How much sleep do you really need? | Sleeping with Science, a TED series

552,673 views ・ 2020-09-02

TED


Ве молиме кликнете двапати на англискиот титл подолу за да го репродуцирате видеото.

00:00
Transcriber: TED Translators admin Reviewer: Krystian Aparta
0
0
7000
00:00
So far, we've spoken about
1
128
1528
Translator: TED Translators Admin Reviewer: Stefan Mitikj
Досега, сме зборувале за
00:01
all of the wonderful benefits that sleep provides,
2
1680
3856
сите прекрасни благодети на сонот,
00:05
but how much sleep should we actually be getting?
3
5560
3480
но колку сон ни е всушност потребен?
00:09
[Sleeping with Science]
4
9064
2778
[Спиење со наука]
00:11
(Music)
5
11866
2026
(Музика)
00:13
For the average adult, the current recommendation
6
13916
3020
Еден возрасен човек препорачано е да спие
00:16
is somewhere between seven to nine hours of sleep a night.
7
16960
3766
од седум до девет часа преку ноќта.
00:20
And what we've been finding from large-scale epidemiological studies
8
20750
3876
Тоа што го откривме со епидемиолошки истражувања од широки размери
00:24
is that, using that reference point of seven to nine hours,
9
24650
3796
со референтна точка од седум до девет часа сон е дека
00:28
once you start to drop below that,
10
28470
1986
кога се спуштате под таа точка,
00:30
your mortality risk actually starts to increase.
11
30480
3666
ризикот од смрт всушност почнува да расте.
00:34
In fact, the Center for Disease Control in the United States, or the CDC,
12
34170
5526
Всушност, Центарот за контрола на болести во САД, или ЦКБ,
00:39
they stipulate a minimum of seven hours of sleep a night
13
39720
3556
наведува минимално седум часа сон преку ноќ за возрасен човек.
00:43
for the average adult.
14
43300
1186
00:44
In other words, the shorter your sleep,
15
44510
2716
Со други зборови, колку пократок сон,
00:47
the shorter your life.
16
47250
1476
толку пократок живот.
00:48
But it turns out that it's not quite a linear relationship as you would expect.
17
48750
6056
Но вистината е дека не е баш линеарна врската, како човек што би очекувал.
00:54
It's not as though the more and more that you sleep,
18
54830
3126
Не значи дека колку повеќе спиете,
00:57
the lower and lower your mortality risk is.
19
57980
3266
толку повеќе ризикот од смрт се намалува.
01:01
In fact, something strange happens.
20
61270
2516
Всушност, нешто чудно се случува.
01:03
Once you get past nine hours,
21
63810
2576
Кога еднаш ќе се помине границата од девет часа,
01:06
you actually start to see a rise back up in mortality risk,
22
66410
4706
ризикот од смрт повторно почнува да расте,
01:11
which seems rather strange and peculiar.
23
71140
2196
што е нешто навистина невообичаено и чудно.
01:13
And scientists have actually put forward at least two different explanations.
24
73360
5476
Научниците нудат две можни објаснувања.
01:18
The first is that, if you look at those studies,
25
78860
3766
Првото е, ако ги гледате истражувањата,
01:22
it may be that individuals are suffering from significant disease and illness.
26
82650
6246
може да најдете дека некои пациенти боледуваат од тешки болести.
01:28
When we become infected, or we have disease,
27
88920
3156
Кога сме заразени или имаме хронична болест,
01:32
typically, we try to sleep longer, we stay in bed longer.
28
92100
3676
вообичаено, спиеме повеќе, поминуваме повеќе време легнати во кревет.
01:35
So in other words,
29
95800
1158
Значи, со други зборови,
01:36
it was the unmeasured disease and sickness in those studies
30
96982
4519
неизмерените болести во тие истражувања
01:41
that was triggering a response in those individuals
31
101525
3706
активираа потреба кај тие лица
01:45
to try and sleep more.
32
105255
1536
да спијат подолго.
01:46
That's one explanation.
33
106815
1266
Тоа е едно објаснување.
01:48
The second possible explanation is poor sleep quality,
34
108105
4096
Второто можно објаснување е неквалитетен сон,
01:52
because we know that sleep quality,
35
112225
2656
затоа што знаеме дека квалитетот на еден сон,
01:54
independent of sleep quantity,
36
114905
3396
независен од квантитетот на сонот,
01:58
is also associated with mortality risk.
37
118325
3506
е поврзан со ризикот од смрт.
02:01
And the lower that your quality of sleep is,
38
121855
3085
Колку е понизок квалитетот на вашиот сон,
02:04
the higher your risk of death.
39
124964
2007
толку е повисок ризикот од смртта.
02:06
People who have poor quality of sleep will typically try to sleep longer;
40
126995
4756
Луѓе со низок квалитет на сон обично се обидуваат да спијат подолго -
02:11
they'll try to stay in bed longer to overcome that poor quality of sleep.
41
131775
5246
се обидуваат да одморат повеќе за да компензираат за неквалитетниот сон.
02:17
It may be poor quality of sleep masquerading as long sleep
42
137045
5486
Можеби неквалитетниот сон маскиран како долго спиење,
02:22
that is associated with a higher risk of death,
43
142555
3116
е поврзан со повисок ризик од смрт,
02:25
rather than the long sleep itself.
44
145695
2526
отколку самото долго спиење.
02:28
But if we take a step back and think about society overall,
45
148245
5096
Но ако се вратиме чекор наназад и размислиме за општеството,
02:33
I think modernity is constantly pushing us
46
153365
3476
верувам дека модерноста постојано нѐ притиска
02:36
to, perhaps, work long hours and therefore neglect our sleep.
47
156865
5246
да работиме многу часа и притоа да го занемариме спиењето.
02:42
But if we want to be around long enough to get the benefits
48
162135
4246
Но ако сакаме да живееме подолго за да уживаме во благодетите
02:46
and the fruits of all of that hard labor,
49
166405
3206
и постигнувањата од напорниот труд,
02:49
we may want to think about starting to prioritize our sleep some more.
50
169635
4003
треба да почнеме да даваме поголем приоритет на нашето спиење.
About this website

Оваа страница ќе ве запознае со видеата на YouTube кои се корисни за учење англиски јазик. Ќе гледате часови по англиски јазик кои ги учат врвни наставници од целиот свет. Кликнете двапати на англиските преводи прикажани на секоја видео страница за да го репродуцирате видеото од таму. Преводите се движат синхронизирано со репродукцијата на видеото. Ако имате какви било коментари или барања, ве молиме контактирајте не користејќи ја оваа контакт форма.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7