Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

61,838 views

2020-10-20・ TED

Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

61,838 views・2020-10-20

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Prevoditelj: Matilda Kostić Recezent: Sanda Liker
00:13
Dear Abuelita,
Draga bako,
00:15
I know I haven't been home for a while.
znam da nisam dugo bila doma.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
Ti si u svome divnome domu u Meksiku,
00:19
and I'm here in the US,
a ja sam u SAD-u,
00:22
fighting for our future.
borim se za našu budućnost.
00:23
You're probably watering the roses,
Vjerojatno zalijevaš ruže,
00:26
taking care of the peaches
brineš se o našim breskvama
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
i paziš da su kornjače nahranjene.
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
To je ono što mi najviše nedostaje --
00:34
spending time with the flowers
druženje sa cvijećem
00:36
while you tell me stories about your childhood.
dok mi ti pričaš priče iz djetinjstva.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
Kao što znaš, živimo u New Yorku od 2015.
00:44
But life has completely changed over the past year.
Ali život se potpuno promijenio posljednjih godinu dana.
00:48
At first, New York City was about museums
Isprva, New York je bio o muzejima
00:51
and parks
i parkovima
00:52
and school and friends.
i školi i prijateljima.
00:54
Now it serves as a web
Sada služi kao mreža
00:57
that connects me with all the other people
koja me spaja sa svim ostalim ljudima
00:59
who are organizing to save the planet.
koji se organiziraju kako bi spasili planet.
01:02
You know how it started for me?
Znaš kako je to počelo za mene?
01:04
It was Dad and his wisdom.
Zbog tate i njegove mudrosti.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
Sve što si ga naučila, on je naučio svijet.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
Sve njegove riječi o odgovornosti koju imamo kao ljudi,
01:16
to live in balance with nature
da bismo živjeli u ravnoteži s prirodom,
01:18
were passed down to me.
prenesene su na mene.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
Primijetila sam univerzalnu nepovezanost s našim planetom
01:24
and remembered what you once told me:
i sjetila se onoga što si mi jednom rekla:
01:26
"Leave everything better than you found it."
"Ostavi sve bolje nego što si pronašla."
01:30
I know you were talking about the dishes,
Znam da si pričala o suđu,
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
ali, naravno, to se može također odnositi i na planet.
01:36
I didn't know what to do at first.
Isprva nisam znala što činiti.
01:39
The world is so big,
Svijet je tako velik
01:40
and it has so many bad habits.
i ima toliko loših navika.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
Nisam znala kako bi 15-ogodišnjakinja trebala promijeniti bilo što,
01:47
but I had to try.
ali morala sam pokušati.
01:49
To put this philosophy into practice,
Da ovu filozofiju pretvorim u praksu,
01:51
I joined the environmental club at my high school.
pridružila sam se ekološkom klubu u srednjoj školi.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
Međutim, primijetila sam da učenici pričaju o recikliranju
01:58
and watching movies about the ocean.
i gledaju filmove o oceanu.
02:00
It was a view of environmentalism
To je bio odnos prema zaštiti okoliša
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
koji je jako neučinkovit način klimatskog aktivizma.
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
Onaj koji krivi potrošača za klimatsku krizu
02:11
and preaches that temperatures are going up
i govori da se temperature podižu
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
zato što nismo ponijeli u trgovinu vreću za višekratnu uporabu.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
Ti si me naučila da briga o Majci Zemlji
02:20
is about every decision that we make as a collective.
znači svaku odluku koju skupa donosimo.
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
Drago mi je što ti mogu reći, bako,
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
da sam promijenila mišljenja svima u tom klubu.
02:30
Instead of talking about recycling,
Umjesto pričanja o recikliranju,
02:32
we started to write letters to our politicians
počeli smo pisati pisma političarima
02:35
to ban soft plastic altogether.
da zabrane meku plastiku.
02:38
And then, the unexpected happened:
A onda se dogodilo neočekivano:
02:41
we started striking from school.
počeli smo štrajkati u školi.
02:45
I know you've probably seen it on the news,
Znam da si to vidjela na vijestima
02:47
and maybe it's not that special anymore.
i možda to više nije tako posebno.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
Ali tada je to bila velika stvar, bako.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
Zamisli djecu koja ne idu u školu da bi potakli ljude da spase svijet.
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
[Drukčiji svijet je moguć! Mi smo nezaustavljivi!]
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
Za prvi globalni štrajk protiv klimatskih promjena,
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
koji je započela Greta Thunberg,
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
nagovorila sam 600 učenika da prosvjeduju sa mnom.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
Greta Thunberg je tinejdžerica koja je prva počela štrajkati.
03:14
Her boldness inspired me,
Njena odvažnost me nadahnula
03:16
and I was shocked by the realization
te me šokirala spoznaja
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
da mladi mogu promijeniti javno mišljenje o društvenim problemima.
03:24
The movement exploded.
Pokret je buknuo.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
[Zaustavite to!]
03:26
XB: And I became one of the main organizers
Ja sam postala glavna organizatorica
03:28
for New York, the US and the world.
u New Yorku, u SAD-u i u svijetu.
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
[Što želimo? -Klimatsku pravdu!]
[Kad je želimo? -Sad!]
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
Počela sam govoriti o pravdi za klimu, autohtonim pravima
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
i međugeneracijskoj suradnji.
03:38
and intergenerational cooperation.
03:40
That was only the beginning, though.
Ali to je bio samo početak.
03:43
The busiest week of my life
Najaktivniji tjedan mog života
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
zauvijek će biti tjedan 20. rujna 2019.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
Ja i prijatelji smo skupili 300 000 ljudi na štrajku za klimu u New Yorku.
03:56
I wish you could have been there.
Da si barem mogla biti tamo.
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
Šetali smo ulicom Wall Street, tražeći pravdu za klimu.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
[Manje ugljena, manje nafte, ostavite ugljik u zemlji!]
Taj isti mjesec, otišla sam na UN-ov klimatski sastanak.
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
Pričala sam na panelu s Alom Goreom.
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
Upoznala sam Jayja Insleeja, Naomi Klein, Billa McKibbena
04:13
and the president of the United Nations.
i predsjednicu Ujedinjenih Naroda.
04:16
It was the most amazing week of my life,
To je bio najbolji tjedan u mom životu
04:19
because everyone I knew came together --
jer su se udružili svi koje znam --
04:22
all my teachers, all my classmates ...
svi profesori, svi učenici...
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
Čak su se i moje najdraže trgovine zatvorile da bi podržale štrajk.
04:30
If you had asked me why I did all of that,
Da si me pitala zašto sam to sve učinila,
04:33
my only answer would be,
rekla bih samo
04:35
"How could I not?"
"Kako da to propustim?"
04:37
It's been one year since it all started for me,
Prošla je jedna godina otkad je ovo sve počelo za mene
04:41
and it gets a little tiring at times.
i ponekad postane iscrpljujuće.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
Ako postoji jedna stvar koju si me naučila, to bi bila otpornost.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
Sjećam se da si išla u Ciudad de México svaki dan proteklih 30 godina
04:52
to get money for the family.
da bi zaradila novac za obitelj.
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
Znam da je djed dvadeset godina odlazio svakog dana
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
da bi zaštitio svetu zemlju od velikih kompanija koje ju žele uzeti.
05:02
A year is nothing
Godina dana je ništa
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
u usporedbi s mukama koje je naša obitelj prošla.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
Ako naše muke čine svijet boljim mjestom,
05:10
they will make us better people.
učinit će nas boljim ljudima.
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
Bilo je i nekih nedaća, bako.
05:15
Out there in the world,
Tamo u svijetu
05:16
people expect us kids to know everything,
ljudi očekuju od nas mladih da sve znamo,
05:19
or at least they want us to.
ili barem to žele.
05:21
They ask questions and I give answers,
Oni postavljaju pitanja, a ja odgovaram
05:24
as if I really knew how the world works.
kao da znam kako svijet funkcionira.
05:26
They want hope, and we give it.
Oni žele nadu, a mi im je dajemo.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
Organizirala sam, pisala, govorila i čitala o klimi i politici
05:35
almost every day for the past year.
gotovo svaki dan posljednjih godinu dana.
05:39
And I'm just a little worried
Malo sam zabrinuta
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
da neću moći učiniti dovoljno, bako.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
Za mene, imati 18 godina i pokušavati spasiti svijet
05:48
means being a climate activist.
znači biti klimatski aktivist.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
Prije, to je možda značilo učiti da postanem liječnica
05:53
or a politician or a researcher.
ili političarka ili istraživačica.
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
Jedva čekam da odrastem i postanem nešto od toga.
05:59
The planet is suffering,
Planet je na mukama
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
i više nemamo luksuz vremena.
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
Spašavanje planeta dok si tinejdžer znači biti dobar s riječima,
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
razumjeti znanost klimatske krize,
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
donositi jedinstvenu perspektivu da bi se istakli
06:15
and forgetting about almost everything else.
i zaboraviti gotovo sve ostalo.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
Ali ponekad, želim iznova brinuti o drugim stvarima.
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
Želim pjevati, plesati i baviti se gimnastikom.
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
Uvjerena sam da ako se svi potrudimo brinuti o Zemlji
06:30
as a practice,
u praksi,
06:31
as a culture,
u kulturi,
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
nitko od nas ne bi trebao biti klimatski aktivist na puno radno vrijeme.
06:37
When businesses turn sustainable,
Kada poduzeća postanu održiva,
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
kada energetska mreža bude koristila obnovljivu energiju,
06:42
when the school curriculum teaches us
kada nas školski kurikulum nauči
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
da je briga o Zemlji dio naše ljudskosti,
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
možda se ponovno budem mogla baviti gimnastikom.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
Zar ne misliš tako, bako?
06:54
We can do this.
Mi to možemo.
06:56
All I'm trying to do with my work
Sve što želim postići ovim radom
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
je dati ljudima optimističan pogled na svijet.
07:01
But it's been a little hard.
Ali to je dosta teško.
07:03
There is greed,
Postoji pohlepa,
07:05
there's pride,
postoji ponos,
07:06
there's money,
postoji novac,
07:07
and there's materialism.
a postoji i materijalizam.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
S ljudima jako lako razgovaram,
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
ali jako mi je teško podučiti ih.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
Želim da imaju dovoljno samopouzdanja da daju sve od sebe.
07:20
I want them to have the heart and the courage
Želim da imaju srca i hrabrosti
07:22
to love the world,
da vole svijet,
07:24
just like you taught me.
baš kao što si me ti naučila.
07:26
I wrote this letter to thank you.
Napisala sam ti pismo da ti se zahvalim.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
Hvala ti što si me pozvala da volim svijet
07:31
since the moment I was born.
od trenutka kada sam se rodila.
07:33
Thank you for laughing at everything.
Hvala ti što se svemu smiješ.
07:35
Thank you for teaching me
Hvala ti što si me naučila
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
da su nada i optimizam najmoćniji alati koje imamo
07:41
to tackle any problem.
za rješavanje svih problema.
07:43
I do this work because you showed me
Radim ovo zato što si mi pokazala
07:46
that resilience, love and knowledge
da su otpornost, ljubav i znanje
07:48
are enough to make a difference.
dovoljni da naprave razliku.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
Želim se vratiti u Meksiko i posjetiti te.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
Želim ti pokazati slike svega što sam napravila.
07:57
I want to show you the climate legislation
Želim ti pokazati zakon o klimi
07:59
that we've been able to pass.
koji smo uspjeli provesti.
08:01
I want to smell the flowers
Želim mirisati cvijeće
08:02
and fight for climate justice alongside you.
i boriti se za klimatsku pravdu pokraj tebe.
08:06
Te quiero mucho.
Puno te volim.
08:07
I love you.
Volim te.
08:08
Xiye.
Tvoja, Xiye.
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
[Puno te volim, Xiye.]
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.