Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

60,862 views

2020-10-20・ TED

Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

60,862 views・2020-10-20

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Hanningtone Omollo Reviewer: Nelson Simfukwe
00:13
Dear Abuelita,
Mpendwa Abuelita,
00:15
I know I haven't been home for a while.
Najua sijakuwepo nyumbani kwa muda.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
Uko nyumbani kwetu pazuri Mexico,
00:19
and I'm here in the US,
nami niko hapa Marekani,
00:22
fighting for our future.
nikipigania maisha yetu ya baadaye.
00:23
You're probably watering the roses,
Pengine unanyunyuzia ua waridi maji,
00:26
taking care of the peaches
ukitunza fyulisi
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
na kuhakikisha kua kasa wako wameshiba.
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
Hiyo ni mojawapo ya vitu, navikumbuka sana kuhusu nyumbani --
00:34
spending time with the flowers
kupoteza muda na maua
00:36
while you tell me stories about your childhood.
ukinihadithia kuhusu utoto wako
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
Unavyojua, tumeishi New York City tangu 2015
00:44
But life has completely changed over the past year.
Lakini maisha yamebadilika mno kwa mwaka uliopita.
00:48
At first, New York City was about museums
Hapo mwanzoni, New York ilikua ni sehemu ya makumbusho
00:51
and parks
na hifadhi
00:52
and school and friends.
na shule na marafiki.
00:54
Now it serves as a web
Saaa hii ni kama mtandao
00:57
that connects me with all the other people
unaoniunganisha na watu wengine
00:59
who are organizing to save the planet.
wanaopanga kuokoa dunia.
01:02
You know how it started for me?
Wajua nilianzaje ?
01:04
It was Dad and his wisdom.
Ni baba na busara zake.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
Kila kitu ulimfunza, alienda akafunza ulimwengu.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
Maneno yake yote kuhusu uwajibikaji tulionao kama binadamu
01:16
to live in balance with nature
kuishi kwa usawa na asili
01:18
were passed down to me.
yalipitishwa kwangu.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
Nimeona kutokua sawa kwenye ulimwengu wetu
01:24
and remembered what you once told me:
na kukumbuka ulichoniambia wakati mmoja:
01:26
"Leave everything better than you found it."
"Acha kila kitu bora kuliko ulivyokikuta."
01:30
I know you were talking about the dishes,
Najua ulikuwa unaongelea kuhusu vyombo,
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
lakini, hiyo inaleta maana kwa ulimwengu pia.
01:36
I didn't know what to do at first.
Sikujua cha kufanya mwanzoni.
01:39
The world is so big,
Dunia ni kubwa mno,
01:40
and it has so many bad habits.
na ina tabia nyingi mbaya.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
Sikujua vile msichana mwenye miaka 15 angebadilisha chochote.
01:47
but I had to try.
lakini ilinibidi kujaribu.
01:49
To put this philosophy into practice,
Ili kuweka hii falsafa katika vitendo,
01:51
I joined the environmental club at my high school.
Nilijiunga na klabu ya mazingira shuleni.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
Lakini niliona wanafunzi wenza wakiongelea mchakato wa taka kuna matumizi tena
01:58
and watching movies about the ocean.
na kutazama filamu zinazohusu bahari.
02:00
It was a view of environmentalism
Ulikua mwonekano wa kuzingatia mazingira
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
ulioegemea harakati ya kutunza hali ya hewa isiyofaa,
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
na kutupa lawama kwa mtumiaji katika janga la kubadiika kwa hali ya hewa
02:11
and preaches that temperatures are going up
na kutangaza joto inaongezeka
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
kwa sababu tulisahau kurudisaha mifuko inayoweza tumika tena dukani.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
Ulinifunza kwamba kutunza ulimwengu
02:20
is about every decision that we make as a collective.
inahusu uamuzi tunaochukua kwa pamoja.
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
Nafurahia kukuambia, Abuelita,
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
kwamba nimebadili wazo la kila mtu klabuni.
02:30
Instead of talking about recycling,
Badala ya kuongelea mchakato wa kufanya taka kutumika tena,
02:32
we started to write letters to our politicians
tumeanza kuandikia wanasiasa wetu barua,
02:35
to ban soft plastic altogether.
kupiga marufuku kabisa plastiki laini.
02:38
And then, the unexpected happened:
Na kisha, lisilojarajiwa likatokea:
02:41
we started striking from school.
tulianza kugoma shuleni.
02:45
I know you've probably seen it on the news,
Nafahamu ushatazama kwa habari,
02:47
and maybe it's not that special anymore.
au pengine hio si mahususi kwa saa hii.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
Lakini wakati huo, ilikuwa ni jambo kubwa.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
Hebu fikiria watoto kutoenda shule kisa wanataka watu waokoe dunia.
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
(Video) Umati: Ulimwengu mwingine unawezekana ! Hatuzuiliki !
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
XiyeBastide: Kwa mgomo wa kwanza kimataifa wa hali ya hewa,
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
ilioandaliwa na Greta Thunberg,
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
Nilishawishi wanafunzi 600 wenzangu kutembea nami.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
Greta Thunberg ni kijana mwanzilishi wa migomo
Uimara wake ulinihamasisha,
na kushtuka na utambuzi huu
03:14
Her boldness inspired me,
kua kijana angebadilisha maono ya umaa kwa masuala ya kijamii
03:16
and I was shocked by the realization
Harakati zikaanza.
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
(Video) Umati: Nyamazisha !
03:24
The movement exploded.
XB: Na nikawa mmoja wa waandalizi wakuu
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
kwa New York, Amerika na ulimwengu
03:26
XB: And I became one of the main organizers
(Video) XB: Tunahitaji nini? Crowd: Haki ya hali ya hewa!
03:28
for New York, the US and the world.
XB: Tunalihitaji lini ? Crowd: Sasa !
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
XB: Nilianza kuongelea haki ya hali ya hewa na haki asilia
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
na ushirika miongoni mwa vizazi tofauti.
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
Huu ulikuwa mwazo tu, hata hivyo.
03:38
and intergenerational cooperation.
Wiki iliyokuwa na shughuli nyingi katika maisha yangu
03:40
That was only the beginning, though.
nyakati zote itakuwa ni wiki ya Septemba 20,2019.
03:43
The busiest week of my life
Mimi na marafiki wangu tulipata watu 300,00 kugoma kwa ajiliya hali ya hewa katika jiji la New York
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
Natamani ungekuwepo.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
Tuliandamana mitaani ya Wall Street kudai haki ya hali ya hewa.
03:56
I wish you could have been there.
(Video) Umati: Hakuna tena kamwe makaa ya mawe, kamwe tena kwa mafuta, acha kaboni kwenye ardhi !
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
XB: Mwezi huo, nilihudhuria Mkutano wa Hali ya Hewa wa Umoja wa Mataifa.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
Niliongea katika jopo alipokuwepo Al Gore
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
Nikakutana na Jay Inslee na Naomi Klein na Bill McKibben
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
na rais wa Umoja wa Mataifa
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
Ilikuwa wiki la kustaajabisha kabisa maishani mwangu,
04:13
and the president of the United Nations.
kwa sababu kila mtu ninayemjua walikuja pamoja-
04:16
It was the most amazing week of my life,
walimu wangu, wanafunzi wenzangu wote...
04:19
because everyone I knew came together --
Hata maduka niyapendayo yalifungwa kwa ajili ya mgomo wa hali ya hewa.
04:22
all my teachers, all my classmates ...
Kama ungeniuiza kwa nini nilifanya haya yote,
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
jibu langu lingekuwa,
04:30
If you had asked me why I did all of that,
"Kwanini nishindwe?"
04:33
my only answer would be,
Imekua mwaka tangu nianze,
04:35
"How could I not?"
na wakati mwingine huchosha.
04:37
It's been one year since it all started for me,
Lakini kama kuna kitu mmoja ulinifunza, ni uthabiti.
04:41
and it gets a little tiring at times.
Nakumbuka ulienda jiji la Mexico kila siku kwa miaka 30
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
ili kupata pesa ya mahitaji ya familia.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
Na najua Abuelito amekua akitembea nje kwa miaka 20
04:52
to get money for the family.
kulinda ardhi takatifu dhidi ya makampuni makubwa yanayataka kuinyakua
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
mwaka moja si lolote
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
kulingana na mapambano familia yetu imepitia.
05:02
A year is nothing
Na kama mapambano yetu yanaboresha dunia,
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
yatatufanya kuwa watu bora.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
Kumekuwa na matatizo, Abuelita.
05:10
they will make us better people.
Ulimwenguni,
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
watu wanatarajia watoto kama sisi kufahamu kila kitu,
05:15
Out there in the world,
au angalau wanatarajia tujue,
05:16
people expect us kids to know everything,
Wanauliza na najibu,
05:19
or at least they want us to.
na kama najua jinsi ulimwengu unavyofanya kazi.
05:21
They ask questions and I give answers,
Wanahitaji matumaini, nasi tunawapa.
05:24
as if I really knew how the world works.
Nimepanga, kuandika, kuongelea na kusoma kuhusu hali ya hewa na sera
05:26
They want hope, and we give it.
karibu kila siku kwa mwaka moja uliopita.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
Na nina wasiwasi kidogo
05:35
almost every day for the past year.
kwamba sitoweza fanya vya kutosha, Abuelita.
05:39
And I'm just a little worried
Kwangu, kuwa na miaka 18 and kujaribu kuokoa ulimwengu
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
inamanisha kuwa mwanaharakati wa hali ya hewa.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
Awali, labda ilimanisha kusoma kuwa daktari
05:48
means being a climate activist.
au mwanasiasa au mtafiti.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
Lakini siwezi ngojea kuwa mkubwa ili niwe mojawapo ya hayo.
05:53
or a politician or a researcher.
Ulimwengu unaumia,
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
na hatuna taanasa ya wakati kamwe.
05:59
The planet is suffering,
Kuokoa ulimwengu kama kijana unahitaji ueledi wa maneno,
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
kuelewa sayansi inayohusu janga la hali ya hewa
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
kuleta mtazamo wa kipekee kwa suala ibuka
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
na kusahau mambo mengineyo
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
Lakini wakati mwingine, nahisi kuzingatia mambo mengine tena.
06:15
and forgetting about almost everything else.
Nataka kuimba na kucheza na kufanya mazoezi ya viungo vya mwili
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
Kiukweli nahisi ikiwa sisi sote tungelinda ulimwengu
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
kama tabia,
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
kama tamaduni,
06:30
as a practice,
hakuna mtu angekua mwanaharakati wa hali ya hewa wakati wote
06:31
as a culture,
Kama biashara zimekua endelevu,
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
kama gridi ya umeme inaendesha kwa nishati mbadala,
06:37
When businesses turn sustainable,
kama mtaala wa shule unatufundisha
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
kuwa kuzingatia ulimwengu ni moja ya utu wetu
06:42
when the school curriculum teaches us
labda naweza fanya mazoezi ya sarekasi tena.
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
Au sivyo, Abuelita ?
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
Tunaweza fanya hili.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
Yote najaribu kufanya na kazi yangu
06:54
We can do this.
ni kuwapa watu wengine mtazamo chanya wa matumaini.
06:56
All I'm trying to do with my work
Lakini ni ngumu kidogo.
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
Kuna tamaa,
07:01
But it's been a little hard.
kuna kiburi,
07:03
There is greed,
kuna pesa,
07:05
there's pride,
na pia uyakinifu.
07:06
there's money,
Hulka ya watu hurahisisha kuongelea haya mambo,
07:07
and there's materialism.
lakini napata wakati mgumu kuwafunza.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
Nataka wajiamini kwa kujitahidi kila wakati.
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
Nawatakia kua na moyo na ujasiri
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
wa kupenda ulimwengu,
07:20
I want them to have the heart and the courage
kamaulivyonifunza.
07:22
to love the world,
Nimeandika barua hii kukushukuru.
07:24
just like you taught me.
Shukrani kwa kunikaribisha kupenda ulimwengu
07:26
I wrote this letter to thank you.
tangu nizaliwe.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
Shukran kwa kucheka kwa kila kitu.
07:31
since the moment I was born.
Shukrani kwa kunifunza
07:33
Thank you for laughing at everything.
kua matumaini na matarajio ndizo zana za nguvu tulizo nazo
07:35
Thank you for teaching me
kukumbana na shida yoyote.
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
Nafanya hili kwa kuwa ulinionyesha
07:41
to tackle any problem.
kwamba uthabiti, upendo na ujuzi
07:43
I do this work because you showed me
vinatosha kuleta mabadiliko.
07:46
that resilience, love and knowledge
Nataka kurudi Mexico nikutembelee.
07:48
are enough to make a difference.
Nataka kukuonyesha picha ya vitu nilivyofanya.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
Nataka kukuonyesha sheria ya hali ya hewa
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
tuliyoweza kupitisha.
07:57
I want to show you the climate legislation
Nataka kunusa maua
07:59
that we've been able to pass.
na kupigania haki ya hali ya hewa pamoja nawe
08:01
I want to smell the flowers
Te quiero mucho.(Nakupenda sana)
08:02
and fight for climate justice alongside you.
Nakupenda
08:06
Te quiero mucho.
Xiye.
08:07
I love you.
[Te quiero mucho. Xiye.]
08:08
Xiye.
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.