Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

64,204 views ・ 2020-10-20

TED


Videoyu oynatmak için lütfen aşağıdaki İngilizce altyazılara çift tıklayınız.

Çeviri: Kaan Aytekin Gözden geçirme: Gözde Alpçetin
00:13
Dear Abuelita,
0
13436
1643
Sevgili Abuelita,
00:15
I know I haven't been home for a while.
1
15103
2254
Bir süredir evde olamadığımı biliyorum.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
2
17381
2307
Sen bizim Meksika'daki güzel evimizdeyken
00:19
and I'm here in the US,
3
19712
2349
ben burada, Amerika'da, geleceğimiz için savaşıyorum.
00:22
fighting for our future.
4
22085
1373
00:23
You're probably watering the roses,
5
23927
2372
Muhtemelen gülleri suluyor,
00:26
taking care of the peaches
6
26323
1848
şeftalilerle ilgileniyor
ve kaplumbağaların iyice beslendiğinden emin oluyorsundur.
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
7
28195
2800
Evle alakalı en özlediğim şeylerden biri de o --
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
8
31474
2785
sen bana çocukluğun hakkında hikayeler anlatırken çiçeklerle uğraşmak.
00:34
spending time with the flowers
9
34283
1984
00:36
while you tell me stories about your childhood.
10
36291
2482
Bildiğin gibi 2015'ten beri New York'ta yaşıyoruz.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
11
40004
3984
00:44
But life has completely changed over the past year.
12
44385
3349
Ama geçtiğimiz yıl boyunca hayat tamamen değişti.
00:48
At first, New York City was about museums
13
48243
3318
İlk başta New York müzelerden,
00:51
and parks
14
51585
1198
parklardan,
00:52
and school and friends.
15
52807
1680
okuldan ve arkadaşlardan ibaretti.
00:54
Now it serves as a web
16
54830
2563
Şimdi ise dünyayı kurtarmak için toplanan tüm diğer insanlarla
00:57
that connects me with all the other people
17
57417
2256
00:59
who are organizing to save the planet.
18
59697
2199
beni bağlayan bir ağ görevi görüyor.
01:02
You know how it started for me?
19
62790
2167
Benim için nasıl başladı, biliyor musun?
01:04
It was Dad and his wisdom.
20
64981
1904
Babam ve onun bilgeliğiydi.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
21
67950
3587
Senin ona öğrettiğin her şeyi, o bütün dünyaya öğretti.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
22
71561
4889
Biz insanların, doğa ile denge içinde yaşama sorumluluğu ile ilgili tüm sözleri
01:16
to live in balance with nature
23
76474
2040
01:18
were passed down to me.
24
78538
1568
bana geçti.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
25
80585
3406
Gezegenimize olan evresenel kopukluğu fark ettim
ve senin bana bir zaman dediklerini hatırladım:
01:24
and remembered what you once told me:
26
84015
2864
01:26
"Leave everything better than you found it."
27
86903
2866
"Her şeyi bulduğundan daha iyi bırak."
01:30
I know you were talking about the dishes,
28
90625
3025
Bulaşıklar hakkında konuştuğunu biliyordum
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
29
93674
2773
ama tabii ki bu gezegene de uygulanabilir.
01:36
I didn't know what to do at first.
30
96967
1886
İlk başta ne yapacağımı bilmiyordum.
Dünya çok büyük
01:39
The world is so big,
31
99198
1316
01:40
and it has so many bad habits.
32
100538
2206
ve çok fazla kötü alışkanlığı var.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
33
102768
4317
15 yaşındaki bir kızın nasıl bir şeyi nasıl değiştireceğini bilmiyordum
ama denemek zorundaydım.
01:47
but I had to try.
34
107109
1293
Bu felsefeyi pratikte uygulamak için
01:49
To put this philosophy into practice,
35
109181
2136
01:51
I joined the environmental club at my high school.
36
111341
2554
lisemdeki çevre kulübüne katıldım.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
37
113919
4669
Ancak fark ettim ki sınıf arkadaşlarım geri dönüşüm hakkında konuşuyor
01:58
and watching movies about the ocean.
38
118612
1897
ve okyanuslar hakkında filmler izliyor.
02:00
It was a view of environmentalism
39
120947
2415
Çevreciliğin etkisiz bir iklim aktivistliği için tasarlanmış,
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
40
123386
4453
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
41
127863
3416
iklim krizi için tüketiciyi suçlayan
02:11
and preaches that temperatures are going up
42
131303
2536
ve yeniden kullanılabilir poşetleri markete götürmediğimiz için
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
43
133863
3430
sıcaklığın artığını savunan bir çevrecilik görüşüydü.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
44
137665
3079
Sen bana aldığım her kararda doğaya saygılı davranmayı öğrettin.
02:20
is about every decision that we make as a collective.
45
140768
3120
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
46
145109
2260
Kulüpteki herkesin fikrini değiştirdiğimi sana söylemekten mutluluk duyuyorum.
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
47
147393
2971
Geri dönüşüm hakkında konuşmaktansa
02:30
Instead of talking about recycling,
48
150388
2548
02:32
we started to write letters to our politicians
49
152960
2770
yumuşak plastiğin tamamen yasaklanması için
02:35
to ban soft plastic altogether.
50
155754
2325
siyasetçilere mektuplar yazmaya başladık
02:38
And then, the unexpected happened:
51
158498
2768
ve daha sonra beklenmeyen bir şey oldu:
02:41
we started striking from school.
52
161871
2342
Okuldan eylem yapmaya başladık.
Biliyorum, büyük ihtimal haberlerde görmüşsünüzdür
02:45
I know you've probably seen it on the news,
53
165578
2270
02:47
and maybe it's not that special anymore.
54
167872
2045
ve belki artık o kadar da özel değildir.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
55
170420
3202
Ama o zamanda çok özel bir olaydı.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
56
173646
4353
Düşünsenize, çocuklar dünyayı kurtarmak istedikleri için okula gitmiyorlar.
(Video) Kalabalık: Başka bir dünya mümkün! Biz durdurulamayız!
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
57
178023
2941
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
58
180988
2392
Xiye Bastida: Greta Thunberg tarafından başlatılan ilk küresel iklim eyleminde
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
59
183404
1878
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
60
185306
3652
600 sınıf arkadaşımın benimle yürümesini sağladım.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
61
190474
3415
Greta Thunberg iklim için eylemleri ilk başlatan bir genç.
Onun cesareti bana ilham verdi
03:14
Her boldness inspired me,
62
194252
2390
03:16
and I was shocked by the realization
63
196666
2889
ve gençliğin sosyal sorunlarda
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
64
199579
4019
toplumun fikrini değiştirebileceğini görünce şoke oldum.
03:24
The movement exploded.
65
204196
1151
Hareket çok hızlı büyüdü.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
66
205371
1342
(Video) Kalabalık: Kapatın!
03:26
XB: And I became one of the main organizers
67
206737
2048
XB: Ve ben New York, ABD ve dünya için ana organizatörlerden biri oldum.
03:28
for New York, the US and the world.
68
208809
2622
(Video) XB: Ne istiyoruz? Kalabalık: İklim adaleti!
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
69
211455
2452
XB: Ne zaman istiyoruz? Kalabalık: Şimdi!
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
70
213931
1625
XB: İklim adaleti, yerli hakları
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
71
215580
3300
ve jenerasyonlar arası kooperasyon hakkında konuşmaya başladım.
03:38
and intergenerational cooperation.
72
218880
2100
03:40
That was only the beginning, though.
73
220980
2137
Bu, sadece başlangıçtı.
Hayatımın en meşgul haftası,
03:43
The busiest week of my life
74
223141
1619
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
75
224784
3980
sonsuza dek 20 Eylül 2019 haftası olacak.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
76
229470
6125
Ben ve arkadaşlarım New York'ta iklim eylemi için 300,000 kişi topladık.
Keşke orada olabilseydiniz.
03:56
I wish you could have been there.
77
236023
1633
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
78
237680
2933
Wall Street'te iklim adaleti talep ederek yürüdük.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
79
240637
3288
(Video) Kalabalık: Kömüre hayır, petrole hayır, karbonu toprakta tutun!
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
80
243949
3096
XB: Aynı ay Birleşmiş Milletler İklim Zirvesine gittim.
Bir panelde Al Gore ile konuştum
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
81
247069
1984
Jay Inslee, Naomi Klein, Bill McKibben
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
82
249664
3871
04:13
and the president of the United Nations.
83
253559
2600
ve Birleşmiş Milletler başkanıyla tanıştım.
04:16
It was the most amazing week of my life,
84
256742
2293
Hayatımın en mükemmel haftasıydı
çünkü herkesin toplandığını biliyordum --
04:19
because everyone I knew came together --
85
259059
3088
tüm öğretmenlerim, tüm sınıf arkadaşlarım
04:22
all my teachers, all my classmates ...
86
262171
2586
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
87
264781
4706
ve bazı favori dükkanlarım bile iklim eylemi için kepenk kapattılar
Bana neden bunları yaptığımı sorarsanız
04:30
If you had asked me why I did all of that,
88
270643
2537
04:33
my only answer would be,
89
273204
1938
tek cevabım "Nasıl yapamam?" olurdu.
04:35
"How could I not?"
90
275166
1440
04:37
It's been one year since it all started for me,
91
277847
3325
Bunların benim için başlamasının üzerinden bir yıl geçti
04:41
and it gets a little tiring at times.
92
281196
1999
ve bazen yorucu olabiliyor.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
93
283688
3494
Ama bana öğrettiğin bir şey varsa o dirençliliktir.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
94
287919
4288
Bizi geçindirmek için 30 yıl boyunca
her gün Mexico City'ye gittiğini hatırlıyorum.
04:52
to get money for the family.
95
292231
1921
Biliyorum ki bu kutsal toprakları almak isteyen
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
96
294176
3952
büyük şirketlerden korumak için 20 yıldır uğraşıyorsun.
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
97
298152
3420
Ailemizin yaşadığı zorluklara bakarsanız bir yıl hiçbir şey
05:02
A year is nothing
98
302081
1404
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
99
303509
2928
05:06
And if our struggles make the world a better place,
100
306855
3254
ve eğer uğraşlarımız dünyayı daha iyi bir yer yapacaksa
bu bizi daha iyi insanlar yapar.
05:10
they will make us better people.
101
310133
2171
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
102
312673
2444
Bazı zorluklar oldu.
05:15
Out there in the world,
103
315141
1406
Dışarıda insanlar biz çocukların her şeyi bildiğini varsayıyor
05:16
people expect us kids to know everything,
104
316571
3236
05:19
or at least they want us to.
105
319831
1713
ya da en azından bunu istiyorlar.
05:21
They ask questions and I give answers,
106
321568
2823
Bana soruyorlar ve ben cevaplıyorum,
05:24
as if I really knew how the world works.
107
324415
2535
gerçekten dünyanın nasıl yürüdüğünü biliyormuşum gibi.
05:26
They want hope, and we give it.
108
326974
2137
Bizden umut istiyorlar ve biz de veriyoruz.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
109
330620
5283
Geçtiğimiz yıl boyunca neredeyse her gün
iklime ve politika hakkında yazdım, konuştum ve okudum.
05:35
almost every day for the past year.
110
335927
2333
Sadece yeteri kadar yapamayacağımdan biraz endişeliyim.
05:39
And I'm just a little worried
111
339204
1746
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
112
340974
2391
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
113
344484
3815
Benim için 18 yaşında olup dünyayı kurtarmaya çalışmak
05:48
means being a climate activist.
114
348323
1905
iklim aktivisti olmak demek.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
115
350617
2547
Önceden belki doktor, siyasetçi ya da araştırmacı olmak için okumaktı.
05:53
or a politician or a researcher.
116
353188
2294
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
117
355800
3197
Ama büyüyüp bunlardan biri olmak için sabırsızlanıyorum.
05:59
The planet is suffering,
118
359514
1831
Gezegenimiz acı çekiyor
ve artık zaman gibi bir lüksümüz yok.
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
119
361369
2492
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
120
365469
3735
Dünyayı bir genç olarak kurtarmak kelimeler ile iyi olmak,
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
121
369228
2865
iklim krizinin arkasındaki bilimi anlamak,
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
122
372117
3587
dikkat çekmek için bir soruna benzersiz bir perspektif getirmek
06:15
and forgetting about almost everything else.
123
375728
2886
ve neredeyse diğer her şeyi unutmak.
Ama bazen, diğer şeylere de önem vermek istiyorum.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
124
379333
3014
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
125
382371
3392
Şarkı söyleyip, dans edip, cimnastik yapmak istiyorum.
İnanıyorum ki eğer hepimiz dünyaya önem vermeyi
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
126
386214
3870
uygulama olarak,
06:30
as a practice,
127
390108
1310
06:31
as a culture,
128
391442
1802
kültür olarak uygularsak
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
129
393268
3343
hiçbirimizin tam zamanlı aktivisti olmasına gerek kalmaz.
Eğer şirketler sürdürülebilir olursa,
06:37
When businesses turn sustainable,
130
397360
2003
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
131
399387
3238
elektrik şebekesi, yenilenebilir enerjiden güç alırsa,
06:42
when the school curriculum teaches us
132
402649
3012
müfredat bize dünyaya sahip çıkmanın
insanlığımızın bir parçası olduğunu öğretirse
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
133
405685
3234
belki yeniden jimnastik yapabilirim.
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
134
410008
2611
06:52
Don't you think so, Abuelita?
135
412942
1499
Sen de öyle düşünmüyor musun?
06:54
We can do this.
136
414966
1150
Bunu yapabiliriz.
06:56
All I'm trying to do with my work
137
416569
1588
İşimle tüm yapmaya çalıştığım
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
138
418181
3008
diğer insanlara iyimser bir zihniyet aşılamak.
07:01
But it's been a little hard.
139
421879
1546
Ama bu biraz zor.
07:03
There is greed,
140
423870
1177
Açgözlülük var,
gurur var,
07:05
there's pride,
141
425071
1419
para var
07:06
there's money,
142
426514
1252
07:07
and there's materialism.
143
427790
1501
ve materyalizm var.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
144
429315
3163
İnsanlar onlarla konuşmamı kolayca sağlıyorlar
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
145
432502
3459
ama onlara öğretmemi çok zorlaştırıyorlar.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
146
436502
3332
Onlarda her zaman en iyisini yapmanın güveninin olmasını istiyorum.
07:20
I want them to have the heart and the courage
147
440236
2564
Onlarda dünyayı sevmenin sevgisi ve cesareti olmasını istiyorum,
07:22
to love the world,
148
442824
1150
tıpkı senin bana öğrettiğin gibi.
07:24
just like you taught me.
149
444768
1762
07:26
I wrote this letter to thank you.
150
446554
1901
Bu mektubu sana teşekkür etmek için yazdım.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
151
448895
2777
Beni dünyaya doğduğum andan itibaren
07:31
since the moment I was born.
152
451696
1743
dünyayı sevmeye teşvik ettiğin için teşekkürler.
07:33
Thank you for laughing at everything.
153
453947
1889
Her şeye güldüğün için teşekkürler.
07:35
Thank you for teaching me
154
455860
1488
Umut ve iyimserliğin, problemlerin üstesinden gelmek için
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
155
457372
4355
elimizdeki en güçlü aletler olduğunu bana öğrettiğin için teşekkürler.
07:41
to tackle any problem.
156
461751
1680
07:43
I do this work because you showed me
157
463767
3088
Bu işi bana direnç, sevgi ve bilginin fark yaratmak için
07:46
that resilience, love and knowledge
158
466879
1993
07:48
are enough to make a difference.
159
468896
1728
yeterli olduğunu bana gösterdiğin için yapıyorum.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
160
471260
2587
Meksika'ya geri dönüp seni ziyaret etmek istiyorum.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
161
473871
3266
Sana yaptıklarımın fotoğraflarını göstermek istiyorum.
Sana yürürlüğe soktuğumuz iklim kanununu göstermek istiyorum.
07:57
I want to show you the climate legislation
162
477161
2321
07:59
that we've been able to pass.
163
479506
1727
08:01
I want to smell the flowers
164
481257
1707
Çiçiekleri koklamak istiyorum.
08:02
and fight for climate justice alongside you.
165
482988
2472
Senin yanında iklim adaleti için savaşmak istiyorum.
08:06
Te quiero mucho.
166
486179
1182
Seni çok seviyorum.
08:07
I love you.
167
487385
1166
Seni seviyorum.
08:08
Xiye.
168
488575
1159
Xiye.
Seni çok seviyorum, Xiye.
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
169
490273
3504
Bu web sitesi hakkında

Bu site size İngilizce öğrenmek için yararlı olan YouTube videolarını tanıtacaktır. Dünyanın dört bir yanından birinci sınıf öğretmenler tarafından verilen İngilizce derslerini göreceksiniz. Videoyu oradan oynatmak için her video sayfasında görüntülenen İngilizce altyazılara çift tıklayın. Altyazılar video oynatımı ile senkronize olarak kayar. Herhangi bir yorumunuz veya isteğiniz varsa, lütfen bu iletişim formunu kullanarak bizimle iletişime geçin.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7