selvtilliden til altid at gøre deres bedste.
07:20
I want them to have the heart and the courage
147
440236
2564
Jeg vil give dem glæden og modet
07:22
to love the world,
148
442824
1150
til at elske verdenen,
07:24
just like you taught me.
149
444768
1762
ligesom du har lært mig.
07:26
I wrote this letter to thank you.
150
446554
1901
Jeg skrev dette brev for at takke dig.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
151
448895
2777
Tak for at du inviterede mig til at elske verden
07:31
since the moment I was born.
152
451696
1743
siden det øjeblik jeg var født.
07:33
Thank you for laughing at everything.
153
453947
1889
Tak for at grine af alting.
07:35
Thank you for teaching me
154
455860
1488
Tak for at lære mig
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
155
457372
4355
at håb og optimisme er de mest kraftfulde våben vi har
07:41
to tackle any problem.
156
461751
1680
til at håndtere alle problemer.
07:43
I do this work because you showed me
157
463767
3088
Jeg gør dette arbejde fordi du viste mig
07:46
that resilience, love and knowledge
158
466879
1993
at vedholdenhed, kærlighed og viden
07:48
are enough to make a difference.
159
468896
1728
er nok til at gøre en forskel.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
160
471260
2587
Jeg vil gerne tilbage til Mexico og besøge dig.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
161
473871
3266
Jeg vil gerne vise dig billederne af de ting jeg har gjort.
07:57
I want to show you the climate legislation
162
477161
2321
Jeg vil gerne vise dig den klima lovgivning
07:59
that we've been able to pass.
163
479506
1727
vi har fået godkendt.
08:01
I want to smell the flowers
164
481257
1707
Jeg vil gerne dufte til blomsterne
08:02
and fight for climate justice alongside you.
165
482988
2472
og kæmpe for klima retfærdighed ved din side.
08:06
Te quiero mucho.
166
486179
1182
Jeg elsker dig så meget.
08:07
I love you.
167
487385
1166
Jeg elsker dig.
08:08
Xiye.
168
488575
1159
Xiye.
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
169
490273
3504
[Jeg elsker dig så meget. Xiye]
Om denne hjemmeside

På dette websted kan du se YouTube-videoer, der er nyttige til at lære engelsk. Du vil se engelskundervisning, der er udført af førsteklasses lærere fra hele verden. Dobbeltklik på de engelske undertekster, der vises på hver videoside, for at afspille videoen derfra. Underteksterne ruller i takt med videoafspilningen. Hvis du har kommentarer eller ønsker, bedes du kontakte os ved hjælp af denne kontaktformular.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7