How to turn your dissatisfaction into action | Yvonne Aki-Sawyerr

112,808 views

2020-07-02・ 2914    126


Visit http://TED.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk recommendations and more. After the devastating rebel invasion of Freetown in 1999 and the Ebola epidemic in 2014, Yvonne Aki-Sawyerr, mayor of the city, refused to be paralyzed by her frustration with the status quo. Instead, she used her anger as a catalyst for action. In this inspiring talk, she shares how she transformed her city by taking the risks necessary to bring about dramatic change -- and shows how you can find power in your dissatisfaction. The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more. You're welcome to link to or embed these videos, forward them to others and share these ideas with people you know. For more information on using TED for commercial purposes (e.g. employee learning, in a film or online course), submit a Media Request here: http://media-requests.TED.com Follow TED on Twitter: http://twitter.com/TEDTalks Like TED on Facebook: http://facebook.com/TED Subscribe to our channel: http://youtube.com/TED

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Fordító: Orsolya Boronyai Lektor: Péter Pallós
00:13
Sometimes,
Néha rossz érzés fog el minket.
00:15
you have a negative feeling about things.
00:18
You're not happy about the way things are going.
Nem tetszik, ahogy a dolgok mennek.
00:22
You feel frustrated and dissatisfied,
Kedvetlenek és elégedetlenek vagyunk,
00:25
and so often, we choose to live with it.
és igen gyakran a beletörődést választjuk.
00:29
It's a negative that we tell ourselves we have to endure.
Ráfogjuk: "Ez is csak egy rossz dolog az életben, ki kell bírni."
00:34
And yet, I passionately believe
Én mégis szenvedélyesen hiszem,
00:37
that we all have the ability
mindnyájunkban megvan a képesség,
00:39
to turn that negative feeling
hogy azt a negatív érzést
00:41
into a positive
valami pozitívba fordítsuk,
00:43
by allowing our dissatisfaction
ha engedjük, hogy az elégedetlenségünk
00:46
to give birth to change.
változásnak adjon életet.
00:49
On January 6, 1999,
1999. január 6-án
00:52
I was working in London
épp Londonban dolgoztam,
00:54
when the news channels began to report
amikor a hírcsatornák arról kezdtek tudósítani,
00:56
the rebel invasion of my hometown,
hogy lázadók özönlötték el Sierra Leone-i szülővárosomat,
01:00
Freetown, Sierra Leone.
Freetownt.
01:03
Thousands of people lost their lives,
Emberek ezrei haltak meg,
01:05
and there were bodies littering the streets of Freetown.
az utcákat holttestek borították.
01:09
My husband's elderly aunt was burned alive,
Férjem idős nagynénjét elevenen elégették,
01:13
and I thought of my own two-year old
nekem pedig kétéves gyerekem járt a fejemben,
01:16
as I saw images of little children with amputated limbs.
látva a végtag nélkül maradt gyerekekről készült felvételeket.
01:21
Colleagues said to me,
A kollégáim kérdezgettek,
01:22
"How could we help?"
hogyan segíthetnének.
01:24
I didn't know,
Fogalmam sem volt,
01:26
so I began to call the telephone numbers that came up on my screen
úgyhogy elkezdtem tárcsázni a képernyőn feltűnő számokat,
01:30
as international aid agencies started to make appeals
melyeken nemzetközi segélyszervezetek igyekeztek pénzt gyűjteni
01:34
to raise money to address the tragedy.
a tragédia ellensúlyozására.
01:38
The vagueness of those telephone conversations disappointed me.
E telefonbeszélgetések ködössége kiábrándító volt.
01:43
It felt like the people who were raising the money
Úgy tetszett, a pénzadományokat gyűjtők
01:46
seemed so far removed from the crisis,
fényévekre vannak a krízistől,
01:48
and understandably so,
ami persze érthető,
01:50
but I wasn't satisfied
de nem voltam elégedett,
01:52
and I wasn't convinced
és nem is voltam meggyőződve arról,
01:54
that the interventions they would eventually implement
hogy az általuk tervezett közbelépésnek
01:58
would actually have the level of impact that was so clearly needed.
meglesz-e a feltétlenül szükséges hatása.
02:02
There were butterflies in my stomach for days
Napokig remegett a gyomrom,
02:05
as I continued to watch horrors unfold on television,
ahogy néztem a tévében a szemem előtt kibontakozó horrort,
02:08
and I continuously asked myself,
és folyamatosan azt kérdeztem magamtól:
02:11
what could I be doing?
"Mit tehetnék?
02:13
What should I be doing?
Mit kellene tennem?"
02:14
What I wanted to do was to help children affected by the war.
A háború sújtotta gyerekeken akartam segíteni.
02:18
So that's what we did.
Elmondom, mit tettünk.
02:21
Myself, my sister and some friends
A nővéremmel és pár barátommal
02:24
started the Sierra Leone War Trust For Children, SLWT.
létrehoztuk a Sierra Leone War Trust For Children, az SLWT nevű alapítványt.
02:28
We decided to focus on the thousands of displaced people
Úgy döntöttünk: a lakóhelyét elhagyni kényszerült sok ezer főre koncentrálunk,
02:32
that fled the fighting
akik a harcok elől elmenekülve
02:33
and were now living in really poor, difficult conditions
nagyon szegényes, nehéz körülmények közé kerültek
02:37
in camps in Freetown.
a freetowni táborokban.
02:39
Our work started with the Ross Road Camp
A Ross Road táborral kezdtük,
02:42
at the east end of the city.
a város keleti végén.
02:44
Working with a local health organization,
A helyi egészségügyi szervezettel együtt
02:47
we identified about 130 of the most vulnerable single mothers
kiválasztottunk kb. 130 igen kiszolgáltatott egyedülálló anyát,
02:52
with children under the age of five,
ötévesnél kisebb gyerekkel.
02:55
supporting them by providing business skills,
Üzleti fogásokra tanítottuk őket,
03:00
microcredit,
mikrohitelt nyújtottunk nekik,
03:02
whatever they asked us.
és támogattuk őket, amiben csak kérték.
03:04
Working in those difficult conditions,
A nehéz körülmények között
03:07
just getting the basics right, was no small task,
a legalapvetőbb dolgok helyre tétele is óriási feladatnak tűnt,
03:11
but our collective sense of dissatisfaction
de a tarthatatlan helyzet miatt
03:14
at an unacceptable status quo
mindnyájunkban ott feszülő elégedetlenség
03:17
kept us focused on getting things done.
továbbvitt minket az úton.
03:20
Some of those women went on to open small businesses,
Néhány nő, megerősödvén, kisebb üzletbe fogott,
03:24
repaid their loans
visszafizették a hiteleiket,
03:26
and allowed other mothers and their children
és lehetővé tették más anyák és gyermekeik számára,
03:28
to have the same opportunity they did.
hogy ők is élhessenek ugyanezzel a lehetőséggel.
03:31
And we, we kept on going.
Mi pedig folytattuk.
03:34
In 2004, we opened an agricultural training center
2004-ben nyitottunk egy mezőgazdasági képzési központot
03:38
for ex-child soldiers,
korábban gyerekként besorozottak számára,
03:40
and when the war was behind us,
és mikor a háború véget ért,
03:42
we started a scholarship program for disadvantaged girls
ösztöndíjprogramot indítottunk hátrányos helyzetű lányoknak,
03:46
who would otherwise not be able to continue in school.
akik nélkülünk nem folytathatták volna tanulmányaikat.
03:50
Today, Stella, one of those girls,
Egyikük, Stella,
03:54
is about to qualify as a medical doctor.
most szerzi meg az orvosi diplomát.
03:56
It's amazing what a dose of dissatisfaction can birth.
Bámulatos, miket tud teremteni egy jó adag elégedetlenség.
04:01
(Applause)
(Taps)
04:03
Ten years later, in 2014,
Tíz évvel később, 2014-ben
04:06
Sierra Leone was struck by Ebola.
Sierra Leonét lerohanta az ebola.
04:08
I was working in Freetown at the time on a hotel construction project on May 25
Épp egy szállodaprojekten dolgoztam Freetownban május 25-én,
04:15
when the first cases were announced,
amikor az első eseteket bejelentették,
04:17
but I was back in London on July 30
de július 30-án, a veszélyhelyzet kihirdetésekor
04:20
when the state of emergency was announced,
már ismét Londonban voltam.
04:24
the same day that many airlines stopped their flights to Sierra Leone.
Aznap sok légitársaság beszüntette a járatait Sierra Leonéba.
04:30
I remember crying for hours,
Emlékszem, órákig sírtam,
04:32
asking God, why this? Why us?
kérdeztem Istent: "Miért történik ez? Miért épp velünk?"
04:37
But beyond the tears,
De a könnyek mögött
04:39
I began to feel again
kezdtem újra megérezni
04:42
that profound sense of dissatisfaction.
a mélységes elégedetlenséget.
04:45
So when, six months after those first cases had been confirmed,
Úgyhogy hat hónappal azután, hogy az első eseteket megerősítették,
04:49
the disease was still spreading rapidly in Sierra Leone
és a betegség még mindig terjedt Sierra Leonéban,
04:52
and the number of people infected and dying continued to rise,
a fertőzöttek és a halottak száma tovább emelkedett,
04:57
my level of frustration and anger
zaklatottságom és haragom akkorára nőtt,
04:59
got so much that I knew I could not stay
hogy nem volt maradásom Londonban,
05:03
and watch the crisis from outside Sierra Leone.
és nem nézhettem tovább kívülről a Sierra Leone-i válságot.
05:07
So, in mid-November,
Így aztán november közepén
05:09
I said goodbye to my much loved
elbúcsúztam imádott és megértő férjemtől és a gyerekeimtől,
05:12
and very understanding husband and children,
05:15
and boarded a rather empty plane
és felszálltam egy Freetownba tartó, szinte üres gépre.
05:18
to Freetown.
05:19
Freetown was now the epicenter of the outbreak.
Freetown volt akkor a járvány gócpontja.
05:23
There were hundreds of new cases every week.
Hetente több százzal nőtt az esetek száma.
05:26
I spoke to many medical experts,
Naponta beszéltem orvosokkal,
05:29
epidemiologists
járványügyi szakértőkkel,
05:30
and ordinary people every day.
és hétköznapi emberekkel.
05:33
Everyone was really scared.
Mindenki nagyon félt.
05:35
"We won't succeed until we're talking to people under the mango tree."
"Semmire sem jutunk, ha nem beszélgetünk az emberekkel a mangófa alatt."
05:41
So said Dr. Yoti,
Ezt Dr. Yoti mondta,
05:43
a Ugandan doctor who worked for WHO
aki ugandai orvosként dolgozott a WHO-nak,
05:46
and who had been involved in pretty much every Ebola outbreak
és aki gyakorlatilag minden korábbi afrikai Ebola-járványnál ott volt.
05:49
in Africa previously.
05:51
He was right,
Igaza volt,
05:52
and yet there was no plan to make that happen.
de még tervek sem voltak a megvalósításra.
05:57
So during a weekend in early December,
Ezért egy kora decemberi hétvégén
06:00
I developed a plan that became known as the Western Area Surge plan.
tervet készítettem, amely Nyugati Hullám néven híresült el.
06:05
We needed to talk with people,
Az emberekkel kellett beszélnünk,
06:08
not at people.
és nem az emberekhez.
06:10
We needed to work with the community influencers
Meg kellett nyernünk a közösségek befolyásos tagjait,
06:14
so people believed our message.
hogy az emberek higgyenek nekünk.
06:16
We needed to be talking under the mango tree,
A mangófák alatt, élőben kellett megszólítanunk őket,
06:19
not through loudspeakers.
nem hangszórókon keresztül.
06:20
And we needed more beds.
És több ágyra volt szükségünk.
06:22
The National Ebola Response Center, NERC,
A Nemzeti Ebolaügyi Központ, a NERC,
06:25
built on and implemented that plan,
épített a tervünkre és meg is valósította,
06:28
and by the third week of January,
és január harmadik hetére
06:30
the number of cases had fallen dramatically.
a fertőzött esetek száma drámaian esett.
06:33
I was asked to serve
Felkértek,
06:35
as a new Director of Planning for NERC,
hogy legyek a NERC tervezési igazgatója,
06:38
which took me right across the country,
így hát bejártam az országot,
06:40
trying to stay ahead of the outbreak
próbáltam megelőzni a járványt,
06:43
but also following it
de követni is a ragályt
06:44
to remote villages in the provinces
távoli vidéki falvakba
06:46
as well as to urban slum communities.
és városi gettókba.
06:50
On one occasion, I got out of my car
Egy alkalommal kiszálltam az autómból,
06:53
to call for help for a man who had collapsed on the road.
hogy segítsek valakin, aki összeesett az út szélén.
06:57
I accidentally stepped in liquid
Véletlenül beleléptem valami folyadékba,
07:00
that was coming down the road from where he lay.
ami onnan jött, ahol a férfi feküdt.
07:03
I rushed to my parents' house,
Rohantam a szüleim házához,
07:04
washed my feet in chlorine.
klórral mostam le a lábamat.
07:07
I'll never forget waiting for that man's test results
Sosem felejtem el, ahogy vártam a férfi teszteredményét,
07:11
as I constantly checked my temperature then and throughout the outbreak.
miközben folyton a lázamat mértem.
07:17
The Ebola fight was probably the most challenging
Az ebola elleni harc volt életem bizonyára legnagyobb kihívást jelentő tapasztalata,
07:22
but rewarding experience of my life,
de megérte,
07:25
and I'm really grateful
és hálás vagyok az elégedetlenségért,
07:27
for the dissatisfaction
07:28
that opened up the space
amely teret nyitott a szolgálatomnak.
07:30
for me to serve.
07:32
Dissatisfaction can be a constant presence in the background,
Az elégedetlenség folyamatosan ott munkálkodhat a háttérben,
07:37
or it can be sudden,
vagy jöhet hirtelen is,
07:38
triggered by events.
amikor valamilyen esemény váltja ki.
07:41
Sometimes it's both.
Néha mindkét eset fennáll,
07:44
With my hometown, that's the way it was.
ahogy az szülővárosom esetében is történt.
07:48
For years, our city had changed,
Az évek során városunk megváltozott,
07:52
and it had caused me great pain.
és ezt nagyon fájlaltam.
07:55
I remember a childhood
Emlékszem, gyerekkoromban fára másztunk,
07:57
growing up climbing trees,
08:00
picking mangoes and plums
mangót és szilvát szedtünk
08:03
on the university campus where my father was a lecturer.
az egyetemi campus területén, ahol apám oktatott.
08:07
Went fishing in the streams deep in the botanical gardens.
Horgásztunk a botanikus kertek mélyén futó patakokban.
08:12
The hillsides around Freetown were covered with lush green vegetation,
A várost és a környező hegyeket buja zöld növényzet borította,
08:18
and the beaches were clean and pristine.
a tengerpart tiszta és érintetlen volt.
08:20
The doubling of the population of Freetown in the years that followed the civil war,
A polgárháború után a lakosság megkétszereződése,
08:25
and the lack of planning and building control
a tervezés és az építési szabályok hiánya
08:28
resulted in massive deforestation.
súlyos erdőpusztuláshoz vezetett.
08:32
The trees, the natural beauty, were destroyed as space was made
A fákat, a természet szépségeit elpusztították,
midőn teret adtak új, formális vagy informális közösségeknek,
08:36
for new communities, formal or informal,
08:39
and for the cutting down of firewood.
és engedélyezték a fakivágásokat.
08:42
I was deeply troubled and dissatisfied.
Mélyen zaklatott és elégedetlen voltam.
08:46
It wasn't just the destruction of the trees and the hillsides
Nemcsak a fák kiirtása és a hegyoldal tönkretétele zaklatott fel,
08:49
that bothered me.
az emberi tényező is zavart,
08:51
It was also the impact of people,
08:54
as infrastructure failed to keep up with the growth of the population:
mivel az infrastruktúra nem tartott lépést a népesség növekedésével:
08:59
no sanitation systems to speak of,
egyáltalán nem volt közegészségügy,
09:02
a dirty city with typhoid, malaria and dysentery.
a mocskos városban dúlt a tífusz, a malária és a vérhas.
09:07
I didn't know the statistics at the time,
Nem ismertem a statisztikákat,
09:09
but it turned out that by 2017,
de kiderült, hogy 2017-ben
09:12
only six percent of liquid waste and 21 percent of solid waste
a szennyvíznek mindössze 6%-át, a szilárd hulladéknak csak 21%-át
09:18
was being collected.
gyűjtötték rendszeresen.
09:19
The rest was right there with us,
A többi ott volt a környezetünkben,
09:21
in backyards, in fields, rivers
a kiskertekben, a mezőkön, a folyókban,
09:25
and deposited in the sea.
vagy beleengedték a tengerbe.
09:28
The steps to address that deep sense of anger and frustration I felt
Az általam érzett mély haragból és zavarodottságból
09:33
didn't unfold magically or clearly.
nem egyik pillanatról a másikra bontakoztak ki a tettek.
09:36
That's not how the power of dissatisfaction works.
Az elégedetlenség ereje nem így működik.
09:40
It works when you know that things can be done better,
Akkor lép működésbe, amikor rájövünk, hogy jobban is lehetne tenni valamit,
09:44
and it works when you decide to take the risks to bring about that change.
és elhatározzuk, hogy vállaljuk a változtatás kockázatát.
09:49
And so it was that in 2017
Így történt, hogy 2017-ben
09:52
I ended up running for mayor,
indultam a polgármesteri választáson,
09:54
because I knew things could be better.
mert tudtam, hogy jobban is lehet csinálni.
09:57
It seemed the people agreed with me, because I won the election.
Ezzel mások is egyetérthettek, mert megnyertem a választást.
10:01
(Applause)
(Taps)
10:04
Today, we are implementing an ambitious plan
Ma egy nagyszabású terv megvalósításán dolgozunk,
10:08
to transform our city,
átalakítjuk a várost.
10:11
and when I say we,
És amikor "rólunk" beszélek,
10:14
what gets me really excited
és ez az igazán izgalmas rész,
10:16
is that I mean the whole Freetown community,
azon Freetown egész közösségét értem,
10:19
whether it's being part of competitions like rewarding the neighborhood
akár a köztisztaságért legtöbbet tevő kerület díjáért folyó versenyről,
10:25
that makes the most improvement in overall cleanliness,
10:29
or whether it's our programs
akár valamelyik programunkról legyen szó,
10:31
that are leading and joining people and waste collectors
melyben applikációink segítségével
vezetjük és hozzuk össze az embereket és a hulladékgyűjtőket.
10:35
through our apps.
10:39
In Freetown today,
Freetown ma sokkal tisztább,
10:41
it's a much cleaner city,
10:44
and those trees that we're so well known for,
és ott vannak a híres fáink,
10:47
we planted 23,000 of them last rainy season.
23 ezret telepítettünk az elmúlt esős évszakban.
10:51
(Applause)
(Taps)
10:52
And in 2020,
2020-ban pedig
10:53
we plan to plant a million trees as part of our "Freetown the Tree Town" campaign.
egymillió fa ültetését tervezzük a "Freetown, a fák városa" kampányban.
11:00
(Applause)
(Taps)
11:03
Sometimes, sometimes we have a negative feeling about things.
Néha rossz érzés fog el minket.
11:08
We're not happy about the way things are going.
Nem tetszik, ahogy a dolgok mennek.
11:12
We feel dissatisfied,
Elégedetlenek
11:14
and we feel frustrated.
és kedvetlenek vagyunk.
11:16
We can change that negative into a positive.
De a negatívat átalakíthatjuk valami pozitívvá.
11:22
If you believe that things can be better,
Ha hisszük, hogy a dolgok mehetnének jobban is,
11:26
then you have the option to do something rather than to do nothing.
lehetőségünk van tenni valamit, ahelyett, hogy tétlenek maradnánk.
11:31
The scale and circumstances of our situations will differ,
A helyzeteink hordereje és a körülmények mindig mások lesznek,
11:36
but for each of us,
de mindegyikünkben van valami közös:
11:38
we all have one thing in common.
11:42
We can take risks to make a difference,
vállalhatjuk a változtatás kockázatát.
11:45
and I will close in saying,
Én ezzel búcsúzom:
11:48
step out,
cselekedjenek,
11:49
take a risk.
vállalják a kockázatot!
11:50
If we can unite behind the power of dissatisfaction,
Ha össze tudunk fogni az elégedetlenség árnyékában,
11:54
the world will be a better place.
szebb lesz a világ.
11:56
Thank you.
Köszönöm.
11:57
(Applause)
(Taps)
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.