How quinoa can help combat hunger and malnutrition | Cedric Habiyaremye

42,711 views

2020-12-10・ 2112    28


Visit http://TED.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk recommendations and more. On a mission to create a hunger-free world, agricultural entrepreneur Cedric Habiyaremye makes the case for cultivating quinoa -- and other versatile, nutrient-rich grains -- in places experiencing malnutrition, like his native Rwanda. He shares a model to help smallholder farmers across Africa diversify their fields with nutritious and indigenous crops, taking a step towards ensuring healthy foods are available and affordable for all. The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more. You're welcome to link to or embed these videos, forward them to others and share these ideas with people you know. Follow TED on Twitter: http://twitter.com/TEDTalks Like TED on Facebook: http://facebook.com/TED Subscribe to our channel: http://youtube.com/TED TED's videos may be used for non-commercial purposes under a Creative Commons License, Attribution–Non Commercial–No Derivatives (or the CC BY – NC – ND 4.0 International) and in accordance with our TED Talks Usage Policy (https://www.ted.com/about/our-organization/our-policies-terms/ted-talks-usage-policy). For more information on using TED for commercial purposes (e.g. employee learning, in a film or online course), please submit a Media Request at https://media-requests.ted.com

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Fordító: Maja Novothny Lektor: Peter Pallós
00:13
Like so many of you,
Éppúgy, mint sokan önök közül,
00:14
when I'm hungry, I open the fridge
amikor éhes vagyok, kinyitom a hűtőt,
00:16
and get myself something to eat any time I want.
és eszem valamit, amikor csak akarok.
00:20
This is something most of us who live in a developed country
Ezen mi, fejlett országokban élők
nem sokat gondolkodunk.
00:23
don't think much about.
00:25
However, it is a luxury that I didn't think I would ever have in my life
23 évvel ezelőtt a tanzániai menekülttáborban nem gondoltam volna,
00:30
when I lived in a refugee camp in Tanzania 23 years ago,
hogy ez a luxus valaha megadatik nekem.
00:33
or even seven years ago,
Vagy hét éve,
00:35
when I was living in my home country of Rwanda
amikor még a szülőhazámban, Ruandában éltem
00:37
before I moved to the USA.
mielőtt az USA-ba költöztem volna.
00:39
I was only seven years old
Csak hétéves voltam
00:41
when my home country of Rwanda went through the tragedy of the genocide
a ruandai népirtás idején,
00:45
that took so many lives,
amikor rengetegen életüket vesztették,
00:47
and they made us flee the country, and we became refugees.
sokan elszöktünk az országból, és menekültté váltunk.
00:50
Life in a refugee camp -- it wasn't life.
Az élet a menekülttáborban – az nem élet volt.
00:55
It was survival.
Túlélőharc volt.
00:57
I saw a lot of people dying from disease, poor sanitation,
Rengeteg embert láttam betegségek, rossz higiéniai körülmények
és éhezés következtében meghalni.
01:02
hunger.
01:03
Food became a rare commodity.
Az élelem ritka árucikknek számított.
01:06
There were bad days.
Rossz napokon családostól
01:07
My family and I would survive on the leaves and grasses from the forest.
faleveleken és füveken éltünk,
01:12
There were also worse times,
a még rosszabbakon pedig
01:14
when we would go two or three days without anything to eat at all,
két-három napot gyalogoltunk evés nélkül,
01:20
only drinking water from the swamp.
és vizet is csak a mocsárból ittunk.
01:22
After three years in a refugee camp,
Három évet töltöttünk a menekülttáborban, majd elhatároztuk,
01:24
we decided to return back to Rwanda.
hogy visszamegyünk Ruandába.
De ott továbbra is éheztünk.
01:27
And our struggle with food continued.
A földművelés volt az egyetlen megbízható élelmiszerforrásunk,
01:30
However, farming proved to be the only reliable source of food.
01:35
But our food lacked the nutritional diversity,
de abból nem jutottunk változatos tápanyagokhoz.
01:38
and we continued to depend on food assistance
Így továbbra is az ENSZ Világélelmezési Programja által biztosított
01:40
from the United Nations World Food Program
élelmezési segélyektől függött
a kiegyensúlyozott étrendünk.
01:44
to balance our diet.
01:45
Still today, more than 70 percent of Rwandans,
A mai napig a ruandaiak több mint 70%-a
01:50
they work in the agriculture sector.
a mezőgazdaságban dolgozik.
01:52
But malnutrition and stunting remain rampant.
Az alultápláltság és a kóros soványság viszont továbbra is fennáll.
Rájöttem, az élelmezési bizonytalanság és az alultápláltság oka nem az,
01:56
I came to realize that food insecurity and malnutrition
01:59
were not happening because people were not farming enough;
hogy nem termelnek eleget,
02:03
it was because people were not farming the right crops.
hanem az, hogy nem a megfelelő gabonát termesztik.
02:07
I eventually left Rwanda
Végül aztán elhagytam Ruandát,
02:09
and moved to the USA for graduate school
és az USA-ba költöztem, hogy egyetemen tanuljak,
02:12
and discovered the possible solution to that problem.
és megtaláljam a probléma lehetséges megoldását.
02:16
And that solution is quinoa.
Ez a megoldás a kinoa.
02:20
Quinoa is indigenous to the Indian regions of South America,
A kinoa Dél-Amerikában, az indiánok lakta területeken,
02:24
in countries like Bolivia, Peru ...
pl. Bolíviában vagy Peruban őshonos.
02:27
And it's very well-known for its powerhouse nutrient,
Nagyon jól ismert mint tápanyagforrás,
és megtalálható benne mind a kilenc alapvető aminosav,
02:31
and the crop has all the nine essential amino acids,
02:34
making it a complete protein.
melynek köszönhetően fehérjedús növény.
02:36
But unfortunately, quinoa is not cultivated as much
Sajnos a kinoát nem nagyon termesztik
02:39
in different parts of the world.
a világ más részein.
02:42
In Rwanda, for example,
Ruandában pl. a bab az egyetlen dolog,
02:43
beans are the only thing that kept so many of us alive
mely sokunkat életben tartott az éhínség idején.
02:47
during those times of hunger and starvation.
02:51
As a matter of fact,
Ruanda az egy főre eső adatokat nézve
02:52
Rwanda is the number one beans-consuming country
02:54
in the world per capita.
a világ első számú babfogyasztó országa.
02:57
In this part of Africa,
Afrika e részén a bab az egyetlen termény,
02:58
beans are one of the only crops that provide immediate food source,
amely azonnali élelemforrást jelent,
03:04
because you can eat beans at every stage of growth.
ui. a termesztés bármelyik fázisában fogyasztható.
03:07
We eat beans, leaves and green beans before harvest.
A babot, a leveleket, és a zöldbabot betakarítás előtt esszük.
03:11
Unfortunately, you cannot cultivate beans
Sajnos nem lehet minden évben ugyanazon a termőföldön
03:14
in the same field season after season.
babot termeszteni.
03:16
You need to ensure there is regular rotation
Be kell tartani a vetésforgót,
03:19
to avoid disease and pests.
hogy elkerüljük a betegségeket és a kártevőket.
03:22
Like beans, farmers can enjoy the nutritious quinoa leaves.
A gazdák a babhoz hasonlóan a kinoaleveleket is felhasználhatják.
03:27
While beans are considered nutritious,
A bab tápláló terménynek számít,
03:30
quinoa has far more micronutrients,
de a kinoa sokkal több mikrotápanyagot tartalmaz,
03:32
and with quinoa, you can make many [more] different food products and drinks
és sokkal több étel és ital készíthető belőle,
03:36
than beans.
mint a babból.
03:38
In 2015,
2015-ben
03:39
alongside my research team at Washington State University,
a Washington állami egyetemi kutatócsoportommal
03:43
we introduced quinoa in Rwanda for the first time.
bevezettük a kinoatermesztést Ruandában.
03:46
We tested 20 varieties of quinoa
A kinoa 20 fajtáját teszteltük,
03:49
to see the adaptability in three ecological zones of Rwanda.
Ruanda három ökológiai térségében.
03:54
And the results were astonishing.
Lenyűgöző volt az eredmény.
03:56
Among the 20 varieties we tested,
A tesztelt 20 fajta közül
03:58
15 of them showed the potential to grow well in Rwanda's climate.
15 megfelelőnek bizonyult a ruandai klímán való termesztéshez.
04:03
And later, we started Quinoa Model Farmers Program.
Később nekiláttunk a Kinoatermelő Gazdák Programjának.
04:07
We gave those potential varieties to farmers
A reménykeltő fajtákat megkapták a gazdák,
04:09
to grow in their farm and community.
hogy a közösség többi tagjával termesszék a földjeiken.
04:12
We started with 12 farmers,
Kezdetben 12 gazda kapott belőle,
04:13
and three years later,
jelenleg, három évvel később,
04:15
we are now working with around 500 farmers,
pedig már 500 gazda termeszt kinoát,
04:18
including my mother,
köztük édesanyám,
04:19
who is locally known as "the queen of quinoa"
akit a helyiek kinoakirálynőnek hívnak,
04:22
because of her work in helping other farmers adopt this crop.
mert segít a többi gazdának a növény meghonosításában.
04:27
We give them seeds,
Vetőmagokat kaptak, s megtanítottuk őket,
04:29
train them how to grow it and how to cook it.
hogyan kell termeszteni, és ételt készíteni belőle.
04:32
And farmers are pretty creative,
A gazdák meglehetősen kreatívak,
04:33
coming up with recipes of their own.
idővel saját recepteket találtak ki.
04:36
And we've started seeing remarkable changes in their lives,
Aztán jelentős változást kezdtünk tapasztalni a gazdák életében,
04:39
including success stories
sikertörténetek születtek,
04:41
that many of them can now have access to nutritious food three times a day.
pl. többen akár napi háromszor is magas tápértékű élelemhez jutnak.
04:46
I'd like to note that quinoa
Nem szeretnénk teljes mértékben
kinoával felváltani a többi gabonát.
04:48
is not meant to entirely [push out] other crops.
04:52
We introduced quinoa as a supplement
Csak kiegészítésként vezettük be,
04:55
to create overall health and nutrition,
hogy a lakosságnak élelmet és jobb közegészséget tudjunk biztosítani,
04:58
rounding out diet to combat chronic malnutrition.
és kiegyensúlyozott étrenddel küzdjünk a súlyos alultápláltság ellen.
05:01
We have started this model with quinoa in Rwanda,
Ruandában indítottuk el a programot,
05:04
but it can be replicated in different countries
de más éhezés és alultápláltság sújtotta országokban is
05:08
experiencing hunger and malnutrition.
be lehet vezetni.
05:11
About one in nine people in the world suffer from chronic malnutrition.
A világon minden kilencedik ember súlyosan alultáplált.
05:17
We have started research collaboration
Intézményekkel együttműködve kutatni kezdtünk
05:19
with institutions in countries like Kenya, Malawi, Uganda
Kenyában, Malawiban, Ugandában és más országokban,
05:23
and other countries experiencing hunger and malnutrition.
amelyekre az éhezés és az alultápláltság jellemző.
05:27
And quinoa isn't the only magic crop.
De nem a kinoa az egyetlen varázsnövény.
05:30
There are several crops with high adaptability
Számos jó alkalmazkodóképességű
és magas tápanyagtartalmú termény létezik.
05:33
and nutritional value,
05:36
crops like millet, sorghum, fonio, barley, oat, to name a few.
Ilyen pl. a köles, a cirok, a fonio, az árpa vagy a zab.
05:42
These crops have high adaptability and respond well to climate change.
Ezek a gabonák könnyen alkalmazkodnak, és jól tűrik a klímaváltozást.
05:46
You can grow these magic crops in different parts of the world,
E varázsgabonákkal a világ egyes pontjain pótolhatjuk a hiányt,
05:50
bridging the gap, so that there is accessible nutritious food for everyone.
és mindenkit tápláló élelemmel láthatunk el.
05:57
I know how it feels to be hungry.
Tudom, milyen éhesnek lenni.
05:59
I've been there.
Én is átéltem.
06:01
And I know how it feels to be malnourished,
Tudom, milyen alultápláltnak lenni,
06:03
because I've been there, too.
mert azt is megtapasztaltam.
06:05
Introducing crops with high biodiversity, adaptability and nutritional value
A biológiailag sokféle, jól alkalmazkodó, tápanyagban gazdag gabonák bevezetése
06:11
will play an important role in creating food security,
fontos szerepet játszik az alultápláltság és éhezés sújtotta országokban,
06:15
seed sovereignty and sustainable production
ahol élelmiszerbiztonságot, vetőmag-szuverenitást
06:19
in communities and countries that are experiencing hunger and malnutrition.
és fenntartható mezőgazdaságot szeretnénk teremteni.
06:24
Having nutritious food should not be a luxury.
A tápláló élelem nem lehet luxuscikk.
06:28
There is a need to ensure that there is accessible and affordable nutritious food
Mindenkinek tápláló
és megfizethető élelemhez kell jutnia.
06:33
for everyone.
06:35
And this is a step towards making it a reality.
Ez az első lépés a program megvalósításához.
06:39
Thank you.
Köszönöm szépen.
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.