Why plague doctors wore beaked masks

740,207 views ・ 2022-11-22

TED-Ed


A videó lejátszásához kattintson duplán az alábbi angol feliratokra.

Fordító: Júlia Martonosi Lektor: Zsuzsa Viola
00:07
The year is 1656.
0
7128
2711
1656-ot írunk.
00:09
Your body is wracked by violent chills.
1
9839
3212
A tested kimerült a kegyetlen hidegrázástól.
00:13
Your head pounds, your muscles are too weak to sit up,
2
13217
3879
A fejed lüktet, az izmaid túl gyengék ahhoz, hogy felülj,
00:17
and you feel like rancid, hard-boiled eggs
3
17096
2711
és mintha avas keménytojások
00:19
are squeezing out of your neck and armpits.
4
19807
3087
préselődnének ki a nyakadból és a hónaljadból.
00:23
In your feverish state, you see a strange-looking man approach,
5
23436
4171
Ebben a lázas állapotban egy fura alakot látsz közeledni,
00:27
his face obscured by a beak-like mask, his body covered from head to toe.
6
27607
5464
az arcát csőrös maszk fedi, a teste tetőtöl-talpig fedett.
00:33
He examines you and even without seeing his face,
7
33571
3086
Megvizsgál, és anélkül, hogy látnád az arcát,
00:36
you know the diagnosis:
8
36657
1836
már tudod a diagnózist:
00:38
you have the plague.
9
38493
1293
pestises vagy.
00:39
The plague stands out as one of the most terrifying and destructive diseases
10
39786
4587
A pestis az egyik legszörnyűbb és legpusztítóbb betegség
00:44
in human history.
11
44373
1460
az emberiség történelmében.
00:46
It swept across large parts of Afro- Eurasia in three separate pandemics
12
46000
4838
Három külön járványként söpört végig Afro-Eurázsia nagy részén,
00:50
starting in the 6th, 14th, and 19th centuries;
13
50838
4129
a 6., a 14. és a 19. században.
00:55
killed tens of millions of people,
14
55176
2753
Emberek millióinak halálát okozta,
00:57
and had— in the best of cases— about a 40% survival rate.
15
57929
4754
a legjobb esetben is csak 40%-os túlélési eséllyel.
01:03
The European plague doctor, with his beaked mask and wizard-like robes,
16
63851
4838
Az európai pestisdoktor, csőrszerű maszkjával és varázsló-jellegű köpenyével
01:08
is one of the images most popularly associated with plague today.
17
68856
4588
napjainkban az egyik legelterjedtebb pestishez köthető ábrázolás.
01:13
He’s often found in books and films about the 14th century pandemic
18
73653
4337
Gyakran láthatjuk filmekben és könyvekben,
melyek a Fekete Halál néven ismert 14. századi járványról szólnak.
01:17
known as the Black Death.
19
77990
1919
01:20
The only problem is that’s about as accurate as placing
20
80368
3211
Ezzel csak az a baj, hogy nagyjából annyira pontos odahelyezni,
01:23
a modern surgeon at the court of Louis the 14th in Versailles.
21
83579
4630
mint egy sebészt napjainkból a 14. századi Versailles-i kastélyba.
01:28
The confusion is understandable though—
22
88292
2419
A zavar azonban érthető:
01:30
the Black Death had several aftershocks,
23
90711
2586
A Fekete Halálnak több utórezgése is volt,
01:33
including a series of devastating outbreaks in Western Europe
24
93297
3754
beleértve egy sor pusztító nyugat-európai kitörést
01:37
during the 17th century.
25
97051
2252
a 17. század során.
01:39
This is when the iconic plague doctor actually emerged on the scene.
26
99303
4588
Az ikonikus pestisdoktor valójában ekkor lépett csak színre.
01:45
First described in the early 17th century,
27
105017
2795
A korai 17. században írtak először a ruházat részeként
01:47
the outfit consisted of a hood with crystal eyepieces
28
107812
3754
egy kristály szemlencsével ellátott csuklyáról és egy csőrről,
01:51
and a beak filled with a pungent combination of herbs and compounds.
29
111566
4129
mely gyógynövények és más összetevők átható szagú kombinációjával volt töltve.
01:56
This could include cinnamon, pepper, turpentine,
30
116028
3963
Volt közte fahéj, bors, terpentin,
01:59
roast copper, and powdered viper flesh.
31
119991
3670
sült réz és porított viperahús is.
02:03
This recipe was inspired by the famed 2nd century Greco-Roman physician Galen,
32
123744
5756
Ez a recept a híres 2. századi görög-római orvos, Galen nevéhez fűződik,
02:09
and was thought to ward off poisoned air known as miasma.
33
129500
3962
hogy távol tartsa a miazmának nevezett mérgezett levegőt.
02:14
People believed this bad air spread plague after emanating from swamps
34
134005
4754
Úgy hitték, hogy ez a rossz levegő terjeszti a pestist,
amely a mocsarakból áramlik ki,
02:18
and sources of decay,
35
138759
1293
és az elpusztult növények és állatok bomlása révén keletkezik.
02:20
such as dead plants or animal carcasses.
36
140052
2753
02:23
In earlier centuries, doctors across Europe carried metal pomanders
37
143973
4171
A korábbi századokban az orvosok hasonló keverékkel töltött fém pomandereket
02:28
filled with similar mixtures,
38
148144
1752
hordtak magukkal Európa-szerte,
02:30
and it’s possible that the beak evolved as a hands-free alternative.
39
150062
3838
és lehetséges, hogy a kezek szabaddá tételéhez volt szükség a csőrre.
02:35
The rest of the costume, which included an oiled leather robe, boots and gloves,
40
155109
5172
Az öltözék többi része, mely olajozott bőr köpenyből, csizmából és kesztyűből állt,
02:40
acted as kind of an early hazmat suit,
41
160281
2544
egy korabeli veszélyesanyag-elleni védőöltözet volt.
02:42
likely designed to block miasma from entering through the skin’s pores.
42
162950
4213
Úgy tervezték, hogy megakadályozza a miazma bőrön át való bejutását.
02:47
While this shows some basic understanding that plague
43
167371
3462
Bár ez azt mutatja, volt némi fogalmuk arról,
02:50
spread from one place to another,
44
170833
2336
hogy a pestis terjed,
02:53
these doctors couldn’t know that, in most cases,
45
173169
2794
de azt nem tudhatták, hogy a valódi tettes többnyire egy apró bolha volt,
02:56
the true culprit was a tiny flea transmitting the bacteria,
46
176130
3921
mely a “Yersinia pestis” baktériumot terjesztette
03:00
Yersinia pestis, from one person or animal to another.
47
180051
3795
egy másik emberre vagy állatra.
03:04
It’s possible that the plague doctor’s outfit may have provided
48
184138
3045
Lehetséges, hogy az orvosok ruházata
03:07
some unintentional protection from flea bites.
49
187183
2919
akaratlanul is védelmet nyújtott a bolhacsípés ellen.
03:10
However, not enough information survives to know whether
50
190186
2961
Ugyanakkor nincs elég információnk arról,
03:13
the costumed doctors fared any better than their ordinarily robed counterparts.
51
193147
5130
hogy a beöltözött orvosok tovább bírták-e, mint átlagos öltözetű társaik.
03:19
It's no surprise that this bizarre getup has captured popular imagination,
52
199153
4421
Nem csoda, hogy ez a bizarr megjelenés megfogta a képzelőerőt,
03:23
despite the fact that its use was limited to a few places in Italy and France
53
203574
4963
pedig csak Olaszország és Franciaország egyes részein használták
03:28
during the 17th and early 18th centuries.
54
208537
3087
a 17. és a korai 18. században.
03:31
Even at the time, it was viewed with macabre fascination
55
211874
3796
Néhány orvost még akkoriban is borzongva bámultak,
03:35
and occasionally used to mock the ineffective and corrupt
56
215670
3587
és olykor gúnyolták is őket hatástalan és erkölcstelen gyógymódjaik miatt.
03:39
practices of some physicians.
57
219257
2460
03:42
Until the 20th century, there was no effective treatment for the plague,
58
222718
4547
A pestisnek a 20. századig nem volt hatékony gyógymódja,
03:47
but that didn’t stop doctors— costumed or not— from trying.
59
227265
4379
de az orvosok - köpenyben vagy anélkül - azért próbálkoztak.
03:51
They consulted the works of earlier physicians for guidance,
60
231811
3253
Korábbi orvosok munkáit vették alapul,
03:55
did what they could to fend off miasma,
61
235314
2294
védekeztek a miazma ellen,
03:57
and prescribed a variety of concoctions and antidotes.
62
237608
3545
főzetek és ellenszerek hadát vetették be.
04:01
They also relied on pre-modern medical mainstays.
63
241404
3712
Korabeli orvosi technikákat is bevetettek.
04:05
These could include bloodletting,
64
245283
1793
Többek között eret vágtak,
04:07
which involved draining (sometimes concerningly large amounts of) blood
65
247076
4421
mely során (olykor aggasztóan nagy mennyiségű) vért csapoltak le,
04:11
in an attempt to remove poison or restore the body’s natural balance.
66
251497
4421
hogy megpróbálják eltávolítani a mérget, vagy visszaállítani a test egyensúlyát.
04:16
Or cupping, where the rim of a heated glass
67
256294
2502
Vagy köpölyöztek, ahol a felmelegített pohár száját
04:18
was placed over swollen lymph nodes in hopes of making them burst sooner—
68
258796
4963
a feldagadt nyirokcsomókra helyezték, hátha hamarabb kifakadnak.
04:23
a sign, when it occurred naturally, that a plague patient was on the mend.
69
263759
4463
Magától a kifakadás akkor következett be, ha a beteg állapota javult.
04:28
Or— perhaps most painfully— cautery,
70
268389
2878
Vagy - valószínűleg ez volt a legfájdalmasabb - égettek,
04:31
which involved lancing the lymph nodes with a red-hot poker
71
271267
3628
mely során izzó vassal szúrkálták a nyirokcsomókat,
04:34
to release the blackened pus within.
72
274895
2545
hogy az elfeketedett genny távozhasson.
04:38
A lot has changed since their times.
73
278357
2169
Azóta sok minden megváltozott.
04:40
Modern medicine has given us the means to quickly identify
74
280609
3337
A modern orvoslás napjainkban gyorsan képes azonosítani
04:43
bacterial as well as viral threats
75
283946
2419
bakteriális és vírusos fenyegetéseket is,
04:46
and to effectively mobilize against them.
76
286365
2169
és hatékonyan száll hadba ellenük.
04:49
We also have access to technologies like test kits,
77
289118
3045
Ma már hozzáférhetők tesztek, maszkok,
04:52
masks to deter the spread of respiratory viruses, and vaccines;
78
292163
4087
hogy csökkentsék a légzőszervi vírusok terjedését, és vakcinák is;
04:56
and we conduct robust trials to make sure they’re safe and effective.
79
296250
3670
ezeket alaposan tesztelik, hogy biztonságosak és hatékonyak legyenek.
05:00
But some things don’t change:
80
300212
1836
De van, ami nem változik:
05:02
we still depend on the courage and compassion of medical professionals
81
302048
3920
még mindig függünk az egészségügyben dolgozók bátorságától és együttérzésétől,
05:05
who voluntarily risk their lives
82
305968
2211
akik önként kockáztatják életüket a láthatatlan támadó ellen,
05:08
against an invisible attacker to help and comfort those who need it most.
83
308179
4713
hogy a legnagyobb szükségben megnyugvást adjanak.
About this site

Ez az oldal olyan YouTube-videókat mutat be, amelyek hasznosak az angol nyelvtanuláshoz. A világ minden tájáról származó, kiváló tanárok által tartott angol leckéket láthatsz. Az egyes videók oldalán megjelenő angol feliratokra duplán kattintva onnan játszhatja le a videót. A feliratok a videó lejátszásával szinkronban gördülnek. Ha bármilyen észrevétele vagy kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7