Karoli Hindriks: Why the passport needs an upgrade | TED

48,204 views ・ 2022-01-20

TED


Norėdami paleisti vaizdo įrašą, dukart spustelėkite žemiau esančius angliškus subtitrus.

Translator: Justė Kleivaitė Reviewer: Andrius Družinis-Vitkus
Aš užaugau Estijoje, sovietų okupacijos laikais.
Šalyje, kuri buvo po geležine uždanga.
00:13
I grew up in Estonia under Soviet occupation.
0
13122
3837
Tuo metu viskas,
įskaitant duoną, kojines ir apatinius, mums buvo prabanga ir
00:17
In a country locked up behind the thick wall of the Iron Curtain.
1
17001
3920
aš net nesvajojau apie atvirą pasaulį.
00:21
Back then, where everything,
2
21672
1460
Tada, matote,
pasieniai taip aklinai uždaryti, ir sienos tokios storos,
00:23
including bread, socks and underwear was a luxury,
3
23174
3420
00:26
I did not dream about the open world.
4
26635
2336
kad net svajonės ir idėjos negalėdavo ištrūkti už jų ribų.
00:29
Because you see,
5
29930
1210
Tačiau išgyvenusi tokį tamsų laikotarpį susimąsčiau –
00:31
some walls are so thick and borders so closed,
6
31140
4254
kodėl sienos ir judėjimas tarp šalių
00:35
that even dreams and ideas can't travel.
7
35394
3003
yra tokie sudėtingi?
00:38
However, having lived in that level of darkness made me wonder
8
38689
4421
Pasak Pasaulio ekonomikos forumo,
žmogiškasis kapitalas yra pagrindinė ekonomikos augimo varomoji jėga.
00:43
why are borders and movement between countries
9
43110
2628
00:45
constructed the way they are.
10
45780
1918
Taigi kodėl taip sunku globaliai judėti?
00:48
According to the World Economic Forum,
11
48115
2211
00:50
human capital is the driving force for economic growth.
12
50367
3838
Kodėl šis procesas atima daug laiko,
yra nemalonus ir gąsdinantis?
00:54
So why are the barriers to global mobility so high?
13
54872
3003
Žinau, jog jis baugina,
00:58
Why is the process so time-consuming,
14
58501
2836
nes pati buvau užlaikyta San Francisko oro uoste dvi valandas
01:01
so dreadful and daunting, so very scary?
15
61378
3879
tam, kad užlipčiau ant šios scenos.
01:06
And I know it’s scary,
16
66258
1126
Būtent mintis apie tai,
01:07
because I was detained at San Francisco airport for two hours
17
67426
3295
kad keliauti žmonėms neturėtų būti taip sunku,
01:10
just to get on the stage.
18
70763
1752
mane įkvėpė sukurti ateitį, kurioje nesudėtingas ir nevaržantis judėjimas
01:14
It was the idea
19
74725
1168
būtų prieinamas visiems,
01:15
that the cross-border movement of people shouldn't be so difficult
20
75893
3170
nepaisant to kur jie gimę.
Mes kuriame universalę skaitmeninę tapatybę
01:19
that sparked my inspiration for a future of frictionless,
21
79063
3712
skirtą keliavimui tarp valstybių.
01:22
borderless mobility for all,
22
82775
1752
Tokią, kur
01:24
regardless where they are born.
23
84568
1669
žmonėms priklausytų jų duomenys ir jie galėtų keliauti kur nori
01:26
We are building a universal digital identity
24
86821
3461
be didėlių sunkumų.
01:30
for cross-border movement.
25
90282
1752
Tokią, su kuria asmenims,
01:32
One where people own their data
26
92409
1794
01:34
and can seamlessly relocate anywhere they want
27
94245
3211
nuo aukštos kvalifikacijos profesionalų iki pabėgelių ieškančių saugumo,
01:37
with minimal friction.
28
97498
1668
būtų įmanoma pradėti, sekti ir užbaigti imigracijos procesą
01:39
One which would eventually allow individuals,
29
99750
3003
neatspausdinus nei vieno popieriaus lapo.
01:42
from highly-skilled professionals to refugees seeking safety,
30
102795
3420
01:46
to start, track and get approval for their immigration process
31
106257
3962
Tokie esame ne vieni.
Įvairios pasaulio įmonės ir šalys jau pradėjo naudoti technologijas
01:50
without having to print out a single piece of paper.
32
110261
3503
imigracijos sunkumams lengvinti.
01:54
And we are not alone.
33
114765
1502
Šitai darydami plečiame sienų kirtimo galimybes
01:56
Companies and countries around the world have started to leverage technology
34
116267
3628
01:59
in order to ease the complexity of immigration.
35
119895
2503
ir kuriame turtingesnį pasaulį.
02:03
By doing so, we are expanding opportunities across borders
36
123399
4463
2017 m. žurnale „Economist“ teigiama, kad viena paprasta strategija
02:07
and through that, helping to build a richer world.
37
127862
2877
padėtų pasauliui praturtėti net dvigubai.
02:11
In 2017, the Economist magazine stated there's one seemingly simple policy
38
131615
4672
Tai – atviros sienos.
Ekonomistas Maiklas Klemensas
(Pasaulinės plėtros centras) sutinka, kad,
02:16
that would make the world twice as rich as it is.
39
136328
3170
kaip jis teigia, imigracijos barjeras sukuria didžiausią kliūtį
02:19
Open borders.
40
139498
1168
02:21
Economist Michael Clemens
41
141250
1418
tarp žmonijos dabartinės gerovės
02:22
from the Center of Global Development seems to agree
42
142668
2461
02:25
as he claims that barriers to immigration place one of the fattest of all wedges
43
145171
5171
ir galimos gerovės.
Tačiau žinote ką?
Šios problemos esmė yra tai, ką mes vadiname pasu.
02:30
between humankind's current welfare
44
150384
3128
Jis buvo sukurtas
02:33
and potential welfare.
45
153512
1919
kaip pasaulinio masto keliavimo dokumentas pirmojo pasaulinio karo laikais,
02:36
But you know what?
46
156015
1209
02:37
The problem starts from what we call a passport,
47
157266
3378
kiek vėliau po to, kai Henris Fordas pristatė pirmą įperkamą automobilį.
02:40
which was first introduced
48
160686
1251
02:41
as a globally required travel document during World War I,
49
161937
3587
Šiandien, mūsų turimi automobiliai gerokai modernesni.
Modelį „Ts” pakeitė „Tesla”.
02:45
slightly after Henry Ford introduced the first affordable automobiles.
50
165566
4046
Tačiau mūsų pasai atrodo ir yra naudojami taip pat kaip ir prieš šimtmetį.
02:50
Today, our cars have come a long way.
51
170404
3003
02:53
We have come from model Ts to Teslas.
52
173449
3336
Nepaisant technologijų nebuvimo,
pasų sistema buvo sukurta su trūkumais.
02:58
But our passports look and work pretty much the same way as a century ago.
53
178078
3879
Modernus pasas buvo sukurtas vakarietiškos organizacijos
03:03
Besides the lack of technology,
54
183125
1835
03:04
there was also a flaw in the way the passport system was built.
55
184960
3337
po pirmojo pasaulinio karo.
Jis tapo laisvės simboliu pranašesnėms šalims,
03:09
The modern passport was designed by a Western-centric organization
56
189131
3796
ypatingai esančioms vakaruose,
03:12
after the First World War.
57
192927
1793
tačiau našta kitoms.
03:16
It became an object of freedom for the advantaged,
58
196430
3837
Ironiška tai, kad
pasas jau nebepadeda vakarietiškai ekonomikai.
03:20
mostly Western countries,
59
200267
2086
03:22
but a burden for others.
60
202394
1585
Matote, praeityje gero paso turėjimas reiškė, kad
03:25
The irony is that today
61
205105
1752
žmogus atvyko iš vakarų šalies, kurioje gera švietimo sistema,
03:26
the passport doesn't even help those same Western economies anymore,
62
206899
3712
todėl jis turi naudingų įgūdžių.
03:30
because you see, when in the past a good passport could indicate
63
210611
3629
Tačiau 2020 m. Pasaulio ekonomikos forumas pranešė, kad
03:34
a person coming from a Western country with a good education system
64
214281
3587
trys šalys, iš kurių
atvyksta labiausiai išsilavinę migrantai,
03:37
and thus useful skills,
65
217868
1794
yra Indija, Kinija ir Filipinai.
03:39
then in 2020, the World Economic Forum reported
66
219703
3504
03:43
that the top three countries
67
223207
1501
Tačiau jų pasai, remiantis 2021 m. „Henley & Partners“ pasų indeksu,
03:44
where the highly educated migrants came from
68
224750
2711
03:47
were India, China and Philippines.
69
227461
3212
sukelia daugiausiai sunkumų keliaujant.
03:51
Which, according to 2021 Henley Passport Index
70
231632
3962
Jie užima 85-tą,
70-tą ir 77-tą vietas 110 šalių sąraše.
03:55
ranked among the least travel-friendly passports in the world
71
235594
4129
Pakalbėkime apie tai, kaip persikraustė
03:59
ranking respectively 85th,
72
239723
2294
aukštos kvalifikacijos specialistė Ibtehala.
04:02
70th and 77th out of 110.
73
242059
3253
Ibtehala yra išsiskyrusi mama auginanti du vaikus –
04:06
So let's take a look at a recent relocation experience
74
246855
3295
šešerių berniuką Kenaną ir aštuonerių mergaitę Tamarą.
04:10
by a highly skilled specialist called Ibtehal.
75
250150
3129
04:13
Ibtehal is a divorced single mother with full custody rights for her kids,
76
253320
5005
Jie visi yra piliečiai iš Jemeno,
kuris, rementis 2021 m. „Henley & Partners“ pasų indeksu,
04:18
six-year-old boy Kenan and an eight-year-old girl Tamara.
77
258325
4004
yra 106-toje vietoje iš 110.
04:22
All of them are Yemeni citizens,
78
262913
2669
Priminsiu, tai vienas iš daugiausiai sunkumų sukelentis pasas.
04:25
which, according to Henley Passport Index 2021,
79
265624
3545
Malaizijos technologijos įmonė, kuri įdarbino Ibtehalą,
04:29
ranks 106 out of 110.
80
269211
2920
norėjo ją ir jos šeimą perkelti į Europoje esantį ofisą.
04:32
Again, one of the least travel-friendly passports in the world.
81
272423
3044
Imigracijos administracija jai pranešė, kad moters viza bus patvirtinta,
04:36
The Malaysian tech company that employed Ibtehal
82
276677
3003
tačiau jos nepilnamečiai vaikai iš karto savo vizų negaus.
04:39
wanted to transfer her and her family to their European office.
83
279722
3086
Jai teko įveikti beveik 10 tūkst. kilometrų vykstant į ambasadą
04:43
The immigration authorities let her know that her visa would get approved,
84
283392
3503
04:46
but her underage kids would not get their visas right away.
85
286895
3045
dėl vizos.
Tada keliauti į Malaiziją, ten pagyventi tris mėnesius ir
04:50
Instead, she was required to travel 6,000 miles alone to the embassy
86
290274
4880
vėl grįžti,
tik šį kartą su savo vaikais.
04:55
to apply for her visa.
87
295195
1544
Tik po šių kelionių jie galėjo apsistoti norimoje šalyje.
04:57
Then travel back to Malaysia, wait for three months,
88
297072
3128
05:00
then travel back again,
89
300242
1543
05:01
this time with her kids to apply for their visas.
90
301785
2753
Tokios istorijos kaip ši ne išimtinės.
05:04
And only after that could they all go and live in the destination country.
91
304580
4296
Tai gana tikslus šiandieninio imigracijos proceso atspindys.
Aš noriu išspręsti šią bjaurią problemą.
05:09
Stories like this are not the exception.
92
309835
2294
05:12
It is a pretty accurate reflection of the immigration experiences today,
93
312838
4421
Žinau, ji gali būti išspręsta,
nes mačiau Estijos visuomenės transformaciją
05:17
and this is exactly the kind of hideous problem that I want to solve.
94
317301
3837
iš vienos skurdžiausių šalių pasaulyje
į atvirą ir demokratišką valstybę, kuri ne tik funkcionuoja, bet klesti
05:22
And I know it can be solved
95
322181
1501
05:23
because I have seen the Estonian society transform
96
323682
3253
05:26
from one of the poorest countries in the world
97
326977
2669
kaip technologijomis ir inovacijomis besivadovaujanti šalis.
05:29
to an open and democratic one that not only functions but thrives
98
329688
4838
Viena iš pagrindinių Estijos skaitmeninimo priežasčių buvo
05:34
as a poster child for technology-driven governance and innovation.
99
334526
4672
sukurti platforma pavadinimu “X-Road” –
pagrindinę modernios Estijos varomąją jėgą.
05:40
One of the keys to Estonia's success in digitalization was the focus
100
340574
3378
Jos veikimo principas – skaitmeninė individo tapatybė,
05:43
to build one platform called the X-Road,
101
343994
3253
kuri harmoningai sujungia viešas ir privačias duomenų bazes.
05:47
the backbone of digital Estonia.
102
347289
2669
05:50
The key to it is one digital identity for each individual
103
350834
4213
Estijos piliečiai viską gali daryti interaktyviai,
05:55
that allows public and private databases to link up and operate in harmony.
104
355047
5213
išskyrus susituokti arba išsiskirti.
Bet kas nuo mokečių mokėjimo iki balsavimo rinkimuose
06:01
Estonians can do everything online,
105
361470
2669
yra saugiai atliekama internete
06:04
other than get married or divorced.
106
364181
2753
ir trunka panašiai tiek, kiek savo profilio patikrinimas “Instagram”.
06:07
Anything from doing taxes to voting in the elections
107
367476
3795
Šis Estijos suskaitmeninimas sutaupo šūsnį popieriaus, kuris
06:11
is securely done online
108
371313
2336
06:13
and takes about the same time as checking your Instagram account.
109
373690
3713
kas mėnesį siektų Eifelio boksto aukštį.
06:18
The digitalization saves Estonia a stack of paper
110
378904
3212
Taip pat, pasak Siim Sikkut,
vyriausio Estijos informacijos pareigūno,
06:22
as high as the Eiffel Tower every month.
111
382116
3962
skaitmeninis parašas
Estojai padeda sutaupyti du procentus BVP kiekvienais metais.
06:26
On top of that, according to Siim Sikkut,
112
386620
2336
06:28
the chief information officer of Estonia,
113
388997
2545
Du procentai viso pasaulio BVP lygus 1,7 trilijonams dolerių.
06:31
the digital signature alone
114
391542
1877
06:33
enables Estonia to save two percent of its GDP every year.
115
393460
3879
Su tokia suma pinigų mes išgelbėtume pasaulį nuo bado
06:38
Two percent of GDP globally would be 1.7 trillion dollars.
116
398424
4713
ne vieną, o 56 kartus per metus.
06:43
With that amount of money, we could solve world hunger not once,
117
403929
4546
Tokia didelė suma yra iššvaistoma,
nes viešieji sektoriai nenori prisitaikyti prie jau egzistuojančių technologijų.
06:48
56 times every year.
118
408517
3003
Tai galima išspręsti sukuriant saugią,
06:53
That's a whole lot of money being wasted
119
413313
2044
06:55
because public sectors are not adapting to existing technologies.
120
415399
4296
visuotinę skaitmeninę tapatybę,
kuria naudotis būtų galima įkėlus asmens duomenis ir dokumentus,
07:00
We can tackle that by creating a secure,
121
420696
3336
kaip pasas, vedybiniai dokumentai bei išsilavinimo pažymėjimai,
07:04
universal digital identity
122
424032
1919
į modernią sistemą.
07:05
where all the users need to do is upload their data and documents
123
425993
3670
Ji padėtų konvertuoti duomenis į detales,
naudojamas rasti vyriausybės formų atitikmenis įvairiose šalyse.
07:09
such as passport, marriage and education certificates
124
429705
2961
07:12
into our smart system,
125
432708
1334
Jos išskirtinumas slypi paprastume.
07:14
which then converts that data into pieces
126
434042
2586
Naudotojas tik vieną kartą sukeltų duomenis,
07:16
that can be matched to relevant government forms in different countries.
127
436628
3838
kurie būtų naudojami ateityje.
07:21
The beauty of it is the once-only rule.
128
441383
3003
Pasas buvo sukurtas su tikslu keliauti.
07:24
The user needs to add their data once
129
444428
2252
07:26
as it is then stored for the future use.
130
446722
2669
Akivaizdu, kad atėjo metas jį modernizuoti.
07:31
The passport was created as a mechanism to move.
131
451101
5297
Jeigu galėtume skaitmeninę tapatybę susieti
07:36
It is clearly time to modernize that mechanism.
132
456440
3587
su pasaulio vyriausybių sistemomis,
tai ši sistema taptų skaitmeniniu pasu
07:40
If we could now connect that same digital identity
133
460944
3671
ir tik su vienu paspaudimu
būtų sukurtas, pateiktas ir sekamas imigracijos prašymas.
07:44
to government systems worldwide,
134
464656
1752
07:46
our system could act as a digital passport
135
466450
2419
Įsivaizduokite jeigu jums niekada nebereikėtų pildyti jokių formų.
07:48
and with a click of a button,
136
468869
1668
07:50
immigration applications are created, submitted and digitally tracked.
137
470579
4129
Tam, kad tai įvyktų,
vyriausybės imigracijos sistemoje reikalingas paprastas integravimas,
07:56
Imagine never to have to fill any immigration forms ever again.
138
476043
4421
kuris padėtų valdyti paraiškas ir matyti profilių statusus.
08:01
In order for that to happen,
139
481924
1376
08:03
we need government immigration systems to enable a simple integration,
140
483300
3795
Dabar mūsų sistema šią automatozaciją atlieka pati,
08:07
which would allow us to push applications and pull back the status.
141
487095
5089
tačiau skaitmeninės informacijos įkėlimas į vyriausybių sistemas visame pasaulyje
reikalauja daugybės popieriaus,
08:13
Today, our system is able to do all that beautiful automation,
142
493936
3253
iš kurio informaciją žmogus vėl suveda į sistemą imigracijos biure.
08:17
but to get that digital information to government systems worldwide,
143
497231
3920
Vokietijoje praleidžiama tiek laiko pildant paraiškas,
08:21
ton of paper needs to be printed out
144
501193
1877
08:23
and a human at an immigration office needs to type everything in again.
145
503070
4671
kad vien laiką vizitui gauti gali užtrukti iki metų.
Šiuo metu Vokietijoje jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų stygius.
08:28
In Germany, officials are so busy typing in applications
146
508825
3045
08:31
that it can take up to a year to even get an appointment,
147
511912
3003
Tai vyksta ne tik dėl neefektyvios sistemos
08:34
at a time where Germany is experiencing a deep talent crunch.
148
514915
4630
ir ne tik dėl biurokratijos –
sistema pati sau kiša koją.
08:42
That is not just an inefficient system,
149
522047
3003
08:45
not a harmless bit of bureaucracy,
150
525092
2377
Prieš keturis metus, kai keliavau iš Europos į Niujorką
08:47
it is actively working against itself.
151
527511
3879
su savo keturmete dukra Maja,
jai trumpai papasakojau ko tikėtis pasienyje ir kodėl.
08:53
Four years ago, when traveling to New York City from Europe
152
533517
3211
08:56
with my then four-year-old daughter Maya,
153
536770
2878
Atvykus prie sienos,
štai taip atrodė jos veidas.
08:59
I briefed her what to expect at the border and why.
154
539690
4212
(Juokas)
Manau jis puikiai atspindi žmonių savijautą
09:04
When we finally got to the border,
155
544611
1627
09:06
this was her look that the machine captured.
156
546238
2419
imigracijos klausimais visame pasaulyje.
09:08
(Laughter)
157
548657
1668
(Juokas)
09:10
I think it was the most authentic look how we humans feel
158
550701
4421
Praėjusiais metais, šiek tiek skaitmenizuojant imigraciją Berlyne,
09:15
about immigration globally.
159
555122
2043
mano komanda sutrumpino šį procesą nuo 90 dienų iki dviejų.
09:17
(Laughter)
160
557207
1835
09:20
Last year, through a small digitalization with Berlin immigration authorities,
161
560836
3795
Pagalvokite ką žmogus galėtų nuveikti per 88 dienas.
09:24
my team managed to shorten a process that was 90 days into two days.
162
564631
4672
Jūsų pase parašyta, kad esate savo šalies gyventojas.
09:30
Think about what a person can do in 88 days.
163
570846
3128
Mes sakome, kad esate pasaulio gyventojas.
Universaliai naudojamas pasas,
09:36
Your passport describes you as a resident of your country.
164
576518
3962
kuris padeda keliauti toliau už sienų,
09:40
We say you're a citizen of the world.
165
580939
2252
mums palengvintų keliones aplink pasaulį
09:43
A universal digital passport,
166
583567
2127
ir nešvaistytume tiek laiko bei resursų.
09:45
one that would go beyond borders,
167
585736
2919
09:48
will take us towards a world where crossing borders
168
588697
3211
Pagalvokite apie tas 88 dienas
09:51
is not about waste of time or waste of resources.
169
591908
4046
ir kiek daug per jas galite nuveikti.
Ačiū.
09:57
Think about these 88 days
170
597080
2711
(Plojimai)
09:59
and how much actual life can fit into it.
171
599791
3420
10:04
Thank you.
172
604421
1168
10:05
(Applause)
173
605631
3670
Apie šią svetainę

Šioje svetainėje rasite "YouTube" vaizdo įrašų, naudingų mokantis anglų kalbos. Pamatysite anglų kalbos pamokas, kurias veda aukščiausio lygio mokytojai iš viso pasaulio. Dukart spustelėkite angliškus subtitrus, rodomus kiekvieno vaizdo įrašo puslapyje, kad iš ten paleistumėte vaizdo įrašą. Subtitrai slenka sinchroniškai su vaizdo įrašo atkūrimu. Jei turite pastabų ar pageidavimų, susisiekite su mumis naudodami šią kontaktinę formą.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7