Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

68,417 views ・ 2020-10-20

TED


A videó lejátszásához kattintson duplán az alábbi angol feliratokra.

Fordító: Renata V. Lektor: Zsófia Herczeg
00:13
Dear Abuelita,
0
13436
1643
Drága Nagyikám!
00:15
I know I haven't been home for a while.
1
15103
2254
Tudom, hogy rég voltam otthon.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
2
17381
2307
Te ott vagy Mexikóban, a bájos kis házunkban,
00:19
and I'm here in the US,
3
19712
2349
én pedig itt az Egyesült Államokban
00:22
fighting for our future.
4
22085
1373
harcolok a jövőnkért.
00:23
You're probably watering the roses,
5
23927
2372
Valószínűleg öntözöd a rózsákat,
00:26
taking care of the peaches
6
26323
1848
gondozod a barackokat,
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
7
28195
2800
és figyelsz arra is, hogy a teknőseid jóllakjanak.
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
8
31474
2785
Ez az egyik dolog, amit leginkább hiányolok otthonról:
00:34
spending time with the flowers
9
34283
1984
ott lenni a virágok közt,
00:36
while you tell me stories about your childhood.
10
36291
2482
miközben a gyerekkorodról mesélsz.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
11
40004
3984
Ahogy te is tudod, 2015 óta élünk New Yorkban.
00:44
But life has completely changed over the past year.
12
44385
3349
De az élet teljesen megváltozott az elmúlt egy évben.
00:48
At first, New York City was about museums
13
48243
3318
Először New York a múzeumokról szólt
00:51
and parks
14
51585
1198
és a parkokról,
00:52
and school and friends.
15
52807
1680
az iskoláról és a barátokról.
00:54
Now it serves as a web
16
54830
2563
Most hálóként szolgál,
00:57
that connects me with all the other people
17
57417
2256
ami összeköt engem más emberekkel,
00:59
who are organizing to save the planet.
18
59697
2199
akik azért küzdenek, hogy megmentsék a bolygót.
01:02
You know how it started for me?
19
62790
2167
Tudod, hogy kezdődött ez számomra?
01:04
It was Dad and his wisdom.
20
64981
1904
Apu volt és a bölcsessége.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
21
67950
3587
Mindent, amit tanítottál neki, továbbadott a világnak.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
22
71561
4889
Rám is rám ragadt minden szava:
emberként felelősek vagyunk azért,
01:16
to live in balance with nature
23
76474
2040
hogy egyensúlyban éljünk a természettel.
01:18
were passed down to me.
24
78538
1568
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
25
80585
3406
Észrevettem az egyetemes szakadékot köztünk és a bolygónk között,
01:24
and remembered what you once told me:
26
84015
2864
és emlékeztem, hogy mit mondtál nekem egyszer:
01:26
"Leave everything better than you found it."
27
86903
2866
"Hagyj mindent jobb állapotban, mint ahogy megtaláltad."
01:30
I know you were talking about the dishes,
28
90625
3025
Tudom, hogy az edényekről beszéltél,
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
29
93674
2773
de persze ez igaz a bolygónkra is.
01:36
I didn't know what to do at first.
30
96967
1886
Először nem tudtam, mit csináljak.
01:39
The world is so big,
31
99198
1316
A világ olyan nagy,
01:40
and it has so many bad habits.
32
100538
2206
és olyan sok rossz szokása van.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
33
102768
4317
Nem tudtam, hogy egy 15 éves hogyan változtathatna meg akármit,
01:47
but I had to try.
34
107109
1293
de meg kellett próbálnom.
01:49
To put this philosophy into practice,
35
109181
2136
Hogy ezt a gyakorlatban is megvalósíthassam,
01:51
I joined the environmental club at my high school.
36
111341
2554
csatlakoztam az iskolai környezetvédelmi klubhoz.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
37
113919
4669
De észrevettem, hogy az osztálytársaim az újrahasznosításról beszélnek,
01:58
and watching movies about the ocean.
38
118612
1897
és filmeket néznek az óceánról.
02:00
It was a view of environmentalism
39
120947
2415
Olyan környezetvédelmi szemlélet volt ez,
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
40
123386
4453
ami a klímaaktivizmus hatástalan módját emelte ki:
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
41
127863
3416
azt, ami a fogyasztót hibáztatja a klímaválság miatt,
02:11
and preaches that temperatures are going up
42
131303
2536
és arról prédikál, hogy azért emelkedik a hőmérséklet,
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
43
133863
3430
mert elfelejtettünk újrafelhasználható táskát hozni a boltba.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
44
137665
3079
Megtanítottál arra, hogy ahhoz, hogy törődjünk az Anyafölddel,
02:20
is about every decision that we make as a collective.
45
140768
3120
minden döntés fontos, amit együtt hozunk.
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
46
145109
2260
Örömmel mondhatom, Nagyikám,
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
47
147393
2971
hogy mindenki gondolkodásmódját megváltoztattam a klubban.
02:30
Instead of talking about recycling,
48
150388
2548
Ahelyett, hogy az újrahasznosításról beszélnénk,
02:32
we started to write letters to our politicians
49
152960
2770
leveleket kezdtünk írni a politikusainknak,
02:35
to ban soft plastic altogether.
50
155754
2325
hogy tiltsák be végleg az egyszer használatos műanyagokat.
02:38
And then, the unexpected happened:
51
158498
2768
Aztán történt valami, amire nem számítottunk:
02:41
we started striking from school.
52
161871
2342
sztrájkoltunk az iskolatársaimmal.
02:45
I know you've probably seen it on the news,
53
165578
2270
Tudom, hogy valószínűleg láttad a hírekben,
02:47
and maybe it's not that special anymore.
54
167872
2045
és talán ez már nem is olyan különleges.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
55
170420
3202
De akkoriban óriási dolognak számított, Nagyikám.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
56
173646
4353
Képzeld el: a gyerekek azért nem mennek iskolába, hogy megmentsék a világot.
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
57
178023
2941
(Video) Tömeg: Egy új világért! Megállíthatatlanok vagyunk!
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
58
180988
2392
Xiye Bastida: Az első globális sztrájkon,
amelyet Greta Thunberg hívott össze,
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
59
183404
1878
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
60
185306
3652
600 iskolatársammal együtt vonultunk.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
61
190474
3415
Greta Thunberg volt az első tinédzser, aki a klímáért sztrájkolt.
03:14
Her boldness inspired me,
62
194252
2390
A bátorsága inspirált,
03:16
and I was shocked by the realization
63
196666
2889
és megdöbbenten ébredtem rá, hogy a fiatalok
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
64
199579
4019
megváltoztathatják a társadalmi témákról alkotott közvéleményt.
03:24
The movement exploded.
65
204196
1151
A mozgalom kirobbant.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
66
205371
1342
(Videó) Tömeg: Állítsátok le!
03:26
XB: And I became one of the main organizers
67
206737
2048
XB: És így lettem az egyik főszervező
03:28
for New York, the US and the world.
68
208809
2622
New Yorkért, az Egyesült Államokért és a világért.
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
69
211455
2452
(Video) XB: Mit akarunk? Tömeg: Klímavédelmet!
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
70
213931
1625
XB: Mikor akarjuk? Tömeg: Most!
XB: Elkezdtem felszólalni a klímavédelemért,
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
71
215580
3300
a bennszülöttek jogaiért és a generációk közötti együttműködésért.
03:38
and intergenerational cooperation.
72
218880
2100
03:40
That was only the beginning, though.
73
220980
2137
És ez csak a kezdet volt.
03:43
The busiest week of my life
74
223141
1619
Életem legmozgalmasabb hete mindörökké
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
75
224784
3980
2019. szeptember 20-i hete marad.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
76
229470
6125
A barátaim és én 300 000 emberrel sztrájkoltunk a klímáért New Yorkban.
03:56
I wish you could have been there.
77
236023
1633
Bárcsak te is ott lehettél volna!
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
78
237680
2933
Végigsétáltunk a Wall Streeten klímavédelmet követelve.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
79
240637
3288
(Videó) Tömeg: Se olaj, se szén, a szén maradjon a földben!
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
80
243949
3096
XB: Ebben a hónapban elmentem az Egyesült Nemzetek klímatalálkozójára.
Egy színpadon beszéltem Al Gore-ral.
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
81
247069
1984
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
82
249664
3871
Megismertem Jay Inslee-t, Naomi Kleint, Bill McKibbent
04:13
and the president of the United Nations.
83
253559
2600
és az Egyesült Nemzetek elnökét.
04:16
It was the most amazing week of my life,
84
256742
2293
Életem legcsodálatosabb hete volt,
04:19
because everyone I knew came together --
85
259059
3088
mert mindenki, akit ismerek egybegyűlt:
04:22
all my teachers, all my classmates ...
86
262171
2586
a tanáraim, az osztálytársaim –
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
87
264781
4706
még a kedvenc üzleteim némelyike is bezárt tüntetésként.
04:30
If you had asked me why I did all of that,
88
270643
2537
Ha megkérdezted volna, miért tettem mindezt,
04:33
my only answer would be,
89
273204
1938
a válaszom csak az lenne:
04:35
"How could I not?"
90
275166
1440
Mi mást tehetnék?
04:37
It's been one year since it all started for me,
91
277847
3325
Egy év telt el, mióta mindez elkezdődött,
04:41
and it gets a little tiring at times.
92
281196
1999
és néha fárasztó tud lenni.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
93
283688
3494
De ha bármit is megtanultam tőled, az a kitartás.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
94
287919
4288
Emlékszem, hogy 30 éven keresztül minden nap felmentél Mexikóvárosba,
04:52
to get money for the family.
95
292231
1921
hogy legyen elég pénze a családnak.
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
96
294176
3952
És tudom, hogy nagypapa 20 éve azon dolgozik,
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
97
298152
3420
hogy megvédje a szent földet a nagy cégektől, akik el akarják venni.
05:02
A year is nothing
98
302081
1404
Egy év semmiség ahhoz képest,
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
99
303509
2928
amin a családunk keresztülment.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
100
306855
3254
És ha a mi küzdelmünk jobb hellyé varázsolja a világot,
05:10
they will make us better people.
101
310133
2171
akkor mi is jobb emberek leszünk.
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
102
312673
2444
Voltak megpróbáltatások, Nagyikám.
05:15
Out there in the world,
103
315141
1406
Kint a nagyvilágban,
05:16
people expect us kids to know everything,
104
316571
3236
az emberek elvárják, hogy mi, gyerekek mindent tudjunk.
05:19
or at least they want us to.
105
319831
1713
Vagy legalábbis ezt szeretnék.
05:21
They ask questions and I give answers,
106
321568
2823
Ők kérdeznek, én válaszolok,
05:24
as if I really knew how the world works.
107
324415
2535
mintha tényleg érteném a világot.
05:26
They want hope, and we give it.
108
326974
2137
Reményt akarnak, és mi megadjuk.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
109
330620
5283
Szerveztem, írtam, beszéltem és olvastam a klímáról és a politikáról,
05:35
almost every day for the past year.
110
335927
2333
szinte minden nap az elmúlt év során.
05:39
And I'm just a little worried
111
339204
1746
És egy kicsit aggódom,
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
112
340974
2391
hogy nem leszek képes eleget tenni, Nagyikám.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
113
344484
3815
Számomra 18 évesnek lenni
és a világ megmentésén dolgozni azt jelenti, hogy klímaaktivista vagyok.
05:48
means being a climate activist.
114
348323
1905
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
115
350617
2547
Régen ezért az ember inkább orvosnak tanult,
05:53
or a politician or a researcher.
116
353188
2294
vagy politikusnak, vagy kutatónak.
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
117
355800
3197
De nem várhatok arra, hogy felnőjek, és ezek valamelyike legyek.
05:59
The planet is suffering,
118
359514
1831
A bolygó szenved,
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
119
361369
2492
és nincs több vesztegetni való időnk.
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
120
365469
3735
A világ megmentése kamaszként azt jelenti, hogy jól tudunk beszélni,
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
121
369228
2865
hogy megértjük a klímaválság tudományos hátterét,
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
122
372117
3587
egyedi rálátással tekintünk a problémára,
06:15
and forgetting about almost everything else.
123
375728
2886
és félreteszünk majdnem minden mást.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
124
379333
3014
De néha szeretnék újra más dolgokkal is foglalkozni.
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
125
382371
3392
Szeretnék énekelni, táncolni és tornázni.
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
126
386214
3870
Úgy gondolom, ha mindenki odafigyelne a Földre,
06:30
as a practice,
127
390108
1310
és ez a mindennapjaink,
06:31
as a culture,
128
391442
1802
a kultúránk része lenne,
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
129
393268
3343
senkinek nem kellene főállású aktivistának lennie.
06:37
When businesses turn sustainable,
130
397360
2003
Ha a vállalkozások fenntarthatóak lesznek,
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
131
399387
3238
ha az áramszolgáltatók megújuló energiát használnak,
06:42
when the school curriculum teaches us
132
402649
3012
ha az iskola arra tanít minket,
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
133
405685
3234
hogy a Föld gondozása az emberiség feladata,
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
134
410008
2611
talán tornázhatok újra.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
135
412942
1499
Nem gondolod, Nagyika?
06:54
We can do this.
136
414966
1150
Meg tudjuk csinálni.
06:56
All I'm trying to do with my work
137
416569
1588
Az egyetlen, amit el akarok érni az,
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
138
418181
3008
hogy az emberek optimistábban lássák a dolgokat.
07:01
But it's been a little hard.
139
421879
1546
De ez nem könnyű.
07:03
There is greed,
140
423870
1177
Kapzsiság van,
07:05
there's pride,
141
425071
1419
büszkeség,
07:06
there's money,
142
426514
1252
pénz
07:07
and there's materialism.
143
427790
1501
és anyagiasság.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
144
429315
3163
Az emberekhez beszélni nagyon könnyű,
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
145
432502
3459
de nagyon nehéz megtanítani őket bármire is.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
146
436502
3332
Azt akarom, hogy bízzanak magukban, hogy mindig a legtöbbet nyújthassák.
07:20
I want them to have the heart and the courage
147
440236
2564
Szeretném, ha lenne szívük és bátorságuk,
07:22
to love the world,
148
442824
1150
hogy szeressék a világot –
07:24
just like you taught me.
149
444768
1762
pont, ahogy te tanítottad nekem.
07:26
I wrote this letter to thank you.
150
446554
1901
Ezt a levelet köszönetül írom.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
151
448895
2777
Köszönöm, hogy születésem pillanatától kezdve arra biztattál,
07:31
since the moment I was born.
152
451696
1743
hogy szeressem a világot.
07:33
Thank you for laughing at everything.
153
453947
1889
Köszönöm, hogy mindenen nevettél,
07:35
Thank you for teaching me
154
455860
1488
köszönöm, hogy megtanítottál,
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
155
457372
4355
hogy a remény és az optimizmus a leghatékonyabb fegyverek
07:41
to tackle any problem.
156
461751
1680
bármilyen probléma legyőzésére.
07:43
I do this work because you showed me
157
463767
3088
Azért csinálom mindezt, mert te megmutattad nekem,
07:46
that resilience, love and knowledge
158
466879
1993
hogy a kitartás, szeretet és tudás
07:48
are enough to make a difference.
159
468896
1728
elegendőek a változáshoz.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
160
471260
2587
Vissza akarok menni Mexikóba, hogy meglátogathassalak.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
161
473871
3266
Szeretném megmutatni a képeket mindenről, amit eddig tettem.
07:57
I want to show you the climate legislation
162
477161
2321
Szeretném megmutatni a klímatörvényt,
07:59
that we've been able to pass.
163
479506
1727
amit sikerült érvénybe léptetnünk.
08:01
I want to smell the flowers
164
481257
1707
Szeretném beszívni a virágok illatát,
08:02
and fight for climate justice alongside you.
165
482988
2472
és veled együtt harcolni a klímavédelemért.
08:06
Te quiero mucho.
166
486179
1182
(Spanyol) Nagyon szeretlek.
08:07
I love you.
167
487385
1166
Szeretlek.
08:08
Xiye.
168
488575
1159
Xyie.
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
169
490273
3504
(Spanyol) [Nagyon szeretlek. Xyie.]
Erről a weboldalról

Ez az oldal olyan YouTube-videókat mutat be, amelyek hasznosak az angol nyelvtanuláshoz. A világ minden tájáról származó, kiváló tanárok által tartott angol leckéket láthatsz. Az egyes videók oldalán megjelenő angol feliratokra duplán kattintva onnan játszhatja le a videót. A feliratok a videó lejátszásával szinkronban gördülnek. Ha bármilyen észrevétele vagy kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7