5 Things You Should Know About Back Pain | Body Stuff with Dr. Jen Gunter | TED

80,153 views ・ 2022-11-16

TED


A videó lejátszásához kattintson duplán az alábbi angol feliratokra.

00:00
Back pain is one of the biggest reasons we seek medical care,
0
79
3420
Fordító: Jennifer Balázs Lektor: Zsófia Herczeg
A hátfájás az egyik leggyakoribb oka, hogy orvoshoz fordulunk,
00:03
and low back pain is listed as a leading cause of disability worldwide.
1
3499
4922
és a derékfájdalom áll fő okként a rokkantság hátterében világszerte.
00:08
But there's a lot of misinformation out there,
2
8421
2711
De rengeteg a téves információ ezzel kapcsolatban,
00:11
and along with it, a lot of bad treatments.
3
11132
2419
aminek következtében sok a rossz kezelés is.
00:13
(Music)
4
13551
1668
(Zene)
00:15
[Body Stuff with Dr. Jen Gunter]
5
15219
2336
[Testünk titkai Dr. Jen Gunterrel]
00:17
So today, I want to bring up five things you should know about back pain.
6
17555
4713
Ma öt dolgot szeretnék megosztani, amit tudni érdemes a hátfájásról.
00:22
One:
7
22268
1168
Egy:
00:23
Back pain isn't just limited to the spine.
8
23436
2085
A hátfájás nem csak a gerincet érinti.
00:25
Our back is made of bones called vertebrae
9
25521
2044
A hátunk csigolyákból áll,
00:27
that run from your neck to your tailbone.
10
27565
2044
amelyek a nyaktól a farkcsontig futnak.
00:29
These vertebrae form the spinal column, which houses the spinal cord.
11
29650
4380
A csigolyák alkotják a gerincoszlopot, amelyben a gerincvelő található.
00:34
Each vertebrae is also connected to the others by ligaments.
12
34030
3295
Minden csigolyát ízületi szalagok kötnek össze a többivel.
00:37
Between each vertebrae are discs
13
37366
1794
A csigolyák közt porckorongok vannak,
00:39
which provide cushion and help absorb and distribute pressure.
14
39202
3420
amelyek párnaként segítik felfogni és kiegyenlíteni a nyomást.
00:42
Within this structure of connections
15
42663
1877
Ebben a kapcsolódási szerkezetben
00:44
are also joints, muscles, tendons and nerves.
16
44540
3671
vannak ízületek, izmok, inak és idegek is.
00:48
But our back isn't held up by just the spine.
17
48252
2837
De a hátunkat nem csak a gerincünk tartja.
00:51
In fact, a lot of that work is done by our core,
18
51089
3920
Valójában a munka nagy részét a törzsünk végzi,
00:55
which includes our abdominal muscles,
19
55051
2044
ami magába foglalja a hasizmot,
00:57
low back muscles, hips and glutes and pelvic floor.
20
57095
3253
a derékizmokat, a csípőt, farizmokat és gátizmokat.
01:00
The muscles in our core take pressure off the rest of the spine.
21
60348
3712
A törzsizmaink leveszik a terhet a gerincoszlopról.
01:04
Every day, we put all kinds of pressure on our backs
22
64060
3295
Mindennap sokféleképpen terheljük meg a hátunkat:
01:07
when we walk, stand, carry our groceries, lift boxes,
23
67396
3796
amikor sétálunk, állunk, cipeljük a szatyrokat, dobozokat emelünk,
01:11
and even when we sit.
24
71234
1960
sőt még akkor is, amikor ülünk.
01:13
So it’s not only spinal pressure
25
73236
2335
Nemcsak a gerincre helyezett nyomás,
01:15
but torn muscles or slipped discs that could be contributing to back pain.
26
75613
3837
de az elszakadt izmok vagy elmozdult porckorongok is vezethetnek hátfájáshoz.
01:19
But pain itself is even more complex.
27
79492
3420
De maga a fádalom még összetettebb.
01:22
Often, it's how pain signals are processed in the nerves,
28
82912
3420
Gyakran az állandósítja a fájdalmat,
ahogy az idegek vagy az agy
01:26
or in the brain
29
86332
1168
01:27
that perpetuates the pain.
30
87542
1501
a fájdalomjelzéseket feldolgozzák.
01:29
Other factors, like stress and anxiety, can amplify pain.
31
89043
4338
Más tényezők, mint a stressz és a szorongás felerősíthetik a fájdalmat.
01:33
This complexity is why treating back pain can be so frustrating,
32
93422
4630
Ez az összetettség az, ami miatt olyan frusztráló kezelni a hátfájást,
01:38
and why it's enticing to seek out all sorts of medically suspect care.
33
98094
4838
és amiért olyan csábító felkutatni orvosilag megkérdőjelezhető kezeléseket.
01:42
Which leads me to two:
34
102974
1459
Ezzel eljutottam a második ponthoz:
01:44
Chiropractic treatment is not backed by science.
35
104475
4004
A csontkovácskezelések tudományosan nem megalapozottak.
01:48
Going to chiropractors for spinal manipulation is very popular,
36
108479
4088
Csontkovácshoz járni gerinckezelésre nagyon népszerű,
01:52
especially in the United States.
37
112567
1918
főleg az Egyesült Államokban.
01:54
But a study that looked at 45 systematic reviews
38
114527
3754
De egy tanulmány, amely 45 áttekintő összefoglalót vizsgált,
01:58
found no evidence supporting chiropractic treatment
39
118281
2711
nem talált bizonyítékot arra, hogy a csontkovácsolás
02:01
as effective for any medical condition.
40
121033
2795
hatásos lenne bármilyen egészségügyi állapotra.
02:03
I'm not denying that people who visit chiropractors
41
123828
2753
Nem tagadom, hogy azok, akik csontkovácshoz járnak,
02:06
sometimes feel better after a session,
42
126581
2544
olykor jobban érzik magukat a kezelés után,
02:09
but studies suggest that the comfort and relief from being touched
43
129167
3920
de kutatások azt sejtetik, hogy az érintés miatt érzett komfort és megnyugvás
02:13
is most likely a placebo effect.
44
133129
2335
vált ki nagy valószínűséggel placebo hatást.
02:15
This is also a reminder
45
135464
1585
Ez arra is figyelmeztet,
02:17
that chiropractic treatment can sometimes be dangerous.
46
137091
3087
hogy a csontkovácsolási kezelések olykor veszélyesek is lehetnek.
02:20
There are people who have suffered vascular strokes after neck adjustments.
47
140178
4921
Vannak emberek, akik érrendszeri sztrókot szenvedtek el nyaki beavatkozások után.
02:25
Three:
48
145099
1168
Három:
02:26
Imaging techniques like MRI or X-ray
49
146309
2252
Az olyan képalkotó technikák, mint az MRI vagy a röntgen
02:28
don't always help with diagnosing back pain.
50
148603
2919
nem mindig segítenek a hátfájás diagnózisának felállításban.
02:31
For instance, you can be in a lot of pain
51
151564
3045
Például lehet, hogy nagy fájdalmaid vannak,
02:34
and get an MRI showing a pristine spine with nothing out of the ordinary.
52
154650
4588
és az MRI makulátlan gerincet mutat, semmi szokásostól eltérőt.
02:39
Or you could have no pain whatsoever,
53
159238
2086
Vagy lehet, hogy semmiféle fájdalmad nincsen,
02:41
and an MRI could turn up abnormalities, like a bulging disc.
54
161324
3420
de az MRI rendelleneséget talál, például egy előboltosult porckorongot.
02:44
What’s more, sometimes, when you do have pain,
55
164785
2962
Sőt néha, amikor fájdalmad van,
02:47
and abnormality on MRI may have nothing to do with it.
56
167747
3753
a rendellenességnek az MRI-n semmi köze hozzá.
02:51
Additionally, an MRI doesn't always capture what's happening with your muscles
57
171500
4463
Ráadásul az MRI nem mindig jelzi, hogy mi történik az izmokkal,
02:55
or tell us how pain is being processed in the brain.
58
175963
3128
vagy mondja el, hogy a fájdalmat hogyan dolgozza fel az agy.
02:59
There are instances when imaging helps to rule out a serious problem,
59
179091
3921
Vannak olyan esetek, amikor a képalkotás segít kizárni egy komoly problémát,
03:03
especially after trauma or an accident,
60
183012
2419
főleg sérülés vagy baleset után,
03:05
or if there are red flags,
61
185473
1918
vagy intő jelek esetén:
03:07
meaning warning signs for cancer or troubling neurological symptoms.
62
187433
4338
ilyenek például a rákra utaló jelek vagy az aggasztó neurológiai tünetek.
03:11
But for the majority of people with back pain,
63
191812
2545
De a hátfájós emberek többségének esetében
03:14
imaging has actually been associated with worse patient outcomes
64
194357
4713
a képalkotás kedvezőtlenebb eredményt mutathat,
03:19
and unnecessary surgeries.
65
199070
2085
és szükségtelen műtétetekhez vezethet.
03:21
Speaking of surgeries, four:
66
201197
2419
Ha már a műtétekről van szó, lássuk a negyedik pontot:
03:23
Back surgeries can sometimes do more harm than good.
67
203658
3420
A hátműtétek gyakran többet ártanak, mint használnak.
03:27
Researchers analyzed studies on two types of spine surgery,
68
207119
4380
A kutatók kétféle gerincműtéttel,
a deréktáji gerincfúzióval
03:31
lumbar spine fusion and lumbar spine decompression.
69
211499
3128
és a nyomáscsökkentő gerincműtéttel kapcsolatos tanulmányokat vizsgáltak.
03:34
They found that neither of these surgeries
70
214669
2294
Azt állapították meg,
03:36
was more effective than nonsurgical treatment,
71
216963
3169
hogy egyik műtét sem hatékonyabb, mint a műtét nélküli kezelés,
03:40
which I'll get into in a bit.
72
220174
1877
amit mindjárt részletezek.
03:42
Finally, five:
73
222051
1668
Végül, öt:
03:43
Physical therapy is a really good option for back pain.
74
223719
3963
A fizikoterápia remek lehetőség a hátfájás kezelésére.
03:47
A well-designed physical therapy program
75
227682
2669
Egy jól megtervezett fizikoterápiás program
03:50
can often be very effective at treating acute and chronic back pain.
76
230393
4796
gyakran nagyon hatékonyan tudja kezelni az akut és krónikus hátfájást.
03:55
But it does take work.
77
235231
1918
De meg kell dolgozni érte.
03:57
Good physical therapy involves not just assessments,
78
237191
2961
A jó fizikoterápia nemcsak felméréseket foglal magába,
04:00
but also a structured home exercise program,
79
240194
3128
hanem egy strukturált otthoni tornaprogramot is,
04:03
which you need to do regularly.
80
243322
2044
amit rendszeresen kell végezni.
04:05
There are also multidisciplinary clinics that can offer multimodal therapy,
81
245408
5547
Vannak több tudományágat átfogó klinikák, amelyek kombinált kezelést kínálnak,
04:10
like medications, physical therapy, and, sometimes, injections.
82
250997
3712
például gyógyszeres, fizikoterápiás, és néha injekciós kezelést.
04:14
What I'm saying is there isn't always an easy fix for back pain.
83
254750
4004
A lényeg, hogy nincs mindig gyors megoldás a hátfájásra.
04:18
The solutions take time
84
258796
1627
A megoldáshoz idő
04:20
and sometimes need a multipronged approach.
85
260464
3754
és néha többirányú megközelítés kell.
04:24
For now, you can show your back some love by staying active
86
264260
4046
Egyenlőre úgy mutassuk ki, hogy szeretjük a hátunkat, hogy aktív maradunk,
04:28
and doing exercises that strengthen your muscles,
87
268347
2878
és tornázunk, hogy erősítsük az izmainkat,
04:31
including your core.
88
271267
1585
a törzsizmokat is beleértve.
About this site

Ez az oldal olyan YouTube-videókat mutat be, amelyek hasznosak az angol nyelvtanuláshoz. A világ minden tájáról származó, kiváló tanárok által tartott angol leckéket láthatsz. Az egyes videók oldalán megjelenő angol feliratokra duplán kattintva onnan játszhatja le a videót. A feliratok a videó lejátszásával szinkronban gördülnek. Ha bármilyen észrevétele vagy kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7