You can only save one— who do you choose? - Doug MacKay

1,720,256 views

2021-12-21・ TED-Ed

You can only save one— who do you choose? - Doug MacKay

1,720,256 views・2021-12-21

TED-Ed


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Fordító: Kanász Zsanett Lektor: Zsófia Herczeg
00:06
You are the captain of the Mallory 7, an interstellar cargo transport.
0
6788
4666
A Mallory 7 csillagközi szállítóhajó kapitánya vagy.
00:11
On your way to the New Lindley spaceport, you receive a distress call.
1
11746
4083
Úton a New Lindley űrközpontba segélyhívást kapsz.
00:16
There’s been an explosion on the Telic 12
2
16246
2792
Robbanás történt a Telic 12-n,
00:19
and its passengers are running out of oxygen.
3
19038
2291
és az utasoknak hamarosan elfogy az oxigénje.
00:21
As you set a course to intercept, you check the Telic 12′s manifest.
4
21954
3875
Míg próbálod kiötölni a mentési tervet, megnézed a Telic 12 utaslistáját.
00:26
It’s currently transporting 30 middle-aged individuals
5
26079
3250
A hajó 30 középkorú személyt szállít
00:29
from some of Earth’s poorest districts to the labor center on New Lindley,
6
29329
4375
a Föld legszegényebb negyedeiből New Lindley munkaügyi központjába,
00:33
where they'll be assigned jobs on the spaceport.
7
33871
2333
hogy aztán az űrközpontban kapjanak munkát.
00:36
But as you approach the Telic 12, you receive a second distress call.
8
36621
3833
Ahogy a Telic 12 közelébe érsz, kapsz egy második segélyhívást.
00:40
A luxury space cruiser called the Pareto has lost a thruster,
9
40746
4000
A Pareto nevű luxus-üdülőhajó elvesztette egyik segédrakétáját,
00:44
sending them careening towards an asteroid belt.
10
44746
2750
és irányíthatatlanul egy aszteroidaöv felé sodródik.
00:47
Without your help, the 20 college students headed for vacation
11
47704
3833
Ha nem segítesz a 20 főiskolásnak, akik a Paretóval épp nyaralni utaznak,
00:51
aboard the Pareto are all doomed.
12
51537
2375
nekik befellegzett.
00:54
So with only enough time to save one ship, which one should you choose?
13
54662
4834
Az idő csak egy hajó megmentésére elég. Melyiket válaszd hát?
00:59
This dilemma is an example of a broader class of problems
14
59996
3708
Ez a dilemma remek példája annak a tágabb problémakörnek,
01:03
where a life-saving resource— such as a donated organ or vaccine—
15
63704
4292
amikor egy életmentő erőforrásból – legyen az szervadomány vagy oltóanyag –
01:07
is scarce.
16
67996
1000
nincs elég.
01:09
There are many schools of thought on how to approach these problems,
17
69079
3250
A probléma megoldására több elméleti megközelítés is létezik.
01:12
and one of the most influential is utilitarianism,
18
72329
3042
Ezek közül a legmeghatározóbb a haszonelvűség.
01:15
an ethical view first systematically developed
19
75579
2834
Ezt az etikai elméletet
01:18
by Jeremy Bentham and John Stuart Mill.
20
78413
2833
Jeremy Bentham és John Stuart Mill fogalmazta meg először.
01:21
In this view, you should choose the action
21
81579
2125
Eszerint az a döntés a legcélszerűbb,
01:23
which promises the greatest sum of happiness.
22
83704
2209
amelyik a legtöbb boldogsággal jár.
01:26
Though, how to define and measure happiness is a difficult question.
23
86246
3458
De az, hogy mi a boldogság, és miben mérhető, nehéz kérdés.
01:30
For example, hedonists would suggest a happy life
24
90163
3375
Például a hedonisták szerint a boldog élet nem más,
01:33
contains the most pleasure and the least pain.
25
93538
2666
mint az élvezetek halmozása, minél kevesebb fájdalommal.
01:36
Others might say it’s the life where your desires are most fulfilled.
26
96538
3833
Mások olyan életet értenek ezalatt, amely során vágyaink beteljesülnek.
01:40
However happiness is defined,
27
100538
1916
Akárhogy is definiáljuk a boldogságot,
01:42
most would agree that saving 30 lives has the potential
28
102454
3709
a legtöbben egyetértenének azzal, hogy 30 élet megmentése
01:46
to generate more happiness than saving 20.
29
106163
2833
több boldogsághoz vezet, mint 20-é.
01:49
But is it enough to consider how many lives would be saved?
30
109454
3334
De elég csak azt figyelembe venni, hogy hány életet mentünk meg?
01:52
Or should you also consider how many life years would be?
31
112996
3708
Vagy nézni kellene a megmentett életévek számát is?
01:57
Assuming a life expectancy of 80, saving the lives of the students,
32
117079
4292
Ha azt feltételezzük, hogy az átlagban 20 éves hallgatók 80 évet fognak élni,
02:01
with an average age of 20, saves 1,200 life years,
33
121371
4375
akkor 1200 évet menthetünk meg velük,
02:05
while saving the workers, with an average age of 45, saves 1,050.
34
125746
5292
míg a 45 éves átlagéletkorú munkásoknál ez a szám 1050.
02:11
All things being equal, a longer life should promise
35
131746
3000
A hosszabb élet elméletileg több boldogságot jelent,
02:14
a greater sum of happiness than a shorter one.
36
134746
2875
mint a rövidebb.
02:18
So perhaps saving the smaller ship actually has the potential
37
138329
3542
Tehát a kisebb hajó megmentése magában foglalja
02:21
to generate the most happiness.
38
141871
1958
a nagyobb boldogság lehetőségét.
02:24
If all these calculations feel a bit cold,
39
144329
2334
Ha ezek a számítások túl ridegek,
02:26
you may want to consider a different approach.
40
146663
2208
a kérdés másképp is megközelíthető.
02:29
The philosopher Derek Parfit argues we should give priority to the worse off,
41
149038
4875
Derek Parfit filozófus szerint a hátrányos helyzetűeket kell előrevenni,
02:33
since benefits to those groups matter more
42
153913
2583
mert nekik többet jelent a támogatás,
02:36
than equivalent benefits to the well-off.
43
156496
2458
mintha ugyanezt a jómódúaknak biztosítanánk.
02:39
In this view, it’s more urgent to help those whose basic needs aren’t met
44
159496
4333
Azokon kell minél előbb segíteni, akik alapvető dolgokban is hiányt szenvednek,
02:43
even if they’re harder to help than those who are flourishing.
45
163829
3250
akkor is, ha ez nehezebb, mint a jómódúak útját egyengetni.
02:47
But often, determining which group is truly worse off can get complicated fast.
46
167288
4833
Ám a kevésbé tehetősek meghatározásánál a kérdés bonyolódik.
02:52
In our case, Earth is still beset by drastic inequalities
47
172329
3792
Esetünkben a Földet a vagyon és a lehetőségek szempontjából még mindig
02:56
in wealth and opportunity.
48
176121
1583
súlyos egyenlőtlenségek gyötrik.
02:58
And those able to afford a vacation on New Lindley
49
178204
3167
Azok, akik megengedhetik maguknak, hogy New Lindley-n nyaraljanak,
03:01
and transport on a luxury cruiser
50
181371
2333
és luxus-üdülőhajóval utazzanak oda,
03:03
are no doubt among the most well-off people on the planet.
51
183704
3542
kétségtelenül a bolygó legtehetősebbjei közé tartoznak.
03:07
The workers, by contrast, are among the most disadvantaged,
52
187788
3333
Ezzel szemben a munkások a leghátrányosabbak közül kerülnek ki,
03:11
traveling away from home for months at a time to perform service work.
53
191121
3833
és hónapokig dolgoznak otthonuktól távol.
03:15
With fewer resources and opportunities,
54
195329
2375
Mivel kevesebb erőforrás és lehetőség áll rendelkezésükre,
03:17
it’s likely they’ve experienced more hardship in their lives
55
197704
2834
az ő életükben valószínű több a nehéz pillanat,
03:20
than the vacationers,
56
200538
1000
mint a nyaralókéban.
03:21
so maybe they’re more deserving of rescue?
57
201538
2000
Akkor ők lennének méltóbbak a megmentésre?
03:23
On the other hand, the students have experienced less life overall—
58
203913
3958
Másrészről persze a diákoknak kevesebb az élettapasztalata.
03:27
so perhaps they’re worse off?
59
207871
1708
Akkor ők vannak rosszabb helyzetben?
03:29
Or maybe none of these variables should influence our decision.
60
209954
3292
Vagy talán nem ezeknek a változóknak kellene befolyásolnia a döntést.
03:33
The philosopher John Taurek famously argued that in these types of cases,
61
213538
4416
John Taurek filozófus híres érvelése szerint ezekben az esetekben
03:37
the numbers don’t count.
62
217954
1500
a számok nem segítenek.
03:40
Each person is deserving of equal concern and respect,
63
220454
3542
Minden ember egyenlő megfontolást és tiszteletet érdemel,
03:43
so the best way to decide which passengers to save is to flip a coin.
64
223996
4000
ezért úgy lehet a legjobban eldönteni, kit mentsünk meg, ha feldobunk egy érmét.
03:48
While this might seem arbitrary at first, this approach treats all parties equally,
65
228454
4875
Ez elsőre véletlenszerűnek tűnhet, de így minden fél egyenlő bánásmódot kap,
03:53
giving each individual an equal chance of being rescued.
66
233329
3500
és mindenkinek ugyanannyi esélye van a megmenekülésre.
03:57
Could any passenger argue that they're being treated unfairly by a coin flip?
67
237496
4792
Mondhatnák azt az utasok, hogy velük szemben igazságtalan az érmefeldobás?
04:02
It’s tough to say.
68
242954
1250
Nehéz megmondani.
04:04
But how they— and you— feel about the result may be another dilemma altogether.
69
244329
5209
De az, hogy te és az utasok mit gondoltok az eredményről, az már egy másik dilemma.
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.