Would you pass the wallet test?

791,784 views ・ 2022-08-30

TED-Ed


Dubbelklik op de Engelse ondertitels hieronder om de video af te spelen.

Vertaald door: Dick Stada
00:10
Picture this: you’re working a slow shift in a hotel lobby
0
10214
4213
Stel je voor dat je je staat te vervelen als receptionist in een hotel
00:14
when someone hurriedly approaches the front desk.
1
14427
2836
en iemand komt gehaast naar de balie.
00:17
They found a lost wallet around the corner,
2
17263
2628
Er is een portemonnee gevonden,
00:19
but they’re in a rush and don’t have time to follow up.
3
19891
2878
maar hij heeft zo’n haast dat hij gelijk weer gaat.
00:23
They ask if you can handle it and then run off.
4
23144
3003
Hij vraagt of je het kunt afhandelen en gaat er dan vandoor.
00:26
Looking at the wallet you see it contains a key, a grocery list, about $13,
5
26606
5714
In de portemonnee zie je een sleutel, een boodschappenlijstje, zo’n $13,
00:32
and three business cards with a name and email
6
32320
2794
en drie visitekaartjes met een naam en e-mailadres
00:35
you assume belong to the wallet’s owner.
7
35114
2294
die vermoedelijk van de eigenaar zijn.
00:37
So, what do you do?
8
37658
2086
Nou, wat doe je?
00:40
Between 2013 and 2016,
9
40870
2669
Tussen 2013 en 2016
00:43
over 17,000 front-desk workers around the globe
10
43539
3754
kregen meer dan 17.000 receptiemedewerkers uit de hele wereld
00:47
were faced with this choice,
11
47293
1877
deze keuze te maken,
00:49
becoming unwitting participants in a massive study of honesty.
12
49170
4963
als onwetende deelnemer aan een groot onderzoek over eerlijkheid.
00:54
And the results surprised top economists and the researchers
13
54717
3545
De uitkomst verbaasde de topeconomen en onderzoekers
00:58
running the experiment.
14
58262
1418
die het experiment deden.
00:59
But to understand what these groups were expecting,
15
59680
2962
Maar om te begrijpen wat deze groepen verwachtten,
01:02
we need to spend a little time defining honesty.
16
62934
4004
moeten we eerst bepalen wat eerlijkheid is.
01:07
We typically think of honesty in terms of actively telling the truth
17
67814
3795
We denken meestal aan eerlijkheid als het actief de waarheid vertellen
01:11
in our interpersonal relationships.
18
71609
2628
in onze onderlinge relaties.
01:14
But in fact, every healthy society relies on a shared foundation of honesty.
19
74362
6506
Elke gezonde maatschappij vertrouwt echter op een gezamelijke basis aan eerlijkheid.
01:21
Using public services, making business transactions,
20
81285
3254
Bij openbare diensten, het zakendoen,
01:24
and deciding government policies
21
84539
1793
en in de politiek
01:26
requires a baseline expectation of honesty from our fellow citizens.
22
86332
5714
verwacht men een bepaalde eerlijkheid van medeburgers.
01:32
Because of this, understanding what drives honesty
23
92255
3211
Vandaar dat het begrijpen van de drijfveren bij eerlijkheid
01:35
is a vital research subject
24
95466
2252
een essentieel onderzoeksonderwerp is
01:37
for economists, psychologists, and sociologists.
25
97718
3712
voor economen, psychologen en sociologen.
01:41
Unfortunately, honesty can be difficult to investigate
26
101556
3670
Helaas is eerlijkheid moeilijk te onderzoeken
01:45
when people know they’re being watched.
27
105226
2294
als men weet dat men bekeken wordt.
01:47
So, researchers have come up with clever ways to analyze
28
107645
3587
Onderzoekers hebben slimme manieren
01:51
this behavior outside the lab.
29
111232
2628
om het gedrag buiten het lab te onderzoeken
01:54
And this global study by the universities of Michigan, Utah, and Zurich
30
114235
4755
Dit grote onderzoek door de universiteiten van Michigan, Utah en Zürich,
01:58
sought to answer an important question:
31
118990
2502
moest antwoord geven op een belangrijke vraag:
02:01
will people engage in opportunistic behavior
32
121617
3379
grijpen mensen hun kans
02:04
when there’s little-to-no chance of being caught?
33
124996
3211
als ze waarschijnlijk niet betrapt worden?
02:08
In what became known as the Lost Wallet Test,
34
128416
3462
In wat bekend werd als de ‘verloren portemonne-test’,
02:11
13 research assistants traveled to 355 cities in 40 different countries,
35
131878
6339
reisden 13 onderzoekers naar 355 steden in 40 landen,
02:18
recreating the same scenario in hotels, banks, public offices,
36
138217
4838
en zetten hetzelfde scenario op in hotels, banken, openbare kantoren
02:23
and various cultural establishments.
37
143055
2545
en verschillende culturele instellingen.
02:25
The clear wallets ensured participants could see their contents,
38
145725
3837
Door de doorzichtige portemonnee kon men de inhoud zien:
02:29
half of which contained a key, grocery list, and business cards,
39
149562
3837
in de ene helft een sleutel, een boodschappenlijstje en visitekaartjes,
02:33
while the other half also included the equivalent of roughly 13 US dollars.
40
153399
5255
en in de andere helft geld met een waarde van zo’n 13 dollar.
02:38
The researchers believed the money would discourage honesty.
41
158654
3879
De onderzoekers dachten dat men door het geld minder eerlijk werd.
02:42
Specifically, they thought participants’ self-interest would overpower
42
162867
4212
Ze dachten vooral dat eigenbelang
het zwaartst zou wegen bij twee factoren:
02:47
two competing factors:
43
167079
1752
02:48
their altruistic desire not to harm the wallet’s owner,
44
168831
3921
hun altruïstische verlangen om de eigenaar geen kwaad te doen
02:52
and their desire to maintain a positive self-image.
45
172752
3628
en hun wens om een goed zelfbeeld te behouden.
02:57
Regarding self-image, we generally like to think of ourselves as good and honest.
46
177256
5214
Qua zelfbeeld vinden we ons gewoonlijk goed en eerlijk.
03:02
But studies have found people are often able to let themselves off the hook
47
182678
4338
Onderzoeken lieten echter zien dat we dat soms even vergeten
03:07
for stealing small amounts of money.
48
187016
2377
als we een klein beetje geld stelen.
03:09
As for harming the wallet's owner,
49
189852
2127
Het schaden van de eigenaar van het geld,
03:11
the victim of their crime would be abstract.
50
191979
2753
slachtoffer van hun daad, is namelijk abstract.
03:15
They'd never met this person, and since the wallet had come from another location,
51
195066
4129
Ze hebben hem nooit ontmoet, en omdat de portemonnee ergens anders vandaan komt,
03:19
it seemed unlikely they ever would.
52
199195
2544
zal dat waarschijnlijk ook niet gebeuren.
03:21
For these reasons, researchers expected money-filled wallets
53
201989
3545
Vandaar dat onderzoekers verwachtten dat portemonneess met geld
03:25
to be reported less often,
54
205534
2336
minder vaak aangegeven worden
03:27
and the 279 economists they surveyed agreed.
55
207995
4046
en de 279 economen die ze ondervroegen dachten dat ook.
03:32
But to their surprise, the study found the exact opposite.
56
212250
4879
Maar tot hun verrassing bleek uit het onderzoek het tegenovergestelde.
03:37
While only 46% of cash-free wallets were reported,
57
217672
4337
46% van de portemonnees zonder geld werd gemeld
03:42
61% of cash wallets were called in.
58
222009
3712
en 61% van die met geld erin.
03:46
This pattern held true across the globe,
59
226264
2502
Dit partroon zag men over de hele wereld,
03:48
regardless of the participants’ age, gender,
60
228766
3003
ongeacht leeftijd of geslacht van de deelnemer
03:51
or whether they were being observed during the wallet drop-off.
61
231769
3545
en of ze bekeken werden bij de afgifte.
03:55
And when researchers tried increasing the temptation to be dishonest
62
235815
3753
Toen de onderzoekers de verleiding wilden vergroten
03:59
with wallets containing nearly $100,
63
239568
2670
met bijna $100 in de portemonnee,
04:02
the results surprised them again.
64
242363
2294
verrastte de resultaten ze nogmaals.
04:05
People reported 72% of these big money wallets.
65
245032
5089
Men gaf 72% van die volle protemonnees aan.
04:10
There are a lot of theories for why honesty goes up
66
250621
2878
Er zijn veel theorieën waarom men eerlijker wordt
04:13
as the wallet becomes more valuable.
67
253499
2169
als de protemonnee meer waard is.
04:15
The $100 wallet certainly increases self-interest.
68
255918
3754
Die met $100 verhoogt zeker het eigenbelang.
04:19
But in international follow-up surveys,
69
259672
2419
Maar internationale vervolgstudies
04:22
people reported that taking larger sums of money felt more like theft,
70
262091
4671
waar men zegt dat grotere bedragen pakken meer als diefstal voelt,
04:26
making it harder to maintain a positive self-image.
71
266762
3504
waardoor het moeilijker is om een positief zelfbeeld te houden.
04:30
It’s also possible that when the financial stakes are higher,
72
270599
3546
Het kan ook dat als de financiële belangen groter zijn,
04:34
so is the perceived harm to the wallet’s owner.
73
274145
3503
ook de waargenomen schade voor de portemonnee-eigenaar groter is.
04:38
Others have suggested that our commitment to honesty could be altered
74
278149
3628
Anderen denken dat de neiging om eerlijk te zijn
04:41
in professional settings,
75
281777
1919
in een professionele omgeving anders is,
04:43
meaning participants might have acted differently outside the office.
76
283696
4755
omdat de deelnemers wellicht anders handelen buiten het kantoor.
04:49
Still, this result suggests that self-interest
77
289160
3003
Dat zou betekenen dat eigenbelang
04:52
might not be as powerful as we often think.
78
292163
3587
misschien niet zo belangrijk is als we denken.
04:56
Seeing yourself as an honest person can motivate you to be an honest person.
79
296292
5422
Jezelf als eerlijk persoon zien kan helpen om een eerlijk persoon te zijn.
05:01
And by modeling this behavior and celebrating it and others,
80
301922
3879
Door dit gedrag na te streven en met anderen te vieren,
05:05
we can help create an honest society we can all rely on.
81
305801
5130
kunnen we een eerlijke samenleving vormen waar we allemaal op kunnen vertrouwen.

Original video on YouTube.com
Over deze website

Deze site laat u kennismaken met YouTube-video's die nuttig zijn om Engels te leren. U ziet Engelse lessen gegeven door topdocenten uit de hele wereld. Dubbelklik op de Engelse ondertitels op elke videopagina om de video af te spelen. De ondertitels scrollen synchroon met het afspelen van de video. Heeft u opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7