How does heart transplant surgery work? - Roni Shanoada

2,282,159 views

2022-05-24・ TED-Ed

How does heart transplant surgery work? - Roni Shanoada

2,282,159 views・2022-05-24

TED-Ed


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Young Translators Reviewer: Hari Ranganadhan
00:07
Your heart beats more than 100,000 times a day.
0
7754
4170
உங்கள் இதயம் ஒரு நாளைக்கு 100,000 முறைக்கு மேல் துடிக்கிறது.
00:11
In just a minute, it pumps over five liters of blood throughout your body.
1
11924
4922
ஒரு நிமிடத்தில், அது நம் உடல் முழுவதும் ஐந்து லிட்டர் இரத்தத்தை உந்துகிறது.
ஆனால் தோல் மற்றும் எலும்புகளைப் போலல்லாமல், இதயத்திற்கு தன்னைத்தானே
00:17
But unlike skin and bones, the heart has a limited ability to repair itself.
2
17513
5339
சரிசெய்யும் திறன் குறைவாக உள்ளது.
00:22
So if this organ is severely damaged,
3
22852
2753
எனவே இந்த உறுப்பு கடுமையாக சேதமடைந்தால்,
00:25
there’s often only one medical solution: replacing it.
4
25605
4087
பெரும்பாலும் ஒரே ஒரு மருத்துவ தீர்வு உள்ளது: அதை மாற்றுவது.
00:30
Today, nearly 3,500 heart transplants are performed each year
5
30610
5130
இன்று, கிட்டத்தட்ட 3,500 இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு கடினமான
00:35
in a complex and intricate procedure with no room for error.
6
35740
4671
மற்றும் சிக்கலான செயல்முறையில் பிழைக்கு இடமின்றி செய்யப்படுகின்றன.
00:40
The process begins by testing potential recipients
7
40995
3504
இந்த கோரும் அறுவை சிகிச்சைக்கு அவர்கள் போதுமான ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பதை
00:44
to ensure they’re healthy enough for this demanding operation.
8
44499
3878
உறுதிசெய்ய, சாத்தியமான பெறுநர்களைச் சோதிப்பதன் மூலம் செயல்முறை தொடங்குகிறது.
00:49
Doctors are especially concerned with identifying immunocompromising illnesses
9
49087
5547
நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ள நோய்கள் அல்லது நோயாளியின் உயிர்வாழ்வதற்கான வாய்ப்பை
சமரசம் செய்யக்கூடிய பிற நிலைமைகளை அடையாளம் காண்பதில் மருத்துவர்கள்
00:54
or any other conditions that could compromise a patient's chance of survival.
10
54634
4671
குறிப்பாக அக்கறை கொண்டுள்ளனர்.
00:59
The next step is to match an eligible recipient with a heart donor.
11
59931
4462
அடுத்த படி, தகுதியான பெறுநரை இதய தானம் செய்பவருடன் பொருத்துவது ஆகும்.
01:04
Donors are often comatose patients with no chance of being resuscitated
12
64852
4964
நன்கொடையாளர்கள் பெரும்பாலும் புத்துயிர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாத
கோமா நிலையில் உள்ள நோயாளிகள்,
01:09
or victims of a fatal event whose hearts are still healthy.
13
69816
4504
அல்லது இதயங்கள் இன்னும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஒரு அபாயகரமான
நிகழ்வால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்.
01:14
In both cases, these patients need to be registered as an organ donor
14
74612
4338
இரண்டு சூழ்நிலைகளிலும், இந்த நோயாளிகள் உறுப்பு தானம் செய்பவராக பதிவு செய்திருக்க
01:18
or have their families give consent.
15
78950
2377
வேண்டும் அல்லது அவர்களது குடும்பத்தினர் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்.
01:21
And even when a heart is available,
16
81702
2169
ஒரு இதயம் கிடைத்தாலும், அறுவைசிகிச்சை
01:23
surgeons can’t just pair any donor with any recipient.
17
83871
3837
நிபுணர்கள் எந்த நன்கொடையாளரையும் ஏதோ ஒரு பெறுநருடன் இணைக்க முடியாது.
01:27
The recipient’s immune system will view a transplanted heart
18
87959
3795
பெறுநரின் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு மாற்று இதயத்தை
01:31
as a foreign organism that must be attacked.
19
91754
3170
தாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு வெளி உயிரினமாக பார்க்கும்.
01:35
So doctors need to match recipients with donors that share their blood type
20
95216
4838
எனவே மருத்துவர்கள் பெறுநர்களை அவர்களின் இரத்த வகையைப் பகிர்ந்து கொள்ளும்
மற்றும் ஒத்த ஆன்டிஜென்களைக் கொண்ட நன்கொடையாளர்களுடன் பொருத்த வேண்டும்.
01:40
and have similar antigens.
21
100054
1960
01:42
If a match can be made, the surgery can begin.
22
102473
3003
ஒரு பொருத்தம் செய்ய முடிந்தால், அறுவை சிகிச்சை தொடங்கலாம்.
01:45
Once the donor's heart is confirmed to be healthy,
23
105852
3211
நன்கொடையாளரின் இதயம் ஆரோக்கியமாக இருப்பது உறுதிசெய்யப்பட்டவுடன்,
01:49
the organ is immersed in an ice slush
24
109063
2586
அந்த உறுப்பு ஒரு பனிக்கட்டியில் மூழ்கப்பட்டு,
01:51
and injected with a solution to induce cardiac arrest.
25
111649
4046
இதயத் தடையைத் தூண்டும் கரைசல் செலுத்தப்படுகிறது.
01:56
These treatments stop the heart from pumping
26
116070
2544
இந்த சிகிச்சைகள் இதயம் உந்துவதை நிறுத்தி,
01:58
to ensure it can be removed cleanly.
27
118614
2336
அதை சுத்தமாக அகற்ற முடியும்.
02:01
Surgeons then place the organ in a mix of cold saline
28
121492
3712
பின் அறுவைசிகிச்சை நிபுணர்கள் உறுப்பை குளிர்ந்த உப்பு மற்றும்
02:05
and preservation solution.
29
125204
1627
பாதுகாப்பு கரைசலின் கலவையில் வைக்கிறார்கள்.
இப்போது கடிகாரத்தின் நேரம் தொடங்குகிறது.
02:08
This is when the clock starts.
30
128040
2169
அதன் இரத்த விநியோகத்திலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டு,
02:10
Disconnected from its blood supply,
31
130209
2211
02:12
the heart’s cells start taking on damage from lack of oxygen.
32
132420
3837
இதயத்தின் உயிரணுக்கள் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறையால் சேதமடையத் தொடங்குகின்றன.
02:16
The organ will only remain viable outside the body for a few hours,
33
136465
4422
உறுப்பு உடலின் வெளியே சில மணிநேரங்களுக்கு மட்டுமே வாழக்கூடியதாக இருக்கும்,
02:20
so it needs to reach its recipient as fast as possible.
34
140887
3336
எனவே அது அதன் பெறுநரை முடிந்தவரை விரைவாக அடைய வேண்டும்.
02:24
Once the heart arrives, the recipient is put under general anesthesia.
35
144932
4213
இதயம் வந்தவுடன், பெறுநருக்கு பொது மயக்க மருந்து கொடுக்கப்படுகிறது.
02:29
The surgeon makes an incision down the length of the chest,
36
149478
3546
அறுவைசிகிச்சை நிபுணர் மார்பின் நீளத்தில் ஒரு கீறலைச் செய்து,
02:33
cutting through the breastbone to separate the rib cage
37
153024
3211
மார்பை வெட்டி விலா எலும்புக் கூண்டைப் பிரித்து
02:36
and expose the heart.
38
156235
1460
இதயத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்.
02:37
To keep blood flowing while they remove the damaged organ,
39
157695
3295
சேதமடைந்த உறுப்பை அகற்றும் போது இரத்த ஓட்டத்தைத் தக்கவைக்க,
02:40
surgeons use a cardiopulmonary bypass machine.
40
160990
3921
அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் கார்டியோபுல்மோனரி
பைபாஸ் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
02:44
This takes over the heart's job,
41
164911
1960
இது இதயத்தின் வேலையை எடுத்துக்கொள்கிறது,
02:46
generating enough force to push blood through the patient's circulatory system.
42
166871
4755
நோயாளியின் சுற்றோட்ட அமைப்பு வழியாக இரத்தத்தை தள்ளுவதற்கு போதுமான
சக்தியை உருவாக்குகிறது.
02:52
After the old heart is removed,
43
172251
2252
பழைய இதயம் அகற்றப்பட்ட பிறகு,
02:54
the surgeon begins sewing the donor heart into place.
44
174503
3796
அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் நன்கொடையாளர் இதயத்தை வைக்கத் தொடங்குகிறார்.
02:58
This is an incredibly precise process, where each blood vessel and artery
45
178299
4630
இது ஒரு நம்பமுடியாத துல்லியமான செயல்முறையாகும், இதில் ஒவ்வொரு இரத்த
03:02
must be carefully attached to avoid leaks.
46
182929
3211
நாளமும் தமனியும் கசிவைத் தவிர்க்க கவனமாக இணைக்கப்பட வேண்டும்.
03:07
The procedure can last several hours,
47
187099
2461
இந்த செயல்முறை பல மணிநேரம் நீடிக்கும்,
03:09
potentially longer if there’s scar tissue from previous surgeries.
48
189560
4129
குறிப்பாக முந்தைய அறுவை சிகிச்சையின் வடு திசு இருந்தால் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும்.
03:13
Once it’s finished, the bypass machine is turned off
49
193689
3170
அது முடிந்ததும், பைபாஸ் இயந்திரம் அணைக்கப்பட்டு,
03:16
and blood is allowed to flow into the aorta.
50
196859
3253
இரத்தம் பெருநாடியில் பாய அனுமதிக்கப்படுகிறது.
03:20
Doctors carefully monitor the new heart to ensure it’s beating on its own
51
200112
4672
பெறுநரின் மார்பை மூடும் முன், புதிய இதயம் தானாகவே துடிக்கிறது
03:24
before sewing the recipient back up.
52
204784
2252
என்பதை மருத்துவர்கள் கவனமாகக் கண்காணிக்கின்றனர்.
03:27
Even after the procedure is complete, there's still work to be done.
53
207870
4004
செயல்முறை முடிந்த பிறகும், இன்னும் செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்கிறது.
03:31
Surgeons are unable to directly connect the heart
54
211874
2836
அறுவைசிகிச்சை நிபுணர்களால் இதயத்தை பெறுநரின் நரம்பு மண்டலத்துடன்
03:34
to the recipient’s nervous system,
55
214710
2169
நேரடியாக இணைக்க முடியாது,
03:36
and it can take years for the body to fully innervate the new organ.
56
216879
4630
மேலும் உடல் புதிய உறுப்பை முழுமையாக நரம்பு வலுவேற்ற பல ஆண்டுகள் ஆகலாம்.
03:42
During this period, the transplanted organ has a higher resting heart rate
57
222802
4421
இந்த காலகட்டத்தில், இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட உறுப்பு அதிக ஓய்வு இதயத் துடிப்பு
மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது, இதனால்
03:47
and risk of stroke, making exercise difficult and dangerous.
58
227223
4212
உடற்பயிற்சி கடினமாகவும் ஆபத்தானதாகவும் இருக்கும்.
03:51
And since it’s incredibly rare to find a perfect match
59
231686
3128
நன்கொடையாளருக்கும் பெறுநருக்கும் சரியான பொருத்தத்தை கண்டுபிடிப்பது
03:54
between donor and recipient,
60
234814
1877
நம்பமுடியாத அளவிற்கு அரிதாக இருப்பதால்,
03:56
the immune system will also have some response to the new heart.
61
236691
3920
நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு புதிய இதயத்திற்கு சில எதிர்ச்செயலைக் கொண்டிருக்கும்.
04:00
Immunosuppressive drugs can help manage the risk of rejection,
62
240611
4213
நோயெதிர்ப்புத் தடுப்பு மருந்துகள் நிராகரிப்பு அபாயத்தை நிர்வகிக்க உதவும்,
04:04
but they also leave patients open to contracting dangerous infections.
63
244824
4588
ஆனால் அவை நோயாளிகளை ஆபத்தான தொற்றுநோய்களுக்கு வழிவகுக்கின்றன.
04:09
It requires constant monitoring and testing to balance these two concerns.
64
249412
4838
இந்த இரண்டு கவலைகளையும் சமநிலைப்படுத்துவதற்கு நிலையான கண்காணிப்பு
மற்றும் சோதனை தேவைப்படுகிறது.
04:14
Despite these challenges, about 70% of heart transplant recipients survive
65
254834
5130
இந்த சவால்கள் இருந்தபோதிலும், சுமார் 70% இதய மாற்று சிகிச்சை பெறுபவர்கள்
04:19
for at least five years after the operation,
66
259964
2753
அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் உயிர்வாழ்கின்றனர்,
04:22
and just over 20% live another 20 years.
67
262717
3378
மேலும் 20% க்கும் அதிகமானோர் இன்னும் 20 ஆண்டுகள் வாழ்கின்றனர்.
04:26
So when this procedure is successful, it's truly lifesaving.
68
266095
4004
எனவே இந்த செயல்முறை வெற்றிகரமாக இருந்தால், அது உண்மையிலேயே உயிர் காக்கும்.
04:30
Unfortunately, people in developing countries are often unable
69
270099
3754
துரதிர்ஷ்டவசமாக, வளரும் நாடுகளில் உள்ளவர்கள் பெரும்பாலும்
04:33
to access this surgery,
70
273853
1751
இந்த அறுவை சிகிச்சையை அணுக முடியாது,
04:35
and many viable hearts can’t be donated due to legal and regulatory issues.
71
275604
5464
மேலும் பல சாத்தியமான இதயங்களை சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை
சிக்கல்கள் காரணமாக தானம் செய்ய முடியாது.
04:41
Thousands of people remain on waiting lists,
72
281527
2544
ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் காத்திருப்புப் பட்டியலில் உள்ளனர்,
04:44
and many are never able to find a suitable donor.
73
284071
3587
மேலும் பலரால் பொருத்தமான நன்கொடையாளரைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.